Công cụ dạy học qua Zoom

Chào mừng bạn đến với công cụ Zoom dành cho giáo viên. Dưới đây là một loạt công cụ Zoom kết hợp với chiến lược sư phạm để bạn đưa vào giáo án hiện tại của mình. Các công cụ này được thiết kế để áp dụng cho mọi cấp lớp. Zoom là công cụ hỗ trợ cho công việc giảng dạy của bạn mà không thay đổi phương pháp sư phạm.

Công cụ Zoom cơ bản

Xem mẫu giáo án

Nhanh chóng giơ tay

Để đảm bảo tất cả sinh viên đều tham gia công bằng trong trải nghiệm học tập, giáo viên có thể tận dụng tính năng giơ tay của Zoom một cách có chiến lược. Khi sinh viên đồng thời nhanh chóng giơ tay ảo, tất cả họ đều có thể chọn giơ tay nhanh chóng hoặc từ từ. Có thể sử dụng danh sách tham gia do sinh viên xây dựng để chọn sinh viên chia sẻ, tương tác và/hoặc trả lời câu hỏi vào một thời điểm hoặc trong suốt bài học.

xem công cụ

Tín hiệu phi ngôn ngữ ảo

Sử dụng phản hồi phi ngôn ngữ (ví dụ: biểu tượng cảm xúc) để hiển thị trực quan thời điểm sinh viên đã sẵn sàng, cần thêm thời gian hay có thắc mắc, v.v. Giáo viên cũng có thể đặt biểu tượng cảm xúc phản ứng khác nhau làm câu trả lời khác nhau để sinh viên có thể giao tiếp bằng hình ảnh xuyên suốt bài học. Chiến lược này giúp sinh viên nhanh chóng giao tiếp một cách an toàn và vui vẻ.

xem công cụ

Bỏ phiếu có chủ đích

Giáo viên có thể sử dụng tính năng bỏ phiếu để kiểm tra nhanh khả năng hiểu của sinh viên nhằm xây dựng nhóm chiến lược, hỗ trợ tập trung khi cần thiết, đồng thời cũng nắm bắt được nhu cầu của “phòng trực tuyến”. Bỏ phiếu có thể được sử dụng cho mục đích hiểu rõ nội dung cũng như hiểu nhu cầu cảm xúc - xã hội của sinh viên. Cuộc bình chọn có thể chính thức hoặc không chính thức để thực sự hiểu nhu cầu cũng như mức độ hiểu bài của sinh viên.

xem công cụ

Lộ trình trực tuyến

Cho phép sinh viên chia thành các nhóm nhỏ khác nhau để học tập trực tuyến. Tại đó, họ được cá nhân hóa trải nghiệm học tập liên quan đến nội dung, sự hỗ trợ và nhu cầu cụ thể. Những trải nghiệm này có thể do sinh viên lựa chọn hoặc được giáo viên xác định trước.

xem công cụ

Câu hỏi chờ đợi

Cung cấp cho sinh viên khả năng chia sẻ câu trả lời đồng thời theo toàn bộ nhóm một cách vui vẻ và hấp dẫn. Chiến lược này giúp sinh viên học hỏi lẫn nhau và phân tích các chủ đề chung trong khi thăm thư viện hình ảnh trực tuyến, đồng thời cũng cho phép giáo viên kiểm tra nhanh phòng và xác định những nhận thức sai theo cấp độ của lớp và cá nhân.

xem công cụ

Trình bày kỹ thuật số

Cho phép sinh viên học tập từ xa và trực tiếp thể hiện khả năng hiểu bài của họ theo cách đa phương thức và cá nhân hóa trong quá trình học tập theo hình thức kết hợp. Thêm phiên âm trực tiếp giúp bạn học là những người đang quan sát có thể tập trung, hiểu bài thuyết trình cũng như tham gia mà không gây gián đoạn khi họ bỏ lỡ một phần hoặc không nghe rõ sinh viên đang trình bày. Các phiên âm cũng có thể được ghi lại để tham khảo sau và hỗ trợ thêm cho việc hiểu rõ nội dung và học hỏi bạn bè.

xem công cụ

Tính năng Suy nghĩ - Ghép cặp - Chia sẻ Trực tuyến

Tạo một sơ đồ chỗ ngồi trực tuyến được chia sẻ với cả lớp để thực hiện nhanh các hoạt động Suy nghĩ - Ghép cặp - Chia sẻ. Khi có sơ đồ chỗ ngồi trực tuyến bao quát, giáo viên có thể gọi sinh viên một cách không thiên vị và cũng dễ dàng ghép cặp cho sinh viên. Bằng cách giúp sinh viên chuyển tới thứ tự dành cho họ trên màn hình (ví dụ: “trò chuyện với người bên trái của bạn để chia sẻ câu trả lời”), giáo viên có thể cho phép sinh viên ghép cặp mà không cần có nhiều nhóm nhỏ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cũng cho phép ghép cặp nhiều lần.

xem công cụ

Thuyết trình theo nhóm

Chiến lược này cho phép sinh viên cùng nhau thuyết trình từ xa cũng như cho phép sinh viên khác tập trung vào sinh viên đang trình bày mà không bị phân tâm bởi sinh viên khác trong lớp.

xem công cụ

Thực hành mới mang lại sự hoàn thiện

Trong nhóm nhỏ, sinh viên thay phiên nhau thực hiện bài tập thông qua một danh sách câu hỏi (do giáo viên phân biệt). Những câu hỏi này giúp sinh viên thực hành thêm để trả lời câu hỏi cũng như thực hành diễn giải câu trả lời của sinh viên. Với sự hỗ trợ của bạn học, sinh viên có thể xác định nhận thức sai và xây dựng kỹ năng cũng như sự thành thạo trong môi trường ít căng thẳng và phân biệt.

xem công cụ

Tải xuống mẫu giáo án

Bậc tiểu học/trường tiểu học

Tải xuống

Trường trung học

Tải xuống

Trường trung học phổ thông

Tải xuống