Trách nhiệm quản trị, xã hội và môi trường tại Zoom

Eric Yuan - CEO, Zoom

Sống theo giá trị cốt lõi chăm sóc khách hàng của chúng ta

“Zoom quan tâm đến những lợi ích lâu dài cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Chúng tôi cố gắng tạo ra tác động tích cực thông qua các hình thức kết nối ảo cho cộng đồng trên toàn cầu và cam kết xây dựng một tương lai bền vững cho môi trường và xã hội.”

Eric Yuan


Giám đốc điều hành, Zoom

Zoom’s Environmental Social Governance Report

Báo cáo ESG của Zoom

Các vấn đề ESG là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể của chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì một chương trình ESG mạnh mẽ và báo cáo minh bạch về các sáng kiến ESG. Theo cam kết về tính minh bạch, chúng tôi vui mừng công bố báo cáo ESG đầu tiên của mình, bao gồm thông tin chi tiết về các sáng kiến và chính sách ESG.

Khung ESG của chúng tôi

Chúng tôi nhận ra ESG bao gồm các phương thức kinh doanh bền vững dựa trên xem xét vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Khung ESG của chúng tôi dựa trên đánh giá nội bộ về những gì quan trọng nhất với chúng tôi cũng như các bên liên quan và đánh giá nơi chúng tôi có thể đạt được tác động tích cực nhất. Khung ESG nhấn mạnh đến bốn lĩnh vực trọng tâm chính:

People Icon
Con người

Chúng tôi tin rằng những nhân viên giỏi nhất là những nhân viên hạnh phúc. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, hòa nhập và truyền cảm hứng, nơi tất cả nhân viên đều cảm thấy mình là một thành viên và được coi trọng.

Community Icon
Cộng đồng

Zoom quan tâm đến các cộng đồng đa dạng mà chúng tôi phục vụ. Bộ phận lan tỏa ảnh hưởng xã hội của chúng tôi, Zoom Cares, phác họa nên một xã hội công bằng hơn cho con người và hành tinh mà tất cả chúng ta đang cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi cố gắng tận dụng toàn bộ thế mạnh kinh doanh của mình để xây dựng một tương lai công bằng, hợp lý và quan tâm hơn.

Environment Icon
Môi trường

Chúng tôi tin tưởng vào việc chăm sóc môi trường của chúng ta. Sản phẩm của chúng tôi giúp doanh nghiệp trên toàn cầu giảm lượng khí thải cacbon bằng cách giúp họ cắt giảm các chuyến đi công tác. Chúng tôi giảm thiểu tác động trong hoạt động của mình thông qua những chương trình tại nơi làm việc và ủng hộ các sáng kiến toàn cầu để tác động tích cực trực tiếp đến môi trường.

Trust Icon
Tin cậy

Chúng tôi tận tâm trở thành một nền tảng mà mọi người có thể tin tưởng và niềm tin là một phần không thể thiếu trong các giá trị và văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi cam kết thực hiện kinh doanh có đạo đức, đồng thời làm cho nền tảng Zoom trở nên mượt mà, an toàn và bảo mật cho mọi người dùng.

Tài nguyên và chính sách liên quan

Social Impact Report

Báo cáo tác động xã hội

Vui lòng đọc để có cái nhìn sâu sắc hơn về các hoạt động từ thiện, quyên góp sản phẩm, hoạt động tác động từ nhân viên, v.v.

đọc báo cáo
DEI Report

Báo cáo DEI

Đọc về cách Zoom đang tiến hành thúc đẩy một tổ chức đa dạng, công bằng và hòa nhập hơn, đồng thời tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa cho con người và cộng đồng của họ.

đọc báo cáo
Code of Business Conduct and Ethics

Quy tắc ứng xử và đạo đức trong kinh doanh

Đọc về các chính sách của chúng tôi để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh với tính liêm chính không thoả hiệp và các tiêu chuẩn đạo đức cao.

đọc báo cáo