Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom

Cập nhật gần nhất: Ngày 10 tháng 4 năm 2023

Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý (có thể bao gồm việc thu thập, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ) để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) cung cấp trực tiếp, bao gồm các trang web, các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, và nền tảng tin nhắn, các tính năng cộng tác liên quan của Zoom và Zoom App Marketplace (“sản phẩm và dịch vụ của Zoom” hoặc “sản phẩm và dịch vụ”). Các sản phẩm và dịch vụ của Zoom được đề cập trong Tuyên bố về quyền riêng tư này không bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ do Zoom phát triển được điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư riêng (bao gồm những sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê tại đây).

Cư dân California thân mến, vui lòng xem Thông báo về quyền riêng tư khi thu thập thông tin của Tiểu bang California và các phần về Quyền riêng tư của Tiểu bang California và các Tiểu bang khác của Hoa Kỳ.

Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một người đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, bao gồm thông tin mà Zoom có thể liên kết với một cá nhân. Chúng tôi có thể thay mặt khách hàng của mình thu thập hoặc xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây khi bạn sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ và sản phẩm của Zoom:

 • Thông tin Tài khoản: Thông tin liên quan đến một tài khoản cấp phép các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, có thể bao gồm tên quản trị viên, thông tin liên hệ, ID tài khoản, thông tin thanh toán và giao dịch, thông tin gói tài khoản.
 • Thông tin hồ sơ và người tham gia: Thông tin được liên kết với hồ sơ Zoom của một người dùng đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ Zoom theo tài khoản được giấy cấp phép hoặc được cung cấp bởi một người tham gia không có giấy phép tham gia cuộc họp, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, ảnh, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nghề nghiệp, địa phương đã nêu, ID người dùng hoặc thông tin khác do người dùng và/hoặc chủ sở hữu tài khoản của họ cung cấp.
 • Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ do tài khoản và/hoặc người dùng của họ thêm vào để tạo danh sách liên hệ trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, có thể bao gồm thông tin liên hệ mà người dùng tích hợp từ ứng dụng của bên thứ ba hoặc do người dùng cung cấp để xử lý lời mời giới thiệu.
 • Cài đặt: Thông tin liên quan đến các tùy chọn và cài đặt trên tài khoản hoặc hồ sơ người dùng Zoom, có thể bao gồm cài đặt âm thanh và video, vị trí tệp ghi, cài đặt chia sẻ màn hình và các cài đặt cũng như thông tin cấu hình khác.
 • Thông tin đăng ký: Thông tin được cung cấp khi đăng ký cuộc họp Zoom, hội thảo trực tuyến, Zoom Room hoặc ghi âm, có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ, câu trả lời cho các câu hỏi đăng ký và thông tin đăng ký khác do người chủ trì yêu cầu.
 • Thông tin thiết bị: Thông tin về máy tính, điện thoại và các thiết bị khác được sử dụng khi tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, có thể bao gồm thông tin về loa, micrô, camera, phiên bản hệ điều hành, ID đĩa cứng, tên máy tính, địa chỉ MAC, địa chỉ IP (mà có thể được sử dụng để truy ra vị trí chung ở cấp thành phố hoặc quốc gia), các thuộc tính thiết bị (như phiên bản hệ điều hành và mức pin), thông tin WiFi và các thông tin khác của thiết bị (như tín hiệu Bluetooth).
 • Nội dung và bối cảnh cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn và các tính năng cộng tác khác: Nội dung được tạo trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn được lưu trữ trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, có thể bao gồm âm thanh, video, tin nhắn trong cuộc họp, bảng trắng trong và ngoài cuộc họp, nội dung tin nhắn trò chuyện, bản phiên âm, bản chỉnh sửa và đề xuất phiên âm, phản hồi bằng văn bản, câu trả lời cho các cuộc bình chọn và Hỏi đáp, cùng các tệp cũng như ngữ cảnh liên quan, chẳng hạn như thông tin chi tiết lời mời, tên cuộc họp hoặc cuộc trò chuyện, hoặc chương trình họp. Nội dung có thể chứa giọng nói và ảnh của bạn, tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản, nội dung bạn chọn chia sẻ, cài đặt của bạn và những gì bạn làm trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom.
 • Thông tin sử dụng liên quan đến các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn, tính năng cộng tác và trang web: Thông tin về cách mọi người và thiết bị của họ tương tác với các sản phẩm và dịch vụ Zoom, chẳng hạn như: khi người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp; liệu những người tham gia có gửi tin nhắn hay không và họ nhắn tin với ai; dữ liệu hiệu suất; chuyển động chuột, nhấp chuột, tổ hợp phím hoặc hành động (chẳng hạn như tắt tiếng/bỏ tắt tiếng hoặc bật/tắt video), chỉnh sửa văn bản phiên âm, khi được chủ sở hữu tài khoản cho phép và các thông tin đầu vào khác giúp Zoom hiểu việc sử dụng tính năng, cải thiện thiết kế sản phẩm và đề xuất các tính năng; ứng dụng của bên thứ ba nào được thêm vào cuộc họp hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khác cũng như thông tin và hành động nào mà ứng dụng được phép truy cập và thực hiện; sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba và Zoom App Marketplace; các tính năng được sử dụng (chẳng hạn như chia sẻ màn hình, biểu tượng cảm xúc hoặc bộ lọc); và các thông tin và số liệu sử dụng khác. Điều này cũng bao gồm thông tin về thời điểm và cách mọi người truy cập và tương tác với các trang web của Zoom, bao gồm những trang nào được truy cập, tương tác với các tính năng của trang web và liệu người đó có đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của Zoom hay không.
 • Thông tin hạn chế từ dịch vụ Email và Lịch Zoom: “Zoom Email” đề cập đến dịch vụ email gốc của Zoom và các email được gửi từ dịch vụ email gốc của Zoom. Zoom Email được Zoom thiết kế mã hóa đầu cuối theo mặc định cho các email được gửi và nhận trực tiếp giữa những người dùng Zoom Email đang hoạt động. Hỗ trợ mã hóa đầu cuối yêu cầu người dùng Zoom Email phải thêm thiết bị vào tài khoản Zoom Email của họ với địa chỉ email được liên kết và sử dụng máy khách Zoom được hỗ trợ. Khi email được mã hóa đầu cuối, chỉ người dùng, và, tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản hoặc nhà quản trị tài khoản được chỉ định kiểm soát khóa mã hóa, và do đó quyền truy cập vào nội dung email, bao gồm văn bản nội dung, dòng chủ đề, tệp đính kèm và nhãn tùy chỉnh được người dùng áp dụng cho thư trong hộp thư đến của họ. Email được gửi đến hoặc nhận từ người dùng không dùng Zoom Email được mã hóa sau khi email được gửi hoặc nhận từ máy chủ của Zoom, nếu người dùng Zoom Email chọn gửi chúng với mã hóa. Trong mọi trường hợp, Zoom có quyền truy cập vào siêu dữ liệu email được sử dụng để gửi email cơ bản — cụ thể là địa chỉ email trong các trường gửi từ, gửi đến, gửi bản sao email và gửi bản sao bảo mật danh sách nhận email, thời gian, mimeID cũng như số lượng và kích thước của tệp đính kèm. Từ việc sử dụng dịch vụ lịch gốc của Zoom, Zoom nhận được thông tin liên quan đến lời mời họp, văn bản nội dung, người gửi và người nhận cũng như các thông tin lịch khác.
 • Nội dung từ thành phần tích hợp của bên thứ ba: Người dùng có thể truy cập email và lịch từ các dịch vụ của bên thứ ba thông qua máy khách Zoom của họ, nếu họ chọn tích hợp chúng.  Thông tin này không được Zoom mã hóa đầu cuối, nhưng nhân viên Zoom không truy cập nội dung này, trừ khi được hướng dẫn hoặc yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật.  Nếu chủ sở hữu tài khoản và/hoặc người dùng của họ tích hợp email của bên thứ ba với các sản phẩm và dịch vụ do Zoom cung cấp hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như các công cụ phân tích kinh doanh như ZoomIQ, Zoom có thể thu thập hoặc xử lý thông tin email, bao gồm nội dung email, tiêu đề và siêu dữ liệu, từ các dịch vụ của bên thứ ba đó để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của tài khoản và để cải thiện sản phẩm.
 • Thông tin liên lạc với Zoom: Thông tin liên lạc của bạn với Zoom, bao gồm thông tin liên quan đến các câu hỏi hỗ trợ, tài khoản của bạn và các câu hỏi khác.
 • Thông tin từ đối tác: Zoom thu thập thông tin về chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ từ các công ty bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ làm giàu dữ liệu thị trường, bao gồm thông tin về quy mô công ty hoặc ngành của chủ sở hữu tài khoản, thông tin liên hệ hoặc hoạt động của một số tên miền doanh nghiệp nhất định. Zoom cũng có thể thu thập thông tin từ đối tác quảng cáo bên thứ ba cung cấp quảng cáo hiển thị trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, chẳng hạn như thông tin về việc bạn có nhấp vào quảng cáo mà họ hiển thị cho bạn hay không.

Ở một vài khu vực pháp lý nhất định, một số dữ liệu cá nhân mà Zoom nhận được có thể được coi là nhạy cảm. Vui lòng xem phần “Quyền riêng tư của Tiểu bang California và các Tiểu bang khác của Hoa Kỳ” để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?

Nhân viên Zoom không truy cập nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn hoặc email (cụ thể là âm thanh, video, tệp, bảng trắng trong cuộc họp, nội dung tin nhắn hoặc email) hoặc bất kỳ nội dung nào được tạo hoặc chia sẻ như một phần của các tính năng cộng tác khác (chẳng hạn như bảng trắng ngoài cuộc họp), trừ khi được chủ sở hữu tài khoản cho phép hoặc theo yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật, như được thảo luận bên dưới và nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Zoom sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động sau:

 • Cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ của Zoom: Để cung cấp và phát triển các sản phẩm và dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ, bao gồm cả việc tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của Zoom và các đề xuất cho tài khoản hoặc người dùng của họ. Zoom cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để xác định những sản phẩm và dịch vụ nào có sẵn ở vị trí của bạn và sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ, để gửi lời mời, tin nhắn hoặc Zoom Email đến người nhận khi người dùng gửi hoặc nhận lời mời, tin nhắn hoặc Zoom Email sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Zoom. Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ khách hàng, có thể bao gồm việc truy cập âm thanh, video, tệp, tin nhắn và nội dung hoặc ngữ cảnh khác, theo chỉ đạo của chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng của họ. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ và hợp đồng của mình với chủ sở hữu tài khoản và những người khác, bao gồm việc thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng, tạo điều kiện thanh toán cho các nhà phát triển bên thứ ba liên quan đến các đơn mua được thực hiện thông qua Zoom App Marketplace và công tác quản trị liên quan.
  • Tính năng thoại và video nâng cao: Nếu bạn chọn sử dụng một số tính năng video nhất định, nếu có, chẳng hạn như bộ lọc, hiệu ứng studio, hình đại diện và cử chỉ, thông tin về chuyển động của bạn hoặc vị trí của khuôn mặt hoặc bàn tay bạn có thể được xử lý trên thiết bị của bạn để áp dụng các tính năng đã chọn. Dữ liệu đó không rời khỏi thiết bị của bạn, không được lưu giữ lại, không được sử dụng để nhận dạng bạn và chỉ được sử dụng để tạo các hiệu ứng đã chọn. Nếu một số tính năng nhất định khác được bật, chẳng hạn như tạo bản phiên âm cho bản ghi âm, Zoom có thể sử dụng công nghệ phân tích bản ghi âm của cuộc họp để phân biệt diễn giả này với diễn giả khác, nhằm tạo ra bản phiên âm chính xác. Những phân tích âm thanh sẽ không được lưu lại sau khi bản phiên âm được tạo ra.
  • Tính năng thông minh: Zoom cung cấp các tính năng và sản phẩm thông minh, chẳng hạn như Zoom IQ hoặc các công cụ khác để đề xuất trò chuyện, email hoặc nội dung khác mà có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, máy học hoặc công nghệ khác để phân tích và xử lý nội dung cũng như dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phát triển, cung cấp và cải thiện các tính năng và sản phẩm thông minh.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Để phát triển, thử nghiệm và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, chẳng hạn như các tính năng liên quan đến nội dung (ví dụ: hình nền và các bộ lọc khác) và để khắc phục sự cố cho các sản phẩm và dịch vụ.
 • Tiếp thị, quảng bá và quảng cáo bên thứ ba: Để cho phép Zoom và/hoặc đối tác tiếp thị bên thứ ba của họ tiếp thị, quảng cáo và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, bao gồm cả việc dựa trên việc sử dụng sản phẩm của bạn, thông tin mà chúng tôi nhận được từ các đối tác bên thứ ba, thông tin bạn cung cấp để xử lý lời mời giới thiệu, hoặc thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập cũng như cách bạn tương tác nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn những quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Zoom hoặc để thuê các đối tác bên thứ ba phân tích các tương tác của bạn trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi hoặc để gửi quảng cáo cho bạn. Zoom không sử dụng nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn (cụ thể là âm thanh, video, tệp được chia sẻ, bảng trắng trong cuộc họp, và tin nhắn) hoặc bất kỳ nội dung nào được tạo hoặc chia sẻ trong các tính năng cộng tác khác (chẳng hạn như bảng trắng ngoài cuộc họp), cho bất kỳ hoạt động tiếp thị hoặc khuyến mãi nào.
 • Tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn: Để xác thực tài khoản và hoạt động, phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi xấu, hoạt động gian lận hoặc các trải nghiệm không an toàn, giải quyết các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ an toàn công cộng cũng như bảo mật các sản phẩm và dịch vụ của Zoom.
 • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm thông tin liên hệ) để trao đổi với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, bao gồm các bản cập nhật sản phẩm, tài khoản của bạn và các thay đổi về chính sách cũng như điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
 • Lý do pháp lý: Để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng thủ tục pháp lý hợp lệ từ các cơ quan chính phủ và cơ quan thi hành luật, phục vụ cho điều tra hoặc tham gia vào việc tìm bằng chứng dân sự, kiện tụng hoặc các thủ tục pháp lý tranh tụng khác, bảo vệ bạn, chúng tôi và những người khác khỏi các hoạt động gian lận, độc hại, lừa đảo, lạm dụng hoặc bất hợp pháp, và để thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của chúng tôi.

Zoom sử dụng các công cụ nâng cao để tự động quét nội dung như hình nền ảo, ảnh hồ sơ, email đến cho dịch vụ email gốc của Zoom từ người không phải là người dùng Zoom Email và các tệp được tải lên hoặc trao đổi thông qua trò chuyện, nhằm mục đích phát triển, cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phát hiện và ngăn chặn việc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi và hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại khác. Nhân viên của Zoom có thể truy cập nội dung như vậy nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật hoặc nếu được chủ sở hữu tài khoản ủy quyền.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào?

Zoom chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khi có sự đồng ý hoặc trong một trong các trường hợp sau (tùy thuộc vào sự đồng ý trước của bạn nếu được yêu cầu theo luật hiện hành):

 • Đại lý bán lẻ: Nếu chủ sở hữu tài khoản đã được cấp giấy phép hoặc mua các sản phẩm và dịch vụ của Zoom từ đại lý bán lẻ bên thứ ba cho các sản phẩm và dịch vụ của Zoom thì đại lý bán lẻ có thể truy cập vào dữ liệu và nội dung cá nhân của người dùng, bao gồm cả các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và các tin nhắn do chủ sở hữu tài khoản tổ chức.
 • Nhà cung cấp: Zoom làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp, hỗ trợ và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Zoom và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cũng như cho các dịch vụ kinh doanh, chẳng hạn như xử lý thanh toán, bao gồm cả các dịch vụ liên quan đến các đơn mua được thực hiện thông qua Zoom App Marketplace. Zoom cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo và phân tích kinh doanh liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Zoom. Các nhà cung cấp này có thể truy cập dữ liệu cá nhân tuân theo các yêu cầu hợp đồng và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và cấm họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho Zoom hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Zoom có thể tích hợp công nghệ bên thứ ba để cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như công nghệ TrueDepth của Apple, để xử lý thông tin trên thiết bị của bạn về kích thước khuôn mặt hoặc bàn tay và cử chỉ để cung cấp hiệu ứng video. Thông tin này được xử lý trên thiết bị của bạn và thông tin đó không được nhận cũng như không được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc Zoom.
 • Vì lý do pháp lý: Zoom có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân khi cần thiết để: (1) tuân thủ luật hiện hành hoặc phản hồi, điều tra hoặc tham gia vào quy trình và các thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ; (2) thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của Zoom; (3) phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi gian lận, lạm dụng hoặc các mối lo ngại về an toàn và bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả các mối đe dọa đối với công chúng; (4) đáp ứng các cam kết về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi; (5) bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng của chúng tôi; và (6) giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.
 • Đối tác tiếp thị, quảng cáo và phân tích: Zoom sử dụng các nhà cung cấp tiếp thị, quảng cáo và phân tích bên thứ ba: để cung cấp số liệu thống kê và phân tích về cách mọi người đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Zoom và trang web, bao gồm cả trang web của chúng tôi; và để cung cấp quảng cáo và tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Các đối tác bên thứ ba này có thể nhận được thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của Zoom thông qua các cookie bên thứ ba được đặt trên trang web của Zoom. Để chọn không cho phép chúng tôi sử dụng các cookie bên thứ ba có chức năng chia sẻ dữ liệu với các đối tác này, hãy truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn trong phần Cài đặt cookie. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, trước tiên Zoom sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi tham gia vào các hoạt động tiếp thị hay quảng cáo được mô tả.
 • Các doanh nghiệp có liên kết: Zoom chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp có liên kết, chẳng hạn như Zoom Voice Communications, Inc., để cung cấp trải nghiệm tích hợp và nhất quán trên các sản phẩm và dịch vụ của Zoom (chẳng hạn như cho phép chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng của họ tích hợp cuộc gọi Zoom Phone vào cuộc họp) và để phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng cũng như các mối đe dọa đối với sự an toàn công cộng.
 • Thay đổi Sự kiểm soát: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với những người mua lại thực tế hoặc tiềm năng, đại diện của họ và những người tham gia có liên quan khác trong hoặc trong quá trình đàm phán bất kỳ thương vụ mua bán, sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc, hoặc thay đổi sự kiểm soát nào liên quan đến toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của Zoom, kể cả liên quan đến phá sản hoặc các thủ tục tương tự tố tụng tương tự.
 • Nhà phát triển bên thứ ba: Nếu bạn mua ứng dụng hoặc tiện ích tích hợp của bên thứ ba từ Zoom App Marketplace, Zoom có thể chia sẻ thông tin về đơn mua với nhà phát triển bên thứ ba để cung cấp ứng dụng hoặc thành phần tích hợp.

Ai có thể xem, chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân của tôi khi tôi tham gia các cuộc họp và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của Zoom?

Khi bạn gửi tin nhắn hoặc tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến trên Zoom, những người và tổ chức khác, bao gồm cả các bên thứ ba bên ngoài cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn, có thể xem nội dung và thông tin mà bạn chia sẻ:

 • Chủ sở hữu tài khoản: Chủ sở hữu tài khoản là tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tài khoản Zoom. Thông thường, chủ sở hữu tài khoản chỉ định một hoặc nhiều người (được gọi là "quản trị viên") để quản lý tài khoản của họ và có thể cấp đặc quyền cho người dùng trên tài khoản. Tùy thuộc vào giấy phép của họ với Zoom, chủ sở hữu tài khoản có thể cho phép thêm người dùng trên tài khoản của họ, và chủ sở hữu tài khoản có thể tạo và/hoặc truy cập thông tin hồ sơ cho tất cả người dùng trên tài khoản của họ. Chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ có thể mời những người khác (bao gồm cả khách không có trong tài khoản của họ và những người tham gia không có giấy phép) tham gia các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ.
  Zoom cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản các tính năng điều khiển và tính năng để họ xác định xem có thể tạo hoặc gửi một số loại nội dung nhất định, chẳng hạn như bản ghi âm hoặc tin nhắn Zoom Team Chat và những ứng dụng nào của bên thứ ba có thể dùng cho các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ. Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và những người dùng mà họ chỉ định có thể truy cập dữ liệu cá nhân của những người tham gia tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ hoặc gửi tin nhắn cho người dùng trên tài khoản của họ. Cụ thể, chủ sở hữu tài khoản có thể có quyền truy cập:

  • Sử dụng tài khoản:
   • Sử dụng sản phẩm: Thông tin về cách người dùng và các thiết bị của họ tương tác với tài khoản của họ, có thể bao gồm những người đã gửi tin nhắn cho người dùng của họ trong cuộc trò chuyện, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thiết bị và thông tin khác về những người đã tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ, liệu người dùng của họ có xem hay tải xuống bản ghi, thời lượng người tham gia đã tham gia vào các cuộc họp của họ, thời gian gửi tin nhắn, thông tin về thành phần tích hợp Zoom Phone cũng như các số liệu phản hồi và thông tin sử dụng khác.
   • Danh sách người tham gia: Thông tin về những người tham gia cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc cuộc trò chuyện Zoom, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, địa chỉ email, số điện thoại và người tham gia hoặc ID người dùng.
  • Thông tin đăng ký: Thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký hội thảo trực tuyến, cuộc họp, Zoom Room hoặc bản ghi do tài khoản tổ chức.
  • Zoom Team Chat và cộng tác ngoài cuộc họp: Nếu tính năng được bật trên tài khoản của họ, chủ sở hữu tài khoản và những người mà họ ủy quyền có thể xem thông tin về những người đã gửi và nhận tin nhắn Zoom Team Chat, bao gồm các tin nhắn trong cuộc họp đã đồng bộ hóa (ví dụ: từ cuộc trò chuyện nhóm trong cuộc họp chuyên dụng được đồng bộ hóa với Zoom Team Chat), đến người dùng trên tài khoản của họ, cùng với thông tin về tin nhắn (ví dụ: ngày và giờ, và số lượng thành viên hoặc người tham gia). Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản cũng có thể xem thông tin người gửi và người nhận cũng như dữ liệu tin nhắn khác, cùng với nội dung tin nhắn được gửi đến và gửi đi từ người dùng trên tài khoản của họ (bao gồm từ cuộc trò chuyện trong cuộc họp có bật trò chuyện nhóm cuộc họp chuyên dụng), trừ khi chủ sở hữu tài khoản đã bật Mã hóa trò chuyện nâng cao. Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và những người họ cho phép cũng có thể thấy nội dung được chia sẻ thông qua các tính năng cộng tác, bao gồm bảng trắng, tệp và hình ảnh được chia sẻ trong Zoom Team Chat.
  • Tin nhắn trong cuộc họp/hội thảo trực tuyến: Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin người gửi và người nhận, cùng với nội dung tin nhắn được gửi đến/từ người dùng trên tài khoản của họ, trong các trường hợp sau:
   • Tin nhắn được gửi đến Mọi người trong một cuộc họp được ghi lại
   • Tin nhắn được gửi đến cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp trong một cuộc họp khi cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp chuyên dụng được bật
   • Tin nhắn được gửi đến những người tham gia chính trong một hội thảo trực tuyến được ghi lại
   • Tin nhắn được gửi trong các cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp chuyên dụng trong Team Chat
   • Tin nhắn trực tiếp nếu chủ sở hữu tài khoản đã bật tính năng lưu trữ
   • Nếu người tham gia cuộc họp có thể được lưu trữ, chủ sở hữu tài khoản của họ sẽ có quyền truy cập vào các tin nhắn được gửi đến Mọi người trong cuộc họp, cũng như các tin nhắn trực tiếp được gửi đến người tham gia đó. Nếu người tham gia là thành viên của cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp chuyên dụng có thể được lưu trữ, chủ sở hữu tài khoản của thành viên đó sẽ có quyền truy cập vào các tin nhắn trò chuyện nhóm cuộc họp cũng như tin nhắn trực tiếp được gửi cho thành viên đó. Nếu khách trong cuộc họp có cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp chuyên dụng có thể được lưu trữ, chủ sở hữu tài khoản của khách đó sẽ có quyền truy cập vào các tin nhắn được gửi đến cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp, cũng như tin nhắn trực tiếp được gửi cho khách đó.
  • Bản ghi: Chủ sở hữu tài khoản có thể xem nội dung bản ghi các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ. Họ cũng có thể xem, chia sẻ và bật các tính năng nâng cao cho bản phiên âm các âm thanh cuộc họp.
  • Bỏ phiếu, hỏi đáp, và phản hồi: Chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin về người đã trả lời cuộc bình chọn, hỏi đáp hoặc các yêu cầu phản hồi sau cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, bao gồm tên và thông tin liên hệ, cùng với các câu trả lời hoặc phản hồi, trừ khi câu trả lời được gửi ở hình thức ẩn danh.
  • Nội dung Zoom Email và Lịch Zoom: Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và nhà quản trị tài khoản được chỉ định có thể truy cập nội dung email và lịch được gửi đến và gửi từ người dùng trên tài khoản Zoom Email hoặc Lịch Zoom của họ, ngay cả khi các Zoom Email đó được mã hóa.
 • Người chủ trì cuộc họp, người tham gia và người được mời: Người chủ trì cuộc họp, người tham gia và người được mời có thể xem email, tên hiển thị, ảnh hồ sơ và trạng thái hiện diện của bạn, bao gồm cả trong các cuộc họp Zoom và trong dịch vụ lịch gốc của Zoom. Người chủ trì cuộc họp, người tham gia và người được mời tham gia cuộc họp cũng có thể xem và (tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản) ghi lại, lưu và chia sẻ nội dung cuộc họp, bản phiên âm, tin nhắn được gửi đến Mọi người, tin nhắn được gửi đến các cuộc trò chuyện nhóm cuộc họp (khi tính năng được bật và tin nhắn được gửi trong Team Chat hay trong cuộc họp) hoặc tin nhắn được gửi trực tiếp cho họ và tệp, bảng trắng hoặc thông tin khác được chia sẻ với họ (bao gồm cả thông tin trong cuộc họp hoặc thông qua cuộc trò chuyện nhóm trong cuộc họp chuyên dụng). Người chủ trì cuộc họp cũng có thể chia sẻ bản ghi cuộc trò chuyện với Zoom Team Chat, tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản của họ. Người chủ trì cuộc họp cũng có thể xem câu trả lời cho mục Hỏi đáp và các cuộc bình chọn được tạo trong cuộc họp.
 • Người nhận Zoom Email, Lịch và Zoom Team Chat: Người nhận Zoom Email và lời mời Lịch Zoom có thể xem, lưu và chia sẻ nội dung email và lịch của bạn với người khác, bao gồm việc chia sẻ email tới Zoom Team Chat. Ví dụ: nếu người nhận chia sẻ nội dung được mã hóa với người khác bằng cách chia sẻ Zoom Email được mã hóa tới Zoom Team Chat hoặc chuyển tiếp Zoom Email được mã hóa đến người nhận bên thứ ba không có tài khoản Zoom Email, nội dung được chia sẻ hoặc chuyển tiếp sẽ không được Zoom mã hóa đầu cuối. Những người có quyền truy cập vào thiết bị và thông tin đăng nhập của bạn có thể xem, lưu và chia sẻ nội dung email và lịch của bạn trên thiết bị đó. Người nhận Zoom Team Chat có thể xem tin nhắn, phản ứng, biểu tượng cảm xúc và nội dung liên quan của bạn, bao gồm nội dung từ Zoom Email, Lịch Zoom và email từ các dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp trong máy khách Zoom mà bạn hoặc bên thứ ba chọn chia sẻ với Zoom Team Chat, và tin nhắn trong cuộc họp mà người tham gia gửi được đồng bộ hóa với Zoom Team Chat thông qua các cuộc trò chuyện nhóm trong cuộc họp chuyên dụng. Tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản, người nhận Zoom Team Chat có thể ghi lại, lưu hoặc chia sẻ tin nhắn của bạn.
 • Người tham gia chính và người dự thính hội thảo trực tuyến: Chỉ có người tham gia chính mới có thể được hiển thị trước những người dự thính trong một hội thảo trực tuyến, nhưng những người dự thính đồng ý bỏ tắt tiếng có thể được người dự thính khác nghe thấy. Nếu một người dự thính đồng ý trở thành người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến, họ có thể được hiển thị với những người dự thính khác, tùy thuộc vào cài đặt. Người tham gia chính và người dự thính có thể nhìn thấy tên của người dự thính đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp cùng với câu hỏi của họ, trừ khi người dự thính gửi câu hỏi ẩn danh.
 • Phát trực tiếp: Người chủ trì cuộc họp và hội thảo trực tuyến có thể chọn phát trực tiếp lên trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba, điều này có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào buổi phát trực tiếp đều có thể xem cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 • Ứng dụng và thành phần tích hợp:
  • Chủ sở hữu tài khoản có thể lựa chọn thêm các ứng dụng do Zoom phát triển và ứng dụng của bên thứ ba vào tài khoản của họ và sản phẩm của Zoom mà họ sử dụng, bao gồm cả thông qua việc sử dụng Zoom App Marketplace, đồng thời họ cũng có thể kiểm soát việc người dùng có thể thêm và sử dụng các ứng dụng cụ thể của Zoom và bên thứ ba, bao gồm trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và các cuộc trò chuyện được tổ chức trên tài khoản của họ, hay không.
  • Chủ sở hữu tài khoản cũng có thể chọn tích hợp nội dung khác từ các dịch vụ bên thứ ba – chẳng hạn như những thông tin truyền thông qua email bên thứ ba trên tài khoản công ty của họ – vào các ứng dụng và dịch vụ mà họ sử dụng, chẳng hạn như Zoom IQ Cho Đội Kinh Doanh (cung cấp thông tin chi tiết và phân tích kinh doanh liên quan đến doanh nghiệp khi họ sử dụng sản phẩm của Zoom). Hơn nữa, chủ sở hữu tài khoản có thể lựa chọn để Zoom phân tích bản ghi âm của cuộc họp để phân biệt diễn giả này với diễn giả khác nhằm tạo bản phiên âm chính xác. Những phân tích âm thanh sẽ không được lưu lại sau khi bản phiên âm được tạo ra.
  • Tùy thuộc vào cài đặt của họ, dữ liệu và nội dung cá nhân của chủ sở hữu tài khoản, người dùng và khách có thể được chia sẻ với các ứng dụng và thành phần tích hợp được chủ sở hữu tài khoản phê duyệt, có thể bao gồm tất cả các danh mục dữ liệu cá nhân được liệt kê ở trên, chẳng hạn như thông tin tài khoản, hồ sơ và thông tin liên hệ, thông tin đăng ký, danh sách người tham gia, cài đặt, nội dung, việc sử dụng sản phẩm, thông tin thiết bị hoặc email đã được chia sẻ với ứng dụng.
  • Những người tham gia khác trong cuộc họp có thể xem ứng dụng mà bạn đang dùng trong cuộc họp, nếu ứng dụng đang nhận nội dung (bao gồm âm thanh và video) từ cuộc họp.
  • Các nhà phát triển bên thứ ba cũng có thể tích hợp hoặc nhúng Zoom Meetings vào trải nghiệm ứng dụng hoặc trang web của họ hoặc xây dựng các phiên bản Zoom cho phép truy cập vào sản phẩm của Zoom từ ứng dụng của bên thứ ba.
  • Thông tin cá nhân do chủ sở hữu tài khoản và người dùng chia sẻ với các ứng dụng và thành phần tích hợp của bên thứ ba được thu thập và xử lý theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển ứng dụng, không phải của Zoom.

Các quyền riêng tư và lựa chọn

Truyền thông tiếp thịNếu bạn không muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp, bạn có thể từ chối nhận truyền thông tiếp thị trong nội dung truyền thông được gửi tới bạn (ví dụ: thông qua email hoặc tin nhắn SMS), hoặc bằng cách gửi email vào địa chỉ privacy@zoom.us. Không phải tất cả phương tiện truyền thông của chúng tôi đều là tiếp thị và bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của mình, chẳng hạn như hóa đơn, thông báo giao dịch hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Quyền dữ liệuNếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, hoặc là một cư dân của tiểu bang California hoặc một tiểu bang khác của Hoa Kỳ có luật hiện hành về quyền riêng tư, vui lòng tham khảo các mục dành riêng tương ứng bên dưới. Nếu không, theo yêu cầu của bạn và theo yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ:

 • Thông báo cho bạn về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi;
 • Sửa đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó hoặc bất kỳ tùy chọn về quyền riêng tư nào trước đây mà bạn đã chọn, hoặc hướng bạn đến
  các công cụ hiện hành; và/hoặc
 • Xóa dữ liệu cá nhân đó hoặc hướng bạn đến các công cụ hiện hành.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát, vui lòng nhấn vào đây. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống một cách bất hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng hoặc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác. Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng theo tài khoản được cấp giấy phép, bạn cũng có thể thực hiện các bước để tác động đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách truy cập tài khoản của bạn và sửa đổi dữ liệu cá nhân trực tiếp.

Trẻ em

Zoom không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản Zoom.

Đối với tổ chức giáo dục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi, bạn có thể xem Tuyên bố về quyền riêng tư liên quan đến giáo dục cho trẻ em của Zoom tại đây.

Cách liên hệ với chúng tôi

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng nhấn vào đây. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến quyền riêng tư hoặc ý kiến liên quan đến Tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng gửi email đến  privacy@zoom.us.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ sau:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Protection Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Hoặc gửi cho đại diện của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh:

Lionheart Squared Ltd
Người nhận: Nhân viên Quyền riêng tư Dữ liệu
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Cộng hoà lreland
email: zoom@LionheartSquared.eu

Lionheart Squared Limited
Người nhận: Nhân viên Quyền riêng tư Dữ liệu
17 Glasshouse Studios
Fryern Court Road
Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
Vương quốc Anh
Liên hệ: zoom@LionheartSquared.co.uk

Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us.

Lưu giữ

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian được yêu cầu để tham gia vào việc sử dụng được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

 • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Zoom cho bạn (ví dụ: suốt thời gian bạn có một tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi);
 • Liệu chủ sở hữu tài khoản có sửa đổi hoặc người dùng của họ có xóa thông tin thông qua tài khoản của họ không;
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ dữ liệu (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi được phép xóa); hoặc
 • Liệu việc lưu giữ có thích hợp dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và các quy chế áp dụng đối với các giới hạn, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

Thông tin cụ thể về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu

Quyền chủ thể dữ liệu

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý với tư cách là đơn vị kiểm soát cụ thể bao gồm:

 • Quyền truy cập và/hoặc quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và trong một số trường hợp, dữ liệu đó được cung cấp cho bạn để bạn có thể cung cấp hoặc “chuyển” dữ liệu đó cho một nhà cung cấp khác;
 • Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (ví dụ: nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập ban đầu);
 • Quyền phản đối xử lý: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc ngừng gửi truyền thông tiếp thị cho bạn;
 • Quyền cải chính: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không được lưu giữ hợp pháp).

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng nhấn vào đây. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin chi tiết liên hệ được chỉ định trong mục Cách liên hệ với chúng tôi của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có liên quan.

Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng. Tùy thuộc vào dữ liệu cá nhân cụ thể có liên quan và bối cảnh thực tế, khi Zoom xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là bên kiểm soát cho các cá nhân ở các khu vực như EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây có thể được áp dụng trong khu vực tài phán của bạn:

 • Khi cần thiết cho hợp đồng của chúng tôi: Khi chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi để chuẩn bị và ký kết hợp đồng, cũng như để thực hiện và quản lý hợp đồng của chúng tôi (tức là, cung cấp sản phẩm và dịch vụ Zoom, tính năng và dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ, đồng thời quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi, bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị liên quan). Nếu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả các sản phẩm và dịch vụ;
 • Phù hợp với những sự đồng thuận có thể hủy ngang cụ thể: Chúng tôi dựa vào sự đồng thuận trước đó của bạn để sử dụng cookie nhằm thu hút các đối tác quảng cáo và phân tích để cung cấp quảng cáo phù hợp và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn trong phần Cài đặt Cookie;
 • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo vì mục đích tuân thủ luật pháp, các quy định, các quy tắc thực hành, các hướng dẫn hoặc các quy tắc của EEA áp dụng cho chúng tôi, và để phản hồi các yêu cầu từ và các thông tin liên lạc khác với các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác của EEA. Điều này bao gồm việc phát hiện, điều tra, ngăn chặn và ngừng hoạt động gian lận, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp (“phát hiện gian lận và lạm dụng”) và tuân thủ các luật về quyền riêng tư;
 • Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác: Chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định để bảo vệ lợi ích quan trọng nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp ảnh hưởng đến lợi ích quan trọng và an toàn công cộng, bao gồm cả nội dung lạm dụng tình dục trẻ em; và
 • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của người khác), trừ khi lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn quan trọng hơn những lợi ích đó và đòi hỏi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân: Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những lợi ích hợp pháp đó để (i) ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ sở hữu tài khoản và/hoặc đại lý bán lẻ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ (bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị và hỗ trợ liên quan); (ii) phát triển, thử nghiệm và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như khắc phục sự cố của các sản phẩm và dịch vụ; (iii) đảm bảo xác thực, tính toàn vẹn, bảo mật và an toàn của tài khoản, hoạt động và các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm phát hiện và ngăn chặn hành vi xấu và hành vi vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi, ngăn chặn hoặc điều tra các trải nghiệm xấu hoặc không an toàn và giải quyết các mối đe dọa bảo mật; (iv) gửi thông tin truyền thông tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ; và (v) tuân thủ các luật, quy định, bộ quy tắc, hướng dẫn hoặc nguyên tắc không thuộc EEA áp dụng cho chúng tôi và phản hồi các yêu cầu từ và các thông tin liên lạc khác với các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý khác có thẩm quyền không thuộc EEA, cũng như đáp ứng các cam kết trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

Truyền dữ liệu trên phạm vi quốc tế

Zoom hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được chuyển, lưu trữ (ví dụ: trong trung tâm dữ liệu) và xử lý bên ngoài quốc gia hoặc khu vực mà Zoom hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Zoom có khách hàng hoặc cơ sở đặt tại nơi dữ liệu đó được thu thập ban đầu – bao gồm cả những quốc gia mà những người tham gia cuộc họp hoặc chủ sở hữu tài khoản chủ trì các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn tham gia hoặc nhận tin nhắn mà bạn gửi.

Do đó, việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Zoom hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ ở Hoa Kỳ nơi chúng tôi được thành lập, cũng như ở các quốc gia khác ngoài EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Các quốc gia như vậy có thể có quy định bảo vệ dữ liệu khác biệt và bảo vệ ít hơn quốc gia của bạn.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này ở bất kỳ nơi nào nó được xử lý và thực hiện các bước phù hợp theo hợp đồng hoặc các bước khác để bảo vệ dữ liệu đó theo luật hiện hành. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của người dùng ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh được chuyển đến một người nhận ở một quốc gia bên ngoài EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh và chưa được công nhận là có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển nhượng được điều chỉnh bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về khía cạnh đó.

Thông báo khi thu thập thông tin của Tiểu bang California

Các danh mục thông tin cá nhân mà Zoom nhận được: Zoom có thể thay mặt khách hàng của chúng tôi thu thập hoặc xử lý các danh mục dữ liệu cá nhân sau, như được mô tả ở trên, trong phần “Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?”: mã định danh (chẳng hạn như trong Thông tin tài khoản, Thông tin hồ sơ và người tham gia, Thông tin liên hệ và Thông tin đăng ký), thông tin tài khoản tài chính (chẳng hạn như trong Thông tin tài khoản); thông tin thương mại (chẳng hạn như trong Thông tin tài khoản); thông tin hoạt động internet hoặc mạng điện tử khác (chẳng hạn như Thông tin thiết bị, Thông tin sử dụng về các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn, tính năng cộng tác và trang web, cũng như Thông tin hạn chế từ dịch vụ Email và Lịch Zoom); thông tin dạng âm thanh, điện tử và hình ảnh (chẳng hạn như trong Nội dung và bối cảnh từ các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn và các tính năng cộng tác khác), thông tin giáo dục chẳng hạn như từ các khách hàng của trường đại học; suy luận chúng tôi rút ra từ thông tin trước đó hoặc thông tin khác mà chúng tôi thu thập; và thông tin cá nhân nhạy cảm (chẳng hạn như một số danh mục trong Thông tin tài khoản, Nội dung và bối cảnh từ các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn và các tính năng cộng tác khác).

Nguồn: Chúng tôi nhận thông tin từ các nguồn như được mô tả trong phần “Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?”, bao gồm: từ bạn (kể cả thông qua việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi); từ đối tác; từ khách hàng; và từ các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi thu thập thông tin giáo dục từ các trường học sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư trong lĩnh vực giáo dục của trẻ em để biết thêm thông tin.

Mục đích sử dụng trong các hoạt động kinh doanh và thương mại của Zoom: Zoom sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích kinh doanh và thương mại sau: cung cấp Sản phẩm và dịch vụ của Zoom; cho mục đích Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; cho mục đích Tiếp thị và quảng cáo (Zoom không sử dụng nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn hay bất kỳ nội dung nào được tạo hoặc chia sẻ như một phần của các tính năng cộng tác khác cho bất kỳ hoạt động tiếp thị hoặc quảng cáo nào); Tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn; để Giao tiếp với bạn; và vì Lý do pháp lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần “Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân?” Danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh được mô tả trong phần “Cách Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân?

Zoom có thể cho phép các dịch vụ quảng cáo và phân tích nhằm phân phối quảng cáo cho bạn và/hoặc phân tích các tương tác của bạn, dựa trên tương tác của bạn với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, điều này có thể cấu thành hành vi “bán” hoặc “chia sẻ” dữ liệu theo luật của California. Xem phần “Quyền riêng tư của Tiểu bang California và các Tiểu bang khác của Hoa Kỳ” để biết thêm thông tin về quyền từ chối của bạn.

Lưu giữ: Zoom lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian được yêu cầu để tham gia vào việc sử dụng được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Chi tiết bổ sung về tiêu chí lưu giữ có trong phần Lưu giữ ở trên.

Quyền riêng tư của Tiểu bang California và các Tiểu bang khác của Hoa Kỳ

Theo một số luật tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (như được sửa đổi bởi Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California) (CCPA), cư dân có thể có quyền:

 • Truy cập các danh mục và các phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà Zoom đã thu thập, danh mục các nguồn mà dữ liệu cá nhân được thu thập, (các) mục đích kinh doanh của việc thu thập dữ liệu cá nhân và danh mục của các bên thứ ba mà Zoom đã chia sẻ dữ liệu cá nhân;
 • Xóa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định;
 • Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định; và
 • Từ chối việc “bán” dữ liệu cá nhân hoặc “chia sẻ” dữ liệu cá nhân cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn theo cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, giống như nhiều công ty, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ quảng cáo và phân tích nhằm phân tích các tương tác của bạn với trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, dựa trên thông tin thu được từ cookie hoặc các trình theo dõi khác, bao gồm cả việc phân phối quảng cáo cho bạn (chẳng hạn như quảng cáo dựa trên sở thích, được nhắm mục tiêu , hoặc quảng cáo theo hành vi trong nhiều bối cảnh). Bạn có thể nhận thêm thông tin và chọn không sử dụng cookie và các công cụ theo dõi khác trên trang web và ứng dụng của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Không được bán/chia sẻ thông tin cá nhân của tôi, cũng như trên trang chủ của chúng tôi, và cài đặt các tùy chọn của bạn. Bạn cần cài đặt tùy chọn của mình trên từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn muốn chọn không sử dụng cookie. Tính năng này sử dụng cookie để ghi nhớ tùy chọn của bạn, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt, bạn sẽ cần chọn lại cài đặt ưu tiên của mình. Cư dân California cũng có thể đặt Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu (GPC) để từ chối việc “bán” hoặc “chia sẻ” thông tin cá nhân của bạn cho từng hệ thống trình duyệt tham gia mà bạn sử dụng. Zoom không có ghi nhận thực tế nào về việc Zoom “mua bán” hoặc “chia sẻ” thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới 16 tuổi.
 • Khiếu nại việc từ chối yêu cầu của bạn. Một số tiểu bang cung cấp các quyền bổ sung cho cư dân. Nếu chúng tôi từ chối xử lý yêu cầu của bạn, bạn có thể có quyền khiếu nại quyết định của chúng tôi. Bạn có thể làm như vậy bằng cách trả lời trực tiếp cho từ chối của chúng tôi hoặc gửi email tới privacy@zoom.us.

Zoom sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, điều này cũng phù hợp với các quyền của bạn theo luật tiểu bang.

Thông tin nhạy cảm. Zoom nhận thông tin có thể được coi là nhạy cảm theo một số luật tiểu bang, chẳng hạn như Thông tin tài khoản nhất định (ví dụ: thông tin tài chính, thông tin đăng nhập), Nội dung và bối cảnh nhất định từ các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, tin nhắn và các tính năng cộng tác khác và Thông tin hạn chế nhất định từ dịch vụ Email và Lịch Zoom (ví dụ: nội dung tin nhắn trong các trường hợp được mô tả ở đây) Zoom xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Zoom, để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, vì lý do về tính xác thực, tính toàn vẹn, tính bảo mật và an toàn, để liên lạc với bạn, vì lý do pháp lý, và có sự đồng ý của bạn. Zoom không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm (như được định nghĩa theo CCPA) cho mục đích suy luận các đặc điểm về người tiêu dùng hoặc theo bất kỳ cách nào sẽ yêu cầu Zoom phải cung cấp quyền giới hạn theo CCPA. Theo một số luật, cư dân cũng có thể được phép chọn từ chối việc ghi lại đặc điểm nhất định liên quan đến quá trình xử lý và phân tích tự động một số loại thông tin của một cá nhân mà sẽ có tác động pháp lý hoặc tác động đáng kể tương tự. Zoom không tham gia vào kiểu hoạt động ghi lại đặc điểm cá nhân này.

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng nhấn vào đây hoặc gọi tới số +1-888-799-0566. Để chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên.

Chúng tôi sẽ xác nhận về việc nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày làm việc và đưa ra phản hồi xác đáng trong vòng 45 ngày theo lịch hoặc thông báo cho bạn về lý do và thời gian gia hạn (tối đa tổng cộng 90 ngày) bằng văn bản.

Các quyền này không phải là tuyệt đối, có thể có các ngoại lệ và giới hạn và có thể không được trao cho cư dân của tất cả các tiểu bang. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu thực hiện các quyền này khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xử lý yêu cầu truy cập, xóa và chỉnh sửa của bạn và có quyền xác nhận tình trạng cư trú tại tiểu bang của bạn. Để xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Zoom hiện tại (nếu có), đưa ra tuyên bố về danh tính của bạn theo hình phạt khai man và/hoặc cung cấp thông tin bổ sung, chẳng hạn như cung cấp ít nhất hai thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của bạn (thông tin này sẽ được so sánh với thông tin chúng tôi có, chẳng hạn như thông tin hồ sơ) hoặc thông tin mà chúng tôi có thể đã có, chẳng hạn như địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu về người tiêu dùng của bạn bằng cách so sánh thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi đã có và thực hiện các bước bổ sung để giảm thiểu rủi ro gian lận. Bạn có thể chỉ định một người được ủy quyền gửi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh của bạn bằng cách cấp phép bằng văn bản và xác minh danh tính của bạn, hoặc thông qua bằng chứng ủy quyền.

Để xem Tiết lộ về các yêu cầu về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Luật Shine the Light của California

Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép cư dân California hàng năm yêu cầu thông tin về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (nếu có) cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba trong năm dương lịch trước đó. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư này theo định kỳ để giải thích những thay đổi trong việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và sẽ đăng Tuyên bố về quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi, với ngày “Cập nhật lần gần đây nhất” ở trên cùng. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội xem xét trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.