Tuyên bố về quyền riêng tư của Zoom

  Cập nhật lần gần đây nhất: 1 tháng 11 năm 2021

  Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý (có thể bao gồm việc thu thập, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ) để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ do Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) cung cấp trực tiếp, bao gồm các trang web, các cuộc họp, hội thảo trực tuyến, nền tảng tin nhắn của Zoom và Zoom App Marketplace (“Sản phẩm Zoom” hoặc “Sản phẩm”). Sản phẩm Zoom không bao gồm các sản phẩm do Zoom phát triển được điều chỉnh theo chính sách quyền riêng tư riêng biệt (được liệt kê tại đây).

  Chúng tôi nhận được dữ liệu cá nhân nào?

  Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một người đã được xác định hoặc có thể nhận dạng, bao gồm thông tin mà Zoom có thể liên kết với một cá nhân. Chúng tôi có thể thay mặt khách hàng của mình thu thập hoặc xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Sản phẩm Zoom:

  • Thông tin tài khoản: Thông tin liên quan đến một tài khoản cấp phép các sản phẩm Zoom, có thể bao gồm tên quản trị viên, thông tin liên hệ, ID tài khoản, thông tin thanh toán và thông tin gói tài khoản.
  • Thông tin hồ sơ và người tham gia: Thông tin được liên kết với hồ sơ Zoom của một người dùng đang sử dụng Sản phẩm Zoom theo tài khoản được cấp phép hoặc được cung cấp bởi một người tham gia không có giấy phép tham gia cuộc họp, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, ảnh, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nghề nghiệp, địa phương đã nêu, ID người dùng hoặc thông tin khác do người dùng hoặc chủ tài khoản của họ cung cấp.
  • Tích hợp Danh bạ và Lịch: Thông tin liên hệ do các tài khoản hoặc người dùng tài khoản thêm vào để tạo danh sách liên hệ trên Sản phẩm Zoom, có thể bao gồm thông tin liên hệ mà người dùng tích hợp từ ứng dụng bên thứ ba. Người dùng cũng có thể tích hợp lịch của họ từ các dịch vụ khác với tài khoản hoặc hồ sơ Zoom của họ.
  • Cài đặt: Thông tin liên quan đến các tùy chọn và cài đặt trên tài khoản hoặc hồ sơ người dùng Zoom, có thể bao gồm cài đặt âm thanh và video, vị trí tệp ghi, cài đặt chia sẻ màn hình và các cài đặt cũng như thông tin cấu hình khác.
  • Thông tin Đăng ký: Thông tin mọi người cung cấp khi đăng ký một cuộc họp Zoom, hội thảo trực tuyến hoặc bản ghi, có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ, câu trả lời cho các câu hỏi đăng ký và thông tin đăng ký khác do người chủ trì yêu cầu.
  • Thông tin Thiết bị: Thông tin về máy tính, điện thoại và các thiết bị khác mà mọi người sử dụng khi tương tác với Sản phẩm Zoom, có thể bao gồm thông tin về loa, micrô, camera, phiên bản hệ điều hành, ID đĩa cứng, tên PC, địa chỉ MAC, địa chỉ IP (có thể được sử dụng để suy ra vị trí chung ở cấp thành phố hoặc quốc gia), các thuộc tính của thiết bị (như phiên bản hệ điều hành và mức pin), thông tin WiFi và các thông tin khác của thiết bị (như tín hiệu Bluetooth).
  • Nội dung và bối cảnh cuộc họp, hội thảo trực tuyến, nội dung và ngữ cảnh tin nhắn: Nội dung được tạo trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn được tổ chức trên Sản phẩm Zoom, có thể bao gồm âm thanh, video, tin nhắn trong cuộc họp, nội dung tin nhắn trò chuyện, bản ghi âm, phản hồi bằng văn bản, các phản hồi của các cuộc thăm dò ý kiến và Hỏi & đáp, và các tệp cũng như ngữ cảnh liên quan, chẳng hạn như thông tin chi tiết lời mời, tên cuộc họp hoặc trò chuyện, hoặc chương trình nghị sự cuộc họp. Nội dung có thể chứa giọng nói và ảnh của bạn, tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản, nội dung bạn chọn chia sẻ, cài đặt của bạn và những gì bạn làm trên Sản phẩm Zoom.
  • Cách sử dụng sản phẩm và trang web: Thông tin về cách mọi người và thiết bị của họ tương tác với các Sản phẩm Zoom, chẳng hạn như: thời điểm người tham gia tham gia và rời khỏi cuộc họp; người tham gia có gửi tin nhắn hay không và người mà họ nhắn tin; dữ liệu hiệu suất; chuyển động chuột, nhấp chuột, tổ hợp phím hoặc các hành động (chẳng hạn như tắt tiếng/bật tiếng hoặc bật/tắt video) và các thông tin khác của người dùng giúp Zoom hiểu việc sử dụng tính năng, cải thiện thiết kế sản phẩm và đề xuất các tính năng; ứng dụng bên thứ ba người dùng thêm vào cuộc họp hoặc Sản phẩm khác và thông tin và hành động mà ứng dụng được phép truy cập và thực hiện; việc sử dụng ứng dụng bên thứ ba và Zoom App Marketplace; các tính năng được sử dụng (chẳng hạn như chia sẻ màn hình, biểu tượng cảm xúc hoặc bộ lọc); và các thông tin cùng số liệu sử dụng khác. Điều này cũng bao gồm thông tin về thời điểm và cách mọi người truy cập và tương tác với các trang web của Zoom, bao gồm những trang họ đã truy cập, tương tác của họ với các tính năng của trang web và liệu họ có đăng ký Sản phẩm Zoom hay không.
  • Thông tin liên lạc với Zoom: Thông tin liên lạc của bạn với Zoom, bao gồm liên quan đến các câu hỏi hỗ trợ, tài khoản của bạn và các câu hỏi khác.
  • Thông tin từ đối tác: Zoom thu thập thông tin về chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ từ các công ty bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ làm giàu dữ liệu thị trường, bao gồm thông tin về quy mô công ty hoặc ngành của chủ sở hữu tài khoản, thông tin liên hệ hoặc hoạt động của một số miền doanh nghiệp nhất định. Zoom cũng có thể thu nhận thông tin từ đối tác quảng cáo bên thứ ba cung cấp quảng cáo hiển thị trên Sản phẩm Zoom, chẳng hạn như thông tin về việc bạn có nhấp vào quảng cáo mà họ hiển thị cho bạn hay không.

  Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào?

  Nhân viên của Zoom không truy cập vào nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn (cụ thể là âm thanh, video, tệp và tin nhắn) trừ khi được chủ sở hữu tài khoản hướng dẫn hoặc theo yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật, như được thảo luận bên dưới. Zoom sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hoạt động sau:

  • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ Zoom: Để cung cấp Sản phẩm, tính năng và dịch vụ cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ, bao gồm cả việc tùy chỉnh các tính năng và đề xuất Sản phẩm Zoom cho tài khoản hoặc người dùng của họ. Zoom cũng sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ, để gửi lời mời và tin nhắn đến người nhận khi mọi người gửi lời mời và tin nhắn bằng Sản phẩm Zoom. Điều này cũng có thể bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hỗ trợ khách hàng, có thể bao gồm việc truy cập âm thanh, video, tệp và tin nhắn, theo hướng dẫn của chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng của họ. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi với chủ sở hữu tài khoản, bao gồm việc thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị liên quan.
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Để phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sản phẩm Zoom, bao gồm, ví dụ, các tính năng liên quan đến nội dung (chẳng hạn như bộ lọc phông nền) và để khắc phục sự cố liên quan đến sản phẩm và tính năng.
  • Tiếp thị, quảng bá và quảng cáo bên thứ ba: Để cho phép Zoom và/hoặc đối tác tiếp thị bên thứ ba của họ tiếp thị, quảng cáo và quảng bá Sản phẩm, các tính năng và dịch vụ Zoom, bao gồm cả việc dựa trên việc sử dụng sản phẩm của bạn, thông tin mà chúng tôi nhận được từ các đối tác bên thứ ba hoặc thông tin về cách thức và thời điểm bạn truy cập, cũng như cách bạn tương tác nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hay công nghệ tương tự, bao gồm cả công nghệ từ đối tác quảng cáo bên thứ ba để hiển thị cho bạn các quảng cáo trong Sản phẩm Zoom về các sản phẩm, dịch vụ hoặc hoạt động từ thiện của bên thứ ba. Zoom KHÔNG sử dụng nội dung cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn (cụ thể là âm thanh, video, tệp và tin nhắn) cho mọi mục đích tiếp thị, quảng bá hay quảng cáo bên thứ ba nào.
  • Xác thực, tính toàn vẹn, bảo mật và an toàn: Để xác thực các tài khoản và hoạt động, phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi xấu hoặc những trải nghiệm không an toàn, giải quyết các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ an toàn công cộng và bảo mật Sản phẩm Zoom.
  • Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm thông tin liên hệ) để trao đổi với bạn về Sản phẩm, các tính năng và dịch vụ Zoom, bao gồm các bản cập nhật sản phẩm, tài khoản của bạn và các thay đổi đối với chính sách cũng như điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.
  • Lý do pháp lý: Để tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ, để điều tra hoặc tham gia vào việc tìm hiểu dân sự, kiện tụng hoặc các thủ tục pháp lý tranh tụng khác, và để thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm tàng đối với Điều khoản dịch vụ hoặc chính sách của chúng tôi.

  Zoom sử dụng các công cụ nâng cao để tự động quét nội dung như nền ảo, ảnh hồ sơ và các tệp được tải lên hoặc được trao đổi thông qua trò chuyện, nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi cũng như hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại khác, và nhân viên của Zoom có thể điều tra những nội dung đó nếu được yêu cầu vì lý do pháp lý, an toàn hoặc bảo mật.

  Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào?

  Zoom chỉ cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khi có sự đồng ý hoặc trong một trong các trường hợp sau (tùy thuộc vào sự đồng ý trước đó của bạn nếu được yêu cầu theo luật hiện hành):

  • Đại lý bán lẻ: Nếu chủ sở hữu tài khoản đã cấp phép hoặc mua Sản phẩm Zoom từ đại lý bán lẻ Sản phẩm Zoom bên thứ ba thì đại lý bán lẻ có thể truy cập vào dữ liệu và nội dung cá nhân của người dùng, bao gồm các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và các tin nhắn do chủ sở hữu tài khoản tổ chức.
  • Nhà cung cấp: Zoom làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp, hỗ trợ và cải thiện các Sản phẩm Zoom và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cũng như cho các dịch vụ kinh doanh, chẳng hạn như xử lý thanh toán. Zoom cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp quảng cáo và phân tích kinh doanh liên quan đến Sản phẩm Zoom. Các nhà cung cấp này có thể truy cập dữ liệu cá nhân tuân theo các yêu cầu hợp đồng và kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu cá nhân và cấm họ sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho Zoom hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Vì lý do pháp lý: Zoom có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân khi cần thiết để: (1) tuân thủ luật hiện hành hoặc phản hồi, điều tra hoặc tham gia vào quy trình và các thủ tục pháp lý hợp lệ, bao gồm từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ; (2) thực thi hoặc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách của Zoom; (3) phát hiện, ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi gian lận, lạm dụng hoặc các mối lo ngại về an toàn và bảo mật tiềm ẩn, bao gồm cả các mối đe dọa đối với công chúng; (4) đáp ứng các cam kết về trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi; (5) bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng của chúng tôi; và (6) giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.
  • Đối tác tiếp thị, quảng cáo và phân tích: Zoom sử dụng các nhà cung cấp tiếp thị, quảng cáo và phân tích bên thứ ba để cung cấp số liệu thống kê và phân tích về cách mọi người đang sử dụng Sản phẩm Zoom và trang web của chúng tôi, để cung cấp quảng cáo và tiếp thị cho Sản phẩm Zoom, bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để hiển thị cho bạn quảng cáo bên thứ ba trong Sản phẩm Zoom. Các đối tác bên thứ ba này có thể nhận được thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của Zoom thông qua các cookie bên thứ ba được đặt trên trang web của Zoom. Để chọn không cho phép chúng tôi sử dụng cookie bên thứ ba chia sẻ dữ liệu với các đối tác này, hãy truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn tại đây Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, trước tiên Zoom sẽ cần sự đồng ý của bạn trước khi tham gia vào các hoạt động tiếp thị hay quảng cáo được mô tả.
  • Các đơn vị liên kết của công ty: Zoom chia sẻ thông tin cá nhân với các đơn vị liên kết của công ty, chẳng hạn như Zoom Voice Communications, Inc., để cung cấp trải nghiệm tích hợp và nhất quán trên các Sản phẩm Zoom (chẳng hạn như cho phép người dùng tích hợp cuộc gọi Zoom Phone vào cuộc họp) để phát hiện, điều tra và ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng cũng như các mối đe dọa đối với sự an toàn công cộng.
  • Thay đổi quyền kiểm soát: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với những bên mua lại thực tế hoặc tiềm năng, đại diện của họ và những người tham gia có liên quan khác trong hoặc trong suốt quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động mua bán, sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát nào liên quan đến tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của Zoom, bao gồm cả liên quan đến phá sản hoặc các thủ tục tương tự.

  Ai có thể xem và chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi khi tôi sử dụng Zoom?

  Khi bạn gửi tin nhắn hoặc tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến trên Zoom, những người và tổ chức khác, bao gồm cả các bên thứ ba bên ngoài cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc tin nhắn, có thể xem nội dung và thông tin mà bạn chia sẻ:

  • Chủ sở hữu tài khoảnChủ sở hữu tài khoản là tổ chức hoặc cá nhân đăng ký một tài khoản Zoom. Thông thường, chủ sở hữu tài khoản chỉ định một hoặc nhiều người (được gọi là “quản trị viên”) để quản lý tài khoản của họ và có thể cấp đặc quyền cho người dùng trên tài khoản. Tùy thuộc vào giấy phép của họ với Zoom, chủ sở hữu tài khoản có thể cho phép thêm người dùng trên tài khoản của họ, và chủ sở hữu tài khoản có thể tạo và/hoặc truy cập thông tin hồ sơ cho tất cả người dùng trên tài khoản của họ. Chủ sở hữu tài khoản và người dùng của họ có thể mời những người khác (bao gồm cả khách không có trong tài khoản của họ) tham gia các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ.
   Zoom cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản các quyền kiểm soát và tính năng mà họ có thể sử dụng để xác định xem có thể tạo hoặc gửi một số loại nội dung nhất định, chẳng hạn như bản ghi âm hoặc tin nhắn ngoài cuộc họp, và những ứng dụng bên thứ ba có thể được sử dụng cho các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ. Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và những người mà họ chỉ định có thể truy cập dữ liệu cá nhân của những người tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ hoặc gửi tin nhắn cho người dùng trên tài khoản của họ. Cụ thể, chủ sở hữu tài khoản có thể có quyền truy cập:

   • Sử dụng tài khoản:
    • Sử dụng sản phẩm:  Thông tin về cách mọi người và các thiết bị của họ tương tác với tài khoản của họ, có thể bao gồm những người đã gửi tin nhắn cho người dùng của họ trong cuộc trò chuyện, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin thiết bị và thông tin khác về những người đã tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ, liệu người dùng đã xem hay tải xuống bản ghi, thời lượng mọi người đã tham gia vào các cuộc họp của họ, thời gian gửi tin nhắn, thông tin về tích hợp Zoom Phone cũng như các chỉ số phản hồi và thông tin sử dụng khác.
    • Danh sách người tham gia:  Thông tin về những người tham gia cuộc họp, hội thảo trực tuyến hoặc cuộc trò chuyện Zoom, có thể bao gồm tên, tên hiển thị, địa chỉ email, số điện thoại và người tham gia hoặc ID người dùng.
   • Thông tin đăng ký:  Thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến, cuộc họp hoặc ghi âm do tài khoản tổ chức.
   • Tin nhắn ngoài cuộc họp Zoom Chat:  Nếu tính năng này được bật trên tài khoản của họ, chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin về người đã gửi và nhận tin nhắn ngoài cuộc họp cho người dùng trên tài khoản của họ cùng với thông tin về tin nhắn (ví dụ: ngày và giờ, và số lượng người tham gia). Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản cũng có thể xem thông tin người gửi và người nhận cũng như những dữ liệu nhắn tin khác, cùng với nội dung các tin nhắn đã được gửi đến/từ người dùng trên tài khoản của họ, trừ khi chủ sở hữu tài khoản đã bật Mã hóa Trò chuyện Nâng cao.
   • Tin nhắn trong cuộc họp/hội thảo trực tuyến:  Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin người gửi và người nhận, cùng với nội dung tin nhắn được gửi đến/từ người dùng trên tài khoản của họ, trong các trường hợp sau:
    • Tin nhắn được gửi đến Mọi người trong một cuộc họp được ghi lại
    • Tin nhắn được gửi đến các tham luận viên trong hội thảo trực tuyến được ghi lại
    • Tin nhắn trực tiếp nếu chủ sở hữu tài khoản đã bật tính năng lưu trữ
   • Bản ghi:Chủ sở hữu tài khoản có thể xem nội dung bản ghi các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ. Họ cũng có thể xem bản ghi âm thanh cuộc họp, nếu được bật.
   • Cuộc thăm dò ý kiến, Hỏi & đáp và phản hồi:  Chủ sở hữu tài khoản có thể xem thông tin về người đã cung cấp câu trả lời cho cuộc thăm dò ý kiến của mình, Hỏi & đáp hoặc đăng các yêu cầu phản hồi về cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, bao gồm tên và thông tin liên hệ, cùng với câu trả lời hoặc phản hồi, trừ khi câu trả lời được gửi ẩn danh.
  • Người chủ trì cuộc họp và người tham giaNgười chủ trì cuộc họp và những người tham gia khác trong cuộc họp có thể nhìn thấy email, tên hiển thị và ảnh hồ sơ của bạn. Người chủ trì cuộc họp và người tham gia cũng có thể xem và (tùy thuộc vào cài đặt của chủ sở hữu tài khoản) ghi lại hoặc lưu nội dung cuộc họp, bản ghi âm, tin nhắn được gửi cho Mọi người hoặc cho họ trực tiếp và các tệp, bảng trắng hoặc thông tin khác được chia sẻ trong cuộc họp. Người chủ trì cũng có thể xem các câu trả lời cho phần Hỏi & Đáp và các cuộc thăm dò ý kiến được tạo trong cuộc họp.
  • Người tham gia chính và người dự thính hội thảo trực tuyến:  Chỉ những người tham gia chính mới có thể được hiển thị với những người dự thính trong hội thảo trực tuyến, nhưng những người dự thính đồng ý bật tiếng có thể được những người dự thính khác nghe thấy. Nếu một người dự thính đồng ý trở thành người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến, họ có thể được hiển thị với những người dự thính khác, tùy thuộc vào cài đặt. Người tham gia chính và người dự thính có thể nhìn thấy tên của người dự thính đặt câu hỏi trong phần Hỏi & đáp cùng với câu hỏi của họ, trừ khi người dự thính gửi câu hỏi ẩn danh.
  • Phát trực tiếp:  Người chủ trì cuộc họp và hội thảo trực tuyến có thể chọn phát trực tiếp lên trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, điều này có nghĩa là bất kỳ ai có quyền truy cập vào chương trình phát trực tiếp đó đều có thể xem cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
  • Ứng dụng và thành phần tích hợp của bên thứ ba:
   • Chủ sở hữu tài khoản có thể lựa chọn thêm ứng dụng của bên thứ ba vào tài khoản của họ và Sản phẩm Zoom mà họ sử dụng, bao gồm cả thông qua việc sử dụng Zoom App Marketplace, đồng thời họ cũng có thể kiểm soát việc người dùng có thể thêm và sử dụng các ứng dụng cụ thể của bên thứ ba, bao gồm trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến và các cuộc trò chuyện được tổ chức trên tài khoản của họ hay không. Tùy thuộc vào cài đặt của họ, chủ sở hữu tài khoản và người dùng cũng như khách của họ có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân và nội dung của bạn với các ứng dụng và thành phần tích hợp của bên thứ ba mà họ phê duyệt, có thể bao gồm tất cả dữ liệu cá nhân có sẵn cho chủ sở hữu tài khoản, người chủ trì và những người tham gia được liệt kê ở trên, chẳng hạn như thông tin tài khoản, hồ sơ và thông tin liên hệ, thông tin đăng ký, danh sách người tham gia, cài đặt, nội dung, việc sử dụng sản phẩm và thông tin thiết bị.
   • Những người tham gia khác trong cuộc họp có thể xem ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trong cuộc họp, nếu ứng dụng của bên thứ ba đang nhận các tính năng và thông tin theo thời gian thực từ cuộc họp.
   • Các nhà phát triển bên thứ ba cũng có thể tích hợp hoặc nhúng các Zoom Meetings vào trải nghiệm ứng dụng hoặc trang web của họ hoặc xây dựng các phiên bản Zoom cho phép truy cập vào Sản phẩm Zoom từ ứng dụng của bên thứ ba.
   • Thông tin cá nhân do chủ sở hữu tài khoản và người dùng chia sẻ với các ứng dụng và thành phần tích hợp của bên thứ ba được thu thập và xử lý theo các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển ứng dụng, không phải của Zoom.

  Các quyền riêng tư và lựa chọn

  Nếu bạn đang ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, hoặc là một cư dân của bang California, vui lòng tham khảo các mục dành riêng tương ứng bên dưới. Nếu không, theo yêu cầu của bạn và theo yêu cầu của luật hiện hành, chúng tôi sẽ:

  • Thông báo cho bạn về những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi;
  • Sửa đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó hoặc bất kỳ tùy chọn bảo mật nào trước đây mà bạn đã chọn, hoặc hướng bạn đến các công cụ hiện hành; và/hoặc
  • Xóa dữ liệu cá nhân đó hoặc hướng bạn đến các công cụ hiện hành.

  Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu tới privacy@zoom.us. Vui lòng xác định danh tính của bạn và, để biết thông tin liên quan đến Sản phẩm Zoom, hãy chỉ định tài khoản và/hoặc thông tin người dùng của bạn và các thông tin khác để cho phép chúng tôi xác thực và phản hồi yêu cầu của bạn. Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại hoặc có hệ thống một cách bất hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng hoặc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác. Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản hoặc người dùng theo tài khoản được cấp phép, bạn cũng có thể thực hiện các bước để tác động đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách truy cập tài khoản của bạn và sửa đổi dữ liệu cá nhân trực tiếp.

  Trẻ em

  Zoom không cho phép trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản Zoom.

  Đối với tổ chức giáo dục sử dụng Sản phẩm Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi, bạn có thể xem Tuyên bố về quyền riêng tư liên quan đến giáo dục cho trẻ em của Zoom tại đây.

  Cách Liên hệ với Chúng tôi

  Để thực hiện các quyền của bạn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về quyền riêng tư liên quan đến Tuyên bố về quyền riêng tư này, vui lòng gửi email đến privacy@zoom.us.

  Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách viết thư tới địa chỉ sau:

  Zoom Video Communications, Inc.
  Người nhận: Chuyên viên phụ trách Quyền riêng tư dữ liệu
  55 Almaden Blvd, Suite 600
  San Jose, CA 95113

  Hoặc gửi cho đại diện của chúng tôi ở Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh:

  Lionheart Squared Ltd
  Người nhận: Bộ phận Quyền riêng tư dữ liệu
  2 Pembroke House
  Upper Pembroke Street 28-32
  Dublin
  DO2 EK84
  Cộng hòa Ireland
  email: zoom@LionheartSquared.eu

  Lionheart Squared Limited
  Người nhận: Bộ phận Quyền riêng tư dữ liệu
  17 Glasshouse Studios
  Fryern Court Road
  Fordingbridge
  Hampshire
  SP6 1QX
  UK (Vương quốc Anh)
  Liên hệ: zoom@LionheartSquared.co.uk

  Bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us.

  Lưu giữ

  Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian được yêu cầu để tham gia vào việc sử dụng được mô tả trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, trừ khi luật hiện hành yêu cầu một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

  Các tiêu chí được sử dụng để xác định khoảng thời gian lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

  • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn và cung cấp Sản phẩm Zoom cho bạn (ví dụ: miễn là bạn có một tài khoản với chúng tôi hoặc tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi);
  • Liệu chủ sở hữu tài khoản có sửa đổi hoặc người dùng của họ có xóa thông tin thông qua tài khoản của họ không;
  • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ dữ liệu (ví dụ: một số luật yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của bạn trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi được phép xóa); hoặc
  • Liệu việc lưu giữ có thích hợp dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và các quy chế áp dụng đối với các giới hạn, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

  Thông tin cụ thể về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu

  Quyền Chủ thể Dữ liệu

  Nếu bạn ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý với tư cách là bên kiểm soát cụ thể bao gồm:

  • Quyền truy cập và/hoặc tính di động: Bạn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn, và trong một số trường hợp, dữ liệu đó được cung cấp cho bạn để bạn có thể cung cấp hoặc “chuyển” dữ liệu đó cho một nhà cung cấp khác;
  • Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn (ví dụ: nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập ban đầu);
  • Quyền phản đối xử lý: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc ngừng gửi truyền thông tiếp thị cho bạn;
  • Quyền cải chính: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác hoặc không đầy đủ;
  • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi bạn tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc được lưu giữ bất hợp pháp).

  Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn đối với dữ liệu cá nhân do Zoom kiểm soát hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu theo thông tin chi tiết liên hệ được chỉ định trong mục Cách Liên hệ với Chúng tôi ccủa Tuyên bố về quyền riêng tư này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân có liên quan.

  Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương bạn.

  Cơ sở Pháp lý để Xử lý Dữ liệu Cá nhân

  Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp pháp, minh bạch và công bằng. Tùy thuộc vào dữ liệu cá nhân cụ thể có liên quan và bối cảnh thực tế, khi Zoom xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là bên kiểm soát cho các cá nhân ở các khu vực như EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây có thể được áp dụng trong khu vực tài phán của bạn:

  • Khi cần thiết cho hợp đồng của chúng tôi: Khi chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với bạn, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi để chuẩn bị và ký kết hợp đồng, cũng như để thực hiện và quản lý hợp đồng của chúng tôi (tức là, cung cấp Sản phẩm, tính năng và dịch vụ của Zoom cho chủ sở hữu tài khoản, người dùng của họ và những người mà họ mời tham gia các cuộc họp và hội thảo trực tuyến được tổ chức trên tài khoản của họ, đồng thời quản lý mối quan hệ và hợp đồng của chúng tôi, bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị liên quan). Nếu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tất cả Sản phẩm, tính năng và dịch vụ;
  • Phù hợp với các đồng ý có thể hủy ngang cụ thể: Chúng tôi dựa vào sự đồng ý trước của bạn để sử dụng cookie nhằm thuê các đối tác quảng cáo và phân tích để cung cấp quảng cáo phù hợp và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập công cụ quản lý cookie của chúng tôi, có sẵn tại đây;
  • Khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo vì mục đích tuân thủ luật pháp, các quy định, các quy tắc thực hành, các hướng dẫn hoặc các quy tắc của EEA áp dụng cho chúng tôi, và để phản hồi các yêu cầu từ, và các thông tin liên lạc khác với, các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác của EEA. Điều này bao gồm việc phát hiện, điều tra, ngăn chặn và ngừng hoạt động gian lận, có hại, trái phép hoặc bất hợp pháp (“phát hiện gian lận và lạm dụng”) và tuân thủ các luật về quyền riêng tư;
  • Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc của những người khác:: Chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định để bảo vệ lợi ích quan trọng nhằm mục đích phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp mà ảnh hưởng đến lợi ích quan trọng và sự an toàn của cộng đồng, bao gồm cả tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; và
  • Khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của người khác), trừ khi những lợi ích đó bị lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn lấn át, đòi hỏi phải bảo vệ dữ liệu cá nhân: Chúng tôi xử lý những dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những lợi ích hợp pháp đó để (i) ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ sở hữu tài khoản và/hoặc bên bán lại cung cấp cho bạn Sản phẩm (bao gồm thanh toán, tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng và quản trị và hỗ trợ liên quan); (ii) phát triển, thử nghiệm và cải tiến Sản phẩm của chúng tôi cũng như khắc phục sự cố của các sản phẩm và tính năng; (iii) đảm bảo xác thực, tính toàn vẹn, bảo mật và an toàn của tài khoản, hoạt động và Sản phẩm, bao gồm phát hiện và ngăn chặn hành vi xấu và hành vi vi phạm các điều khoản và chính sách của chúng tôi, ngăn chặn hoặc điều tra các trải nghiệm xấu hoặc không an toàn và giải quyết các mối đe dọa bảo mật; (iv) gửi truyền thông tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại liên quan đến Sản phẩm; và (v) tuân thủ các luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc không thuộc EEA áp dụng cho chúng tôi và phản hồi các yêu cầu từ, và các thông tin liên lạc khác với, các cơ quan công quyền, cơ quan chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý khác có thẩm quyền không thuộc EEA, cũng như đáp ứng các cam kết trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp của chúng tôi, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và của khách hàng, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận.

  Truyền Dữ liệu Quốc tế

  Zoom hoạt động trên phạm vi toàn cầu, có nghĩa là dữ liệu cá nhân có thể được chuyển, lưu trữ (ví dụ: trong trung tâm dữ liệu) và xử lý bên ngoài quốc gia hoặc khu vực ban đầu dữ liệu đó được thu thập , nơi Zoom hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của Zoom có khách hàng hoặc cơ sở tại đó – bao gồm cả ở những quốc gia mà những người tham gia cuộc họp hoặc chủ sở hữu tài khoản tổ chức các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn tham gia hoặc nhận tin nhắn mà bạn gửi.

  Do đó, bằng việc sử dụng Sản phẩm Zoom hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào đã nêu ở trên, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến hoặc lưu trữ ở Hoa Kỳ nơi chúng tôi được thành lập, cũng như ở các quốc gia khác ngoài EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Các quốc gia như vậy có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác và ít có tính bảo vệ hơn so với các quy tắc bảo vệ dữ liệu của quốc gia của bạn.

  Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo Tuyên bố về quyền riêng tư này ở bất kỳ nơi nào nó được xử lý và thực hiện các bước phù hợp theo hợp đồng hoặc các bước khác để bảo vệ dữ liệu đó theo luật hiện hành. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của người dùng ở EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh được chuyển đến một người nhận ở một quốc gia bên ngoài EEA, Thụy Sĩ hoặc Vương quốc Anh và chưa được công nhận là có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển nhượng được điều chỉnh bởi các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về khía cạnh đó.

  Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

  Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California

  Theo Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA), cư dân California có thể có quyền:

  • Truy cập các danh mục và các phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà Zoom đã thu thập, danh mục các nguồn mà dữ liệu cá nhân được thu thập, (các) mục đích kinh doanh của việc thu thập dữ liệu cá nhân và danh mục của các bên thứ ba mà Zoom đã chia sẻ dữ liệu cá nhân;
  • Xóa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định; và
  • Chọn không tham gia “bán” dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn theo cách hiểu thông thường. Tuy nhiên, giống như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo, và chúng sử dụng thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ tương tự về hoạt động trực tuyến của bạn để điều chỉnh quảng cáo trực tuyến theo sở thích của bạn. Điều này được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Định nghĩa theo luật định của Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California về thuật ngữ “bán” rất rộng và có thể bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích. Bạn có thể tìm thêm thông tin và chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách nhấp vào liên kết Không được bán thông tin cá nhân của tôi, cũng như trên trang chủ của chúng tôi, và cài đặt các tùy chọn của bạn. Bạn cần cài đặt tùy chọn của mình trên từng thiết bị và từng trình duyệt web mà bạn muốn chọn không sử dụng cookie. Tính năng này sử dụng cookie để ghi nhớ các tùy chọn của bạn, vì vậy nếu bạn xóa tất cả cookie khỏi trình duyệt của mình, bạn sẽ cần đặt lại cài đặt của mình.

  Zoom sẽ không phân biệt đối xử với bạn khi thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, điều này cũng phù hợp với các quyền của bạn theo CCPA.

  Để thực hiện các quyền của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacy@zoom.us hoặc gọi tới số +1-888-799-9666. Để chọn không sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên.

  Chúng tôi sẽ xác nhận về việc nhận được yêu cầu của bạn trong vòng 10 ngày làm việc và đưa ra phản hồi chi tiết và toàn diện trong vòng 45 ngày theo lịch, hoặc thông báo cho bạn về lý do và thời gian gia hạn (tối đa 90 ngày) bằng văn bản.

  Theo CCPA, chỉ có bạn hoặc người được ủy quyền mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Lưu ý rằng để phản hồi các yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo CCPA, chúng tôi phải xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn (nếu có), cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (thông tin bạn cung cấp sẽ được so sánh với thông tin chúng tôi có, chẳng hạn như thông tin hồ sơ), khai báo danh tính của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào, và/hoặc cung cấp thông tin bổ sung. Bạn có thể chỉ định một người được ủy quyền gửi yêu cầu của người tiêu dùng đã được xác minh của bạn bằng cách cấp phép bằng văn bản và xác minh danh tính của bạn, hoặc thông qua bằng chứng ủy quyền.

  Luật Shine the Light của California

  Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép cư dân California hàng năm yêu cầu thông tin về việc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn (nếu có) cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba trong năm dương lịch trước đó. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

  Những thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này

  Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư này theo định kỳ để giải thích những thay đổi trong việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi và sẽ đăng Tuyên bố về quyền riêng tư được cập nhật trên trang web của chúng tôi, với ngày “Cập nhật lần gần đây nhất” ở trên cùng. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội xem xét trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.