Zoom Mail & Zoom Calendar Logo

Giới thiệu về Máy khách Zoom Mail và Máy khách Zoom Calendar

Tập hợp tất cả các thông báo và lịch trình quan trọng tại cùng một nơi. Truy cập Zoom Mail và Zoom Calendar trên cùng một ứng dụng với Team Chat, Phone, Meetings, v.v.

Introducing Zoom Mail Client & Zoom Calendar Client

Bạn mệt mỏi với việc chuyển qua lại giữa các ứng dụng và các thẻ?

Một người dùng trung bình chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng và trang web gần 1.200 lần mỗi ngày.
Harvard Business Review, tháng 8 năm 2022

Lợi ích

Work more efficiently

Làm việc hiệu quả hơn

Mọi hoạt động truyền thông tại một nơi duy nhất – không cần chuyển qua lại giữa ứng dụng email của bạn và Zoom.

Use right in Zoom

Sử dụng ngay tại Zoom

Email và lịch kết hợp với Meetings, Phone, Team Chat, v.v.

Quickly access meetings

Nhanh chóng truy cập các cuộc họp

Thanh bên Zoom Calendar khiến việc tham gia cuộc họp trở nên dễ dàng!

Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar

Kết nối tài khoản Gmail* hoặc Microsoft 365 cho công việc hoặc trường học với máy khách Zoom quen thuộc với bạn, nhờ đó bạn có thể sử dụng email và lịch hiện có cùng với Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard và Phone. Tiết kiệm thời gian và duy trì tập trung với Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar được bao gồm trong bộ dịch vụ dành cho mọi người dùng Zoom.

Với Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar, bạn có thể:

*Việc sử dụng thông tin nhận được từ các API Google của Máy khách Zoom Mail sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API Google, bao gồm các yêu cầu Sử dụng hạn chế.

Sử dụng email và lịch hiện có của bạn trong ứng dụng Zoom
Lên lịch và tham gia cuộc họp
Gửi bản sao email đến kênh Zoom Team Chat
Lên lịch cuộc gọi Zoom Phone
Sử dụng trên máy tính để bàn và thiết bị di động
Use your existing email and calendar in the Zoom app Schedule and join meetings Send a copy of an email to a Zoom Team Chat channel Schedule a Zoom Phone call Use across mobile, desktop, and web

Làm việc thông minh hơn bằng Zoom IQ,
người bạn đồng hành được AI hỗ trợ

Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar cũng được thiết kế để hoạt động với hai dịch vụ mới: Dịch vụ Zoom Mail và Dịch vụ Zoom Calendar.

Trải nghiệm thử Zoom Mail và Zoom Calendar

Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar cũng được thiết kế để hoạt động với hai dịch vụ mới: Dịch vụ Zoom Mail và Dịch vụ Zoom Calendar.

Tài liệu

Câu hỏi thường gặp

Máy khách Zoom Mail

Máy khách Zoom Mail có thể kết nối với dịch vụ email Gmail hoặc Microsoft 365 (Exchange) cũng như với Dịch vụ Zoom Mail.

Có, chúng tôi sẽ thêm Mail vào Ứng dụng Zoom! Nếu bạn không thấy hiển thị tùy chọn Mail, bạn có thể cần cập nhật lên bản máy khách mới nhất hoặc quản trị viên hệ thống cần bật tùy chọn này.

Máy khách Zoom Calendar

Máy khách Zoom Calendar có thể kết nối với các dịch vụ lịch Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) cũng như Dịch vụ Lịch Zoom.

Có, chúng tôi sẽ thêm Lịch vào Ứng dụng Zoom! Nếu bạn không thấy hiển thị tùy chọn Lịch, bạn có thể cần cập nhật lên bản máy khách mới nhất hoặc quản trị viên hệ thống cần bật tùy chọn này.

Bắt đầu trải nghiệm Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar

Máy khách Zoom Mail và Zoom Calendar hiện có sẵn cho tất cả người dùng Zoom! Quản trị viên CNTT có thể cần bật tùy chọn này.