Yêu cầu demo miễn phí từ Zoom

Tai nghe không bằng mắt thấy! Hãy đặt lịch demo trực tiếp cùng một chuyên gia sản phẩm của chúng tôi theo cách thuận tiện với bạn. Chúng tôi có thể tìm hiểu về các yêu cầu của bạn, trả lời câu hỏi, và đánh giá các phương thức mà Zoom có thể hỗ trợ bạn và tổ chức của bạn.

Vui lòng gửi thông tin của bạn ở phần dưới đây, chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại để sắp xếp một buổi demo trực tiếp.

Request a Free Zoom Demo

Có thắc mắc? Gọi cho chúng tôi theo

 • Hoa Kỳ
 • Australia
 • Áo
 • Brazil
 • Pháp
 • Đức
 • Hồng Kông
 • Ấn Độ
 • Italy
 • Nhật Bản
 • Malaysia
 • Mexico
 • Hà Lan
 • New Zealand
 • Bồ Đào Nha
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Bồ Đào Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Pháp: Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Đức: Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Ý: Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Nhật: Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Tây Ban Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Tây Ban Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7
 • Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng
 • Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ
 • Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán
Ngôn ngữ có sẵn
 • Tiếng Anh 24/7

Vui lòng nhập thông tin của bạn

* Thông tin bắt buộc

Thông tin bổ sung liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn*

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.