Hỗ trợ cao cấp của Zoom

Bạn sẽ được trợ giúp một cách nhanh chóng và dễ dàng với các gói dịch vụ phản hồi ưu tiên và quản lý chuyên trách

Hỗ trợ cao cấp Zoom cung cấp dịch vụ trợ giúp từ chuyên gia, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cấp bách của bạn

Priority Response

Phản hồi ưu tiên

Giải quyết nhanh chóng, đồng thời tối đa hóa khả năng vận hành Dịch vụ Zoom

Technical Resources

Tài liệu kỹ thuật

Quản trị viên được ưu tiên định tuyến đến nhân sự kỹ thuật có kinh nghiệm

Technical Account Management

Quản lý Khách hàng về Kỹ thuật

Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật sẽ là cố vấn đáng tin cậy cho các hoạt động liên quan đến dịch vụ

Tìm gói hỗ trợ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn

Hàng đầu

Cao cấp +

Tiếp cận toàn cầu 24x7

Bao gồm

Bao gồm

Dịch vụ tự phục vụ & ứng dụng Chat Bot

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ cấp 1
(Trò chuyện, Yêu cầu hỗ trợ trên web)

Bao gồm

Bao gồm

Hỗ trợ cấp 1
(Điện thoại)

Bao gồm

Bao gồm

Trực tiếp cấp 2
(Trò chuyện, Yêu cầu hỗ trợ trên web và Điện thoại)

Bao gồm

Bao gồm

Mục tiêu cấp độ dịch vụ

Bao gồm

Thỏa thuận cấp độ dịch vụ

Bao gồm

Thông báo/Báo cáo vượt cấp tự động

Bao gồm

Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật

Bao gồm

Hỗ trợ Marketplace và API/SDK

Bao gồm

Giám đốc phụ trách khách hàng kỹ thuật toàn cầu
(đi kèm gói Premier Elite)

Bao gồm

Kỹ thuật viên xuất sắc được chỉ định toàn cầu
(đi kèm gói Premier Elite)

Bao gồm

Điều khoản vận hành tùy chỉnh
(đi kèm gói Premier Elite)

Bao gồm

*Được cấp giấy phép: Một thành viên hay quản trị viên được chỉ định giấy phép đăng ký trả phí
** Quyền nhận hỗ trợ qua điện thoại hiện chỉ dành cho khách hàng mua gói Kinh doanh, Doanh nghiệp lớn và Giáo dục

Tiêu đề

Get in touch with a Zoom specialist to find out more about Premier Support

Liên hệ với chuyên gia Zoom để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ cao cấp

Vui lòng nhập thông tin của bạn

* Thông tin bắt buộc

Thông tin bổ sung liên quan đến nhu cầu kinh doanh của bạn*

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.