Zoom dành cho mọi người

Chúng tôi luôn coi trợ năng là vấn đề trọng tâm.

Screenshot of the Zoom Meeting application with an ASL interpreter

Sự khác biệt của Zoom: Giao tiếp vượt qua các giới hạn

Zoom luôn quan tâm và ưu tiên nhu cầu của người dùng, đồng thời nỗ lực mang dịch vụ đến với mọi khách hàng. Chúng tôi lắng nghe khách hàng và không ngừng tìm ra phương cách xây dựng trải nghiệm truyền thông tốt nhất, dễ tiếp cận nhất.
 • Mang dịch vụ đến với mọi khách hàng: Chúng tôi luôn sẵn có các tùy chọn cho dù bạn là người dùng miễn phí hay trả phí
 • Tương tác theo thời gian thực: Phiên âm trực tiếp giúp bạn theo kịp diễn tiến của cuộc trò chuyện
 • Trải nghiệm hoàn hảo: Nhận hỗ trợ cả trong và sau cuộc họp, chẳng hạn như nội dung ghi lại nổi bật và tìm kiếm

Tùy chọn phụ đề và phiên âm

 • Phụ đề được tạo tự động
  Các cuộc họp và hội thảo trực tuyến của Zoom tự động hiển thị phụ đề trực tiếp.
 • Phụ đề thủ công
  Chỉ định người nào đó ghi phụ đề cho cuộc họp.
 • Phụ đề từ đối tác thứ ba
  Zoom tích hợp mượt mà với nhà cung cấp phụ đề rời của bên thứ ba bằng cách sử dụng API REST Phụ đề rời của chúng tôi.
accessibility features

Tùy chọn video

Tùy chọn video

 • Nổi bật nhiều tiêu điểm
  Người chủ trì cuộc họp có thể làm nổi bật phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu để tất cả người tham gia có thể nhìn thấy họ.

 • Ghim nhiều người tham gia
  Chọn người tham gia cuộc họp mà bạn muốn ưu tiên và ghim họ để bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem của mình.

 • Sắp xếp lại Chế độ xem thư viện
  Tạo chế độ xem của riêng bạn bằng cách nhấp và kéo sắp xếp video cạnh nhau.

Cài đặt trợ năng

   Cài đặt hiển thị

Tùy chỉnh kích thước phông chữ của cuộc trò chuyện và phụ đề.

Trợ năng bàn phím

Chỉ cần bàn phím, bạn có thể điều chỉnh trải nghiệm Zoom của mình. Zoom hỗ trợ Phím tắt bàn phím giúp điều hướng dễ dàng.

Hỗ trợ trình đọc màn hình

Sử dụng Zoom với trình đọc màn hình và tùy chỉnh các thông báo có thể nghe được mà bạn muốn nghe với điều khiển chi tiết với các cảnh báo của trình đọc màn hình.

Screenshot of the Zoom Accessibility Settings window

Tính năng trợ năng khác

Tuân thủ

Tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA

Tiêu chuẩn Mục 508 có sửa đổi

Yêu cầu về trợ năng EN 301 549

Tài liệu trợ năng

Ngày sửa đổi: Tháng 4 năm 2022