Trust Center Security, Privacy, Blogs Additional Resources

    Dział prawny i zgodności z prawem

    Witamy w Dziale prawnym i zgodności z prawem Zoom

    Zoom przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych jurysdykcji, w których prowadzi działalność.

    Podane tutaj informacje są skierowane do użytkowników Zoom, którzy mają pytania dotyczące naszych warunków, zasad i zgodności. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do sekcji Zgodność z prawem.