StateRAMP

Stateramp

Przegląd
StateRAMP jest zarejestrowaną na podstawie art. 501 lit. c pkt 6 kodeksu podatkowego organizacją non-profit składającą się z usługodawców oferujących rozwiązania IaaS, PaaS i/lub SaaS, organizacji oceniających oraz urzędników państwowych. Nasi członkowie kierują działalnością, zarządzają i pracują w różnych dziedzinach w całych Stanach Zjednoczonych i są zaangażowani w czynienie środowiska cyfrowego bezpieczniejszym.

 

Autoryzacja Zoom dla rządu na poziomie StateRAMP
Usługa Zoom dla rządu (ZfG) została autoryzowana na poziomie umiarkowanym StateRAMP w lipcu 2022 r. Autoryzacja ta dotyczy platformy Zoom dla rządu, która obejmuje: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Dodatek dla sali konferencyjnej Zoom, Zoom Apps, Zoom API i SDK, Zoom Marketplace. Naszym stanem sponsorującym jest Kalifornia. StateRAMP ma zastosowanie równolegle z naszą autoryzacją FedRAMP.

 

Odpowiednie linki
Lista produktów z autoryzacją StateRAMP (APL)