Niezależne zarządzanie ryzykiem osoby trzeciej TruSight

TruSight

Przegląd
TruSight to niezależne narzędzie do oceny ryzyka osoby trzeciej założone przez konsorcjum głównych instytucji finansowych, w tym American Express, Bank of America, JPMorgan Chase, BNY Mellon i Wells Fargo. Metodologia TruSight upraszcza proces oceny ryzyka poprzez jednokrotne wykonanie najlepszych praktyk, standaryzację i pełną walidację ocen oraz udostępnienie ich wielu organizacjom, co pozwala instytucjom finansowym uzyskać większą przejrzystość potencjalnych zagrożeń oraz sprawniej i efektywniej zarządzać relacjami z podmiotami zewnętrznymi.

Ocena TruSight Zoom
Raport z oceny TruSight firmy Zoom jest dostępny dla klientów TruSight za pośrednictwem platformy TruSight. Aby dowiedzieć się więcej na temat oceny Zoom przez TruSight i zacząć przeznaczać środki na poprawę zarządzania ryzykiem już dziś, kliknij poniższy link i uzyskaj więcej informacji.

 

Odpowiednie linki
Formularz wniosku o ocenę TruSight