IRAP

iRAP

Przegląd
Program zarejestrowanego Asesora Infosec (IRAP) jest inicjatywą Australijskiej Dyrekcji Sygnałów (ASD), która umożliwia zatwierdzonym asesorom przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa w odniesieniu do konkretnych środków kontroli określonych w Wytycznych ASD dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji dla rządu australijskiego (władz państwowych, stanowych/terytorialnych i lokalnych oraz ich agencji) i organizacji wspierających.

 

Niezależna ocena IRAP Zoom
Celem niezależnej oceny bezpieczeństwa chmury była ocena, w jaki sposób środki bezpieczeństwa wdrożone w Zoom spełniają wymagania podręcznika bezpieczeństwa informacji Australijskiego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ACSC) i związanych z nim standardów efektywnego przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji do poziomu klasyfikacji INFORMACJE CHRONIONE. Zakres niezależnej oceny IRAP obejmował następujące produkty Zoom: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Events oraz Zoom Rooms.

 

Odpowiednie linki
List oceniający Zoom IRAP
List z odpowiedzią IRAP dla Zoom