Japońskie centrum FISC

FISC

Przegląd
Centrum Systemów Informatycznych Przemysłu Finansowego (FISC) jest organizacją non-profit założoną przez japońskie Ministerstwo Finansów w 1984 r. w celu promowania środków bezpieczeństwa w bankowości i pokrewnych instytucjach finansowych. We współpracy z instytucjami członkowskimi, Bankiem Japonii i Agencją Usług Finansowych, FISC stworzyło wytyczne dotyczące bezpieczeństwa bankowych systemów informatycznych. Zgodność z tymi ramami nie jest wymagana przepisami, nie jest też kontrolowana ani w inny sposób zatwierdzana przez FISC.

 

Japońskie centrum FISC
Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Events oraz Zoom Webinars są zgodne z wytycznymi FISC.