Kwestionariusz CAIQ

CAIQ Compliance

Przegląd
Kwestionariusz Inicjatywy Oceny Zgodności (CAIQ) zawiera zestaw pytań, które odpowiadają środkom kontroli Matrycy Środków Kontroli Chmury (CCM) stowarzyszenia Cloud Security Alliance (CSA), zapewniając klientowi i audytorowi możliwość upewnienia się, że dostawca usług w chmurze przestrzega CCM.

 
CAIQ Zoom
CAIQ może być wykorzystywany przez klientów komercyjnych Zoom do oceny zabezpieczeń Zoom w odniesieniu do CCM. CAIQ Zoom obejmuje Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings i Zoom Team Chat.

 
Odpowiednie linki
Kwestionariusz Inicjatywy Oceny Zgodności (CAIQ)