Common Criteria

Common Criteria

Przegląd
Common Criteria jest uznanym na świecie standardem oraz normą ISO (ISO/IEC 15408/18045) służącą do oceny gwarancji w zakresie bezpieczeństwa produktów IT. Dzięki certyfikacji Common Criteria gwarancje dotyczące atrybutów bezpieczeństwa ocenianego produktu są niezależnie weryfikowane. Standard ten zapewnia jasny łańcuch dowodowy potwierdzający, że specyfikacja, wdrożenie i ocena rozwiązania zostały przeprowadzone w rygorystyczny i standardowy sposób przez niezależne laboratorium oceniające.

 

Certyfikat Common Criteria Zoom
Klient Zoom (v5.6.6) dla systemów Windows, macOS, Android oraz iOS posiada obecnie certyfikat Common Criteria (wersja 3.1, wydanie 5). Certyfikat jest wydawany przez niemiecki Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). Zakres celu bezpieczeństwa obejmuje główne funkcjonalności Zoom Meetings i Zoom Team Chat, które są serwisowane na bieżąco. Użytkownicy są zachęcani do korzystania z najnowszej dostępnej (niecertyfikowanej) wersji klienta Zoom, aby móc korzystać z najnowszych aktualizacji zabezpieczeń i funkcji klienta Zoom.

 

Odpowiednie linki
Certyfikat – certyfikat wydany przez BSI
Cel bezpieczeństwa – opisuje wersję (wersje) produktu objętą zakresem certyfikatu i funkcjonalność bezpieczeństwa produktu
Wytyczne – zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznej konfiguracji produktu w celu dopasowania go do ocenianej konfiguracji
Raport z certyfikacji – dokumentuje wyniki oceny