CSA Star, atestacja poziomu 2
Star Level 2

Przegląd
Atest Security Trust Assurance and Risk (STAR) poziomu 2 to niezależna ocena bezpieczeństwa dostawcy usług w chmurze dokonywana przez stronę zewnętrzną. Certyfikacja wykorzystuje wymagania SOC 2 wraz z kryteriami CSA Cloud Controls Matrix (CCM).

 

Atestacja CSA Star poziomu 2 Zoom
Najnowszy atest CSA Star poziomu 2 dla Zoom, obejmujący okres od 16 października 2021 r. do 15 października 2022 r., to raport SOC 2 typu 2, który zapewnia niezależne poświadczenie adekwatności projektu i skuteczności operacyjnej środków kontroli istotnych dla bezpieczeństwa, a także dostępności i kryteriów CSA CCM. Produkty Zoom objęte jego zakresem to: Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Dodatek sali konferencyjnej Zoom oraz Zoom API i SDK.

 

Odpowiednie linki
Raport z atestacji Zoom CSA STAR typu 2