4. poziom wpływu wg DOD

DOD logo

Przegląd
Podręcznik wymagań bezpieczeństwa w chmurze (CC SRG) Departamentu Obrony (DoD) określa standardy kategoryzacji informacji i systemów informacyjnych DoD i definiuje 4. poziom wpływu jako: kontrolowane informacje jawne (CUI) lub informacje nieobjęte klauzulą tajności, informacje o misji o znaczeniu niekrytycznym, systemy nieobjęte klauzulą tajności.

 

4. poziom wpływu Zoom wg DOD
Usługa Zoom dla rządu (ZfG) uzyskała tymczasowe zatwierdzenie (PA) od Agencji Systemów Informatycznych Obrony (DISA) dla poziomu 4. wg DoD w IL4 oraz zezwolenie na użycie (ATO) dla poziomu 4. wg DoD dla Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Dodatku sali konferencyjnej Zoom, Zoom Apps, Zoom API i SDK, Zoom Marketplace w ramach Departamentu Sił Powietrznych.

Uzyskaliśmy tymczasowe zezwolenie poziomu 4. wg DoD od Agencji Systemów Informatycznych Obrony (DISA), ale wciąż pracujemy nad jego wdrożeniem poprzez połączenie z NIPRNet, w czym pomagają nam Siły Powietrzne USA jako nasz sponsor.

Atestacja ta uzyskana w ramach programu FedRAMP pokazuje nasze zaangażowanie w bezpieczną komunikację i współpracę z Departamentem Obrony i partnerami misyjnymi w branży.

 

Odpowiednie linki
Rynek FedRAMP