ACN
ACN

Przegląd
Od 19 stycznia 2023 r. kwalifikacja usług w chmurze dla sektora publicznego stała się obowiązkiem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Cybernetycznego (ACN), która przejęła obowiązki Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Strategia w katalogu chmury nakreśla ścieżkę kwalifikacyjną do spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

Kwalifikacja AgID/ACN Zoom
Kwalifikacja AgID/ACN Zoom, która została przyznana 12 grudnia 2022 r., obejmuje następujące produkty Zoom: Zoom Meetings, Webinar, Events, Phone, Rooms, Dodatek sali konferencyjnej Zoom oraz Zoom Team Chat. Kwalifikacja AgID firmy Zoom jest ważna do 18 stycznia 2024 r.

Odpowiednie linki
Katalog chmury ACN (dostępny tylko w przypadku uzyskiwania dostępu z Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Austrii)