CyberGRX

CyberGRX

Przegląd
CyberGRX zapewnia niezależną, zewnętrzną ocenę stanu bezpieczeństwa firmy Zoom. Ocena ta określa szczegółowo zgodność Zoom z branżowymi standardami i ramami oraz obejmuje następujące produkty Zoom: Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Webinars oraz Zoom Rooms.

 

Ocena CyberGRX dla Zoom
Ocena CyberGRX dla Zoom obejmuje ponad 200 środków kontroli. Została poddana niezależnej walidacji i łączy odpowiedzi Zoom z analizami, informacjami o zagrożeniach i modelami ryzyka. Mapowanie ram CyberGRX pozwala na mapowanie oceny Zoom do ponad 20 różnych powszechnie stosowanych ram i standardów przemysłowych, takich jak NIST SP 800-53, NIST CSF, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, CMMC, SOC 2, CSA STAR, NY-DFS, FFIEC itp. Dodatkowo platforma analizy ryzyka CyberGRX i pytania w obrębie oceny są mapowane do ram i taksonomii MITRE ATTandCK. Dzięki temu klienci mogą poznać środki kontroli, które są w stanie ograniczyć zagrożenia mające zastosowanie w ich branży, a także środki wspierające, które pośrednio wpływają na skuteczność technik ataku.

 

Raport Zoom CyberGRX jest dostępny dla wszystkich klientów bezpłatnie. Klienci mogą poprosić o dostęp do raportu, wypełniając formularz wniosku o dostęp, który jest dostępny na stronie Zoom CyberGRX.

 

Odpowiednie linki
Formularz wniosku o ocenę CyberGRX