ISO 27001

ISO

Przegląd
Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 27001 (ISO 27001) jest uznanym na całym świecie standardem wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) oraz określa najlepsze praktyki zarządzania, monitorowania, przeglądu i ciągłego doskonalenia systemu ISMS organizacji. Certyfikacja jest przeprowadzana przez niezależnego audytora zewnętrznego i daje pewność, że określone środki kontrolne bezpieczeństwa zostały wprowadzone oraz są skuteczne.

 

Certyfikat ISO 27001 Zoom
Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Rooms, Dodatek sali konferencyjnej Zoom, Zoom API i SDK posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013.

 

Odpowiednie linki
Certyfikat Zoom ISO 27001:2013
– Certyfikat o stosowalności ISO 27001 Zoom