CJIS

CJIS Compliance

Przegląd
Polityka bezpieczeństwa Criminal Justice Information Services (CJIS) stanowi ramy określone przez dyrektywy prezydenckie, przepisy federalne, wytyczne FBI oraz decyzje APB wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a także uznane standardy Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). Zawiera wytyczne zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym, odzwierciedlając wymogi bezpieczeństwa dla ewoluujących modeli biznesowych. Ponadto ramy te zapewniają modułowe sekcje umożliwiające częstsze aktualizacje w celu uwzględnienia pojawiających się zagrożeń i nowych środków bezpieczeństwa. Zapewnione kryteria bezpieczeństwa umożliwiają agencjom, które projektują i wdrażają systemy, przestrzeganie jednolitego poziomu ryzyka i ochrony bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalają im na elastyczność w ustanawianiu bardziej rygorystycznych wymogów i kontroli bezpieczeństwa na podstawie stosowanego modelu biznesowego i lokalnych potrzeb.

 

Ocena CJIS Zoom
Atest CJIS został wydany w styczniu 2022 r. i dotyczy platformy Zoom dla rządu, która obejmuje: Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Dodatek sali konferencyjnej Zoom, Zoom Apps, Zoom API i SDK oraz Zoom Marketplace.

 

Odpowiednie linki
Centrum zasobów w zakresie polityki bezpieczeństwa CJIS
Certyfikacja CJIS