Wspólne oceny: kwestionariusz standaryzowanego zbierania informacji (SIG)
Shared Assessments

Przegląd
Kwestionariusz standaryzowanego zbierania informacji (SIG) jest kompleksowym kwestionariuszem zbudowanym na podstawie holistycznego zestawu najlepszych praktyk branżowych w zakresie gromadzenia i oceny 18 krytycznych domen kontroli, w tym ryzyka związanego z technologią informacyjną, bezpieczeństwem cybernetycznym, prywatnością, odpornością i zgodnością oraz odpowiadających im środkom kontroli.

 

Kwestionariusz SIG Zoom
SIG jest wykorzystywany przez klientów komercyjnych Zoom jako pierwszy krok do oceny sposobu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa w 18 różnych domenach za pomocą jednego dokumentu. SIG Zoom obejmuje Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings oraz Zoom Team Chat.

 

Odpowiednie linki
Podstawa SIG