Các sự kiện nội bộ công ty có ảnh hưởng to lớn

Kết nối đội ngũ nhân viên với nhau thông qua các sự kiện nội bộ công ty giúp họ duy trì kết nối và gắn kết.

Tăng cường các sự kiện công ty trên nền tảng mà bạn tin tưởng

Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty thu hút, có ảnh hưởng to lớn cho đội ngũ nhân viên làm việc theo hình thức kết hợp và từ xa với Zoom Events, nền tảng quản lý sự kiện tích hợp mọi tính năng. Zoom Events cho phép bạn quản lý và tổ chức tất cả các loại sự kiện nội bộ, từ các phiên tương tác nhỏ đến các sự kiện nhiều ngày, diễn ra ở nhiều phòng.

Event Engagement

Tương tác tốt

Giúp nhân viên có thể trò chuyện, đặt câu hỏi, trả lời các cuộc bình chọn, sử dụng các tính năng phản ứng trong cuộc họp và xuất hiện trên video, với các cài đặt tùy chỉnh để tạo mức độ tương tác mong muốn.

Admin portal

Trình quản lý sự kiện dễ sử dụng

Là giải pháp tất cả trong một, Zoom Events mang đến khả năng quản lý sự kiện tinh giản trong trải nghiệm Zoom mượt mà quen thuộc với những người dự thính của bạn.

Tập trung vào bảo mật

Được xây dựng trên công nghệ video của Zoom, Zoom Events giúp bạn duy trì sự kiện dành riêng cho nhân viên nội bộ với khả năng bán vé và liên kết duy nhất cho mỗi người dự thính đã đăng ký.

Event engagement

Nhận phản hồi từ người dự thính sự kiện

Có được thông tin chuyên sâu có giá trị từ các dữ liệu phân tích sự kiện, bao gồm cả việc đăng ký và tương tác của người dự thính, để đo lường và báo cáo thành công của bạn.

Tạo sự kiện nội bộ đáng nhớ của công ty

Ngày nay, nhân viên có thể làm việc từ bất cứ nơi nào và các tổ chức đang nắm bắt những lợi ích từ đội ngũ nhân viên làm việc theo hình thức kết hợp. Các sự kiện nội bộ thúc đẩy văn hóa công ty và củng cố việc giao tiếp, điều đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhóm làm việc từ nhiều nơi.

Dưới đây là một số lời khuyên để tạo các sự kiện nội bộ đáng nhớ của công ty cho các nhóm làm việc theo hình thức kết hợp:

  • Chọn nền tảng sự kiện trực tuyến toàn diện để bạn có thể tổ chức linh hoạt các sự kiện nội bộ lớn, các phiên tương tác xây dựng nhóm và hội thảo kéo dài nhiều ngày.

  • Sử dụng tính năng Giơ tay để người điều hành có thể yêu cầu người dự thính duy trì trật tự trong cuộc thảo luận và tránh việc mọi người ngắt lời nhau

  • Thu hút nhân viên bằng các cuộc bình chọn, khảo sát và trò chuyện trong cuộc họp

  • Khuyến khích nhân viên gửi câu hỏi bằng tính năng Hỏi đáp — và nếu bạn không giải đáp hết, hãy tham khảo báo cáo hỏi đáp sau sự kiện để có thể theo dõi thông tin với nhân viên

Các loại sự kiện nội bộ

Có nhiều lý do để tập hợp đội ngũ nhân viên lại với nhau trong sự kiện nội bộ công ty:

  • Các cuộc họp toàn thể và cuộc họp bộ phận giúp nhân viên cập nhật thông tin và kết nối với những sự kiện đang diễn ra tại công ty, khiến cho mức độ gắn kết với công việc của họ cao hơn

  • Các sự kiện đào tạo ban đầu và xây dựng nhóm có thể giúp bạn xây dựng và duy trì văn hóa công ty mạnh mẽ, tích cực

  • Các khóa đào tạo, hội thảo hoặc hội nghị kéo dài nhiều ngày, nhiều phiên cho phép học hỏi và phát triển liên tục

  • Các sự kiện và cuộc họp mặt của nhóm tài nguyên cho nhân viên

Lập kế hoạch sự kiện thật dễ dàng với trung tâm sự kiện tùy chỉnh

Tạo Trung tâm sự kiện để giới thiệu tất cả các sự kiện khác nhau của bạn tại một nơi, từ đó nhân viên có thể dễ dàng khám phá và xem những sự kiện quan trọng với họ. Có thể đặt Trung tâm sự kiện ở chế độ riêng tư để chỉ những người dự thính nội bộ mới có thể duyệt và tham gia sự kiện ngay từ một địa điểm tập trung.

Bắt đầu trải nghiệm Zoom Events

Để bắt đầu tổ chức sự kiện trực tuyến tiếp theo, hãy mua giấy phép Zoom Events, rồi truy cập events.zoom.us để đăng nhập vào tài khoản của bạn. Khi đã đăng nhập, bạn có thể bắt đầu thiết lập trung tâm trong thẻ Manage [Quản lý], rồi bắt đầu xây dựng Sự kiện, Hội nghị thượng đỉnh hoặc Hội nghị đầu tiên sử dụng thẻ Create [Tạo].