Narzędzia Zoom dla nauczyciela

Witamy w narzędziach Zoom dla nauczyciela. Poniżej znajduje się zestaw kilku narzędzi Zoom wraz ze strategiami pedagogicznymi, które można włączyć do istniejących planów lekcji. Są one przeznaczone do pracy na każdym poziomie zaawansowania. Zoom to narzędzie, które uzupełnia to, co robisz, nie zmieniając Twojego sposobu nauczania.

Podstawowe narzędzia Zoom

Wyświetl szablony planów lekcji

Szybkie podniesienie ręki

Aby zapewnić wszystkim uczniom możliwość udziału w nauce w równym stopniu, nauczyciele mogą strategicznie wykorzystać funkcję podnoszenia ręki w Zoom. Gdy wszyscy uczniowie mogą podnieść wirtualnie ręce jednocześnie, mają możliwość wyboru, czy chcą to zrobić szybko, czy powoli. Lista obecności może być wykorzystana do wyboru uczniów do wypowiedzenia się, zaangażowania lub odpowiedzi na pytania w danym momencie lub w trakcie lekcji.

wyświetl narzędzie

Wirtualne reakcje niewerbalne

Wykorzystanie niewerbalnych informacji zwrotnych (np. emotikon), aby uczniowie mogli wizualnie pokazać, że są gotowi, potrzebują więcej czasu, mają pytania itp. Nauczyciel może również skonfigurować emotikony jako różne reakcje, aby komunikować się w sposób wizualny w trakcie lekcji. Ta strategia pozwala uczniom na szybką komunikację w bezpieczny i zabawny sposób.

wyświetl narzędzie

Przeprowadzanie ankiety

Nauczyciele mogą używać ankiet do szybkiej analizy zrozumienia tematu przez uczniów, aby stworzyć grupy strategiczne, zapewnić ukierunkowane wsparcie w razie potrzeby, a także uzyskać obraz potrzeby utworzenia „wirtualnego pokoju”. Ankieta może być wykorzystywana do opanowania treści, jak również zrozumienia potrzeb społeczno-emocjonalnych uczniów. Ankiety mogą być formalne lub nieformalne, aby pozwolić faktycznie zrozumieć potrzeby każdego ucznia i poziom opanowania materiału.

wyświetl narzędzie

Wirtualne ścieżki

Umożliwiają uczniom podział na wirtualne małe grupy, w których otrzymują oni spersonalizowane doświadczenia edukacyjne dotyczące konkretnych treści, wsparcia i potrzeb. Mogą one być oparte na wyborze ucznia lub wyznaczone wcześniej przez nauczyciela.

wyświetl narzędzie

Kolejka pytań

Daj uczniom możliwość dzielenia się odpowiedziami jednocześnie, jako cała grupa, w zabawny i wciągający sposób. Strategia ta umożliwia uczniom uczyć się od siebie nawzajem i analizować wspólne zagadnienia podczas wirtualnego spaceru po galerii, a jednocześnie pozwala nauczycielowi na szybką analizę klasy i zidentyfikowanie błędnego zrozumienia tematu na poziomie indywidualnym i klasowym.

wyświetl narzędzie

Prezentacja cyfrowa

Daj uczniom zdalnym i stacjonarnym możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w ramach nauki hybrydowej w sposób wielokierunkowy i spersonalizowany. Dodanie transkrypcji na żywo sprawia, że uczniowie obserwujący mogą się skupić, zrozumieć prezentację, a także zaangażować się, nie przerywając, gdy przegapią jakąś jej część lub nie usłyszą wyraźnie prezentującego. Transkrypcja może być również nagrana do celów odniesienia w późniejszym czasie i dalszego wspierania opanowania treści i możliwości uczenia się od innych.

wyświetl narzędzie

Wirtualna praca w parach

Utwórz wirtualny schemat miejsc, który będzie udostępniany całej klasie, aby szybko przejść do pracy w parach. Dzięki uniwersalnemu wirtualnemu schematowi miejsc nauczyciele mogą z jednakową częstotliwością wzywać wszystkich uczniów do odpowiedzi, a także łatwo dobierać ich w pary. Dzięki zadawaniu pytań uczniom w kolejności, w jakiej znajdują się na ekranie (np.: „porozmawiaj z osobą po lewej stronie, aby podzielić się swoją odpowiedzią”), nauczyciele mogą łączyć ich w pary bez konieczności tworzenia wielu grup, co oszczędza czas i ułatwia stworzenie wielu par.

wyświetl narzędzie

Prezentacja panelowa

Ta strategia umożliwia uczniom wspólne przeprowadzenie zdalnej prezentacji, a reszcie klasy skupienie się na prezentujących uczniach bez rozpraszania się z uwagi na innych kolegów i koleżanki.

wyświetl narzędzie

Praktyka czyni mistrza

W małych grupach uczniowie na zmianę pracują z listą pytań (zróżnicowanych przez nauczyciela), co stanowi dodatkowe ćwiczenie w odpowiadaniu na pytania, jak również w uzasadnianiu swoich odpowiedzi. Z pomocą kolegów uczniowie są w stanie wyjaśnić swoje błędne rozumowanie i budować umiejętności i zrozumienie w mniej stresującym, a przy tym zróżnicowanym środowisku.

wyświetl narzędzie

Pobierz szablony planów lekcji

Nauczanie początkowe

Pobierz

Szkoła podstawowa

Pobierz

Szkoła średnia

Pobierz