Cấu hình dễ dàng trong 3 bước

Video hoàn hảo, âm thanh tích hợp và chia sẻ nội dung không dây

Bước 1. Cấu hình Zoom Rooms

Sau khi mua gói đăng ký phần mềm, đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn, thêm Zoom Rooms từ thẻ "Zoom Rooms" và cấu hình cài đặt của bạn

Bước 2. Kết nối phần cứng

Kết nối màn hình của bạn với máy tính, sau đó kết nối camera, micrô và loa.
Kết nối iPad, máy tính bảng chạy nền tảng Android hay Windows vào mạng cục bộ. Xem chi tiết

Bước 3. Cài đặt phần mềm

Tải xuống và cài đặt phần mềm Zoom Rooms cho Mac hay Windows
Tải xuống và cài đặt ứng dụng Zoom Rooms cho máy tính bảngiPad hay Android

Dịch vụ chuyên nghiệp Zoom Rooms

Triển khai dễ dàng và nhanh chóng.
  • Đội ngũ Dịch vụ chuyên nghiệp của Zoom có thể hỗ trợ bạn chuyển đổi các phòng hội nghị một cách nhanh chóng.
  • Khảo sát tại chỗ cùng đề xuất phần cứng thích hợp và hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và cấu hình hệ thống.
  • Nhiều tùy chọn cho các dịch vụ triển khai từ xa hoặc tại chỗ.