Zoom-tools voor leerkrachten

Welkom bij de Zoom-tools voor leerkrachten. Hieronder vind je een aantal Zoom-tools, gecombineerd met pedagogische strategieën, die je kunt integreren in je bestaande lesplannen. Ze zijn geschikt voor elk onderwijsniveau. Zoom is een tool die je werk aanvult zonder je manier van lesgeven te veranderen.

Basistools van Zoom

Bekijk voorbeelden van lesplannen

Snel hand opsteken

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijkwaardig kunnen deelnemen aan een leerervaring, kunnen leerkrachten de functie 'Hand opsteken' van Zoom strategisch gebruiken. Wanneer leerlingen snel tegelijkertijd hun virtuele hand opsteken, kunnen alle leerlingen ervoor kiezen mee te doen, met de optie om het snel of langzaam te doen. De door leerlingen geproduceerde deelnamelijst kan vervolgens worden gebruikt voor het kiezen van leerlingen om informatie te delen, deel te nemen en/of vragen te beantwoorden, op het moment zelf of tijdens de hele les.

bekijk deze tool

Virtuele non-verbale aanwijzingen

Gebruik non-verbale feedback (bijv. emoji's) waarmee leerlingen visueel kunnen aangeven dat ze klaar zijn, meer tijd nodig hebben, vragen hebben, enz. De leerkracht kan ook verschillende reactie-emoji's instellen waarmee leerlingen tijdens de les visueel kunnen communiceren. Met deze strategie kunnen leerlingen snel communiceren, op een veilige en leuke manier.

bekijk deze tool

Doelgerichte peilingen

Leerkrachten kunnen peilingen gebruiken om snel inzicht te krijgen in het begrip van studenten, zodat ze strategisch groepen kunnen samenstellen, zo nodig gerichte ondersteuning kunnen bieden en snel een beeld kunnen krijgen van de behoefte van de 'virtuele klas'. Peilingen kunnen worden gebruikt voor het beheersen van de stof, maar ook om de sociaal-emotionele behoeften van leerlingen te begrijpen. Peilingen kunnen formeel of informeel zijn om echt inzicht te krijgen in de behoeften en het beheersingsniveau van elke leerling.

bekijk deze tool

Virtuele trajecten

Stel leerlingen in staat om zich op te splitsen in verschillende virtuele groepjes, waarin ze genieten van een leerervaring op maat die gericht is op specifieke stof, ondersteuning en behoeften. Deze kunnen gebaseerd zijn op de keuze van de leerling of van tevoren worden bepaald door de leerkracht

bekijk deze tool

Wachtvragen

Bied leerlingen de mogelijkheid om antwoorden tegelijkertijd te delen, als volledige groep, op een leuke en aansprekende manier. Met deze strategie kunnen leerlingen van elkaar leren en de rode draad analyseren tijdens een virtuele 'galerijwandeling', terwijl de docent snel een beeld krijgt van de klas en misvattingen van leerlingen op individueel en groepsniveau kan achterhalen.

bekijk deze tool

Digitale demonstratie

Geef leerlingen die fysiek of op afstand aanwezig zijn de gelegenheid om te laten zien wat ze kunnen, op een multimodale en gepersonaliseerde manier in het kader van hybride leren. Door de toevoeging van live transcriptie kunnen toekijkende leerlingen zich concentreren, de presentatie beter begrijpen en zonder onderbreking betrokken blijven wanneer ze een deel missen of de presenterende leerling niet goed horen. De transcriptie kan ook worden opgenomen om later opnieuw te bekijken en om bij te dragen aan de beheersing van de stof en het leren van klasgenoten.

bekijk deze tool

Virtuele Think-Pair-Share

Maak een virtueel stoelenplan dat met de hele klas wordt gedeeld om snel Think-Pair-Share-activiteiten te kunnen doen. Met een universeel virtueel stoelenplan kunnen leerkrachten hun leerlingen op een eerlijke manier aan de beurt laten komen en daarnaast gemakkelijk paren samenstellen. Door leerlingen te laten samenwerken in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen (bijv. 'chat met de persoon links van je om je antwoord te delen') kunnen leerkrachten paren maken zonder veel aparte groepjes te hoeven samenstellen, wat tijd bespaart en bovendien verschillende combinaties mogelijk maakt.

bekijk deze tool

Panelpresentatie

Met deze strategie kunnen leerlingen samen op afstand een presentatie geven en kunnen de andere leerlingen zich concentreren op hun presenterende klasgenoten zonder te worden afgeleid door andere leerlingen in de klas.

bekijk deze tool

Oefening baart kunst

In kleine groepjes werken leerlingen om beurten een lijst met vragen door (gedifferentieerd door de leerkracht), waardoor ze meer praktijkervaring opdoen met het beantwoorden van vragen en het onderbouwen van hun antwoorden. Met de steun van hun klasgenoten kunnen leerlingen misvattingen oplossen en hun vaardigheden vergroten in een minder stressvolle, gedifferentieerde omgeving.

bekijk deze tool

Download voorbeelden van lesplannen

Leerlingen tot 10 jaar

Downloaden

Leerlingen van 10-13 jaar

Downloaden

Leerlingen van 14-18 jaar

Downloaden