Zoom-privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 24 februari 2023

Deze Privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die we verzamelen en/of verwerken (wat kan bestaan uit verzamelen, organiseren, structureren, opslaan, gebruiken of openbaar maken) om producten en diensten te leveren die rechtstreeks worden aangeboden door Zoom Video Communications, Inc. ("Zoom"), inclusief de websites van Zoom, zijn vergaderingen, webinars en berichtenplatform, gerelateerde samenwerkingsfuncties en Zoom App Marketplace ("Zoom-producten en -diensten" of "producten en diensten"). Zoom-producten en -diensten die onder deze Privacyverklaring vallen, omvatten geen producten of diensten die door Zoom zijn ontwikkeld en die onder een afzonderlijk privacybeleid vallen (inclusief de producten of diensten die hier worden vermeld).

Voor inwoners van Californië verwijzen we naar onze Privacyverklaring bij verzameling in Californië en de sectie Privacyrechten in Californië en andere staten van de VS.

Welke persoonsgegevens ontvangen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens van of over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, waaronder gegevens die Zoom aan een individuele persoon kan koppelen. We kunnen namens onze klanten de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen of verwerken wanneer u Zoom-producten en -diensten gebruikt of er interactie mee hebt:

 • Accountgegevens: informatie gekoppeld aan een account waarvoor Zoom-producten en -diensten een licentie hebben, waaronder de naam van de beheerder, contactgegevens, account-id, factuur- en transactiegegevens en gegevens van het accountabonnement.
 • Profiel- en deelnemersgegevens: informatie gekoppeld aan het Zoom-profiel van een gebruiker die Zoom-producten en -diensten gebruikt onder een account met licentie of die wordt verstrekt door een deelnemer zonder licentie die deelneemt aan een vergadering, waaronder naam, schermnaam, foto, e-mailadres, telefoonnummer, functie-informatie, opgegeven landinstelling, gebruikers-ID of andere informatie die door de gebruiker en/of zijn accounteigenaar is verstrekt.
 • Contactgegevens: contactgegevens die door accounts en/of hun gebruikers worden toegevoegd om contactlijsten te maken in Zoom-producten en -diensten, waaronder contactgegevens die een gebruiker integreert vanuit een app van een derde of die door gebruikers worden verstrekt om verwijzingsuitnodigingen te verwerken.
 • Instellingen: informatie die is gekoppeld aan de voorkeuren en instellingen op een Zoom-account of gebruikersprofiel, waaronder audio- en video-instellingen, de locatie van het opnamebestand, instellingen voor het delen van schermen en andere instellingen en configuratiegegevens.
 • Registratiegegevens: informatie die wordt verstrekt bij registratie voor een Zoom-vergadering, webinar, Zoom Room of opname, waaronder mogelijk naam- en contactgegevens, antwoorden op registratievragen en andere registratiegegevens die door de host worden gevraagd.
 • Apparaatinformatie: informatie over de computers, telefoons en andere apparaten die worden gebruikt bij interactie met Zoom-producten en -diensten, waaronder mogelijk informatie over de luidsprekers, microfoon, camera, versie van het besturingssysteem, id van de harde schijf, pc-naam, MAC-adres, IP-adres (kan worden gebruikt om algemene locatie op stad- of landniveau af te leiden), apparaatkenmerken (zoals versie van het besturingssysteem en batterijniveau), wifi-informatie en andere apparaatinformatie (zoals Bluetooth-signalen).
 • Inhoud en context van vergaderingen, webinars, berichten en andere samenwerkingsfuncties: inhoud gegenereerd in vergaderingen, webinars of berichten gehost op Zoom-producten en -diensten, waaronder audio, video, berichten tijdens de vergadering, whiteboards in en buiten vergaderingen, inhoud van chatberichten, transcripties, transcriptbewerkingen en -aanbevelingen, schriftelijke feedback, reacties op peilingen en V&A, en bestanden, evenals gerelateerde context, zoals uitnodigingsgegevens, naam van de vergadering of chat of agenda van de vergadering. Inhoud kan uw spraak en afbeelding bevatten, afhankelijk van de instellingen van de accounteigenaar, wat u wilt delen, uw instellingen en wat u doet in Zoom-producten en -diensten.
 • Gebruiksinformatie met betrekking tot vergaderingen, webinars, berichten, samenwerkingsfuncties en de website: informatie over hoe mensen en hun apparaten interactie hebben met Zoom-producten en -diensten, zoals: wanneer deelnemers deelnemen aan een vergadering en deze verlaten; of deelnemers berichten hebben verzonden en naar wie ze berichten sturen; prestatiegegevens; muisbewegingen, klikken, toetsaanslagen of acties (zoals dempen/dempen opheffen of video aan/uit), bewerkingen van transcripttekst, voor zover toegestaan door de accounteigenaar en andere gebruikersinbreng die Zoom helpt inzicht te krijgen in het gebruik van functies, het productontwerp te verbeteren en functies voor te stellen; welke apps van derden worden toegevoegd aan een vergadering of ander product of andere dienst en welke informatie en acties de app mag openen en uitvoeren; gebruik van apps van derden en de Zoom App Marketplace; gebruikte functies (zoals scherm delen, emoji's of filters); en andere gebruiksinformatie en -statistieken. Dit omvat ook informatie over wanneer en hoe mensen de websites van Zoom bezoeken en er interactie mee hebben, waaronder welke pagina's zijn bezocht, hun interactie met de websitefuncties en of iemand zich al dan niet heeft aangemeld voor een Zoom-product of -dienst.
 • Beperkte informatie van e-mail- en agendadiensten van Zoom: 'E-mail van Zoom' verwijst naar de native e-maildienst van Zoom en e-mails die zijn verzonden vanuit de native e-maildienst van Zoom. Zoom-e-mail wordt standaard end-to-end versleuteld door Zoom voor e-mails die rechtstreeks tussen actieve Zoom-e-mailgebruikers worden verzonden en ontvangen. Voor ondersteuning van end-to-endversleuteling moeten Zoom-e-mailgebruikers een apparaat hebben toegevoegd aan hun Zoom-e-mailaccount met het bijbehorende e-mailadres en een ondersteunde Zoom-client gebruiken. Wanneer een e-mail end-to-end versleuteld is, beheren alleen de gebruikers en, afhankelijk van hun instellingen, accounteigenaren of aangewezen accountbeheerders de versleutelingssleutel en dus de toegang tot de inhoud van de e-mail, inclusief de hoofdtekst, onderwerpregel, bijlagen en aangepaste labels die door gebruikers in hun Postvak IN op berichten worden toegepast. E-mails die worden verzonden naar of ontvangen van gebruikers zonder Zoom-e-mail, worden versleuteld na verzending of ontvangst via de servers van Zoom. Hiervoor dient de Zoom-e-mailgebruiker er weliswaar voor te kiezen om berichten met versleuteling te verzenden. In alle gevallen heeft Zoom toegang tot e-mailmetagegevens die worden gebruikt voor eenvoudige e-mailbezorging, met name e-mailadressen in de velden van, naar, cc en bcc, tijd, mimeID, en het aantal en de grootte van bijlagen. Bij gebruik van Zooms native agendadienst ontvangt Zoom informatie over uitnodigingen voor vergaderingen, de hoofdtekst, de afzender en ontvangers en andere agenda-informatie.
 • Inhoud van integraties van derden: gebruikers hebben via hun Zoom-client toegang tot e-mail en agenda's van services van derden, als ze ervoor kiezen deze te integreren. Deze informatie is niet end-to-end versleuteld door Zoom, maar Zoom-medewerkers hebben geen toegang tot deze inhoud, tenzij ze daartoe de opdracht kregen of dit vereist is om juridische, veiligheids- of beveiligingsredenen. Als accounteigenaren en/of hun gebruikers hun e-mails van derden integreren met producten en diensten die worden aangeboden of mogelijk gemaakt door Zoom, bijvoorbeeld hulpmiddelen voor zakelijke analyse zoals ZoomIQ, kan Zoom e-mailinformatie, inclusief e-mailinhoud, koppen en metagegevens van dergelijke services van derden verzamelen of verwerken om diensten te leveren die door het account worden aangevraagd en om het product te verbeteren.
 • Communicatie met Zoom: informatie over uw communicatie met Zoom, zoals vragen in verband met ondersteuning of uw account, en andere vragen.
 • Informatie van partners: Zoom verkrijgt informatie over accounteigenaren en hun gebruikers van externe bedrijven, zoals diensten voor het verrijken van marktgegevens, waaronder informatie over de bedrijfsgrootte of branche van een accounteigenaar, contactgegevens of activiteiten van bepaalde bedrijfsdomeinen. Zoom kan ook informatie verkrijgen van externe advertentiepartners die advertenties weergeven in Zoom-producten en -diensten, zoals of u op een advertentie hebt geklikt die ze u hebben laten zien.

In bepaalde rechtsgebieden kunnen sommige persoonsgegevens die Zoom ontvangt als gevoelig worden beschouwd. Raadpleeg 'Privacyrechten in Californië en andere staten van de VS' voor meer informatie.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

Zoom-medewerkers hebben geen toegang tot inhoud van vergaderingen, webinars, berichten of e-mails (met name tot audio, video, bestanden, whiteboards in vergaderingen, berichten of de inhoud van e-mails), of tot inhoud die wordt gegenereerd of gedeeld als onderdeel van andere samenwerkingsfuncties (zoals whiteboards buiten vergaderingen), tenzij een accounteigenaar daarvoor toestemming geeft of zoals vereist om juridische, veiligheids- of beveiligingsredenen, zoals hieronder besproken, en wanneer dit technisch mogelijk is. Zoom gebruikt persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

 • Zoom-producten en -diensten leveren: om producten, functies en diensten te leveren aan accounteigenaren, hun gebruikers en degenen die zij uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen en webinars gehost op hun accounts, waaronder om Zoom-producten en -diensten en aanbevelingen voor accounts of hun gebruikers aan te passen. Zoom gebruikt ook persoonsgegevens om te bepalen welke producten en diensten op uw locatie beschikbaar zijn en gebruikt persoonsgegevens, waaronder contactgegevens, om uitnodigingen, berichten of Zoom-e-mails naar ontvangers te routeren wanneer gebruikers uitnodigingen, berichten of Zoom-e-mails verzenden via Zoom-producten en -diensten. Dit kan ook het gebruik van persoonsgegevens voor klantenondersteuning omvatten, waaronder toegang tot audio, video, bestanden, berichten en andere inhoud of context, in opdracht van de accounteigenaar of hun gebruikers. We gebruiken ook persoonsgegevens om onze relatie en contracten met accounteigenaren en anderen te beheren, waaronder facturering, naleving van contractuele verplichtingen, het mogelijk maken van betalingen aan externe ontwikkelaars voor aankopen die worden gedaan via de Zoom App Marketplace, en verwante administratie.

  • Geavanceerde spraak- en videofuncties: als bepaalde videofuncties, zoals filters, studio-effecten, avatars en gebaren, beschikbaar zijn en u ervoor kiest deze te gebruiken, kan informatie over uw bewegingen of de positie van uw gezicht of handen op uw apparaat worden verwerkt om de geselecteerde functies toe te passen. Deze gegevens verlaten uw apparaat niet, worden niet bewaard, worden niet gebruikt om u te identificeren en worden alleen gebruikt om de geselecteerde effecten te genereren. Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het genereren van transcriptie voor opnames, kan Zoom technologie gebruiken die de audio-opname van de vergadering analyseert om sprekers van elkaar te onderscheiden en zo een nauwkeurig transcript te creëren. Nadat het transcript is gegenereerd, wordt de audioanalyse niet bewaard.
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: om Zoom-producten en -diensten te ontwikkelen, testen en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld inhoudsgerelateerde functies (zoals achtergrond- en andere filters), en om problemen met producten en diensten op te lossen.
 • Marketing, promoties en advertenties van derden: om Zoom en/of zijn externe marketingpartners in staat te stellen producten en diensten van Zoom op de markt te brengen, ervoor te adverteren en deze te promoten, waaronder op basis van uw productgebruik, informatie die we ontvangen van externe partners, informatie die u verstrekt om verwijzingsuitnodigingen te verwerken, of als u onze websites bezoekt, informatie over hoe en wanneer u deze bezoekt en uw interacties daarmee. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u advertenties over Zoom-producten en -diensten aan te bieden of externe partners in te schakelen om uw interacties op onze website of in onze app te analyseren of u advertenties te laten zien. Zoom gebruikt geen inhoud van vergaderingen, webinars of berichten (met name audio, video, gedeelde bestanden, whiteboards in vergaderingen en berichten), of inhoud die wordt gegenereerd in of gedeeld als onderdeel van andere samenwerkingsfuncties (zoals whiteboards buiten vergaderingen) voor marketing of promotie.
 • Verificatie, integriteit, beveiliging en veiligheid: om accounts en activiteiten te verifiëren, kwaadaardig gedrag, frauduleuze activiteiten en onveilige ervaringen te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen, beveiligingsbedreigingen aan te pakken, de openbare veiligheid te beschermen en Zoom-producten en -diensten te beveiligen.
 • Communicatie met u: we gebruiken persoonsgegevens (waaronder contactgegevens) om met u te communiceren over Zoom-producten en -diensten, inclusief productupdates, uw account en wijzigingen in ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken uw informatie ook om op u te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
 • Juridische redenen: om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te reageren op geldige juridische procedures, waaronder van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties, om een verzoek tot openbaring, rechtszaak of andere contradictoire juridische procedure te onderzoeken of eraan deel te nemen, om u, ons en anderen te beschermen tegen misbruik en frauduleuze, kwaadaardige, bedrieglijke of onwettige activiteiten, en om mogelijke schendingen van onze Servicevoorwaarden of ons beleid af te dwingen of te onderzoeken.

Zoom gebruikt geavanceerde tools om automatisch inhoud te scannen, zoals virtuele achtergronden, profielafbeeldingen, inkomende e-mails via de native e-maildienst van Zoom van personen die geen Zoom-e-mail gebruiken, en bestanden die zijn geüpload of uitgewisseld via chat. Dit gebeurt om schendingen van onze voorwaarden of ons beleid en illegale of andere schadelijke activiteiten op te sporen en te voorkomen. Medewerkers kunnen dergelijke inhoud onderzoeken wanneer dit nodig is om juridische, veiligheids- of beveiligingsredenen.

Hoe delen we persoonsgegevens?

Zoom verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden met toestemming of in een van de volgende omstandigheden (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming indien vereist onder de toepasselijke wetgeving):

 • Wederverkopers: als een accounteigenaar Zoom-producten en -diensten in licentie heeft gegeven of heeft gekocht van een externe wederverkoper van Zoom-producten en -diensten, heeft de wederverkoper mogelijk toegang tot persoonsgegevens en inhoud voor gebruikers, waaronder vergaderingen, webinars en berichten die door de accounteigenaar worden gehost.

 • Leveranciers: Zoom werkt samen met externe dienstverleners om Zoom-producten en -diensten en technische infrastructuur te leveren, te verbeteren en er ondersteuning voor te bieden, en voor zakelijke diensten zoals betalingsverwerking, waaronder in verband met aankopen die worden gedaan via de Zoom App Marketplace. Zoom kan ook met externe dienstverleners samenwerken om advertenties en bedrijfsanalyses met betrekking tot Zoom-producten en -diensten aan te bieden. Deze leveranciers hebben toegang tot persoonsgegevens die onderworpen zijn aan contractuele en technische vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens en het verbieden van het gebruik van persoonsgegevens voor enig ander doel dan het leveren van diensten aan Zoom of zoals vereist door de wet. Zoom kan technologie van derden integreren om geavanceerde functies aan te bieden, zoals de TrueDepth-technologie van Apple, met als doel informatie over afmetingen en gebaren van uw gezicht of handen te verwerken voor het genereren van video-effecten. Deze informatie wordt verwerkt op uw apparaat en dergelijke informatie wordt niet door Zoom of de derde partij ontvangen of opgeslagen.
 • Om juridische redenen: Zoom kan persoonsgegevens delen als dat nodig is om: (1) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te reageren op, onderzoek te doen naar of deel te nemen aan geldige juridische procedures en procesvoering, inclusief van wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties; (2) mogelijke schendingen van haar Servicevoorwaarden of beleid af te dwingen of te onderzoeken; (3) potentiële fraude, misbruik of veiligheids- en beveiligingsproblemen, met inbegrip van bedreigingen voor het publiek, op te sporen, te voorkomen of te onderzoeken; (4) te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen; (5) de rechten en eigendommen van ons en onze klanten te beschermen; en (6) geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen.
 • Marketing-, advertentie- en analysepartners: Zoom maakt gebruik van externe marketing-, advertentie- en analyseproviders: om statistieken en analyses te verstrekken over hoe mensen Zoom-producten en -diensten gebruiken, waaronder onze website; en om advertenties en marketing voor Zoom-producten en -diensten te bieden, waaronder gerichte advertenties op basis van uw gebruik van onze website. Deze externe partners kunnen informatie ontvangen over uw activiteiten op de website van Zoom via cookies van derden die op de website van Zoom worden geplaatst. Als u ons gebruik van cookies van derden die gegevens delen met deze partners wilt uitschakelen, kan dat via ons hulpmiddel voor cookiebeheer in de Cookie-instellingen. Voor zover het wettelijk vereist is, zal Zoom uw toestemming vragen voorafgaand aan de beschreven marketing- of advertentieactiviteiten.
 • Gelieerde ondernemingen: Zoom deelt persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen, zoals Zoom Voice Communications, Inc., om geïntegreerde en consistente ervaringen te bieden in Zoom-producten en -diensten (zoals een accounteigenaar of -gebruiker in staat stellen om een Zoom-telefoongesprek in een vergadering te integreren) en om fraude, misbruik en bedreigingen voor de openbare veiligheid te detecteren, te onderzoeken en te voorkomen.
 • Verandering van zeggenschap: we kunnen persoonsgegevens delen met feitelijke of potentiële overnemers, hun vertegenwoordigers en andere relevante deelnemers aan of tijdens onderhandelingen over elke verkoop, fusie, overname, herstructurering of verandering van zeggenschap met betrekking tot alle of een deel van de activiteiten of activa van Zoom, inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures.
 • Externe ontwikkelaars: als u een app of integratie van een derde koopt via de Zoom App Marketplace, kan Zoom informatie over de aankoop met deze externe ontwikkelaar delen om deze in staat te stellen de app of integratie aan te bieden.

Wie kunnen mijn persoonsgegevens zien, delen en verwerken wanneer ik deelneem aan vergaderingen en andere Zoom-producten en -diensten gebruik?

Wanneer u berichten verzendt of deelneemt aan vergaderingen en webinars op Zoom, kunnen andere personen en organisaties, inclusief derden buiten de vergadering, webinar of bericht, mogelijk inhoud en informatie zien die u deelt:

 • Accounteigenaar: een accounteigenaar is de organisatie of persoon die zich aanmeldt voor een Zoom-account. Meestal wijst een accounteigenaar een of meer personen (een 'beheerder') aan om hun account te beheren en kan hij rechten verlenen aan gebruikers van de account. Afhankelijk van hun licentie bij Zoom kan de accounteigenaar extra gebruikers voor zijn account autoriseren en kan de accounteigenaar de profielinformatie voor alle gebruikers in zijn account maken en/of openen. De accounteigenaar en -gebruikers kunnen anderen uitnodigen (waaronder gasten die niet op hun account staan en deelnemers zonder licentie) voor vergaderingen of webinars die worden gehost op hun account.
  Zoom biedt accounteigenaren besturingselementen en functies die ze kunnen gebruiken om te bepalen of bepaalde soorten inhoud, zoals opnames of Zoom Team Chat-berichten, kunnen worden gemaakt of verzonden, en welke apps van derden kunnen worden gebruikt voor vergaderingen en webinars die op hun account worden gehost. Afhankelijk van hun instellingen hebben accounteigenaren en de door hen aangewezen gebruikers toegang tot persoonsgegevens voor deelnemers die deelnemen aan vergaderingen en webinars in hun account of berichten sturen naar gebruikers in hun account. Accounteigenaren kunnen specifiek toegang hebben tot:

  • Accountgebruik:
   • Productgebruik: informatie over hoe gebruikers en hun apparaten omgaan met hun account, waaronder wie berichten naar hun gebruikers heeft verzonden in de chat, e-mailadressen, IP-adressen, apparaatinformatie en andere informatie over wie heeft deelgenomen aan vergaderingen of webinars op hun account, of hun gebruikers een opname hebben bekeken of gedownload, hoelang deelnemers hebben deelgenomen aan vergaderingen, het tijdstip waarop een bericht werd verzonden, informatie over Zoom Phone-integraties en andere gebruiksinformatie en feedbackstatistieken.
   • Deelnemerslijst: informatie over de deelnemers aan een Zoom-vergadering, webinar of chat, waaronder naam, weergavenaam, e-mailadres, telefoonnummer en deelnemer- of gebruikers-ID.
  • Registratiegegevens: informatie die wordt verstrekt tijdens de registratie voor een webinar, vergadering, Zoom Room of opname die door het account wordt gehost.
  • Zoom Team Chat en samenwerking buiten vergaderingen: accounteigenaren die dit inschakelen voor hun account, kunnen samen met personen aan wie ze toestemming verlenen informatie zien over verzonden en ontvangen Zoom Team Chat-berichten, inclusief gesynchroniseerde berichten tijdens vergaderingen (bijvoorbeeld van een speciale groepschat voor vergaderingen die is gesynchroniseerd met Zoom Team Chat) gericht aan gebruikers in hun account, samen met informatie over het bericht (bijvoorbeeld datum en tijd, en het aantal leden of deelnemers). Afhankelijk van hun instellingen kunnen accounteigenaren ook informatie over afzenders en ontvangers en andere berichtgegevens zien, samen met de inhoud van berichten die van en naar gebruikers in hun account zijn verzonden (inclusief van chat in vergaderingen waar speciale groepschats voor vergaderingen zijn ingeschakeld), tenzij de accounteigenaar geavanceerde chatversleuteling heeft ingeschakeld. Afhankelijk van hun instellingen kunnen accounteigenaren en degenen aan wie zij toestemming verlenen, ook de inhoud zien die wordt gedeeld via samenwerkingsfuncties, inclusief whiteboards, bestanden en afbeeldingen die zijn gedeeld in Zoom Team Chat.
  • Berichten binnen vergadering/webinar: afhankelijk van hun instellingen kunnen accounteigenaren in de volgende omstandigheden informatie over afzender en ontvanger zien, samen met de inhoud van berichten die naar en van gebruikers in hun account zijn verzonden:
   • Berichten die naar iedereen worden verzonden in een vergadering die wordt opgenomen
   • Berichten die worden verzonden naar de groepschat voor vergaderingen in een vergadering, wanneer een speciale groepschat voor vergaderingen is ingeschakeld
   • Berichten die naar panelleden worden verzonden in een webinar die wordt opgenomen
   • Berichten die worden verzonden in speciale groepschats voor vergaderingen in Team Chat
   • Privéberichten als de accounteigenaar archivering heeft ingeschakeld
   • Als een deelnemer van een vergadering verplicht is te archiveren, heeft de accounteigenaar toegang tot berichten die worden verstuurd naar iedereen in de vergadering en berichten die rechtstreeks naar die deelnemer worden verstuurd. Als een deelnemer die lid is van een speciale groepschat voor vergaderingen verplicht moet archiveren, heeft de accounteigenaar van het lid toegang tot de berichten van de groepschat voor vergaderingen, evenals tot privéberichten die naar dat lid zijn verzonden. Als een gast van een vergadering met een speciale groepschat verplicht moet archiveren, heeft de accounteigenaar van de gast toegang tot de berichten die naar de groepschat voor vergaderingen zijn verzonden, evenals tot privéberichten die naar de gast zijn verzonden.
  • Opnames: accounteigenaren kunnen de inhoud bekijken van opnames van vergaderingen en webinars die op hun account worden gehost. Ze kunnen ook geavanceerde functies voor transcripts van de audio van vergaderingen bekijken, delen en inschakelen.
  • Peiling, V&A en feedback: accounteigenaren kunnen informatie zien over wie heeft gereageerd op hun peilingen, V&A of feedbackverzoeken na een vergadering of webinar, waaronder naam en contactgegevens, samen met de reacties of feedback, tenzij reacties anoniem worden ingediend.
  • Zoom-e-mail- en Zoom-agenda-inhoud: afhankelijk van hun instellingen hebben accounteigenaren en aangewezen accountbeheerders toegang tot e-mail- en agenda-inhoud die door en naar gebruikers wordt verzonden op hun Zoom-e-mail- of Zoom-agenda-accounts, zelfs als die Zoom-e-mails versleuteld zijn.
 • Hosts, deelnemers en genodigden van vergaderingen: hosts, deelnemers en genodigden van een vergadering kunnen mogelijk uw e-mailadres, weergavenaam, profielfoto en aanwezigheidsstatus zien. Dit geld ook voor Zoom-vergaderingen en de native agendadienst van Zoom. Hosts, deelnemers en genodigden van een vergadering kunnen ook inhoud van de vergadering, audiotranscripten, berichten die naar iedereen zijn verzonden, berichten die naar groepschats voor vergaderingen zijn verzonden (indien ingeschakeld en of deze zijn verzonden in Team Chat of tijdens de vergadering) of rechtstreeks naar hen verzonden, en bestanden, whiteboards of andere informatie die met hen is gedeeld, zien en (afhankelijk van de instellingen van de accounteigenaar) opnemen, opslaan en delen (ook tijdens een vergadering of via een speciale groepschat voor vergaderingen). Hosts van vergaderingen kunnen ook chattranscripten delen via Zoom Team Chat, afhankelijk van de instellingen van hun accounteigenaar. Hosts van vergaderingen kunnen mogelijk ook reacties zien op V&A en peilingen die tijdens de vergadering zijn gegenereerd.
 • Ontvangers van Zoom-e-mail, Zoom-agenda en Zoom Team Chat: ontvangers van Zoom-e-mails en Zoom-agenda-uitnodigingen kunnen uw e-mail- en agenda-inhoud bekijken, opslaan en delen met anderen, onder meer door e-mails te delen via Zoom Team Chat. Als een ontvanger versleutelde inhoud deelt met anderen, bijvoorbeeld door een versleutelde Zoom-e-mail te delen via Zoom Team Chat, of door een versleutelde Zoom-e-mail door te sturen naar een externe ontvanger zonder een Zoom-e-mailaccount, wordt de gedeelde of doorgestuurde inhoud niet end-to-end versleuteld door Zoom. Degenen met toegang tot uw apparaat en inloggegevens kunnen mogelijk uw e-mail- en agenda-inhoud op dat apparaat bekijken, opslaan en delen. Ontvangers van Zoom Team Chats kunnen uw berichten, reacties, emoji's en gerelateerde inhoud zien (inclusief inhoud van Zoom-e-mails, Zoom-agenda en e-mails van diensten van derden die zijn geïntegreerd in de Zoom-client) die u of een derde partij kiest om te delen met Zoom Team Chat, en berichten in vergaderingen verzonden door deelnemers die worden gesynchroniseerd met Zoom Team Chat via speciale groepschats voor vergaderingen. Afhankelijk van de instellingen van de accounteigenaar kunnen ontvangers van Zoom Team Chat uw berichten opnemen, opslaan of delen.
 • Panelleden en deelnemers van webinars: alleen panelleden zijn mogelijk zichtbaar voor deelnemers tijdens een webinar, maar deelnemers die ermee instemmen het dempen op te heffen, kunnen door andere deelnemers worden gehoord. Als deelnemers ermee instemmen om panellid te worden tijdens een webinar, kunnen ze zichtbaar zijn voor andere deelnemers, afhankelijk van de instellingen. Panelleden en deelnemers kunnen mogelijk de naam zien van een deelnemer die een vraag stelt tijdens een V&A, samen met hun vraag, tenzij de deelnemer de vraag anoniem indient.
 • Livestreams: hosts van vergaderingen en webinars kunnen ervoor kiezen om te livestreamen naar een site of service van derden, wat betekent dat iedereen met toegang tot de livestream de vergadering of webinar kan zien.
 • Apps en integraties:
  • Accounteigenaren kunnen ervoor kiezen om door Zoom ontwikkelde apps en apps van derden toe te voegen aan hun account en de Zoom-producten en -diensten die ze gebruiken, waaronder via het gebruik van de Zoom App Marketplace, en ze kunnen ook bepalen of hun gebruikers specifieke apps van Zoom en derden kunnen toevoegen en gebruiken, waaronder in vergaderingen, webinars en chats die op hun account worden gehost.
  • Accounteigenaren kunnen er ook voor kiezen om andere inhoud van diensten van derden (zoals e-mailberichten van derden in hun bedrijfsaccount) te integreren met apps en diensten die ze gebruiken, zoals Zoom IQ (een door Zoom ontwikkelde toepassing die inzichten en bedrijfsanalyses voor bedrijven biedt wanneer ze Zoom-producten gebruiken). Verder kunnen accounteigenaren ervoor kiezen de audio-opname van de vergadering door Zoom te laten analyseren om sprekers van elkaar te onderscheiden en zo een nauwkeurig transcript te creëren. Nadat het transcript is gegenereerd, wordt de audioanalyse niet bewaard.
  • Afhankelijk van hun instellingen kunnen de persoonsgegevens en inhoud van accounteigenaren, gebruikers en gasten worden gedeeld met apps en integraties die zijn goedgekeurd door accounteigenaren, waaronder mogelijk alle categorieën persoonsgegevens die hierboven zijn vermeld, zoals accountinformatie, profiel- en contactgegevens, registratiegegevens, deelnemerslijsten, instellingen, inhoud, productgebruik, apparaatinformatie of e-mails van derden die met de app zijn gedeeld.
  • Andere deelnemers aan de vergadering kunnen mogelijk de app zien die u in een vergadering gebruikt, als deze app inhoud ontvangt vanuit de vergadering (waaronder audio en video).
  • Derde ontwikkelaars kunnen zoomvergaderingen ook integreren of insluiten in hun website- of app-ervaringen of versies van Zoom bouwen die toegang tot Zoom-producten mogelijk maken vanuit een app van derden.
  • Persoonlijke informatie die door accounteigenaren en gebruikers wordt gedeeld met apps en integraties van derden, wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en het privacybeleid van de app-ontwikkelaars, niet die van Zoom.

Privacyrechten en -keuzes

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk vindt, of een inwoner bent van Californië of een andere staat van de VS met een toepasselijke privacywet, raadpleeg dan de respectieve secties hieronder. Anders zullen we op uw verzoek en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving het volgende doen:

 • U informeren over welke persoonsgegevens wij over u hebben die onder onze controle vallen;
 • Dergelijke persoonsgegevens of eerdere privacyvoorkeuren die u hebt geselecteerd, wijzigen of corrigeren of u doorverwijzen naar
  toepasselijke hulpmiddelen; en/of
 • Dergelijke persoonsgegevens wissen of u doorverwijzen naar toepasselijke hulpmiddelen.

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens die door Zoom worden beheerd, klikt u hier. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief of systematisch zijn, overdreven
technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen. Als accounteigenaar of gebruiker met een account met licentie kunt u ook stappen ondernemen om uw persoonsgegevens rechtstreeks te wijzigen door uw account te bezoeken.

Kinderen

Zoom staat niet toe dat kinderen jonger dan 16 jaar een Zoom-account aanmaken.

Voor onderwijsorganisaties die Zoom-producten en -diensten gebruiken om educatieve diensten te verlenen aan kinderen jonger dan 18 jaar, is de privacyverklaring voor kinderen van Zoom hier beschikbaar.

Hoe u contact met ons opneemt

Klik hier om uw rechten uit te oefenen. Als u enige privacygerelateerde vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar privacy@zoom.us.

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar het volgende adres:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Protection Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113
USA

Of aan onze vertegenwoordiger in de EU of het VK:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
Ierland
E-mail: zoom@LionheartSquared.eu

Lionheart Squared Limited
Attn: Data Privacy
17 Glasshouse Studios
Fryern Court Road
Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
Verenigd Koninkijk
Contact: zoom@LionheartSquared.co.uk

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar privacy@zoom.us.

Bewaring

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de toepasselijke wetgeving.

De volgende criteria worden onder meer gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen:

 • De duur dat we een doorlopende relatie met u hebben en Zoom-producten en -diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of onze producten blijft gebruiken);
 • Of accounteigenaren informatie wijzigen of hun gebruikersgegevens verwijderen via hun accounts;
 • Of we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te bewaren (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); of
 • Of bewaring raadzaam is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de handhaving van onze overeenkomsten, het oplossen van geschillen en toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevend onderzoek).

Specifieke informatie over Europese gegevensbescherming

Rechten van betrokkenen
Als u zich in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, specifiek de volgende rechten:

 • Recht op toegang en/of overdraagbaarheid: u hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien. In sommige omstandigheden hebt u het recht dat die gegevens aan u verstrekt worden zodat u ze aan een andere provider kunt verstrekken of "overdragen";
 • Recht op verwijdering: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten verwijderen (bijvoorbeeld als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld);
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: in bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en/of te stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie;
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens corrigeren;
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken (bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren niet juist zijn of niet rechtmatig worden bewaard).

Klik hier om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen met behulp van de contactgegevens die worden vermeld in het gedeelte Contact met ons opnemen van deze Privacyverklaring. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u recht hebt op toegang tot de relevante persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken uw informatie alleen op een wettige, transparante en eerlijke manier. Afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens in kwestie en de feitelijke context, wanneer Zoom persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor personen in regio's zoals de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, vertrouwen we op de volgende rechtsgrondslagen zoals van toepassing in uw rechtsgebied:

 • Voor zover nodig voor ons contract: wanneer we rechtstreeks met u een contract aangaan, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van ons contract om het contract voor te bereiden en aan te gaan, evenals om ons contract uit te voeren en te beheren (d.w.z. Zoom-producten en -diensten leveren aan accounteigenaren, hun gebruikers en degenen die zij uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen en webinars die op hun accounts worden gehost, en onze relatie en contract beheren, inclusief facturering, naleving van contractuele verplichtingen en gerelateerde administratie). Als we uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden verwerken, kunnen we u mogelijk niet alle producten en diensten leveren;
 • In overeenstemming met specifieke herroepbare toestemmingen: we vertrouwen op uw voorafgaande toestemming om cookies te gebruiken met als doel advertentie- en analysepartners in te zetten voor advertenties op maat en analyses van ons websitegebruik. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken door onze cookiebeheertool te bezoeken, beschikbaar in de Cookie-instellingen;
 • Voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: we verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen met het oog op de naleving van EER-wetten, -voorschriften, -gedragscodes, -richtlijnen of -regels die op ons van toepassing zijn, en voor antwoorden op verzoeken van en andere communicatie met bevoegde publieke autoriteiten van de EER, en overheidsinstanties, gerechtelijke of andere regelgevende instanties. Dit omvat het detecteren, onderzoeken, voorkomen en stoppen van frauduleuze, schadelijke, ongeautoriseerde of illegale activiteiten ("detectie van fraude en misbruik") en naleving van privacywetten;
 • Om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen: we verwerken bepaalde persoonsgegevens om vitale belangen te beschermen met het oog op het opsporen en voorkomen van illegale activiteiten die van invloed zijn op vitale belangen en de openbare veiligheid, waaronder materiaal van seksueel misbruik van kinderen; en
 • Voor zover nodig ter bescherming van onze rechtmatige belangen of die van anderen, tenzij deze minder zwaar wegen dan uw belangen of fundamentele rechten, die bescherming van persoonsgegevens vereisen: wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van dergelijke rechtmatige belangen om (i) het contract met de accounteigenaar en/of wederverkoper die u de producten en diensten levert aan te gaan en uit te voeren (inclusief facturering, naleving van contractuele verplichtingen en gerelateerde administratie en ondersteuning); (ii) onze producten en diensten te ontwikkelen, te testen en te verbeteren en problemen met producten en diensten op te lossen; (iii) om authenticatie, integriteit, beveiliging en veiligheid van accounts, activiteiten en producten en diensten te waarborgen, waaronder het detecteren en voorkomen van kwaadaardig gedrag en schendingen van onze voorwaarden en ons beleid, het voorkomen of onderzoeken van slechte of onveilige ervaringen en het aanpakken van beveiligingsbedreigingen; (iv) marketingcommunicatie, reclame en promoties te sturen met betrekking tot de producten en diensten; en (v) te voldoen aan niet-EER-wetten, -voorschriften, -gedragscodes, -richtlijnen of -regels die op ons van toepassing zijn en te reageren op verzoeken van en andere communicatie met bevoegde openbare, gouvernementele, gerechtelijke of andere regelgevende instanties van buiten de EER, en om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, om onze rechten en eigendommen en die van onze klanten te beschermen, geschillen op te lossen en overeenkomsten af te dwingen.

Internationale gegevensoverdracht

Zoom opereert wereldwijd. Dit betekent dat persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen (bijvoorbeeld in een datacenter) en verwerkt buiten het land of de regio waar ze oorspronkelijk werden verzameld en waar Zoom of zijn serviceproviders klanten of faciliteiten hebben, ook in landen waar deelnemers zijn gebaseerd van vergaderingen of accounteigenaren die vergaderingen of webinars hosten waaraan u deelneemt of berichten ontvangt die u verzendt.

Daarom erkent u, door Zoom-producten en -diensten te gebruiken of persoonsgegevens te verstrekken voor enige van de hierboven vermelde doeleinden, dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in de Verenigde Staten waar we zijn gevestigd, evenals in andere landen buiten de EER, Zwitserland en het VK. Dergelijke landen kunnen gegevensbeschermingsregels hebben die verschillen en minder beschermen dan die van uw land.

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring waar deze ook worden verwerkt en nemen passende contractuele of andere stappen om deze gegevens te beschermen onder de toepasselijke wetgeving. Wanneer persoonsgegevens van gebruikers in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de EER, Zwitserland of het VK waarvan niet is erkend dat het een toereikend niveau van gegevensbescherming biedt, zorgen wij ervoor dat de overdracht wordt verwerkt volgens de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wilt.

Privacyverklaring bij verzameling in Californië

Categorieën persoonsgegevens die Zoom ontvangt: Zoom kan de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen of verwerken namens onze klanten, zoals hierboven beschreven in de sectie 'Welke persoonsgegevens ontvangen wij?': identificatiegegevens (zoals in accountgegevens, profiel- en deelnemersgegevens, contactgegevens en registratiegegevens), financiële accountgegevens (zoals in accountgegevens); commerciële gegevens (zoals in accountgegevens); informatie over activiteiten op het internet of andere elektronische netwerken (zoals apparaatgegevens, gebruikersgegevens betreffende vergaderingen, webinars, berichten, samenwerkingsfuncties en de website, en beperkte informatie van de e-mail- en agendadiensten van Zoom); audio-, elektronische en visuele gegevens (zoals in de inhoud en context van vergaderingen, webinars, berichten en andere samenwerkingsfuncties), onderwijsgegevens zoals van universiteitsklanten; gevolgtrekkingen die we afleiden uit de voorgaande of andere gegevens die we verzamelen; en gevoelige persoonlijke gegevens (zoals bepaalde categorieën in accountgegevens, inhoud en context van vergaderingen, webinars, berichten en andere samenwerkingsfuncties).

Bronnen: we ontvangen informatie uit bronnen, zoals beschreven in de sectie 'Welke persoonsgegevens ontvangen wij?', waaronder: van u (waaronder via uw gebruik van onze producten en diensten); van partners; van klanten; en uit openbaar toegankelijke bronnen. We verzamelen onderwijsgegevens van scholen die onze diensten gebruiken. Raadpleeg onze Privacyverklaring Kinderonderwijs voor meer informatie.

Zoom's zakelijke en commerciële doeleinden voor gebruik: Zoom gebruikt persoonsgegevens voor de volgende zakelijke en commerciële doeleinden: om producten en diensten van Zoom aan te bieden; voor productonderzoek en -ontwikkeling; voor marketing en promoties (Zoom gebruikt inhoud van vergaderingen, webinars of berichten of andere inhoud die is gegenereerd of gedeeld in het kader van andere samenwerkingsfuncties niet voor marketing of promoties); verificatie, integriteit, beveiliging en veiligheid; om met u te communiceren; en om wettelijke redenen. Raadpleeg voor meer informatie 'Hoe delen we persoonsgegevens?'. Categorieën van derden aan wie we persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden onthullen, zijn beschreven in 'Hoe delen we persoonsgegevens?'

Zoom kan toestemming verlenen voor advertentie- of analysediensten die zijn bedoeld om u advertenties te laten zien en/of uw interacties met onze website of app te analyseren, wat kan worden beschouwd als het 'verkopen' of 'delen' van gegevens volgens de Californische wet. Zie 'Privacyrechten in Californië en andere staten van de VS' voor meer informatie over uw recht om u uit te schrijven.

Bewaartermijn: Zoom bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over criteria voor het bewaren van gegevens is te vinden onder 'Bewaring' hierboven.

Privacyrechten in Californië en andere staten van de VS

Volgens sommige wetten van staten van de Verenigde Staten, waaronder de California Consumer Privacy Act van 2018 (gewijzigd door de California Consumer Privacy Rights Act ofwel CCPA), kunnen inwoners recht hebben op:

 • Toegang tot de categorieën en specifieke stukken persoonsgegevens die Zoom heeft verzameld, de categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld, de zakelijke doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens en de categorieën derden met wie Zoom persoonsgegevens heeft gedeeld;
 • Verwijdering van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden;
 • Correctie van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden; en
 • Het recht om zich af te melden voor het 'verkopen' van persoonsgegevens of het 'delen' van persoonsgegevens voor gerichte advertenties. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet in de conventionele zin van het woord. Echter, zoals veel bedrijven kunnen wij advertentie- en analysediensten gebruiken die bedoeld zijn om uw interacties met onze website of app te analyseren op basis van informatie die is verkregen via cookies of andere trackers, waaronder om u advertenties te laten zien (zoals advertenties op basis van interesses, gerichte advertenties of advertenties op basis van contextoverschrijdend gedrag). U kunt meer informatie krijgen en u afmelden voor het gebruik van cookies en andere trackers op onze website en in onze app door te klikken op de link Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen/delen, ook op onze startpagina, en uw voorkeuren in te stellen. U moet uw voorkeuren instellen op elk apparaat en elke webbrowser waarvoor u wilt uitschrijven. Deze functie maakt gebruik van een cookie om uw voorkeur te onthouden, dus als u alle cookies uit uw browser wist, moet u uw voorkeursinstellingen opnieuw selecteren. Inwoners van Californië kunnen ook de Global Privacy Control (GPC) instellen om zich af te melden voor het 'verkopen' of 'delen' van hun persoonsgegevens voor elk deelnemend browsersysteem dat ze gebruiken. Zoom 'verkoopt' of 'deelt' voor zover wij weten geen persoonsgegevens van consumenten onder de 16 jaar.
 • Het indienen van bezwaar tegen een weigering van uw verzoek. Sommige staten verlenen hun inwoners aanvullende rechten. Als we weigeren uw verzoek in behandeling te nemen, hebt u mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen onze beslissing. U kunt dit doen door rechtstreeks op onze weigering te reageren of een e-mail te sturen naar privacy@zoom.us.

Zoom zal u niet discrimineren wegens het uitoefenen van een van deze rechten, wat verder in overeenstemming is met uw rechten op grond van de staatswetten.

Gevoelige informatie. Zoom ontvangt informatie die als gevoelig kan worden beschouwd volgens sommige staatswetten, zoals bepaalde accountgegevens (bijv. financiële informatie, aanmeldingsgegevens), bepaalde inhoud en context van vergaderingen, webinars, berichten en andere samenwerkingsfuncties en bepaalde beperkte informatie van de e-mail- en agendadiensten van Zoom (bijv. inhoud van berichten in de hierin beschreven gevallen). Zoom verwerkt gevoelige persoonlijke gegevens voor het aanbieden van Zoom-producten en -diensten, voor productonderzoek en -ontwikkeling, voor verificatie-, integriteits-, beveiligings- en veiligheidsdoeleinden, om met u te communiceren, om wettelijke redenen en met uw toestemming. Zoom gebruikt of onthult geen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de CCPA) voor het afleiden van kenmerken van een consument, of op een manier die Zoom zou dwingen tot het verlenen van een recht tot beperking op grond van de CCPA. Volgens sommige wetten hebben inwoners ook het recht om zich af te melden voor bepaalde profilering met betrekking tot geautomatiseerde processen die bepaalde categorieën gegevens van een individu analyseren, als dit een wettelijk of vergelijkbaar groot effect zou hebben. Zoom maakt geen gebruik van een dergelijke profilering van individuen.

Om uw rechten uit te oefenen, klikt u hier of belt u +1-888-799-0566. Om het gebruik van cookies te weigeren op onze sites voor advertenties op basis van interesse, volgt u de bovenstaande instructies.

Wij bevestigen ontvangst van uw verzoek binnen 10 werkdagen en geven binnen 45 kalenderdagen een inhoudelijk antwoord of informeren u schriftelijk over de reden en verlengingsperiode (tot maximaal 90 dagen in totaal).

Deze rechten zijn niet absoluut en gebonden aan uitzonderingen en beperkingen, en worden mogelijk niet verleend aan inwoners van alle staten. In sommige gevallen kunnen we verzoeken tot uitoefening van deze rechten weigeren als dit wettelijk is toegestaan. We moeten uw identiteit verifiëren om uw verzoeken om toegang, verwijdering en correctie te verwerken en behouden ons het recht voor om uw verblijf in de betreffende staat te controleren. Om uw identiteit te controleren, kunnen we van u vragen dat u zich aanmeldt bij uw bestaande Zoom-account (indien van toepassing), een verklaring over uw identiteit aflegt op straffe van meineed en/of aanvullende informatie verstrekt, bijvoorbeeld ten minste twee soorten persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account (die zullen worden vergeleken met de informatie die we hebben, zoals profielgegevens) of die we anderszins al in ons bezit hebben, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw verzoek als consument verifiëren door de gegevens die u verstrekt te vergelijken met de informatie die wij al in bezit hebben en aanvullende maatregelen nemen om het risico op fraude te minimaliseren. U kunt een geautoriseerde agent aanwijzen om uw geverifieerde consumentenverzoek in te dienen door schriftelijke toestemming te geven en uw identiteit te verifiëren, of door middel van een volmacht.

Klik hier om onze verzoeken om openbaarmaking van privacyrechten te bekijken.

California's Shine the Light Law
California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat inwoners van Californië toe om jaarlijks informatie op te vragen over de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (indien van toepassing) aan derden voor de direct marketingdoeleinden van derden in het voorgaande kalenderjaar. We delen geen persoonsgegevens met derden voor de direct marketingdoeleinden van derden.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek bijwerken om rekening te houden met wijzigingen in onze verzameling en/of verwerking van persoonsgegevens, en zullen de bijgewerkte Privacyverklaring op onze website plaatsen, met een datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om deze door te lezen voordat u ervoor kiest om onze producten en diensten te blijven gebruiken.