Không gian làm việc ảo của Zoom

Bạn đang tìm kiếm cảm hứng cho không gian làm việc? Khám phá cách Zoom biến quá trình cộng tác video trở nên sống động dưới nhiều hình thức thiết lập công việc khác nhau.

Không gian làm việc trong văn phòng cá nhân

Buồng điện thoại

Phòng họp ban giám đốc

Không gian lớn dành cho thuyết trình và đào tạo

Bảng điện tử

Màn hình đơn phòng hội ý

Không gian cộng tác chuyên sâu

Màn hình đôi phòng hội ý

Phòng hội nghị

Phòng họp với kích thước trung bình

Studio phát sóng

Phòng học mẫu giáo đến lớp 12

Phòng học giáo dục bậc cao

Y tế từ xa

Phòng bệnh

Lễ tân ảo

Văn phòng tại nhà cơ bản

Văn phòng tại nhà nâng cao

Phòng khách

Ngoài thực địa

Trên đường