SOC 2 Loại 2

SOC 2

Tổng quan
Báo cáo Kiểm soát Tổ chức Dịch vụ (SOC) 2 của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) là một cuộc kiểm tra độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát của tổ chức dịch vụ liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng, tính toàn vẹn xử lý, tính bảo mật hoặc quyền riêng tư.

 

Báo cáo SOC 2 Loại 2 của Zoom
Báo cáo SOC 2 Loại 2 mới nhất của Zoom bao gồm giai đoạn từ ngày 16/10/2021 đến ngày 15/10/2022, cung cấp chứng thực độc lập về tính phù hợp của thiết kế và hiệu quả hoạt động của các biện pháp kiểm soát liên quan đến tính bảo mật, tính khả dụng và quyền riêng tư của Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector và Zoom API và SDKs.

 

Các liên kết có liên quan
Báo cáo Zoom SOC 2 Loại 2