SOC 2 + HITRUST

SOC 2

Tổng quan

Khung Bảo mật chung của Tổ chức Health Information Trust Alliance (HITRUST CSF) là một khung bảo mật tận dụng các tiêu chuẩn và quy định được quốc gia và quốc tế chấp nhận như GDPR, ISO, NIST, PCI và HIPAA.

 

Báo cáo SOC 2 + HITRUST của Zoom

Báo cáo SOC 2+ HITRUST của Zoom cung cấp cho khách hàng thông tin minh bạch về các biện pháp kiểm soát được áp dụng để bảo vệ tính bảo mật và tính khả dụng của Nền tảng Zoom Video Communications vì những biện pháp này phù hợp với Nguyên tắc và Tiêu chí Dịch vụ Tin tưởng AICPA và CSF HITRUST. Chứng thực SOC 2 + HITRUST gồm có Nền tảng Zoom Video Communications, bao gồm Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Webinars, Zoom Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị Zoom, Zoom API và SDK, Zoom Contact Center (ZCC), Zoom Whiteboard, Zoom X, Zoom Clips, Zoom Events, Zoom Mail và Zoom Calendar, Zoom Revenue Accelerator (trước đây là Zoom IQ Cho Đội Kinh Doanh), Zoom AI Companion, Zoom Scheduler, Zoom Sessions, Zoom Notes, Zoom Huddles, Trợ Lý Ảo Zoom và Quản lý sự gắn kết của lực lượng lao động của Zoom.

 

Các liên kết có liên quan

– Báo cáo HITRUST Zoom SOC 2 Loại 2