Mức độ Tác Động 4 DOD

DOD logo

Tổng quan
Hướng dẫn yêu cầu bảo mật điện toán đám mây (CC SRG) của Bộ Quốc phòng (DoD) xác định các tiêu chuẩn để phân loại thông tin DoD và hệ thống thông tin và xác định Mức độ Tác động 4 (IL4) như sau: Thông tin chưa được phân loại được kiểm soát (CUI) hoặc Thông tin không phải CUI, Thông tin nhiệm vụ không quan trọng, hệ thống an ninh phi quốc gia.

 

DOD IL4 của Zoom
Zoom dành cho chính phủ (ZfG) đã đạt được Cấp phép tạm thời (PA) từ Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng (DISA) cho DoD ở IL4 và Cấp phép Hoạt động (ATO) của DoD IL4 cho Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Zoom Apps, Zoom APIs và SDKs, Zoom Marketplace với Bộ Không quân.

Mặc dù chúng tôi có Giấy phép Tạm thời DoD IL4 từ Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng (DISA), chúng tôi vẫn đang làm việc để vận hành thông qua kết nối NIPRNet mà Không quân Hoa Kỳ đang trợ giúp chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ.

Chứng thực đạt được trong chương trình FedRAMP này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc bảo mật thông tin liên lạc và cộng tác giữa DoD và với các đối tác triển khai trong ngành.

 

Các liên kết có liên quan
Sàn giao dịch FedRAMP