BSI C5

BSI C5

Tổng quan
Danh mục tiêu chí tuân thủ điện toán đám mây (C5), còn được gọi là C5:2020, được Văn phòng Liên bang Đức về An toàn Thông tin (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hoặc “BSI”) phát triển như một phương thức để đánh giá tính bảo mật thông tin của các dịch vụ đám mây mà tận dụng các tiêu chuẩn bảo mật được quốc tế công nhận như ISO/IEC 27001. Tiêu chuẩn C5 thiết lập một tiêu chuẩn cơ sở kiểm tra nhất quán và qua đó tạo ra một cơ sở tiêu chuẩn hữu ích mang lại sự tin tưởng giữa các nhà cung cấp đám mây và khách hàng của họ.  

 

Chứng thực C5 của Zoom
Chứng thực C5 của Zoom bao gồm các sản phẩm Zoom sau: Zoom Meetings, Zoom Team Chat, Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom X, Zoom Rooms, Zoom Conference Room Connector, Zoom APIs và SDKs.

 

Các liên kết có liên quan
Chứng thực BSI C5