ACN

ACN

Tổng quan
Từ ngày 19/1/2023, việc đánh giá cấp chứng chỉ cho các dịch vụ đám mây dành cho khu vực công trở thành trách nhiệm của Cơ quan An ninh mạng Quốc gia (ACN), sau khi cơ quan này tiếp quản từ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Chiến lược đám mây trong Danh mục đám mây vạch ra chiến lược cho lộ trình đạt chứng chỉ để tuân thủ các tiêu chuẩn cao về tính bảo mật, hiệu quả và độ tin cậy, theo các quy định tương ứng.

 

Chứng chỉ AgID/ACN của Zoom
Chứng chỉ AgID/ACN của Zoom, được cấp vào ngày 12/12/2022, bao gồm các sản phẩm Zoom sau: Zoom Meetings, Webinar, Events, Phone, Rooms, Trình kết nối phòng hội nghị và Team Chat. Chứng chỉ AgID của Zoom có hiệu lực từ ngày 18/1/2024.

 

Các liên kết có liên quan
Danh mục đám mây ACN (chỉ khả dụng khi truy cập từ Ý, Đức, Pháp, Thụy Sĩ và Áo)