Chính sách sử dụng chấp nhận được của Zoom Contact Center

Có hiệu lực vào tháng 2 năm 2022

Mọi hoạt động sử dụng Zoom Contact Center luôn phải tuân thủ Chính sách sử dụng chấp nhận được (“AUP”). Trong trường hợp Khách hàng hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào vi phạm Chính sách AUP này, Zoom có thể tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

  1. Mục đích sử dụng được chấp nhận. Dịch vụ Zoom Contact Center và các gói cuộc gọi liên quan được sử dụng cho mục đích kinh doanh hợp lý và thông thường.
  2. Sử dụng không được chấp nhận. Ngoài hành vi sử dụng bị cấm theo quy định trong Điều khoản dịch vụ hoặc Thỏa thuận của bạn với Zoom, dịch vụ Zoom Contact Center (bao gồm mọi thiết bị, hệ thống, mạng hoặc tài khoản được sử dụng liên quan đến Dịch vụ hoặc mạng của Zoom) không được sử dụng nhằm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:

a. Hoạt động bất hợp pháp. Vi phạm bất kỳ luật pháp hiện hành nào, bao gồm luật pháp hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hay địa phương tại Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ luật pháp hoặc quy định hiện hành nào tại bất kỳ phạm vi tài phán nước ngoài nào, bao gồm cả luật hiện hành liên quan đến ghi lại hoạt động truyền thông. Sử dụng dịch vụ Zoom Contact Center gian lận hoặc bất hợp pháp, bao gồm mọi hoạt động vi phạm luật hoặc quy định về tiếp thị qua điện thoại.

b. Quay số tự động; đường truyền kết nối; tăng lưu lượng. Thực hiện quay số tự động hoặc “quay số dự đoán” theo phương thức lạm dụng; truyền kết nối hoặc chuyển tiếp số điện thoại Zoom đến số điện thoại khác xử lý nhiều cuộc gọi đồng thời hoặc đến mạng điện thoại nội bộ (PBX) hoặc hệ thống điện thoại kinh doanh đa đường dây; tăng lưu lượng hoặc kích thích lưu lượng truy cập cuộc gọi thông qua Dịch vụ hoặc Mạng Zoom.

c. Trẻ vị thành niên. Lợi dụng hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên (ví dụ: cho trẻ tiếp xúc với nội dung không phù hợp; yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự đồng ý của cha mẹ).

d. Quấy nhiễu; lan truyền vi-rút. Quấy nhiễu, ngăn cản, dàn xếp hoặc gây tổn hại cho Dịch vụ hoặc Mạng của Zoom (bất kể có ý định hay nhận thức gì); truyền tải bất kỳ tài liệu nào chứa vi-rút, mã độc hẹn giờ hoặc bom logic, chương trình độc hại Trojan, sâu máy tính, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ chương trình nào khác có thể gây nguy hiểm hoặc gây hại.

e. Hoạt động phản cảm hoặc Gây hiểu lầm. Hành động khiếm nhã, xúc phạm, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, bôi nhọ, gian lận, ác ý, gây rối, lăng mạ hoặc hành vi phản cảm khác; hoặc tạo sai định danh số điện thoại gọi đến (tức là giả mạo ID), giả mạo địa chỉ hoặc tiêu đề hoặc đánh lừa người khác về danh tính hoặc nguồn gốc của người gửi.

f. Sự an toàn. Dịch vụ Trung tâm liên hệ sẽ không được sử dụng cho bất kỳ hoặc trong bất kỳ môi trường rủi ro cao nào hoặc theo cách thức không an toàn. Dịch vụ Trung tâm liên hệ không được thiết kế hoặc cấp phép để sử dụng trong môi trường nguy hiểm, yêu cầu phải có các biện pháp kiểm soát an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận hành các cơ sở hạt nhân, các hệ thống điều hướng máy bay/liên lạc, kiểm soát không lưu và các hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc vũ khí.

g. Thu thập thông tin; gửi thư rác; tin nhắn hàng loạt. Thu thập hoặc tập hợp thông tin về bên thứ ba hoặc Người dùng cuối mà không có sự đồng ý; gửi thông báo truyền thông hàng loạt hoặc nội dung khác mà không có sự đồng ý của người nhận.

h. Sử dụng quá định mức hoặc sử dụng trái phép. Sử dụng bất kỳ thiết bị, hệ thống, mạng, tài khoản, gói hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách trái phép hoặc quá định mức, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng hoặc các hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Zoom Contact Center liên tục, không ngừng hoặc thường xuyên quá định mức.

i. Phá vỡ sự tuân thủ hoặc bảo mật. Lợi dụng, bỏ qua, khai thác, đánh bại, vô hiệu hóa hoặc phá vỡ các giới hạn của Dịch vụ, cơ chế bảo mật hoặc sự tuân thủ đối với AUP này hoặc bất kỳ luật định nào.

j. Can thiệp. Can thiệp, thu giữ, phát hiện, giám sát, sửa đổi, mô phỏng, giải mã hoặc chuyển hướng mọi thông tin liên lạc hoặc dữ liệu với bất kỳ mục đích nào.

k. Nghiêm cấm bán lại. Khách hàng không được bán, bán lại, cho thuê lại, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cấp phép lại Dịch vụ hoặc bất kỳ cấu phần nào của Dịch vụ hoặc sử dụng hay cung cấp dịch vụ tương tự trên cơ sở công ty dịch vụ hoặc chia sẻ thời gian, trừ khi được cho phép rõ ràng trong thỏa thuận ký kết giữa hai bên.

l. Nghiêm cấm sử dụng với rủi ro cao. CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ, SẢN XUẤT, DỰ TÍNH HOẶC KHUYẾN NGHỊ ĐỂ SỬ DỤNG CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG NÀO CÓ RỦI RO CAO HOẶC CẦN CÓ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT AN TOÀN HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO MÀ VIỆC HỎNG HÓC, GIÁN ĐOẠN, TRỤC TRẶC, SAI SÓT HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CÓ THỂ DẪN ĐẾN TỔN HẠI VỀ THỂ CHẤT HOẶC GÂY THƯƠNG TÍCH, TỬ VONG HOẶC MẤT MÁT BỘ PHẬN CƠ THỂ CHO NGƯỜI DÙNG, HOẶC THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN HOẶC MÔI TRƯỜNG. KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG NÀO NHƯ VẬY HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO CÓ TÍNH CHẤT TƯƠNG TỰ.

  1. Quyền đánh giá hoạt động sử dụng; Tạm dừng hoặc Chấm dứt. Zoom có quyền xem xét việc sử dụng Zoom Contact Center của Khách hàng và Người dùng cuối. Zoom có thể hành động ngay lập tức mà không cần thông báo tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hay số điện thoại, nếu, theo toàn quyền của Zoom, việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc Người dùng cuối (hoặc sử dụng số điện thoại cụ thể) vi phạm Luật và/hoặc các điều khoản trong Chính sách sử dụng chấp nhận được.
  2. Zoom có toàn quyền diễn giải AUP này và quyết định xem Khách hàng hoặc Người dùng cuối có vi phạm chính sách này hay không.