Video hướng dẫn của Zoom

Nâng tầm kỹ năng của bạn qua những video hướng dẫn ngắn về mọi tác vụ trên Zoom.

Tham gia cuộc họp

Tham gia cuộc họp Zoom nhanh chóng và dễ dàng! Khám phá những tùy chọn tham gia cuộc họp căn cứ theo yêu cầu của bạn cũng như đảm bảo trải nghiệm họp tốt nhất có thể.

Video hướng dẫn một phút

Tham gia và cấu hình âm thanh/video

Tìm hiểu những tùy chọn tham gia và cấu hình cài đặt âm thanh và video trên Zoom.

Điều khiển cuộc họp

Hướng dẫn nhanh về những thao tác cơ bản có sẵn để điều khiển cuộc họp qua các cuộc gọi Zoom.

Chia sẻ màn hình

Video này bao gồm hướng dẫn về cách chia sẻ màn hình và những công cụ cộng tác liên quan trên Zoom.

Ghi âm cuộc họp Zoom

Zoom mang đến trải nghiệm ghi âm dễ dàng. Tìm hiểu cách ghi âm và cấu hình các cài đặt ghi âm.

Lên lịch cuộc họp

Tìm hiểu những bước lên lịch một cuộc họp trên Zoom đúng cách.

Phân quyền lên lịch cuộc họp

Tìm hiểu cách bạn có thể cấu hình Zoom cho phép những người khác lên lịch cuộc họp thay bạn.

Lên lịch cuộc họp trên Outlook

Khám phá những bước đơn giản cần thiết để lên lịch cuộc họp Zoom trên Outlook.

Lên lịch hội thảo trực tuyến

Tìm hiểu cách cấu hình Zoom Webinar để đạt được hiệu quả tối đa.

Quản lý người dùng

Tìm hiểu cách quản lý người dùng và giấy phép trên Zoom một cách dễ dàng.