Trình kết nối Zoom cho Polycom

Quy trình được đơn giản hóa

Tham gia cuộc họp của bạn ngay lập tức

  • Zoom và Polycom đã hợp tác để cung cấp trình tích hợp gốc cho Polycom Debut hay Hệ thống Phòng Group Series.
  • Với tích hợp lịch Polycom, bạn có một quy trình được đơn giản hóa và có thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom của bạn chỉ với một chạm, đồng thời trải nghiệm tính năng video, âm thanh và chia sẻ màn hình tuyệt vời.
  • Mang cùng một trải nghiệm Zoom trên máy tính để bàn và thiết bị di động vào các phòng hội nghị.
  • Mở cuộc họp Zoom cho bất kỳ ai tham gia từ máy tính để bàn, thiết bị di động hay các hệ thống phòng khác (Zoom Rooms, Cisco, Lifesize, v.v)

"Phương pháp tiếp cận này mang đến cho khách hàng quyền truy cập tới dịch vụ video đám mây dễ sử dụng và đáng tin cậy của Zoom, và các giải pháp video nhóm mạnh mẽ đã được chứng nhận trong ngành của Polycom — tất cả những điều đó với tính năng lên lịch và nhấp để tham gia được tích hợp thông suốt. Chúng tôi xem đây là trường hợp có lợi cho khách hàng của cả Polycom và Zoom."

Ira Weinstein, Nhà Phân tích Cấp cao và Đối tác

|

Wainhouse Research