Giới thiệu về Dịch vụ Zoom Mail và Dịch vụ Zoom Calendar

Tập hợp tất cả các hoạt động truyền thông và lịch trình quan trọng tại cùng một nơi, với trải nghiệm người dùng trực quan.

Introducing Zoom Mail Service & Zoom Calendar Service

Dịch vụ Zoom Mail và Zoom Calendar

Cho phép mã hóa đầu cuối email để nâng cao quyền riêng tư với những email trao đổi trực tiếp giữa các người dùng Dịch vụ Zoom Mail.

Dịch vụ lịch hoạt động mượt mà với Zoom Meetings, Phone và Team Chat.

* Miền tùy chỉnh có sẵn cho các tài khoản có giấy phép Zoom One Kinh doanh trở lên.

Thư được mã hóa đầu cuối giữa những người dùng Dịch vụ Zoom Mail
Tạo tài khoản tự phục vụ sử dụng miền zmail.com
Miền tùy chỉnh có sẵn cho các tài khoản có giấy phép Zoom One cụ thể*
Đặt lịch hẹn
End-to-end encrypted mail between Zoom Mail Service users Self-service account creation using the zmail.com domain Custom domain available for accounts with specific Zoom One licenses Appointment booking

Lợi ích

Được xây dựng để nâng cao quyền riêng tư về email

Thư được mã hóa theo mặc định giữa những người dùng Dịch vụ Zoom Mail

Organize meetings faster

Tổ chức cuộc họp nhanh hơn

Điều phố thời gian và người tham gia dễ dàng với việc sử dụng tính năng đặt lịch hẹn tích hợp sẵn.

Easy access to content before, during, and after meetings

Truy cập dễ dàng vào nội dung trước, trong và sau cuộc họp

Xem các bản ghi lại cuộc họp trên đám mây, tệp đính kèm và các bài thuyết trình ngay trong mục lịch.

Tài liệu

Hỗ trợ Dịch vụ Zoom Mail

Dành cho các quản trị viên, bài viết này cho biết cách cấu hình Dịch vụ Zoom Mail và Dịch vụ Zoom Calendar.

Tìm hiểu thêm

Bảo mật Dịch vụ Zoom Mail

Xem bài viết này để tìm hiểu về bảo mật và quyền riêng tư của Dịch vụ Zoom Mail.

Tìm hiểu thêm

Những câu hỏi thường gặp

Dịch vụ Zoom Mail

Với các email gửi trực tiếp giữa những người dùng hiện hoạt của Dịch vụ Zoom Mail, Zoom không thể truy cập vào nội dung email, gồm cả bất kỳ tệp đính kèm và dòng chủ đề email nào. Email giữa những người dùng Dịch vụ Zoom Mail và những người dùng các dịch vụ email bên thứ ba được mã hóa khi được Zoom lưu trữ. Dịch vụ Zoom Mail mã hóa email đến từ các dịch vụ email bên thứ ba ngay khi nhận và không lưu giữ các bản sao không mã hóa của email đi tới các dịch vụ đó sau khi được gửi thành công. Các thành phần tích hợp vào dịch vụ email bên thứ ba qua Máy khách Zoom Mail là các sản phẩm riêng biệt; các tin nhắn gửi từ hoặc tới người dùng của những thành phần tích hợp đó không được mã hóa đầu cuối.

Dịch vụ Zoom Mail đi kèm với Gói chuyên nghiệp Zoom và gói Zoom United Chuyên nghiệp cũng như với một số giấy phép Zoom One nhất định. Xem các gói dịch vụ và mức giá.

Dịch vụ Zoom Calendar

Lời mời lịch không được mã hóa đầu cuối.

Dịch vụ Zoom Calendar đi kèm với Gói chuyên nghiệp Zoom và gói Zoom United cũng như với một số giấy phép Zoom One nhất định. Xem các gói dịch vụ và mức giá.

Bắt đầu trải nghiệm Dịch vụ Zoom Mail và Zoom Calendar

Dịch vụ Zoom Mail và Dịch vụ Zoom Calendar đi kèm với một số gói giấy phép Zoom trả phí nhất định. Tìm hiểu xem gói của bạn có được bao gồm hay không.