Zoom Clips Logo

Ghi lại và chia sẻ video mượt mà

Ghi lại, chỉnh sửa và chia sẻ tin nhắn video ngắn gọn, chất lượng cao. Tinh gọn hoạt động truyền thông hàng ngày bằng tính năng Zoom Clips nằm trong gói Zoom One.

Seamless video recording & sharing

Tinh gọn ngày làm việc và cắt giảm chi phí truyền thông kém hiệu quả bằng Zoom Clips.

Ước tính cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tổn thất 1,2 ngàn tỷ USD hàng năm, tương đương khoảng 12.506 USD/nhân viên mỗi năm, do hoạt động truyền thông kém hiệu quả

"Thực trạng truyền thông kinh doanh" theo Grammarly năm 2023

Các lợi ích của Zoom Clips

Efficient Communication

Truyền thông hiệu quả

Tiết kiệm thời gian trò chuyện qua lại bằng cách truyền thông rõ ràng

Keep Teams Informed

Luôn cập nhật thông tin cho nhóm

Dễ dàng chia sẻ thông tin để cập nhật thông tin cho nhóm nhanh chóng

Reduce Meeting Time

Giảm thời gian cuộc họp

Tận dụng sức mạnh của tin nhắn video mà không cần tham gia cuộc họp

Làm quen với Zoom Clips

Các trường hợp sử dụng hiệu quả để tinh gọn ngày làm việc của bạn

 • Họp ngắn hàng ngày
 • Hoạt động đào tạo đơn giản
 • Hướng dẫn nhập môn cho nhân viên
Daily standups

Họp ngắn hàng ngày

 • Đưa ra các cập nhật trạng thái rõ ràng về dự án để tránh trao đổi qua lại không cần thiết

 • Ghi lại màn hình để đưa ra cái nhìn rõ ràng về các dự án bạn đang thực hiện

 • Để lại nhận xét về các cập nhật dự án của thành viên nhóm

Simple trainings

Hoạt động đào tạo đơn giản

 • Cung cấp các buổi đào tạo đơn giản và dễ tiếp thu theo cách dễ tiếp cận

 • Theo dõi lượt xem buổi đào tạo của bạn để hiểu về phạm vi tiếp cận

 • Kiểm soát người có quyền truy cập để xem đoạn video của bạn

Employee onboarding

Hướng dẫn nhập môn cho nhân viên

 • Dùng Zoom Clips để loại bỏ thông tin không rõ ràng cho các nhân viên mới và cho họ trải nghiệm bắt đầu công việc mượt mà

 • Nâng cấp hướng dẫn nhập môn, từ truyền thông văn bản lên truyền thông video

 • Đăng câu hỏi trên đoạn video để nhận câu trả lời bạn cần

Zoom One Logo

Zoom One

Zoom Clips có sẵn trong các gói Zoom One. Sử dụng Zoom One để cho phép cộng tác nhóm hiện đại bằng tính năng Trò chuyện nhóm và kênh, Điện thoại, Bảng trắng và Cuộc họp trong một sản phẩm duy nhất.

 • Bắt đầu cuộc gọi điện thoại hoặc cuộc họp video từ tin nhắn trò chuyện

 • Cộng tác trên bảng trắng từ máy tính để bàn hoặc trong phòng bạn và dễ dàng chia sẻ với người khác

 • Biết đồng nghiệp có đang rảnh hay không thông qua trạng thái hiện diện

Bắt đầu ngay hôm nay

Tài liệu

Tận dụng sức mạnh của Zoom Clips để tinh gọn hoạt động truyền thông hàng ngày. Dành cho khách hàng Zoom One, Zoom Clips cho phép bạn ghi lại màn hình và bản thân bạn để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tin nhắn video.

Bắt đầu ngay hôm nay!

Tận dụng sức mạnh của Zoom Clips để tinh gọn hoạt động truyền thông hàng ngày. Dành cho khách hàng Zoom One, Zoom Clips cho phép bạn ghi lại màn hình và bản thân bạn để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tin nhắn video.