Giá trị hàng triệu đô la của Zoom

Tác động tiềm tàng của truyền thông hợp nhất đối với doanh nghiệp của bạn là gì? Một nghiên cứu được thực hiện bởi Forrester Consulting thay mặt cho Zoom chỉ ra rằng Zoom không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà còn mang lại lợi tức đầu tư thực sự giúp gia tăng giá trị của doanh nghiệp.

Sử dụng phân tích tài chính và chi phí thông qua phỏng vấn với những người có vai trò ra quyết định từ bốn tổ chức, Forrester Consulting đã thiết lập một "tổ chức hỗn hợp" để định lượng "Tất cả các tác động về kinh tế™ của Nền tảng truyền thông hợp nhất Zoom". Nghiên cứu này cho thấy tổ chức hỗn hợp sử dụng Zoom với trải nghiệm truyền thông hợp nhất thu về lợi nhuận 46,23 triệu USD trong ba năm, dẫn đến lợi tức đầu tư đạt 261% và thời gian hoàn vốn dưới sáu tháng.

Tải xuống nghiên cứu và tìm hiểu lợi ích của truyền thông hợp nhất của Zoom ngay hôm nay!

Giá trị hàng triệu đô la của Zoom

Tác động tiềm tàng của truyền thông hợp nhất đối với doanh nghiệp của bạn là gì? Một nghiên cứu được thực hiện bởi Forrester Consulting thay mặt cho Zoom chỉ ra rằng Zoom không chỉ tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà còn mang lại lợi tức đầu tư thực sự giúp gia tăng giá trị của doanh nghiệp.

Sử dụng phân tích tài chính và chi phí thông qua phỏng vấn với những người có vai trò ra quyết định từ bốn tổ chức, Forrester Consulting đã thiết lập một "tổ chức hỗn hợp" để định lượng "Tất cả các tác động về kinh tế™ của Nền tảng truyền thông hợp nhất Zoom". Nghiên cứu này cho thấy tổ chức hỗn hợp sử dụng Zoom với trải nghiệm truyền thông hợp nhất thu về lợi nhuận 46,23 triệu USD trong ba năm, dẫn đến lợi tức đầu tư đạt 261% và thời gian hoàn vốn dưới sáu tháng.

Tải xuống nghiên cứu và tìm hiểu lợi ích của truyền thông hợp nhất của Zoom ngay hôm nay!

Vui lòng nhập thông tin của bạn để tải xuống báo cáo

* Thông tin bắt buộc

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.