Sách trắng HIMSS: Một cuộc cách mạng trực tuyến

Sách trắng này, được Zoom và HIMSS cộng tác phát triển, khai thác các bài học rút ra từ đại dịch về việc chăm sóc trực tuyến bằng cách tìm hiểu đại dịch COVID-19 sẽ chuyển đổi hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc như thế nào.

Bạn sẽ nhận được:

  • Ý kiến chuyên sâu từ nghiên cứu Thông tin thị trường của HIMSS từ các nhà quản lý cấp điều hành, cấp cao và cấp trung tại các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế thuộc mọi quy mô
  • Cách dịch vụ chăm sóc trực tuyến sẽ thúc đẩy chuyển đổi số
  • Các cách bạn có thể tái thiết kế dịch vụ chăm sóc xoay quanh video
HIMSS white paper: A Virtual Revolution

Đọc Sách trắng

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Chúng tôi tôn trọng Quyền riêng tư của bạn

Khách hàng ưa chuộng chúng tôi