Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng

Cách các công ty thúc đẩy kinh doanh thành công khi tích hợp các nền tảng truyền thông hợp nhất và trung tâm liên hệ

Bạn muốn biết các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng tập trung vào điều gì nhất?

Đây là một gợi ý cho bạn: chuyển đổi trải nghiệm khách hàng.

Theo một báo cáo mới của Metrigy, các tổ chức đang tăng 65% ngân sách công nghệ trải nghiệm khách hàng trong năm nay để ưu tiên trải nghiệm khách hàng. Nhu cầu cải thiện hiệu suất nhân viên và tinh gọn hành trình của khách hàng khiến ta dễ dàng thấy được lý do vì sao các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng đang chọn tích hợp các nền tảng truyền thông hợp nhất và trung tâm liên hệ đám mây.

Tải xuống báo cáo để tìm hiểu cách giải pháp được tích hợp có thể hỗ trợ bạn:

  • tối ưu hoạt động cộng tác nội bộ
  • giảm chi phí vận hành
  • tăng năng suất của nhân viên hỗ trợ và đánh giá của khách hàng
  • cải thiện quan hệ với khách hàng bằng tương tác trực quan
  • chuyển đổi trải nghiệm khách hàng để nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh

Đừng để mình bị tụt lại phía sau. Giờ chính là lúc bắt đầu chuyển đổi trải nghiệm khách hàng và học hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng khác.

Chuyển đổi trải nghiệm khách hàng

Cách các công ty thúc đẩy kinh doanh thành công khi tích hợp các nền tảng truyền thông hợp nhất và trung tâm liên hệ

Bạn muốn biết các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng tập trung vào điều gì nhất?

Đây là một gợi ý cho bạn: chuyển đổi trải nghiệm khách hàng.

Theo một báo cáo mới của Metrigy, các tổ chức đang tăng 65% ngân sách công nghệ trải nghiệm khách hàng trong năm nay để ưu tiên trải nghiệm khách hàng. Nhu cầu cải thiện hiệu suất nhân viên và tinh gọn hành trình của khách hàng khiến ta dễ dàng thấy được lý do vì sao các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng đang chọn tích hợp các nền tảng truyền thông hợp nhất và trung tâm liên hệ đám mây.

Tải xuống báo cáo để tìm hiểu cách giải pháp được tích hợp có thể hỗ trợ bạn:

  • tối ưu hoạt động cộng tác nội bộ
  • giảm chi phí vận hành
  • tăng năng suất của nhân viên hỗ trợ và đánh giá của khách hàng
  • cải thiện quan hệ với khách hàng bằng tương tác trực quan
  • chuyển đổi trải nghiệm khách hàng để nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh

Đừng để mình bị tụt lại phía sau. Giờ chính là lúc bắt đầu chuyển đổi trải nghiệm khách hàng và học hỏi trực tiếp từ các doanh nghiệp đi đầu về trải nghiệm khách hàng khác.

Vui lòng nhập thông tin của bạn để tải xuống sách trắng

* Thông tin bắt buộc

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.