Học tập theo hình thức kết hợp dành cho nhà giáo dục: Hướng dẫn toàn diện

Điều gì thú vị hơn kỹ năng giao tiếp của loài sói?

Tìm hiểu về học tập theo hình thức kết hợp bằng Zoom và Poly.

eBook của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được các kết quả tốt hơn cho hoạt động học tập theo hình thức kết hợp.

Nếu học tập theo hình thức kết hợp là hướng đi được chọn cho tổ chức giáo dục của bạn…

Làm thế nào để có thể cung cấp mức tương tác mà học viên cần cho dù họ ở đâu?

Bạn có sẵn những công cụ, quy trình và chính sách để mang đến trải nghiệm học tập bình đẳng cho những người học tại phòng khách cũng như những người học tại phòng học không?

Các lựa chọn video và âm thanh của bạn có khuyến khích trợ năng, sự tham gia và tương tác với mô hình học tập trực tuyến mới của bạn không?

Và làm cách nào bạn có thể hỗ trợ nhân viên và học viên của họ khi họ “tìm cách học” theo cách mới?

eBook mới của chúng tôi có thể giải đáp tất cả những câu hỏi trên và nhiều thông tin khác. Tải xuống eBook tại đây để nhận hướng dẫn toàn diện về học tập theo hình thức kết hợp trong tổ chức giáo dục.

Tải xuống hướng dẫn

Tất cả các trường là bắt buộc.

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Chúng tôi tôn trọng Quyền riêng tư của bạn.