Zoom: Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Gartner® Magic Quadrant™ về mảng UCaaS năm 2022

Gartner đã vinh danh Zoom là Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo Magic Quadrant về mảng UCaaS năm 2022, trên phạm vi toàn cầu. Đọc báo cáo để hiểu lý do tại sao chúng tôi là một Đơn vị đi đầu!

2021 Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions

Đọc báo cáo

Tất cả các trường là bắt buộc.

Vui lòng nhập thông tin của bạn

* Thông tin bắt buộc

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Bằng cách gửi biểu mẫu, tôi đồng ý với Chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi tôn trọng Quyền riêng tư của bạn.

Gartner, báo cáo Magic Quadrant về Truyền thông hợp nhất dưới dạng dịch vụ, trên phạm vi Toàn cầu, [Rafael Benitez, Megan Fernandez], [November 28, 2022]
Gartner không chứng thực bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trong ấn phẩm nghiên cứu của mình và không khuyên người dùng công nghệ chỉ lựa chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có thứ bậc khác. Các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner phản ánh quan điểm từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không được hiểu là những tuyên bố về dữ kiện thực tế. Gartner từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, trong phạm vi nghiên cứu này, bao gồm mọi bảo đảm về tính thương mại hoặc tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể. GARTNER và Magic Quadrant là nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các công ty thành viên tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới; nhãn hiệu này được cho phép sử dụng trong báo cáo này. Bảo lưu mọi quyền.