Cộng tác, văn hóa và sáng tạo trong không gian làm việc mới

Chẳng có cách nào trở lại không gian làm việc như trước đại dịch. Thay vào đó, các tổ chức và cá nhân có cơ hội khám phá những cách thức làm việc mới trong khi vẫn duy trì các yếu tố cơ bản cho nhóm hợp tác và sáng tạo.

Hãy xem tuyển tập các bài viết đặc biệt này từ MIT Sloan Management Review để chuẩn bị cho việc trở lại làm việc tại văn phòng, nâng cao khả năng sáng tạo của nhóm trực tuyến và áp dụng cách tiếp cận đa phương thức để dẫn dắt lực lượng lao động theo hình thức kết hợp.

Tải xuống Bộ sưu tập đặc biệt

Tất cả các trường là bắt buộc.

Để tiếp tục, bạn phải đồng ý với chính sách này.

Chúng tôi tôn trọng Quyền riêng tư của bạn.