EUNIS2020 udostępnia „Virtual Helsinki” uczestnikom pierwszego kongresu cyfrowego

Odkryj, jak organizatorzy kongresu EUNIS2020 wdrożyli rozwiązanie Zoom Webinars w celu stworzenia intuicyjnego, przyjaznego dla użytkowników wydarzenia.

Anulowanie kongresu EUNIS2020 w Helsinkach z powodu pandemii COVID-19 spowodowało wielkie rozczarowanie. Kiedy zdecydowaliśmy się poprowadzić nasz pierwszy kongres online z platformą Zoom, czuliśmy, że musimy zrobić to w sposób odzwierciedlający ducha naszej społeczności. Wygląda na to, że wydarzenie w „Virtual Helsinki” zdołało osiągnąć ten cel!

Gill Ferrell

Menedżer ds. relacji oraz lider SIG ds. edukacji, EUNIS

Anulowanie kongresu EUNIS2020 w Helsinkach z powodu pandemii COVID-19 spowodowało wielkie rozczarowanie. Kiedy zdecydowaliśmy się poprowadzić nasz pierwszy kongres online z platformą Zoom, czuliśmy, że musimy zrobić to w sposób odzwierciedlający ducha naszej społeczności. Wygląda na to, że wydarzenie w „Virtual Helsinki” zdołało osiągnąć ten cel!

Gill Ferrell

Menedżer ds. relacji oraz lider SIG ds. edukacji, EUNIS

Organizacja European University Information Systems (EUNIS) została założona w 1993 r. i zarejestrowana pięć lat później jako organizacja non-profit w Paryżu we Francji. Dzisiaj setki różnych instytucji z całej Europy są członkami EUNIS. Są to uniwersytety, konsorcja i korporacje. W ramach organizacji EUNIS funkcjonuje kilka grup zadaniowych i specjalnych grup zainteresowania (SIG), z których każda działa w kontekście konkretnego obszaru kluczowego związanego z technologią informacyjną w szkolnictwie wyższym. Ich misją jest wspieranie instytucji członkowskich w opracowywaniu krajobrazu IT poprzez dzielenie się doświadczeniem i współpracowanie.

Przenoszenie wartości wydarzeń na żywo do przestrzeni wirtualnej

Co roku społeczność EUNIS spotyka się podczas dorocznego kongresu. Kongres ten zazwyczaj odbywa się w wyjątkowej lokalizacji w Europie, aby odzwierciedlać zróżnicowanie społeczności obsługiwanej przez organizację. Celem wydarzenia jest połączenie ludzi – twarzą w twarz – aby mogli dzielić się ze sobą najlepszymi praktykami i współpracować w zakresie badań w swoich grupach SIG.

Rada EUNIS, po uzgodnieniu działań z Uniwersytetem Helsińskim, zaplanowała przeprowadzenie tegorocznego kongresu EUNIS2020 w Helsinkach w Finlandii.

Wszystkie początkowe plany uległy zmianie, gdy pandemia COVID-19 przetoczyła się przez cały świat. Zespół musiał anulować EUNIS2020. Po otrzymaniu wielu reakcji związanych z anulowaniem wydarzenia od członków organizacji EUNIS podjęto szybką decyzję o zorganizowaniu pierwszego w historii cyfrowego kongresu w „Virtual Helsinki”. Największym wyzwaniem było zapewnienie tych samych korzyści, które wiążą się z wydarzeniem fizycznym, podczas wydarzenia wirtualnego.

Gill Ferrell, menedżer ds. relacji i lider SIG ds. edukacji w EUNIS, Anna Pacholak, menedżer ds. administracji i komunikacji w EUNIS oraz Suvi Valsta z Uniwersytetu Helsińskiego podjęli się organizacji wydarzenia online ze wsparciem rady członkowskiej i przyjaciół z EUNIS, którzy zaoferowali pomoc w ramach komitetu ds. organizacji i programu wirtualnego.

Wykorzystanie Zoom na rzecz bezpiecznego, angażującego środowiska wydarzenia

W związku z techniczną naturą organizacji zespoły EUNIS już oceniły i wdrożyły kilka platform do prowadzenia wideokonferencji, takich jak Zoom, kilka lat wcześniej. Grupa musiała zidentyfikować rozwiązanie, które spełniłoby bieżące wymagania i pomogło w możliwie najlepszej organizacji kongresu wirtualnego. Użytkownicy powinni być skupieni na treści kongresu, więc narzędzie musiało być możliwie intuicyjne. Dlatego zdecydowano się prowadzić wydarzenie EUNIS2020 na platformie Zoom.

„Nasz zespół pracował w godzinach nadliczbowych, aby zrealizować EUNIS2020 w „Virtual Helsinki”, mówi Pacholak. „Zespół Zoom zapewnił nam ogromne wsparcie, aby zagwarantować, że wszystkie komponenty konferencji wirtualnej zostały prawidłowo skonfigurowane z odpowiednim wyprzedzeniem”.

Złożoność i czas trwania konferencji oraz krótki czas przygotowania nie stanowiły przeszkody w stworzeniu płynnego środowiska konferencyjnego. Zespół Zoom pracował z organizacją EUNIS, aby zrealizować jej ambitną wizję uruchomienia równoległych sesji, prezentacji oraz sesji dla zachowania uwagi i sesji fitness, a także przerw na kawę – a wszystko to w jednym, angażująćym środowisku. Bezpieczeństwo miało najwyższy priorytet. Wdrożono funkcje zabezpieczeń na platformie Zoom Webinars, np. hasła, aby zagwarantować prowadzenie sesji bez zakłóceń.

Rozszerzenie dostępu do EUNIS2020 z platformą Zoom

Podczas gdy doroczne kongresy EUNIS przyciągały średnio 350–500 uczestników, na wydarzenie wirtualne zarejestrowało się ponad 600 osób z 35 różnych krajów, w tym z Indonezji, Australii i Stanów Zjednoczonych. Osoby, które wcześniej nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu ze względu na koszty lub ograniczenia związane z podróżą, mogły teraz dołączyć do kongresu na platformie Zoom.

Wskaźnik obecności na poziomie 78% zaskoczył Gilla i cały zespół: 497 z 640 zarejestrowanych osób wzięło udział w wydarzeniu. „Oczekiwaliśmy obecności na poziomie 25%, więc kiedy zobaczyłem wyniki, byłem zachwycony”, powiedział Ferrell.

Podczas trzydniowego wydarzenia poprowadzono ponad 30 oddzielnych sesji w środowisku wirtualnym, w tym sesji plenarnych, równoległych i warsztatów z grupami SIG. Aby utrzymać odpowiedni poziom energii i zaangażowania uczestników, zespół EUNIS2020 zorganizował ankiety podczas kilku sesji Zoom Webinars, sesje ćwiczeń fitness, sesje dla zachowania uwagi, a także wirtualne sauny podczas przerw.

„Uczestnicy szczególnie dobrze przyjęli wirtualne sauny, które przeniosły Helsinki i kulturę Finlandii wprost do ich domów. Jeden z uczestników nawet dołączył ze swojej własnej sauny”, mówi Ferrell.

„Podczas wirtualnej gali kongresu wyraziliśmy uznanie dla ludzi, którzy zdobyli nagrody EUNIS, wznosząc wspólny toast i bawiąc się doskonale we wspaniałym towarzystwie”, dodaje Pacholak.

Ferrell podkreślił wspaniałe informacje zwrotne otrzymane od delegatów:

 

„Jako że wydarzenie EUNIS2020 okazało się tak wielkim sukcesem, chcemy eksperymentować z wydarzeniami hybrydowymi przy użyciu Zoom, aby łączyć ze sobą delegatów z całego świata. Możliwe, że w przyszłości wszystkie nasze wydarzenia będą mieć charakter hybrydowy”, podsumowuje Ferrell.

Poznaj możliwości, jakie daje Zoom

Nasi klienci nas inspirują! Dowiedz się, jak organizacje wykorzystują platformę Zoom do kontaktowania się, komunikowania i aby wspólnie osiągnąć więcej.

W jaki sposób organizatorzy TEDxMelbourne wdrożyli rozwiązanie Zoom, aby zapewnić wszechstronne doświadczenie wirtualnego wydarzenia.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Zoom pomogła zespołowi Marché du Film — Festival de Cannes w prowadzeniu dorocznego wydarzenia międzynarodowego w przestrzeni...

Przeczytaj studium przypadku

Firma Hassan Allam Holding unowocześniła komunikację swoich pracowników, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, dzięki telefonii w chmurze firmy...

Przeczytaj studium przypadku

Dla pionierskiej aplikacji, która umożliwia dostawy i usługi kurierskie w ponad 1500 miastach, łączność jest wszystkim.

Przeczytaj studium przypadku

Firma BPAY Group zapewniła bezproblemową komunikację i współpracę dla hybrydowej siły roboczej, korzystając z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom.

Przeczytaj studium przypadku

Z platformą Zoom organizacja WWF może korzystać z globalnej współpracy w swoich 100 biurach, zwiększając zasięg ważnego przekazu.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Bridgewater Associates dzieli się tym, jak jej zespoły mogły zapewnić efektywną współpracę podczas pandemii, tworząc zewnętrzne Zoom...

Przeczytaj studium przypadku

Dzięki rozwiązaniu Zoom Phone firma World Fuel Services mogła pozbyć się 78 starszych systemów PBX i poprawić ogólny...

Przeczytaj studium przypadku