Customer Stories

Construction

Hassan Allam Holding

Hassan Allam Holding: Budowanie przyszłości napędzane przez Zoom Phone

Firma Hassan Allam Holding unowocześniła komunikację swoich pracowników, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, dzięki telefonii w chmurze firmy Zoom.

Rok założenia: 1936

Lokalizacja: Kair, Egipt

Branża: inżynieria, prace budowlane, inwestycje, budownictwo

Wyzwania: złożona, starsza telefonia IP i komunikacja z dużą, globalnie rozproszoną organizacją

Rozwiązania: Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Rooms, Zoom Webinars

Korzyści biznesowe: ulepszone doświadczenia użytkowników, bezproblemowa komunikacja globalna, obniżone koszty i ulepszone zarządzanie rozwiązaniami

Naszym zadaniem jako działu IT jest promowanie aktualnych rozwiązań technologicznych, które wspierają nasze potrzeby biznesowe w krótkim, średnim i długim okresie. Zoom przyspieszył naszą transformację biznesową, zwiększając ogólną wydajność biznesową, zapewniając większą satysfakcję użytkowników i niższe koszty.

Aly Kouriem

Dyrektor ds. IT Grupy

Rok założenia: 1936

Lokalizacja: Kair, Egipt

Branża: inżynieria, prace budowlane, inwestycje, budownictwo

Wyzwania: złożona, starsza telefonia IP i komunikacja z dużą, globalnie rozproszoną organizacją

Rozwiązania: Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Rooms, Zoom Webinars

Korzyści biznesowe: ulepszone doświadczenia użytkowników, bezproblemowa komunikacja globalna, obniżone koszty i ulepszone zarządzanie rozwiązaniami

Naszym zadaniem jako działu IT jest promowanie aktualnych rozwiązań technologicznych, które wspierają nasze potrzeby biznesowe w krótkim, średnim i długim okresie. Zoom przyspieszył naszą transformację biznesową, zwiększając ogólną wydajność biznesową, zapewniając większą satysfakcję użytkowników i niższe koszty.

Aly Kouriem

Dyrektor ds. IT Grupy

Budownictwo jest w Egipcie starym biznesem, ale błędem byłoby nazywanie go staroświeckim. Nowe wyzwania, takie jak zrównoważone budynki i ambitne projekty, takie jakrekultywacja terenów Tuszka, mająca na celu przekształcenie pustyni w tereny rolnicze.

To dobra wiadomość dla Hassan Allam Holding, jednej z największych prywatnych korporacji budowlanych i inżynieryjnych w Egipcie i regionie Bliskiego Wschodu. Firma stanęła jednak przed wyzwaniami. Liczba spółek zależnych i projektów stale rosła z poziomu lokalnego na globalny, obejmujący Afrykę, Azję i Europę. Pracownicy, pracujący zarówno w biurze, jak i za granicą na placach budowy, musieli mieć możliwość łączenia się, udostępniania informacji i współpracy nad wymagającymi projektami. 

Aly Kouriem, dyrektor ds. IT Grupy w Hassan Allam Holding, podjął wyzwanie. Firma Hassan Allam Holding wdrożyła już z powodzeniem Zoom Meetings i Zoom Webinars, więc kiedy przyszło do wyposażania rozproszonych pracowników w nowoczesną telefonię w chmurze, firma zwróciła się ku Zoom Phone.  

„Naszym zadaniem jako działu IT jest promowanie aktualnych rozwiązań technologicznych, które wspierają nasze potrzeby biznesowe w krótkim, średnim i długim okresie” – powiedział Kouriem. „Zoom przyspieszył naszą transformację biznesową, co doprowadziło do zwiększenia ogólnej wydajności biznesowej, większej satysfakcji użytkowników i niższych kosztów”.

Wybierz swojego operatora: globalne łączenie z Zoom Phone

Kouriem i jego zespół szukali rozwiązania telefonicznego w chmurze, które byłoby zintegrowane z istniejącą infrastrukturą telefoniczną opartą na protokole IP i skalowalne pod kątem przyszłych potrzeb firmy. Zoom Phone spełniał wszystkie wymagania, ale jedna cecha go wyróżniała: funkcja Korzystaj z własnego operatora (BYOC).

„Funkcja BYOC w Zoom Phone jest naprawdę istotna, ponieważ zapewnia wyróżniającą się elastyczność w zakresie kierowania połączeń zewnętrznych oraz daje nam możliwość optymalizacji i oszczędzania kosztów związanych z wybieraniem numerów zewnętrznych” – mówi Kouriem. „Zastosowanie hybrydowego podejścia do naszych usług telefonicznych już wcześniej promowało wysoką dostępność naszych wewnętrznych i zewnętrznych korporacyjnych usług telekomunikacyjnych, co znacznie poprawiło ogólną dostępność, niezawodność i niezawodność naszych usług telefonii”.  

Dzięki wykorzystaniu BYOC Hassan Allam Holding może połączyć swoich użytkowników z lokalnymi operatorami telefonicznymi, nawet jeśli nie jest to jedenz ponad 45 krajów z natywną obsługą Zoom Phone. Umożliwiło to również firmie zachowanie obecnego usługodawcy usług PSTN i zawartych umów, przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich korzyści i funkcji rozwiązania telefonicznego firmy Zoom. 

Zoom Phone, schemat Korzystaj z własnego operatora (BYOC)

Zoom Phone obsługuje zewnętrznych operatorów w celu połączenia z lokalnymi sieciami telefonicznymi

Planowanie, przygotowanie, wdrożenie i znaczenie dla partnerów

Chociaż Kouriem i jego zespół byli w stanie samodzielnie wdrożyć usługi Zoom Meetings i Zoom Webinars, zwrócili się do partnera o modernizację sieci telefonicznej. Do pomocy podczas wdrożenia wybrano firmę Arkan Integrated Solutions, uznanego partnera firmy Zoom w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Zadanie? Podłączyć 2000 użytkowników za pomocą Zoom Phone, przy jednoczesnym zachowaniu współistnienia ze strukturą telefoniczną firmy Cisco opartą na IP, bez wydłużonego czasu przestoju. Kluczową częścią wdrożenia Zoom Phone była interakcja z istniejącym systemem telefonii IP firmy Cisco, ponieważ oba systemy muszą działać równolegle. 

„Przygotowanie, podczas którego skonfigurowano wszystkie podstawowe ustawienia Zoom Phone, zajęło około półtora miesiąca” – powiedział Kouriem. „Aktywowano licencje serwisowe, wykonano główne integracje, rozwiązano problemy techniczne i wdrożono wymagane dostosowania. Równolegle stworzyliśmy materiały szkoleniowe dla użytkowników, aby zwiększyć świadomość”

Faza przygotowawcza stworzyła podstawy dla nadchodzącej zmiany. Współpracując zarówno z Arkan Integrated Solutions, jak i zespołem Zoom, firma Hassan Allam Holding skonfigurowała usługę i bezpiecznie podłączyła istniejącą infrastrukturę do Zoom.

„Współpraca z profesjonalnym partnerem na różnych etapach projektu była jednym z kluczowych czynników ułatwiających obsługę i zapewniających sukces. Arkan Integrated Solutions był kamieniem węgielnym, który wspierał nasz zespół w szybkim osiąganiu różnych etapów projektu i sprawnym pokonywaniu przeszkód” – powiedział Kouriem.    

Kiedy nadszedł czas zmiany, specjalny zespół Kouriema proaktywnie pracował nad przygotowaniem organizacji do przejścia na Zoom Phone poprzez:

  • przekazywanie informacji o zmianach użytkownikom, których one dotyczą;
  • organizowanie wirtualnych wydarzeń w celu dzielenia się aktualizacjami postępów;
  • przygotowanie firmy na potencjalne skutki i posiadanie zespołów w gotowości do stawienia czoła tym wyzwaniom. 

Wcześniejsze planowanie i przygotowanie opłaciło się, utorowało drogę do szybkiego przełączenia z minimalną przerwą. Kouriem powiedział: wejście w życie trwało około tygodnia, co było naprawdę imponujące. Odbyło się na czas, zgodnie z wcześniejszym planem. Zwłaszcza że Zoom Phone jest przyjazny dla użytkownika, co w ogromnym stopniu przyczyniło się do przyspieszenia promocji usługi wśród wszystkich naszych użytkowników biznesowych”.

Obniżone koszty, większa satysfakcja i globalna współpraca

Przejście na Zoom Phone zakończyło się na początku września 2022 roku. Zespoły Hassan Allam Holding używają teraz platformy Zoom jako swojego codziennego sterownika, aby ułatwić wysokiej jakości połączenia głosowe i wideo. Wraz z innymi produktami Zoom, takimi jak Zoom Rooms, Zoom Meetings i Zoom Webinars, Hassan Allam Holding już teraz czerpie korzyści z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom. Połączenia głosowe i wideokonferencje zmniejszyły całkowite wydatki na podróże o 30%, a użytkownicy z całego świata mogli łatwiej współpracować. W porównaniu z innymi rozwiązaniami łatwość użycia Zoom zmniejszyła liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej o 35%, co pozwoliło uwolnić zasoby IT na inne projekty. 

Oprócz współpracy w zespołach, firma Hassan Allam Holding usprawniła sposób szkolenia i informowania pracowników. Zoom Webinars szybko stały się stałym elementem firmy – do 3000 uczestników dołącza do wirtualnych sesji, aby usłyszeć o istotnych nowościach biznesowych, procesach lub nadchodzących zmianach. Platforma Zoom pomogła również organizacji zwiększyć ogólną produktywność o 27% i poprawić satysfakcję użytkowników o 65% – wynika z wewnętrznych badań. 

Przyszłość jest jasna dla branży budowlanej w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Firma Hassan Allam Holding, korzystając z platformy oferowanej przez Zoom, jest gotowa do wykorzystania nowych możliwości biznesowych.

Poznaj możliwości, jakie daje Zoom

Nasi klienci nas inspirują! Dowiedz się, jak organizacje wykorzystują platformę Zoom do kontaktowania się, komunikowania i aby wspólnie osiągnąć więcej.

Dla pionierskiej aplikacji, która umożliwia dostawy i usługi kurierskie w ponad 1500 miastach, łączność jest wszystkim.

Przeczytaj studium przypadku

Firma BPAY Group zapewniła bezproblemową komunikację i współpracę dla hybrydowej siły roboczej, korzystając z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom.

Przeczytaj studium przypadku

Z platformą Zoom organizacja WWF może korzystać z globalnej współpracy w swoich 100 biurach, zwiększając zasięg ważnego przekazu.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Bridgewater Associates dzieli się tym, jak jej zespoły mogły zapewnić efektywną współpracę podczas pandemii, tworząc zewnętrzne Zoom...

Przeczytaj studium przypadku

Dzięki rozwiązaniu Zoom Phone firma World Fuel Services mogła pozbyć się 78 starszych systemów PBX i poprawić ogólny...

Przeczytaj studium przypadku

Jak platforma Zoom pomogła Europejskiemu Urzędowi Patentowemu w globalizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i poprawie obsługi klientów przez...

Przeczytaj studium przypadku

Niezawodność i łatwość użytkowania platformy Zoom daje sieci Channel 4 elastyczność, której potrzebuje, aby tworzyć płynne, profesjonalne programy...

Przeczytaj studium przypadku

Odkryj, jak organizatorzy kongresu EUNIS2020 wdrożyli rozwiązanie Zoom Webinars w celu stworzenia intuicyjnego, przyjaznego dla użytkowników wydarzenia.

Przeczytaj studium przypadku