Customer Stories

Nonprofit

World Wildlife Fund

Fundacja World Wildlife Fund tworzy połączenia z Zoom, by wprowadzać pozytywne zmiany

Z platformą Zoom organizacja WWF może korzystać z globalnej współpracy w swoich 100 biurach, zwiększając zasięg ważnego przekazu.

„Zróżnicowanie zadań związanych z konserwacją przyrody jest ogromne, tak jak zróżnicowanie połączeń, których potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel – Zoom to kluczowe narzędzie w naszej codziennej pracy, dzięki któremu możemy tworzyć te połączenia”.

Bonnie Chia

Dyrektor marki WWF International

„Zróżnicowanie zadań związanych z konserwacją przyrody jest ogromne, tak jak zróżnicowanie połączeń, których potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel – Zoom to kluczowe narzędzie w naszej codziennej pracy, dzięki któremu możemy tworzyć te połączenia”.

Bonnie Chia

Dyrektor marki WWF International

Organizacja non-profit World Wildlife Fund chce zachować środowisko naturalne z korzyścią dla ludzi i dzikiej przyrody, co wymaga ogromnych wysiłków różnych biur z całego świata. 

Dzięki platformie Zoom WWF może efektywnie współpracować w skali globalnej w 100 biurach oraz zwiększać zasięg swojego ważnego przekazu poprzez rygorystyczne zaangażowanie w pracę z partnerami, społecznościami lokalnymi, poszczególnymi osobami, tworząc wirtualne środowisko, w którym więcej osób może brać aktywny udział i wspierać wspólny cel. Organizacja WWF korzysta również z platformy Zoom, aby wspierać wydarzenie Godzina dla Ziemi, które jest największym globalnym ruchem dla środowiska, stanowiącym katalizator pozytywnych zmian i działań w ponad 192 krajach i terytoriach. Wydarzenie wygenerowało już ponad 9,6 mld reakcji w mediach społecznościowych. 

Poznaj możliwości, jakie daje Zoom

Nasi klienci nas inspirują! Dowiedz się, jak organizacje wykorzystują platformę Zoom do kontaktowania się, komunikowania i aby wspólnie osiągnąć więcej.

Reach the World wykorzystuje platformę Zoom, aby otworzyć okno na świat dzieki zdalnym zajęciom w całym kraju.

Przeczytaj studium przypadku

Organizacja non-profit Save the Children wykorzystała platformę Zoom do zapewnienia prostej i bezproblemowej komunikacji.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Hassan Allam Holding unowocześniła komunikację swoich pracowników, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, dzięki telefonii w chmurze firmy...

Przeczytaj studium przypadku

Dla pionierskiej aplikacji, która umożliwia dostawy i usługi kurierskie w ponad 1500 miastach, łączność jest wszystkim.

Przeczytaj studium przypadku

Firma BPAY Group zapewniła bezproblemową komunikację i współpracę dla hybrydowej siły roboczej, korzystając z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom.

Przeczytaj studium przypadku

Firma Bridgewater Associates dzieli się tym, jak jej zespoły mogły zapewnić efektywną współpracę podczas pandemii, tworząc zewnętrzne Zoom...

Przeczytaj studium przypadku

Dzięki rozwiązaniu Zoom Phone firma World Fuel Services mogła pozbyć się 78 starszych systemów PBX i poprawić ogólny...

Przeczytaj studium przypadku

Jak platforma Zoom pomogła Europejskiemu Urzędowi Patentowemu w globalizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości i poprawie obsługi klientów przez...

Przeczytaj studium przypadku