Customer Stories

Nonprofit

World Wildlife Fund

Fundacja World Wildlife Fund tworzy połączenia z Zoom, by wprowadzać pozytywne zmiany

Z platformą Zoom organizacja WWF może korzystać z globalnej współpracy w swoich 100 biurach, zwiększając zasięg ważnego przekazu.

„Zróżnicowanie zadań związanych z konserwacją przyrody jest ogromne, tak jak zróżnicowanie połączeń, których potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel – Zoom to kluczowe narzędzie w naszej codziennej pracy, dzięki któremu możemy tworzyć te połączenia”.

Bonnie Chia

Dyrektor marki WWF International

„Zróżnicowanie zadań związanych z konserwacją przyrody jest ogromne, tak jak zróżnicowanie połączeń, których potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel – Zoom to kluczowe narzędzie w naszej codziennej pracy, dzięki któremu możemy tworzyć te połączenia”.

Bonnie Chia

Dyrektor marki WWF International

Organizacja non-profit World Wildlife Fund chce zachować środowisko naturalne z korzyścią dla ludzi i dzikiej przyrody, co wymaga ogromnych wysiłków różnych biur z całego świata. 

Dzięki platformie Zoom WWF może efektywnie współpracować w skali globalnej w 100 biurach oraz zwiększać zasięg swojego ważnego przekazu poprzez rygorystyczne zaangażowanie w pracę z partnerami, społecznościami lokalnymi, poszczególnymi osobami, tworząc wirtualne środowisko, w którym więcej osób może brać aktywny udział i wspierać wspólny cel. Organizacja WWF korzysta również z platformy Zoom, aby wspierać wydarzenie Godzina dla Ziemi, które jest największym globalnym ruchem dla środowiska, stanowiącym katalizator pozytywnych zmian i działań w ponad 192 krajach i terytoriach. Wydarzenie wygenerowało już ponad 9,6 mld reakcji w mediach społecznościowych. 

Explore what's possible with Zoom

Our customers inspire us! See how organizations are using our platform to connect, communicate, and get more done together.

Reach the World wykorzystuje platformę Zoom, aby otworzyć okno na świat dzieki zdalnym zajęciom w całym kraju.

Read Case Study

Organizacja non-profit Save the Children wykorzystała platformę Zoom do zapewnienia prostej i bezproblemowej komunikacji.

Read Case Study

Firma Hassan Allam Holding unowocześniła komunikację swoich pracowników, zarówno lokalną, jak i międzynarodową, dzięki telefonii w chmurze firmy...

Read Case Study

Dla pionierskiej aplikacji, która umożliwia dostawy i usługi kurierskie w ponad 1500 miastach, łączność jest wszystkim.

Read Case Study

Zobacz, jak F1 umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, obniża ślad węglowy i łączy ludzi z kierowcami oraz zespołami...

Read Case Study

Organizacja European Tour wykorzystuje platformę Zoom, aby wspierać realizację 100 turniejów golfowych rocznie, jednocześnie oferując nowe sposoby zaangażowania...

Read Case Study

Firma BPAY Group zapewniła bezproblemową komunikację i współpracę dla hybrydowej siły roboczej, korzystając z platformy ujednoliconej komunikacji Zoom.

Read Case Study

Firma Bridgewater Associates dzieli się tym, jak jej zespoły mogły zapewnić efektywną współpracę podczas pandemii, tworząc zewnętrzne Zoom...

Read Case Study