Xin lưu ý: Zoom App Marketplace đã đi vào hoạt động! Chúng tôi đang trong quá trình chuyển các tích hợp từ trang này sang Marketplace. Người dùng/quản trị viên nên xem xét cả hai tài nguyên này cho nhu cầu tích hợp của mình.
Lên lịch và Bắt đầu Cuộc họp
Nhận Quyền truy cập Tức thời đến Zoom từ các Công cụ Hiện tại
Workplace
Nhà phát triển: Zoom
Bắt đầu một cuộc họp tức thời hoặc nhanh chóng tham gia một cuộc họp đã lên lịch. Cuộc họp được tạo ra trong Workplace sẽ xuất hiện trên tài khoản Zoom của bạn. Kích hoạt tùy chọn Phát trực tiếp trên Workplace by Facebook để cho phép thành viên trong tài khoản của bạn phát trực tiếp cuộc họp đến Workplace by Facebook.
Slack
Nhà phát triển: Zoom/IBM
Watson Workspace được trang bị cuộc họp Zoom. Chỉ một lần nhấn nút, bạn sẽ đưa tin nhắn trực tiếp hoặc trò chuyện nhóm vào cuộc họp âm thanh hoặc video thời gian thực một cách liền mạch.
Salesforce
Nhà phát triển: Zoom
Bắt đầu và lên lịch cuộc họp trực tiếp với Salesforce. Bạn có thể nhanh chóng thiết lập cuộc họp Zoom với khách hàng tiềm năng và xem các cuộc họp Zoom đã lên lịch của mình.
Skype
Nhà phát triển: Zoom
Tham gia một cuộc họp Zoom từ một máy khách Skype for Business.
Microsoft
Microsoft (Outlook)
Nhà phát triển: Zoom
Lên lịch và bắt đầu các cuộc họp Zoom tức thời cũng như đặt các sự kiện họp hiện tại thành các cuộc họp Zoom. Đồng bộ thời gian rảnh/bận lên Zoom Client dựa trên các sự kiện Lịch Outlook của bạn.
Google
Nhà phát triển: Zoom
Tiện ích mở rộng Chrome của Zoom cho phép người tham gia lên lịch cuộc họp Zoom trên đám mây ngay từ Google Calendar. Chỉ một lần nhấn nút là bạn đã có thể bắt đầu cuộc họp nhanh hoặc lên lịch cuộc họp trong tương lai.
Firefox
Nhà phát triển: Zoom
Tiện ích bổ sung Firefox của Zoom cho phép người tham gia lên lịch cuộc họp Zoom trên đám mây ngay từ Google Calendar
Hipchat
Nhà phát triển: Zoom
Bắt đầu một cuộc họp tức thời hoặc đã lên lịch thông qua một phòng HipChat. Cuộc họp được tạo ra trên HipChat sẽ xuất hiện trên tài khoản Zoom của bạn.
Lịch hẹn
Nhà phát triển: Lịch hẹn
Tự động tạo liên kết Cuộc họp Zoom và đưa vào sự kiện lịch, trong bảng điều khiển đặt chỗ và trong tất cả các email xác nhận và nhắc nhở.
Chia sẻ Nội dung
Chia sẻ Thông tin Quan trọng với Nhóm của bạn một cách Liền mạch
Microsoft
Microsoft (One Drive)
Nhà phát triển: Zoom
Chia sẻ tài liệu hoặc nội dung tĩnh khác từ ổ đĩa ngoài - onedrive. Tính năng này chỉ khả dụng với ứng dụng Zoom trên di động.
Google Drive
Google Drive
Nhà phát triển: Zoom
Chia sẻ tài liệu hoặc nội dung tĩnh khác từ ổ đĩa ngoài - Google drive. Tính năng này chỉ khả dụng với ứng dụng Zoom trên di động.
Box
Box
Nhà phát triển: Zoom
Tải tệp tin trực tiếp từ tài khoản Box của bạn vào cuộc họp Zoom của bạn. Chia sẻ màn hình một tài liệu Box từ một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tính năng này chỉ khả dụng với ứng dụng Zoom trên di động
Dropbox
Dropbox
Nhà phát triển: Zoom
Chia sẻ tài liệu hoặc nội dung tĩnh khác từ ổ đĩa ngoài - dropbox. Tính năng này chỉ khả dụng với ứng dụng Zoom trên di động.
Panopto Globe
Panopto
Nhà phát triển: Zoom
Tích hợp Panopto cho phép bạn tự động tải các bản ghi trên đám mây Zoom của bạn lên Panopto sau khi cuộc họp kết thúc.
Đăng nhập Hợp nhất
Truy cập Zoom bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập hiện tại của bạn
Microsoft
Nhà phát triển: Zoom
Hỗ trợ đăng nhập một lần với AD sử dụng SAML 2.0
Google
Nhà phát triển: Zoom
Đăng nhập “Zoom” bằng thông tin đăng nhập Google - được kích hoạt bởi “Zoom” thông qua tích hợp openID
Okta
Nhà phát triển: Zoom
Hỗ trợ đăng nhập một lần thông qua nền tảng định danh Okta
Facebook
Nhà phát triển: Zoom
Đăng nhập Zoom bằng thông tin đăng nhập “Facebook” - được kích hoạt bởi “Zoom” thông qua tích hợp openID
Centrify
Nhà phát triển: Zoom
Hỗ trợ đăng nhập một lần thông qua nền tảng định danh Centrify
RSA
Nhà phát triển: Zoom
Zoom tích hợp với RSA securID để hỗ trợ đăng nhập một lần
Tiếp thị/Tự động hóa Quy trình
Được tích hợp với các Quy trình Kinh doanh Hiện tại
Eloqua
Nhà phát triển: Zoom
Đăng ký danh bạ cho một Hội thảo trực tuyến Zoom và quyết định dựa trên số lượng tham gia hoặc đăng ký.
Marketo
Nhà phát triển: Zoom
Tạo khách hàng tiềm năng Marketo từ người tham gia đã tham gia Hội thảo trực tuyến Zoom và đẩy thông tin thu thập được trên Marketo lên Hội thảo trực tuyến Zoom.
Zapier
Nhà phát triển: Zoom
Tương tác với các ứng dụng khác. Tạo các kích hoạt và hành động với Zoom Meetings Hội thảo trực tuyến của bạn.
Pardot
Nhà phát triển: Zoom
Thu thập thông tin khách hàng triển vọng từ người đăng ký hoặc người dự thính Hội thảo trực tuyến Zoom, tạo theo dõi tự động và gửi đề nghị khuyến mại.
Zapier đem đến cho bạn khả năng tích hợp Zoom với hàng trăm ứng dụng khác để tự động hóa công việc của bạn (Các ứng dụng phổ biến bao gồm PayPal, Eventbrite, MailChimp, HubSport và HipChat)
Cộng tác phòng
Các thành phần tích hợp để đem đến trải nghiệm phòng hội nghị liền mạch.
Intel Unite
Nhà phát triển: Zoom
Thêm hội nghị video cho các tính năng cộng tác của Unite. Cho phép cộng tác giữa người tham gia cùng phòng và người dùng từ xa được kết nối thông qua Zoom.
Crestron
Nhà phát triển: Zoom