Zoom'da İfade, Güvenlik ve Süreç

2 Eylül 2021
Bugünün teknolojileri fiziksel ve sanal dünyalarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Bu sayede çalışırken, iletişim kurarken ve kendimizi ifade ederken yeni yöntemlere başvurabiliyoruz. Zoom olarak tüm bunları platformumuz üzerinden yapmanız için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca kullanıcılarımızın ve onların topluluklarının güvende olmasına da önem veriyoruz. Bu yöntemlerin bazıları:

Özgür İfade

Zoom, düşünce ve fikirlerin özgürce ve açıkça paylaşılmasını destekler. Dünya çapında anlamlı sohbetlere ve profesyonel iş birliğine olanak sağlamaktan gurur duyuyoruz. Zoom, bazı yerlerde başka türlü gerçekleşmeyebilecek yurtiçi ve sınır ötesi iletişim için yüksek kaliteli bir portal sağlar.

Ekim 2020'de ilk Topluluk Standartlarımızı yayımladık. Yasaklı içerik ve davranışları açıkladığımız bu standartlar, Zoom'un canlı atmosferini korumamıza ve insanların zarar görme riskini azaltmamıza yardımcı olur. Mart 2021'de, yüksek öğrenim ortamında insanların konuşma özgürlüğünü daha iyi şekilde koruyabilmek içinAkademik Özgürlük notumuzu yayımladık.

Genelde, yapılan bildirimler ve kamuya açık bilgiler sayesinde olası ihlalleri tespit edebiliyoruz.

Kapsayıcılık

Kullanıcılarımızın farklı görüş ve fikirlerini ifade etme hakkına saygı duyuyoruz. Bununla birlikte, kullanıcılarımızın platformumuzda izin verilmeyen içerik ve ifadeleri öğrenmelerini istediğimizden Topluluk Standartlarımızı sunuyoruz. Topluluk Standartlarımızda, korunan sınıflardaki kişilerin konuşma özgürlüğünü temin etme konusunda titizlikle çalıştık.

Süreç

İnsanlar, Zoom'u çeşitli şekillerde kullanıyor. Bu nedenle, Zoom'un “içerik moderasyonu” süreciyle ilgili farklı beklentilerin olacağını anlıyoruz. Kişisel bire bir görüşmeler, aile kutlamaları, iş toplantıları, büyük toplu etkinlikler ve akademik kurslar gibi Zoom'un birbirinden farklı kullanım alanları için beklentiler aynı olmayacaktır.

Zoom'un her kullanım alanı için farklı standartlar oluşturmaya çalışmak yerine bu ihtiyacı tek bir standartla, yani Topluluk Standartlarımızla karşılıyoruz. Ortam, tüm Güven ve Güvenlik kararlarımız için hayati derecede önemlidir. Olası bir ihlal bildirimini değerlendirirken ortamdan yararlanırız.

Aşağıda bildirim inceleme sürecimizin farklı yönlerini açıklıyoruz. Zoom, öğrenme ve gelişme konularındaki çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Ayrıca 2021'de, kullanıcı hesaplarında uygulanan yaptırımların açık bir şekilde bildirilmesi ve çoğu türdeki yaptırım için itiraz süreci gibi birçok özellikle sunmayı umuyoruz.

Soruşturma

Bir kullanıcı, Topluluk Standartlarımız veya Hizmet Şartlarımız ile ilgili bir ihlale ilişkin bildirim yaptığında, Güven ve Güvenlik Ekibimiz ihlali soruşturacak ve gerekiyorsa mümkün olan en kısa sürede harekete geçecektir. Kullanımı kolay panomuz, bildirimleri tek bir yerde toplar. Panodaki anlamlı verilerden yararlanarak her bildirimden ders çıkarabilir ve süreçlerimizi zaman içinde daha da geliştirebiliriz.

Zoom'da "uyarı" ve "engelleme" sistemi mevcuttur. Böylece, harekete geçmemiz gerektiğinde ihlallere orantılı yaptırımlarla karşılık verebiliriz. Bu, bazı durumlarda (örneğin, güvenilir şiddet tehditleri söz konusuysa), hakkında ilk kez ihlal bildirimi yapılan bir kullanıcıyı engelleyebileceğimiz anlamına gelir. Diğer durumlardaysa bir uyarı verebilir ve kullanıcıyı, uyarılar yalnızca belirli bir sayıya ulaştığında engelleyebiliriz.

Zoom'un 12 yıllık eğitim ve yüksek eğitim ortamlarında oynadığı eşsiz rolün bilincindeyiz. Bu nedenle, eğitimle ilgili bağlamlarda yapılan bildirimler için Akademik Özgürlük notu gibi özel prosedürler hazırladık.

İnceleme

Topluluk Standartlarımızın ve Şartlarımızın ihlal edildiği iddia edilen bildirimleri incelemek için dört katmanlı bir sistemden yararlanıyoruz. Çoğu rapor önce Katman I analistlerine gider. Katman I'de inceleme yapan çalışanlarımız, dayanıklılık taramasından geçer ve ruh sağlığı kaynaklarından yararlanabilir. Hızlı bir şekilde çözülemeyen raporlar, Katman II veya Katman III'e taşınır. Bu katmanlarda ilk olarak bazı özel konular ele alınır.

En yüksek seviyemiz olan Katman IV, İtiraz Panelidir. İtiraz Paneli, Katman III'ten iletilen bildirimler hakkında kararlar verir. Katman III'teki konular, karar vermekte veya sınıflandırmakta en çok zorlandığımız konularımızdır.

Katman IV panelistleri; geçmişleri, departmanları ve görev süreleri birbirlerinden farklı Zoom çalışanlarından oluşur. Geçmişte kanıtlamış oldukları iyi muhakeme, açık fikirlilik ve dinleme becerileri sayesinde bu Katman'da görev alırlar. Katman sistemimizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen buradan konuyla ilgili Zoom Güven Merkezi sayfamıza bakın.

İtiraz

Kullanıcıların, hesapları hakkındaki yanlış olduğunu düşündükleri olumsuz kararlara itiraz etmelerine olanak sağlıyoruz. Engellenen kullanıcılar, oturum açmaya çalıştıklarında söz konusu yaptırım hakkında bildirim alacaktır. Bildirimde bu yaptırıma nasıl itiraz edebileceklerine dair bilgiler de olacaktır İtirazlar buradan gönderilebilir.

Dokümantasyon

Güven Formu aracılığıyla aldığımız tüm bildirimleri, imha etme yöntemimiz de dahil olmak üzere belgeliyoruz. Katman III ve Katman IV konuları için, kararlarımızı bilgileri ve gerekçeleriyle birlikte detaylı veriler hâlinde karar bankasında tutuyor ve aldığımız her bir bildirimden ders çıkarmak istiyoruz.

Gizlilik

Zoom, kullanıcılarımızın toplantılarına, web seminerlerine ve etkinliklerine katılanları ve bu katılımcıların katılma yöntemlerini kontrol etmelerine yardımcı olmak için geniş kapsamlı gizlilik özellikleri sunar. Kullanıcılarımız, içeriklerinin depolanıp depolanmayacağını veya ne zaman ve nerede depolanacağını ve bu içeriklere kimin erişebileceğini kontrol eder. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizi ziyaret edin.

Zoom, toplantılar için uçtan uca şifreleme imkanı sunar. Bu özellik etkinleştirildiğinde kullanıcılar, aktarım sırasında toplantıyı şifrelemek için kullanılan şifreleme anahtarlarına katılımcılar dışında hiç kimsenin erişemediği toplantılar düzenleyebilir.

Devlet Talepleri

Zoom, kullanıcı verilerini korumayı taahhüt eder. Kullanıcı verilerini, yalnızca Devlet Talepleri Kılavuzumuza uygun olan geçerli ve yasal talepler aldığımızda devletlere göndeririz. Sınırlı istisnalara tabi olarak, bilgilerini devletlere gönderdiğimizde kullanıcıları bilgilendiririz.

Bazen devletler, kendi yargı bölgelerinden bir toplantıya erişme imkanının kısıtlanmasını talep eder. Bu talep geçerliyse ve uygun bir kapsama sahipse Zoom, coğrafi konuma dayalı engelleme işlemi uygulayabilir. Bu gibi durumlarda belirli bir yargı bölgesinde bulunan kullanıcıların, konumları nedeniyle belirli bir toplantıya erişme imkanı Zoom tarafından kısıtlanabilir. Böylece, yerel yetkililerden gelen geçerli talepleri yerine getirebilir ve söz konusu toplantıyı ilgili konumun dışındaki katılımcılar için açık tutabiliriz. Söz konusu toplantı, talebin alındığı yargı bölgesinde düzenleniyorsa toplantıyı tamamen engelleyebiliriz. Her iki durumda da oturum sahibini önceden bilgilendiririz ve bu “erişim kısıtlama taleplerine” Şeffaflık Raporumuzda da yer veririz.

Şeffaflık

Aralık 2020'de, bildirim döneminde kolluk kuvvetlerinden ve devlet yetkililerinden gelen taleplere nasıl yanıt verdiğimizi belgeleyen ilk Şeffaflık Raporumuzu yayımladık. Zoom şeffaflığın güven inşa etmek ve özgür ve açık fikir alışverişini teşvik etmek için kritik önem taşıdığına inanmaktadır. Bu nedenle ileride şeffaflık raporlarımızı altı ayda bir yayınlamayı planlıyoruz.

Kullanıcılarımızın Zoom'daki dijital insan haklarına olan taahhüdümüzü sürdürme yöntemlerimizle ilgili güncellemeleri ara sıra buradan kontrol edin.