Zoom Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 16 Eylül 2022

Bu Gizlilik Bildirimi; Zoom Video Communications Inc.’in ("Zoom") web siteleri, toplantıları, webinarları, mesajlaşma platformu, ilgili iş birliği özellikleri ve Zoom App Marketplace dahil olmak üzere doğrudan Zoom tarafından sunulan ürün ve hizmetleri ("Zoom ürün ve hizmetleri" veya "ürün ve hizmetler") sunmak için topladığımız ve/veya işlediğimiz (bunlar toplama, düzenleme, yapılandırma, depolama, kullanma ve ifşa etmeyi içerebilir) kişisel verileri açıklamaktadır. Zoom tarafından geliştirilen ve ayrı bir gizlilik politikasına konu edilen ürün veya hizmetler (burada listelenenler de dahil olmak üzere), bu Gizlilik Bildirimi’ne konu edilen Zoom ürün ve hizmetlerinin kapsamında değildir.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Kişisel veri, Zoom'un bir kişiyle ilişkilendirebileceği bilgiler de dahil olmak üzere, belirli ya da belirlenebilir bir kişiden elde edilen ya da bu kişi hakkındaki herhangi bir bilgi anlamına gelir. Zoom ürün ve hizmetlerini kullandığınızda ya da bunlarla etkileşime geçtiğinizde müşterilerimiz adına aşağıdaki kategorilere ait kişisel verileri toplayabilir ya da işleyebiliriz:

 • Hesap Bilgileri: Yönetici adı, iletişim bilgileri, hesap kimliği, faturalama ve işlem bilgileri ve hesap planı bilgilerini içerebilen ve Zoom ürün ve hizmetlerini lisanslayan bir hesapla ilişkili bilgiler.
 • Profil ve Katılımcı Bilgileri:Zoom ürün ve hizmetlerini; lisanslı bir hesap altında kullanan bir kullanıcının Zoom profili ile ilişkili ya da lisanssız bir katılımcının bir toplantıya katılması ile sağlanan; ad, görünen ad, fotoğraf, e-posta adresi, telefon numarası, iş bilgisi, belirtilen yerel bölge, kullanıcı kimliği ya da kullanıcı ve/veya kullanıcının hesap sahibi tarafından sağlanan diğer bilgileri içerebilen bilgiler.
 • Kişiler ve Takvim Entegrasyonları: Bir kullanıcının üçüncü taraf bir uygulamadan entegre ettiği veya yönlendirilmiş davetiyelerini işlemek adına kullanıcılar tarafından sunulan ve iletişim bilgilerini içerebilen, Zoom ürün ve hizmetlerinde kişi listeleri oluşturmak amacıyla hesap sahipleri ve/veya kullanıcıları tarafından eklenen iletişim bilgileri. Kullanıcılar, ayrıca diğer hizmetlerdeki takvimlerini de Zoom profilleri veya hesaplarıyla entegre edebilirler.
 • E-posta Bilgileri: Hesap sahipleri ve/veya hesap sahiplerinin kullanıcılarının e-postalarını, ZoomIQ benzeri iş analizi araçları gibi Zoom tarafından teklif edilen veya sunulan ürün ve hizmetler ile entegre etmeleri halinde; e-posta içeriği, başlıklar ve meta veriler dahil olmak üzere e-posta bilgileri.
 • Ayarlar: Ses ve video ayarları, kayıt dosyasının yeri, ekran paylaşma ayarları veya diğer ayarlar ve yapılandırma bilgilerini içerebilen, Zoom hesabı veya kullanıcı profilindeki tercih ve ayarlarla ilişkilendirilmiş bilgiler.
 • Kayıt Bilgileri: Ad ve iletişim bilgisi, kayıt sorularına verilen yanıtlar ve oturum sahibi tarafından talep edilen diğer kayıt bilgilerini içerebilen, bir Zoom toplantısı, webinar ya da Zoom Odası’na kaydolurken verilen bilgiler veya kayıtlar.
 • Cihaz Bilgileri: Hoparlörler, mikrofon, kamera, OS versiyonu, sabit disk kimliği, bilgisayar adı, MAC adresleri, IP adresleri (bir şehir veya ülke çapında genel konum bilgisi elde etmek için kullanılabilir), cihaz özellikleri (işletim sistemi sürümü ve pil seviyesi gibi), WiFi bilgisi ve (Bluetooth sinyalleri gibi) diğer cihaz bilgileri gibi bilgileri içerebilen, Zoom ürün ve hizmetleri ile etkileşime geçerken kullanılan bilgisayar, telefon ve diğer cihazlar hakkındaki bilgiler.
 • Toplantılar, Webinarlar, Mesajlaşma ve Diğer İş Birliği Özelliklerinden Gelen İçerik ve Kaynak: Ses, video, toplantı içi mesajlar, toplantı içi ve toplantı dışı beyaz tahtalar, sohbet mesajı içeriği, transkriptler, transkript düzenlemeleri ve önerileri, yazılı geri bildirim, anketler ve Soru-Cevaplara verilen cevaplar ile dosyaların yanı sıra davetiye ayrıntıları, toplantı ya da sohbet adı veya toplantı gündemi gibi ilgili kaynakları içerebilecek, Zoom ürün ve hizmetleri kullanılarak düzenlenen toplantılar, webinarlar ya da bu ürün ve hizmetler kullanılarak gönderilen mesajlarda oluşturulan içerik. İçerik, hesap sahibinin ayarlarına, neyi paylaşmayı seçtiğinize, ayarlarınıza ve Zoom ürün ve hizmetlerinde ne yaptığınıza bağlı olarak sesinizi ya da görüntünüzü de içerebilir.
 • Ürün ve Web Sitesi Kullanımı: Katılımcıların ne zaman toplantıya katıldığı ve toplantıdan ayrıldığı; katılımcıların mesaj gönderip göndermediği ve kiminle mesajlaştıkları; performans verileri; fare hareketleri, tıklamalar, tuş vuruşları veya eylemler (sesi kapatma/açma ya da videoyu açma/kapatma), hesap sahibi tarafından yetki verildiğinde transkript metninde yapılan düzenlemeler ve Zoom'un özellik kullanımını anlamasına, ürün tasarımını iyileştirmesine ve özellikler önermesine yardımcı olan diğer girdiler; kullanıcıların toplantıya veya diğer ürün ve hizmetlere hangi üçüncü taraf uygulamalarını eklediği ve uygulamanın erişmeye ve yerine getirmeye yetkili olduğu bilgi ve eylemlerin neler olduğu; üçüncü taraf uygulamalarının ve Zoom App Marketplace'in kullanımı; (ekran paylaşma, emojiler veya filtreler gibi) kullanılan özellikler ve diğer kullanım bilgileri ve ölçümler gibi kişilerin ve cihazlarının Zoom ürün ve hizmetleri ile nasıl etkileşim kurduğuyla ilgili bilgiler. Bu veriler ayrıca, hangi web sayfalarına erişildiği, web sitesi özellikleriyle etkileşimler ve kişinin, bir Zoom ürün veya hizmeti için hesap oluşturup oluşturmadığı da dahil olmak üzere, kişilerin Zoom web sitelerini ne zaman ve nasıl ziyaret ettiği ile bunlarla ne zaman ve nasıl etkileşime girdiği hakkındaki bilgileri içermektedir.
 • Zoom ile İletişim: Destek soruları, hesabınız ve diğer merak ettikleriniz de dahil olmak üzere Zoom ile olan iletişiminiz hakkındaki bilgiler.
 • Ortaklardan Bilgiler: Zoom, üçüncü taraf şirketlerden, hesap sahibinin şirketinin büyüklüğü ya da sektörü, iletişim bilgileri ya da belirli kurumsal etki alanlarının etkinliği bilgileri de dahil olmak üzere pazar verisi zenginleştirme hizmetleri gibi hesap sahipleri ve kullanıcıları hakkındaki bilgileri elde eder. Zoom, size gösterdikleri bir reklamı tıklayıp tıklamadığınız gibi, Zoom ürün ve hizmetlerinde görüntülenen reklamları yayınlayan üçüncü taraf reklam ortaklarından da bilgi elde edebilir.

Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Zoom çalışanları, bir hesap sahibi tarafından yönlendirilmedikçe veya aşağıda belirtildiği gibi yasal nedenler, emniyet veya güvenlik nedenleriyle gerekmedikçe toplantı, webinar veya mesajlaşma içeriğine (özellikle de ses, video, dosyalar, toplantı içi beyaz tahtalar ve mesajlar) veya diğer iş birliği özelliklerinin bir parçası olarak oluşturulan veya paylaşılan (toplantı dışı beyaz tahtalar veya e-postalar gibi) herhangi bir içeriğe erişemez. Zoom, aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kişisel verileri kullanır:

 • Zoom Ürün ve Hizmetleri’nin Sunulması: Zoom ürün ve hizmetlerinin özgünleştirilmesi ile hesaplar ve kullanıcıları için öneriler de dahil olmak üzere hesap sahipleri, kullanıcıları ve bunların hesaplarında düzenlenen toplantı ve webinarlara katılmaya davet ettikleri kişilere ürün ve hizmetler sunmak amacıyla. Zoom, kullanıcılar Zoom ürün ve hizmetlerini kullanarak davetiye ve mesajlar gönderdiğinde alıcılara davetiye ve mesajları yönlendirmek için de iletişim bilgileri dahil kişisel verileri kullanır. Bu kullanım ayrıca, müşteri desteği için hesabın sahibi ya da kullanıcılarının yönlendirmesiyle ses, video, dosyalar, mesajlar ve diğer içerik ve kaynaklara erişim de dahil olmak üzere kişisel veri kullanımını da içerebilir. Kişisel verileri ayrıca faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uyma, Zoom App Marketplace aracılığıyla yapılan satın almalarla ilgili olarak üçüncü taraf geliştiricilere ödeme yapılması ve bunların yönetilmesi dahil olmak üzere hesap sahipleri ve diğerleriyle olan ilişkilerimizi ve sözleşmelerimizi yönetmek için de kullanıyoruz.
  • Gelişmiş Ses ve Video Özellikleri: Filtreler, avatarlar ve jestler gibi belirli video özelliklerini kullanmayı seçerseniz, hareketleriniz ve yüzünüz veya ellerinizin konumu ile ilgili bilgiler, seçilen özellikleri uygulamak amacıyla cihazınızda işlenebilir. Bu tür veriler cihazınızın dışına çıkmaz, tarafımızca saklanmaz ve sizi tanımlamak için kullanılamaz. Kayıtlar için transkript oluşturma gibi belirli özellikler etkinleştirilirse Zoom, doğru bir transkript oluşturulması amacıyla bir konuşmacıyı diğerinden ayırt etmek için toplantının ses kaydını analiz eden teknolojiyi kullanabilir. Ses analizi, transkript oluşturulduktan sonra saklanmaz.
 • Ürün Araştırma ve Geliştirme: Örneğin, içerikle ilgili özellikler (arka plan ve diğer filtreler gibi) de dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetlerini geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek ile ürün ve hizmetleri ile ilgili sorunları gidermek amacıyla.
 • Pazarlama, Tanıtım ve Üçüncü Taraf Reklamlar: Ürün kullanımınız temel alınarak, üçüncü taraf ortaklardan aldığımız bilgiler, yönlendirilmiş davetiyeleri işlemek için sunduğunuz bilgiler veya web sitelerimizi ziyaret etmeniz halinde web sitelerimizi nasıl ve ne zaman ziyaret ettiğiniz ve web sitelerimizle girdiğiniz etkileşimlerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetlerini pazarlamaları, reklamını yapmaları ve tanıtmaları için Zoom’a ve/veya üçüncü taraf pazarlama ortaklarına izin vermek amacıyla. Bu bilgileri ayrıca Zoom ürün ve hizmetleri ile ilgili size reklamlar sunmak ya da web sitemiz veya uygulamamızdaki etkileşimlerinizi analiz etmek veya size reklam sunmak amacıyla üçüncü taraf ortaklardan hizmet almak için de kullanabiliriz. Zoom; toplantı, webinar veya mesajlaşma içeriğini (özellikle ses, video, paylaşılan dosyalar, toplantı içi beyaz tahtalar ve mesajlar) veya diğer iş birliği özelliklerinin bir parçası olarak oluşturulan veya paylaşılan herhangi bir içeriği (toplantı dışı beyaz tahtalar veya e-postalar gibi) hiçbir pazarlama veya tanıtım için kullanmaz.
 • Kimlik Doğrulama, Bütünlük, Güvenlik ve Emniyet: Hesaplar ve faaliyetler için kimlik doğrulama, kötü amaçlı davranışları veya güvenli olmayan deneyimleri tespit etme, araştırma ve önleme, güvenlik tehditlerini ele alma, kamu güvenliğini koruma ve Zoom ürün ve hizmetlerinin güvenliğini sağlama amaçlarıyla.
 • Sizinle İletişim Kurma: Kişisel verileri (iletişim bilgileri dahil), sizinle ürün güncellemeleri, hesabınız ile politika ve Hizmet Şartları’mızdaki değişiklikler gibi konular da dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetleri hakkında iletişim kurmak için kullanırız. Ayrıca bizimle iletişime geçtiğinizde size cevap verebilmek için de bilgilerinizi kullanırız.
 • Yasal Nedenler: Yürürlükteki yasalara uymak ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumları da dahil olmak üzere geçerli yasal sürece cevap vermek, dava öncesi bilgi toplama sürecinde, dava veya diğer çekişmeli yargılama süreçlerinde araştırma yapmak ya da bunlara katılmak ve Hizmet Şartları’mızı veya politikalarımızı uygulama ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırmak amacıyla.

Zoom, Hizmet Şartları’mızın veya politikalarımızın ihlalini ya da hukuka aykırı veya diğer zarar verici faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla sanal arka planlar, profil görüntüleri ve sohbet üzerinden yüklenen veya alınan/gönderilen dosyalar gibi içerikleri otomatik olarak taramak için gelişmiş araçlar kullanır ve Zoom çalışanları, yasalar, emniyet veya güvenlik ile ilgili nedenler gerektirdiğinde bu içerikleri inceleyebilir.

Kişisel Verileri Nasıl Paylaşıyoruz?

Zoom, yalnızca açık rıza alınmış olması ya da aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde üçüncü taraflara veri paylaşımı yapar (yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olduğu durumlarda önceden onayınıza tabi olmakla birlikte):

 • Bayiler: Hesap sahibi, Zoom ürün ve hizmetlerini üçüncü taraf bayiden lisanslamış veya satın almışsa; bayi, hesap sahibi tarafından düzenlenen toplantılar, webinarlar ve mesajlar da dahil olmak üzere kişisel verilere ve kullanıcılara yönelik içeriklere erişebilir.
 • Satıcılar: Zoom, Zoom ürün ve hizmetleri ile teknik altyapıyı sağlamak, desteklemek ve iyileştirmek için ve Zoom App Marketplace aracılığıyla gerçekleştirilen satın alma işlemleri ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, ödeme işleme gibi ticari hizmetler için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla birlikte çalışır. Ayrıca Zoom, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile Zoom ürün ve hizmetleri ile ilgili reklam ve iş analizlerini sağlamak için de çalışabilir. Bu satıcılar, kişisel verilerin korunmasına yönelik ve Zoom'a hizmet sağlamanın veya yasaların gerektirdiğinin dışında herhangi bir amaçla kişisel verileri kullanmalarını yasaklayan sözleşmesel veya teknik gerekliliklere tabi olarak kişisel verilere erişebilir. Zoom, video efektleri sunmak için cihazınız üzerinde, yüz veya el boyutları ve jestlerle ilgili bilgileri işlemek üzere, Apple'ın TrueDepth teknolojisi gibi gelişmiş özellikler sağlamak adına üçüncü taraf teknolojisini entegre edebilir. Bu bilgiler cihazınızda işlenir ve üçüncü bir taraf ya da Zoom tarafından toplanmaz veya saklanmaz.
 • Yasal Nedenler İçin: Zoom, gerektiğinde şu nedenlerle kişisel verileri paylaşabilir: (1) yürürlükteki yasalara uyma ya da kolluk kuvvetleri veya devlet kurumlarındakiler de dahil olmak üzere geçerli yasal süreç ve işlemlere cevap verme, bunları araştırma ya da bunlara katılma (2) Hizmet Şartları veya politikalarını uygulatma ya da bunlarla ilgili olası ihlalleri araştırma (3) kamuoyunu tehdit eden durumlar dahil olmak üzere olası sahtekârlık, suistimal ya da emniyet ve güvenliğe dair endişeleri tespit etme, önleme veya araştırma, (4) kurumsal ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizi yerine getirme, (5) bize ve müşterilerimize ait haklar ile mülkiyet haklarını koruma ve (6) uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sözleşmelerin icra edilmesini sağlama.
 • Pazarlama, Reklam ve Analiz Ortakları: Zoom, web sitemiz de dahil olmak üzere kişilerin Zoom ürün ve hizmetlerini nasıl kullandığına ilişkin istatistik ve analizler sağlamak ile web sitemizi kullanımınızı temel alan hedefli reklamlar dahil olmak üzere Zoom ürün ve hizmetleri için reklam ve pazarlama sağlamak amacıyla üçüncü taraf pazarlama, reklam ve analiz sağlayıcıları kullanır. Bu üçüncü taraf ortaklar, Zoom'un web sitesine yerleştirilen üçüncü taraf çerezler üzerinden Zoom web sitesindeki eylemleriniz hakkında bilgi elde edebilirler. Bu ortaklarla veri paylaşan üçüncü taraf çerezleri kullanmamızı devre dışı bırakmak (opt-out) için Çerez Ayarları’nda bulunan çerez yönetim aracımızı ziyaret edebilirsiniz. Yasaların gerektirdiği hallerde, Zoom açıklanan pazarlama veya reklam faaliyetlerine girişmeden önce, öncelikle sizin açık rızanızı alacaktır.
 • Kurumsal İştirakler: Zoom, kişisel bilgileri; Zoom ürün ve hizmetleri genelinde (hesap sahiplerinin veya kullanıcılarının Zoom Phone görüşmesini bir toplantıya entegre etmesini etkinleştirme gibi) entegre ve istikrarlı deneyimler sağlamak ile sahtecilik, suistimal ve kamu güvenliğine yönelik tehditleri tespit etmek, araştırmak ve önlemek amacıyla Zoom Voice Communications, Inc. gibi kurumsal iştirakleri ile paylaşır.
 • Kontrolün El Değiştirmesi: İflas veya benzeri süreçlerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir satış, birleşme, devralma, yeniden yapılandırma ya da Zoom'un işletmesinin veya varlıklarının tamamını yahut bir kısmını içeren kontrol değişikliği işlemlerinde veya bunlar için yapılan görüşmeler sırasında mevcut ya da muhtemel alıcılar, onların temsilcileri ve diğer ilgili katılımcıları ile kişisel verileri paylaşabiliriz.
 • Üçüncü Taraf Geliştiriciler: Zoom App Marketplace'ten üçüncü taraf bir uygulama veya entegrasyon satın alırsanız Zoom, uygulamayı ya da entegrasyonu sağlamak amacıyla satın almayla ilgili bilgileri üçüncü taraf geliştiriciyle paylaşabilir.

Toplantılara Katıldığımda ve Diğer Zoom Ürün ve Hizmetlerini Kullandığımda Kişisel Verilerimi Kimler Görebilir, Paylaşabilir ve İşleyebilir?

Zoom'da mesaj gönderdiğinizde ya da toplantılara veya webinarlara katıldığınızda, toplantının, webinarın ya da mesajlaşmanın dışındaki üçüncü kişiler de dahil olmak üzere diğer kişiler ve kuruluşlar paylaştığınız içeriği ve bilgiyi görebilirler:

 • Hesap Sahibi: Hesap sahibi bir Zoom hesabı oluşturan kişi ya da kuruluştur. Genellikle, bir hesap sahibi hesaplarını yönetmeleri için bir veya daha fazla kişiyi ("yönetici" olarak adlandırılır) atar ve hesaptaki kullanıcılara ayrıcalıklar sağlayabilir. Zoom ile arasındaki lisansın türüne bağlı olarak, hesap sahibi, hesabındaki ek kullanıcıları yetkilendirebilir ve hesabındaki tüm kullanıcılar için profil bilgileri oluşturabilir ve/veya bu bilgilere erişebilir. Hesap sahibi ve kullanıcıları, hesaplarında düzenlenen toplantılara veya webinarlara başkalarını (hesaplarında bulunmayan misafirler ve lisanssız katılımcılar dahil) davet edebilir.
  Zoom, hesap sahiplerine; hesaplarında düzenlenen toplantılar ve webinarlar için, kayıtlar veya toplantı dışı mesajlar gibi belirli türden içerikleri oluşturup oluşturamayacakları ya da bunları gönderip gönderemeyecekleri ve hangi üçüncü taraf uygulamalarını kullanabileceklerine karar vermek amacıyla kullanabilecekleri şekilde kontrol verir ve özellikler sunar. Hesap sahipleri ve atadıkları kullanıcılar, yaptıkları ayarlara bağlı olarak, kendi hesaplarındaki toplantılara ve webinarlara katılan katılımcıların kişisel verilerine erişebilir ve hesaplarından kullanıcılara mesaj gönderebilir. Hesap sahipleri, özellikle şunlara erişebilir:

  • Hesap Kullanımı:
   • Ürün Kullanımı: Kimin, sohbet içerisinde kullanıcılarına mesaj gönderdiği, e-posta adresleri, IP adresleri, cihaz bilgileri ve hesaplarındaki toplantılara ya da webinarlara kimin katıldığına dair diğer bilgiler, kullanıcıların kaydı görüntüleyip görüntülemediği veya indirip indirmediği, katılımcıların toplantılara ne kadar süre ile katıldığı, bir mesajın ne zaman gönderildiği, Zoom Phone entegrasyonları hakkında bilgiler ve diğer kullanım bilgileriyle geri bildirim ölçümlerini içerebilen, kullanıcıların ve cihazlarının hesap sahibinin hesaplarıyla nasıl etkileşime geçtiğine dair bilgiler.
   • Katılımcı Listesi: Zoom toplantısı, webinar veya sohbetteki katılımcılar hakkında ad, görünen ad, e-posta adresi, telefon numarası ve katılımcı veya kullanıcı kimliğini içerebilen bilgiler.
  • Kayıt Bilgileri: Hesap tarafından düzenlenen bir webinar, toplantı, Zoom Odası ya da kayıt için kayıt işlemi sırasında sağlanan bilgiler.
  • Zoom Team Chat Toplantı Dışı Mesajları: Hesap sahipleri ve yetkilendirdikleri kişiler, hesaplarında etkinleştirilmişse, mesaj ile ilgili bilgiler (örneğin tarih ve saat ile katılımcı sayısı) ile birlikte hesaplarındaki kullanıcılara, toplantı dışı mesajları kimin gönderdiğine ve aldığına ilişkin bilgileri görebilir. Hesap sahipleri; Gelişmiş Sohbet Şifrelemesini etkinleştirmediği sürece, yaptıkları ayarlara bağlı olarak, hesaplarındaki kullanıcılara gönderilen ve kullanıcılardan alınan mesajların içerikleri ile birlikte, gönderici ve alıcı bilgilerini ve diğer mesajlaşma verilerini de görebilir. Hesap sahipleri ve yetkilendirdikleri kişiler; yaptıkları ayarlara bağlı olarak, toplantı dışı sohbette paylaşılan beyaz tahtalar, dosyalar ve görüntüler dahil iş birliği özellikleri aracılığıyla paylaşılan içeriği görebilir.
  • Toplantı içi/Webinar Mesajları: Hesap sahipleri; yaptıkları ayarlara bağlı olarak, hesaplarındaki kullanıcılara gönderilen ve kullanıcılardan alınan mesajların içeriğiyle birlikte gönderen ve alıcı bilgilerini, aşağıdaki durumlarda görebilir:
   • Mesajların, kaydedilen bir toplantıda Herkese gönderilmesi
   • Mesajların, kaydedilen bir webinarda panel konuşmacılarına gönderilmesi
   • Hesap sahibinin arşivlemeyi etkinleştirmesi durumunda, doğrudan mesajlar
   • Toplantıdaki bir katılımcı arşivlemeye tabiyse, hesap sahibinin, toplantıdaki Herkese gönderilen mesajlara ve bu katılımcıya gönderilen doğrudan mesajlara erişimi olacaktır.
  • Kayıtlar: Hesap sahipleri, hesaplarında düzenlenen toplantıların ve webinarların kayıtlarının içeriğini izleyebilir. Ayrıca toplantı sesinin transkripti için gelişmiş özellikleri görüntüleyebilir, paylaşabilir ve etkinleştirebilir.
  • Anket, Soru-Cevap ve Geri Bildirim: Hesap sahibi, yanıtlar anonim olarak gönderilmediği sürece, yanıtlar veya geri bildirimlerle birlikte ad ve iletişim  bilgileri de dahil olmak üzere, anketlerine, Soru-Cevaplarına ya da geçmiş toplantı veya webinar geri bildirim taleplerine kimin cevap verdiğini görebilir.
 • Toplantı Sahipleri, Katılımcılar ve Davetliler: Toplantı sahipleri, katılımcılar ve davetliler e-postanızı, görünen adınızı ve profil resminizi görebilir. Toplantı sahipleri, katılımcılar ve davetliler (hesap sahibinin yaptığı ayarlara bağlı olarak) ayrıca, toplantı içeriğini, ses transkriptlerini, Herkese ya da doğrudan kendilerine gönderilen mesajları, dosyaları, beyaz tahtayı ya da toplantı sırasında paylaşılan diğer bilgileri görebilir, kayıt altına alabilir ve kaydedebilir. Toplantı sahipleri, toplantı sırasında oluşturulmuş Soru-Cevap ve anketlere verilen yanıtları da görebilir.
 • Webinar Panel Konuşmacıları ve Katılımcılar: Webinar sırasında katılımcılara yalnızca panel konuşmacılarının görünür olması mümkündür, ancak sesini açık tutmayı kabul eden katılımcılar diğer katılımcılar tarafından duyulabilir. Bir katılımcı, webinar sırasında panel konuşmacısı olmayı kabul ederse, yapılan ayarlara bağlı olarak, diğer katılımcılar tarafından da görülebilir. Panel konuşmacıları ve katılımcılar, katılımcı soruyu anonim olarak göndermediği sürece, Soru-Cevap sırasında soruyla birlikte soru soran katılımcının adını görebilir.
 • Canlı Yayınlar: Toplantı ve webinar sahipleri, üçüncü taraf bir siteye ya da hizmete canlı yayın yapmayı tercih edebilir; bu, canlı yayına erişimi olan herkesin, toplantıyı ya da webinarı görebileceği anlamına gelir.
 • Uygulamalar ve Entegrasyonlar:  
  • Hesap sahipleri, Zoom App Marketplace kullanımı aracılığıyla da dahil olmak üzere, hesaplarına ve kullandıkları Zoom ürün ve hizmetlerine   Zoom tarafından geliştirilen uygulamalar ve üçüncü taraf uygulamaları eklemeyi seçebilir ve ayrıca, hesaplarında düzenlenen toplantı, webinar ve sohbetlerde de dahil olmak üzere, kullanıcılarının, belirli Zoom ve üçüncü taraf uygulamaları ekleyip ekleyememelerini ve kullanıp kullanamamalarını kontrol de edebilir.
  • Hesap sahipleri, Zoom IQ (Zoom Ürün ve Hizmetleri’ni kullandıklarında işletmelerle ilgili içgörüler ve iş analitikleri sağlayan Zoom tarafından geliştirilmiş bir uygulama) gibi, kullandıkları uygulamalara ve hizmetlere -kurumsal hesaplarındaki e-posta iletişimleri gibi- diğer içerikleri entegre etmeyi de seçebilir. Ayrıca, hesap sahipleri, doğru bir transkript oluşturmak için bir konuşmacının diğerinden ayırt edilmesi amacıyla, Zoom'un toplantının ses kaydını analiz etmesini seçebilir. Ses analizi, transkript oluşturulduktan sonra saklanmaz.
  • Yaptıkları ayarlara bağlı olarak; hesap sahiplerinin, kullanıcıların ve misafirlerin kişisel verileri ve içerikleri, hesap sahipleri tarafından onaylanan uygulamalar ve entegrasyonlarla paylaşılabilir. Bunlar, uygulama ile paylaşılan hesap bilgileri, profil ve iletişim bilgileri, kayıt bilgileri, katılımcı listesi, ayarlar, içerik, ürün kullanımı, cihaz bilgileri veya e-postalar gibi yukarıda listelenen tüm kişisel veri kategorilerini içerebilir.
  • Uygulamanın, toplantıdan içerik (ses ve video dahil) toplaması halinde, toplantıdaki diğer katılımcılar toplantıda kullandığınız uygulamayı görebilir.
  • Ayrıca üçüncü taraf geliştiriciler, Zoom toplantılarını kendi web sitelerine veya uygulama deneyimlerine entegre edebilir ya da yerleştirebilir veya bir üçüncü taraf uygulamadan Zoom ürün ve hizmetlerine erişim sağlamasına izin veren Zoom versiyonları tasarlayabilir.
  • Hesap sahipleri ve kullanıcılar tarafından üçüncü taraf uygulamalar ve entegrasyonlarla paylaşılan kişisel bilgiler, Zoom'un değil, uygulama geliştiricilerinin hizmet koşullarına ve gizlilik politikalarına uygun olarak toplanır ve işlenir.

Gizlilik Hakları ve Tercihler

Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA), İsviçre’de veya İngiltere’de bulunuyorsanız ya da Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, lütfen aşağıdaki ilgili özel bölümleri dikkate alınız. Aksi halde, talebiniz üzerine ve yürürlükteki yasalar uyarınca:

 • Kontrolümüz altında, sizinle ilgili hangi kişisel verilerin olduğu hakkında sizi bilgilendireceğiz;
 • Bu kişisel verileri ya da önceki gizlilik tercihlerinizi, değiştirecek veya düzeltecek yahut sizi uygun araçlara yönlendireceğiz ve/veya
 • Bu kişisel bilgileri sileceğiz ya da sizi uygun araçlara yönlendireceğiz.

Zoom tarafından kontrol edilen kişisel verilerle ilgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen buraya tıklayınız. Yasal olarak izin verilen durumlarda, makul olmayan bir şekilde tekrarlanan veya sistematik olan, orantısız teknik çaba gerektiren veya başkalarının gizliliğini tehlikeye atan talepleri yerine getirmeyi reddedebiliriz. Hesap sahibi ya da lisanslı bir hesabın kullanıcısı olmanız halinde, hesabınızı ziyaret ederek ve kişisel verilerinizi doğrudan değiştirerek, kişisel verilerinizi etkilemek için de adım atabilirsiniz.

Çocuklar

Zoom, 16 yaşından küçük çocukların Zoom hesabı oluşturmalarına izin vermez.

18 yaşından küçük çocuklara eğitim hizmeti sunmak amacıyla Zoom ürün ve hizmetlerini kullanan eğitim kurumları için Zoom'un Çocukların Eğitim Gizliliği Bildirimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız. Bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin olarak, gizliliğe ilişkin herhangi bir soru veya yorumunuz varsa lütfen privacy@zoom.us adresine e-posta gönderiniz.

Aşağıdaki adres üzerinden yazılı olarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Zoom Video Communications, Inc.
Attention: Data Privacy Officer
55 Almaden Blvd, Suite 600
San Jose, CA 95113

Veya AEA veya Birleşik Krallık'taki temsilcimize de yazabilirsiniz:

Lionheart Squared Ltd
Attn: Data Privacy
2 Pembroke House
Upper Pembroke Street 28-32
Dublin
DO2 EK84
İrlanda Cumhuriyeti
e-posta: zoom@LionheartSquared.eu

Lionheart Squared Limited
Attn: Data Privacy
17 Glasshouse Studios
Fryern Court Road
Fordingbridge
Hampshire
SP6 1QX
Birleşik Krallık
İletişim: zoom@LionheartSquared.co.uk

Veri Koruma Görevlimiz ile privacy@zoom.us adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Yürürlükteki yasalar tarafından daha uzun bir saklama süresi öngörülmedikçe, kişisel verileri bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklanan kullanımları gerçekleştirmek için gerekli olduğu süre boyunca saklarız.

Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler aşağıdakileri içermektedir:

 • Sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu ve size, Zoom ürün ve hizmetleri sunduğumuz süre (örneğin, bizde bir hesabınız olduğu ve ürünlerimizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece);
 • Bilgilerin, hesapları üzerinden, hesap sahipleri tarafından değiştirilip değiştirilmediği veya kullanıcılar tarafından silinip silinmediğine ilişkin olarak;
 • Verileri saklamak için hukuki bir yükümlülüğümüz bulunup bulunmadığı (örneğin, bazı yasalar, silmeden önce işlemlerinize ilişkin belirli bir süre boyunca kayıt tutmamızı gerektirmektedir); ya da
 • Yasal konumumuz ışığında verilerin saklanmasının uygun olup olmadığı (örneğin, sözleşmelerimizin icra edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve geçerli zamanaşımı süreleri, dava veya idari soruşturmalarla ilgili olarak).

Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki Veri Korumaya İlişkin Özel Bilgiler

İlgili Kişilerin Hakları

AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık’ta bulunmanız halinde, veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen kişisel verilerinizle ilgili haklarınız özellikle şunları içermektedir:

 • Erişim ve/veya veri taşınabilirliği hakkı: Sizin hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel veriye erişme ve bazı durumlarda, bu verileri başka bir sağlayıcıya sunabilmeniz veya “taşıyabilmeniz” için bu verilerin size sağlanması hakkına sahipsiniz;
 • Silme hakkı: Bazı durumlarda, sizin hakkınızda tuttuğumuz bütün kişisel verileri silme hakkına sahipsiniz (örneğin, bu veriler asıl olarak toplandığı amaçlar için artık gerekli değilse);
 • İşlemeye itiraz etme hakkı: Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı ve/veya sizinle pazarlama amacıyla ticari iletişim kurmayı durdurmamızı talep etme hakkına sahipsiniz;
 • Düzeltme hakkı: Doğru olmayan veya eksik herhangi bir kişisel veriyi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz;
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı durumlarda, kişisel verilerinizi işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz (örneğin, sizin hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru olmadığını veya hukuka uygun olarak tutulmadığını düşünüyorsanız).

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız. Kişisel verilerinizi kullanmamızla ilgili herhangi başka bir sorunuz varsa lütfen bu Gizlilik Bildirimi’nin Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz? bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak talebinizi gönderiniz. Kimliğinizi doğrulayabilmek ve ilgili kişisel veriye erişim izniniz olduğundan emin olabilmek için sizden ek bilgi talep edebileceğimizi lütfen göz önünde bulundurunuz.

Ayrıca, veri koruma otoritesine şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel veri koruma otoriteniz ile iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi için Hukuki Sebep

Bilgilerinizi sadece hukuka uygun, şeffaf ve adil bir şekilde kullanmaktayız. Söz konusu kişisel verilere ve olaya ilişkin bağlama bağlı olarak Zoom, AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi bölgelerde bulunan kişiler bakımından kişisel verileri, veri sorumlusu olarak işlediğinde, bulunduğunuz yargı alanında geçerli olan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanmaktayız:

 • Sözleşmemiz için gerekli olması: Doğrudan sizinle bir sözleşme yaptığımızda, sözleşmeyi hazırlamak ve akdetmek, ayrıca, sözleşmeyi uygulamak ve yönetmek için (başka bir ifadeyle, hesap sahiplerine, kullanıcılarına ve hesaplarında düzenlenen toplantılara ve webinarlara katılmaya davet ettikleri kişilere, Zoom ürün ve hizmetlerini, özelliklerini ve hizmetlerini sunmak, ve faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uyma ve bunların yönetimi de dahil olmak üzere ilişkimizi ve sözleşmemizi yönetmek) kişisel verilerinizi sözleşmemize dayanarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi bu amaçlar için işleyemezsek, size tüm ürün ve hizmetleri sunamayabiliriz;
 • Belirli, geri alınabilir açık rızanıza uygun olarak: Reklam ve analiz ortaklarımızın kişiye özel reklam ve web sitesi kullanımı analizi sunmaları amacıyla çerezler kullanmak için önceden alınmış açık rızanıza dayanmaktayız. Çerez Ayarları’nda bulunan çerez yönetim aracımızı ziyaret ederek açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz;
 • Hukuki yükümlülüklerimize uymak için gerekli olması durumunda: Kişisel verilerinizi, AEA yasalarına, yönetmeliklerine, uygulama kurallarına, rehberlerine veya bizim için geçerli olan kurallara uymak ve kamu, resmi, yargı veya diğer düzenleyici yetkili AEA makamlarından gelen taleplere ve diğer iletişimlere yanıt vermek amaçlarıyla, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için işlemekteyiz. Bu; yanıltıcı, zarar verici, yetkisiz ya da yasal olmayan faaliyetlerin ("dolandırıcılık ve suistimalin tespiti") tespit edilmesi, araştırılması, önlenmesi ve durdurulmasını ve gizlilik yasalarına uyulmasını içermektedir;
 • Sizin veya başkalarının hayati menfaatini korumak için: Belirli kişisel verileri, çocuk cinsel istismarı materyali de dahil olmak üzere hayati menfaatini ve kamu güvenliğini etkileyen yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla hayati menfaatleri korumak için işlemekteyiz; ve
 • Kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatlerinize veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemesi kaydıyla meşru menfaatlerimiz (veya başkalarının meşru menfaatleri) için gerekli olması halinde: Kişisel verilerinizi bu tür meşru menfaatlere dayanarak: (i) size (faturalandırma, sözleşmesel yükümlülüklere uyma ve bunların yönetilmesini ve desteklenmesini içeren) hesap sahibi ve/veya ürün ve hizmetleri sağlayan bayi ile sözleşme yapmak ve uygulamak, (ii) ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek ile ürün ve hizmetlerdeki sorunları gidermek, (iii) kötü amaçlı davranışları ve Hizmet Şartları ve politikalarımızın ihlallerini tespit etmek ve önlemek, kötü veya güvenli olmayan deneyimleri önlemek veya araştırmak, ve güvenlik tehditlerini ele almak da dahil olmak üzere, hesapların, faaliyetlerin ve ürün ve hizmetlerin doğrulanmasını, bütünlüğünü, emniyetini ve güvenliğini temin etmek, (iv) ürün ve hizmetler ile ilgili pazarlama amacıyla ticari iletişimler, reklamlar ve promosyonlar göndermek ve (v) AEA dışı yasalara, yönetmeliklere, uygulama kurallarına, rehberlere veya bizim için geçerli olan kurallara uyma ve kamu, resmi, adli veya diğer düzenleyici yetkili AEA dışı makamlardan gelen taleplere ve diğer iletişimlere yanıt vermek, ayrıca, kurumsal ve sosyal sorumluluk taahhütlerimizi yerine getirmek, bize ve müşterilerimize ait haklar ile mülkiyet haklarını korumak, uyuşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerin icra edilmesini sağlamak amaçlarıyla işlemekteyiz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Zoom dünya çapında faaliyet göstermektedir, yani kişisel veriler, Zoom'un veya hizmet sağlayıcılarının müşterilerinin ve tesislerinin bulunduğu ve ilk başta toplandıkları ülke veya bölgenin dışına aktarılabilir ya da söz konusu ülke ve bölgenin dışında depolanabilir (örneğin, bir veri merkezinde) ve işlenebilir. Buna, katıldığınız toplantı veya webinarları düzenleyen ya da gönderdiğiniz mesajları alan hesap sahiplerinin bulunduğu ülkeler de dahildir.

Dolayısıyla, Zoom ürün ve hizmetlerini kullanarak veya yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi biri için kişisel veri sağlayarak, kişisel verilerinizin kurulu olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra AEA, İsviçre ve Birleşik Krallık dışındaki diğer ülkelere aktarılabileceğini veya bu ülkelerde saklanabileceğini kabul etmiş olmaktasınız. Bu tür ülkeler, ülkenizinkinden farklı ve daha az koruyucu veri koruma kurallarına sahip olabilir.

Kişisel verilerinizi, işlendikleri her yerde bu Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak korumakta ve yürürlükteki yasalar uyarınca korumak için uygun sözleşmesel veya diğer adımları atmaktayız. AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık'taki kullanıcıların kişisel verilerinin AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık dışındaki bir ülkede bulunan ve yeterli düzeyde veri korumasına sahip olduğu kabul edilmeyen bir alıcıya aktarıldığı durumlarda, aktarımın Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine tabi olmasını sağlamaktayız. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kaliforniya Gizlilik Hakları

Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası

2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) uyarınca, Kaliforniya’da ikamet edenler aşağıdaki haklara sahip olabilir:

 • Zoom'un topladığı kişisel veri kategorilerine ve belirli kişisel veri parçalarına, kişisel verilerin toplandığı kaynakların kategorilerine, kişisel verilerin toplanmasına yönelik ticari amaç(lar)a ve Zoom’un kişisel verileri paylaştığı üçüncü taraf kategorilerine erişme;
 • Belirli koşullar altında, kişisel verileri silme; ve
 • Kişisel verilerin ''satışını'' devre dışı bırakma (opt out). Kişisel verilerinizi geleneksel anlamda satmamaktayız. Bununla birlikte, birçok şirket gibi, çevrimiçi faaliyetlerinizle ilgili çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla toplanan bilgilere dayanarak çevrimiçi reklamları ilgi alanlarınıza göre özgünleştirmeye çalışan reklam hizmetlerini kullanmaktayız. Buna ilgi alanına dayalı reklamcılık denilmektedir. CCPA'nın "satış" teriminin kanuni tanımı geniş olup ilgi alanına dayalı reklamcılığı da içerebilmektedir. Ana sayfamızda da bulunan Kişisel Bilgilerimi Satmayın bağlantısına tıklayarak ve
  tercihlerinizi ayarlayarak daha fazla bilgi edinebilir ve web sitelerimizde, ilgi alanına dayalı reklamcılık amaçlı çerezlerin kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz (opt out). Tercihlerinizi,
  devre dışı bırakma (opt out) işlemini uygulamak istediğiniz her cihazdan ve her web tarayıcısından ayarlamanız gerekecektir. Bu özellik tercihinizi hatırlamak için bir çerez kullanır, bu nedenle tarayıcınızdaki tüm çerezleri temizlerseniz ayarlarınızı sıfırlamanız gerekecektir.

Zoom, CCPA kapsamındaki haklarınız uyarınca bu hakların herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacaktır.

Haklarınızı kullanmak için lütfen buraya tıklayınız veya +1-888-799-0566 numaralı telefonu arayınız. Web sitelerimizde çerezlerin ilgi alanına dayalı reklamcılık amaçlarıyla kullanımını devre dışı bırakmak (opt out) için yukarıdaki talimatları izleyiniz.

Talebinizin 10 iş günü içinde alındığını onaylayacak ve 45 takvim günü içinde anlamlı bir cevap verecek veya bu süre içerisinde cevap veremeyeceksek bunun gerekçesi ile uzatma süresini (90 güne kadar) size yazılı olarak bildireceğiz.

CCPA kapsamında, yalnızca siz veya yetkili bir temsilciniz kişisel verilerinizle ilgili bir talepte bulunabilir. CCPA kapsamındaki kişisel verilere erişme veya silme taleplerinize cevap vermek için kimliğinizi doğrulamamız gerektiğini unutmayınız. Bunu, (uygulanabilir ise) Zoom hesabınızda oturum açmanızı, hesabınızla ilgili bilgi sağlamanızı (profil bilgileri gibi elimizdeki bilgilerle karşılaştırılacaktır), gerçeğe aykırı beyanda bulunma yaptırımına tabi olarak kimliğinizle ilgili beyanda bulunmanızı ve/veya ek bilgi sunmanızı talep ederek yapabiliriz. Yazılı izin vererek ve kimliğinizi doğrulayarak veya vekâletname ile doğrulanmış tüketici talebinizi iletmek için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz.

Kaliforniya'nın Işık Tut Yasası

''Işık Tut'' olarak da bilinen Kaliforniya Medeni Kanunu'nun 1798.83 maddesi, Kaliforniya’da ikamet eden kişilerin, Kişisel Bilgilerinin (varsa) bir önceki takvim yılında üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa edilmesi hakkında yıllık olarak bilgi talep etmelerine izin vermektedir. Kişisel Bilgiler’i, üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Bu Gizlilik Bildirimi'nde Yapılacak Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi’ni, kişisel verileri toplama ve/veya işlemedeki değişiklikleri yansıtmak için düzenli aralıklarla güncelleyebilmekte ve güncellenmiş Gizlilik Bildirimi’ni web sitemizde en üstte "Son Güncelleme" tarihiyle birlikte yayınlamaktayız. Gizlilik Bildirimi’nde önemli değişiklikler yaparsak, ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce sizi bilgilendirecek ve size inceleme imkânı sunacağız.