ZOOM HİZMET ŞARTLARI

Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2023

ÖNEMLİ, DİKKATLİCE OKUYUN : ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VE İŞTİRAKLERİNİN ("ZOOM") WEB SİTESİNİ, ÜRÜNLERİNİ, HİZMETLERİNİ VE İLİŞKİLİ YAZILIMLARINI (BİRLİKTE “HİZMETLER” OLARAK ANILIR) KULLANABİLMENİZ VE BUNLARA ERİŞEBİLMENİZ İÇİN ARABULUCULUK TALEPLERİNİ KABUL ETMENİZ DE DAHİL OLMAK ÜZERE BU ŞARTLARA UYUM SAĞLAMANIZ VE BUNLARI KABUL ETMENİZ GEREKİR. KABUL ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELEYİN.

"KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNE/KUTUSUNA TIKLAYARAK/İŞARETLEYEREK, ZOOM WEB SİTESİNE ERİŞEREK VEYA ZOOM HİZMETLERİNİ KULLANARAK, HİZMET KOŞULLARI VE TÜM BELGELER, SİPARİŞ FORMLARI VE ŞİRKET POLİTİKALARI ("SÖZLEŞME" VEYA "TOS") İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. ZOOM HİZMETLERİ, BU HİZMET KOŞULLARINA TABİ OLMAK İÇİN YASAL OLARAK UYGUN OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILAMAZ.

Zoom Hizmetleri sağlayacaktır ve bu Sözleşmeye uygun olarak Hizmetlere erişebilir ve bu Hizmetleri kullanabilirsiniz. Zoom, buradaki Hizmetlerden herhangi birini İştiraklerinden herhangi biri aracılığıyla sağlayabilir. Çevrimiçi kayıt sayfası veya sipariş formu (her biri "Sipariş Formu") aracılığıyla Hizmet sipariş ederseniz, Sipariş Formu sipariş ettiğiniz Hizmetlerle ilgili ek hüküm ve koşullar ile bilgiler içerebilir. Kullanmayı seçtiğiniz belirli Hizmet için geçerli olan bu tür ek hüküm ve koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ek şartlar bu Hizmeti kullanımınızla ilgili olarak bu Sözleşmeye dahil edilir.

Sistem Gereksinimleri. Hizmetlerin kullanımı bir veya daha fazla uyumlu cihaz, İnternet erişimi (ücretler uygulanabilir) ve belirli yazılımlar (ücretler uygulanabilir) gerektirir ve zaman zaman güncelleme veya yükseltme yapmayı gerektirebilir. Hizmetlerin kullanımı donanım, yazılım ve İnternet erişimi içerdiğinden, Hizmetlere erişme ve bunları kullanma yeteneğiniz bu faktörlerin performansından etkilenebilir. Yüksek hızlı İnternet erişimi önerilir. Zaman zaman değişebilen sistem gereksinimlerinin Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul eder ve mutabık olursunuz.

 1. TANIMLAR. İşbu Sözleşmede aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır ve tekil ifadelere yapılan atıflar çoğul ifadelere atıf içermekte ve tam tersi de geçerlidir. Hizmete özgü tanımlar https://explore.zoom.us/tr/services-description/ adresinde bulunan Hizmetler Tanımı altında verilmektedir.
  "İştirak", bir Taraf ile ilgili olarak, söz konusu Tarafı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, o Taraf tarafından kontrol edilen veya o Taraf ile ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. İşbu Sözleşme amaçları bakımından "kontrol", en az yüzde elli (%50) ekonomik veya oy hakkına sahip menfaati veya söz konusu ekonomik veya oy menfaatinin mevcut olmaması halinde, yönetimin yönünü belirleme veya ona yön verme yetkisini ve söz konusu tüzel kişiliğin politikalarını belirleme yetkisini ifade eder.
  "Son Kullanıcı", Hizmetleri kullanan bir Oturum Sahibi veya Katılımcı (Hizmetler Tanımında tanımlandığı gibi) anlamına gelir.
  "İlk Abonelik Süresi", Sipariş Formu'nda belirtildiği gibi bir Hizmetin ilk abonelik süresi anlamına gelir.
  "Yasalar", Zoom'un sağlaması ve Müşteri'nin Hizmetler'i kullanımı için geçerli olan tüm ABD veya ABD dışı ulusal, bölgesel, eyalet, il veya yerel yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, yönetmelikler, idari kararlar, hükümler, kararnameler, emirler, direktifler, politikalar veya anlaşmalar anlamına gelir.
  "Hizmet Yürürlük Tarihi", İlk Abonelik Dönemi'nin Sipariş Formu'nda belirtildiği şekilde başladığı tarih anlamına gelir.
  "Yenileme Süresi", bir Hizmet'in İlk Abonelik Süresi'nden veya Sipariş Formu'nda belirtilen başka bir Yenileme Süresinden sonra başlayan yenileme abonelik süresi anlamına gelir.
  Vergiler ve Ücretler” ve “Vergiler veya Ücretler”, (Zoom'a yüklenen gelir vergisi haricinde) Hizmetlerin Müşteri'ye sunulması nedeniyle koyulan yürürlükteki tüm satış, kullanım, çevre veya mevzuat vergisi, KDV, harç, rüsum (gümrük vergisi dahil), ceza, fazla vergi veya matrah takdiri anlamına gelir.
  "KDV", Avrupa Birliği Üye Devletlerinde bu vergilerin, Mal ve Hizmet Vergisinin, PIS/COFINS, benzeri dolaylı Vergi veya Zoom'un Müşteriye sunduğu Hizmetlerle ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak uygulananlara benzer şekilde uygulanan Vergi yerine veya bu vergilere ek olarak uygulansın veya uygulanmasın her türlü katma değer vergisi ve benzer özelliklere sahip diğer vergiler anlamına gelir.
  Verileriniz”, Zoom'un Sözleşme hükümlerini yerine getirebilmesini ve Hizmetlere erişim sunabilmesini sağlamak için Zoom'a sunulan bilgiler anlamına gelir (ör., şirket adı, fatura adresi, vergi kimlik numarası, vergi tescil numarası, iletişim adı ve bilgileri). Verilerinizin doğruluğundan münhasıran sorumlusunuz ve Zoom'un Verilerinizdeki hatalar ve eksiklikler nedeniyle herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
 2. HİZMETLER. Zoom, belirtilen süre boyunca Sipariş Formunda açıklanan Hizmetleri ve Zoom tarafından genel kullanıma sunulan Hizmetlere yönelik standart güncellemeleri sağlayacaktır. Zoom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin zaman zaman Hizmetleri durdurabilir veya Hizmetlerin özelliklerini değiştirebilir. İlk Abonelik Dönemi veya ardından mevcut Yenileme Dönemi boyunca (hangisi uygunsa) Sipariş Formunda belirtilen minimum abonelik sayısına sahip olacaksınız. Sipariş Formunda belirtilen abonelik sayısında yapılan değişiklikler, sonraki Yenileme Dönemi başlangıcında geçerli olacaktır.
  1. Beta Hizmetleri. Beta ürün veya hizmetlerin her türlü kullanımı, ayrı beta hüküm ve koşullarına tabidir ve Beta kullanımı bu Sözleşme dışındadır. Taraflarca imzalanmış ayrı bir beta sözleşmesi yoksa, https://explore.zoom.us/tr/beta-terms-and-conditions/ adresinde açıklanan Beta Programı – Kullanım Koşulları, herhangi bir beta ürün veya hizmeti kullanımınız için geçerlidir.
 3. HİZMET KULLANIMI VE SORUMLULUKLARINIZ. Hizmetleri, ancak bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanabilirsiniz. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri kullanmasından yalnızca siz sorumlusunuz ve kayıt, fikri mülkiyet, gizlilik ve ihracat kontrolüyle ilgili Yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sizin ve her bir Son Kullanıcının Hizmetleri kullanımıyla bağlantılı tüm Yasalara uyacak ve bu Yasalara uyulmasını sağlayacaktır. Hizmetlerin kullanımı yasak olduğu durumlarda geçersizdir. Toplantı Sahibi olmak üzere atanan kişi dışındaki herhangi bir kişinin Toplantı Sahibi aboneliklerinin paylaşılması kesin olarak yasaktır.
  1. Kayıt Bilgileri Belirli Hizmetler için kaydolmak ve(ya) söz konusu Hizmetleri kullanmak için Kendiniz hakkında bilgi sağlamanız gerekebilir. Bu bilgilerin doğru olduğunu kabul etmektesiniz. Sizden kullanıcı adı ve şifre seçmeniz de istenebilir. Kullanıcı adınız ve şifrenizin güvenliğini sağlamaktan tamamen sorumlu olduğunuzu ve herhangi bir üçüncü tarafa bu bilgileri açıklamamayı kabul edersiniz.
  2. İçeriğiniz. Hizmetleri kullanırken gönderdiğiniz veya ilettiğiniz ya da görüntülediğiniz veya yüklediğiniz içerikten (“İçerik”) ve İçeriği kullanmak ve üçüncü taraf haklarıyla ilgili uygun bildirimleri sağlamak için üçüncü tarafın iznini almanızı gerektiren Yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere İçerikle ilgili tüm Yasalara uymaktan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Zoom'a İçerik yükleme hakkına sahip olduğunuzu ve bu tür bir kullanımın üçüncü bir tarafın haklarını ihlâl etmediğini veya çiğnemediğini beyan ve garanti edersiniz. Hiçbir koşul altında Zoom; (a) Hizmetleri kullanırken iletilen veya görüntülenen içeriklerden, (b) içerikteki hatalardan veya eksikliklerden veya (c) içerik kullanımı, içeriğe erişim veya erişimin reddedilmesi sonucunda meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Zoom, herhangi bir İçerikten sorumlu olmasa da bu Sözleşmenin ya da herhangi bir geçerli yasanın bir hükmünü ihlâl ettiğini fark eder ise içeriği Size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda silebilir. Hizmetler üzerinde veya hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz İçerikte zaten sahip olduğunuz telif hakkını ve diğer haklarınızı korursunuz.
  3. Kayıtlar. Tüm kayıt yasalarına uyumdan siz sorumlusunuz. Oturum sahibi, Zoom Meetings ve Zoom Webinars oturumlarını kaydetmeyi tercih edebilir. Hizmetleri kullanarak, katıldığınız Zoom toplantılarının veya web seminerlerinin kayıtları sistemlerimizde depolanıyorsa, bu toplantıların veya web seminerlerinin kayıtlarını Zoom'a saklama izni vermiş oluyorsunuz. Kayıt etkinleştirildiğinde bir bildirim (görsel yahut başka şekilde) alacaksınız. Kaydedilmeyi kabul etmezseniz, toplantıyı ya da web seminerini terk edebilirsiniz.
  4. Yasaklı Kullanım. Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmayacağınızı ve herhangi bir Son Kullanıcının bu amaçlar için kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz: (i) Hizmetlerin altında yatan herhangi bir teknolojiyi (ör. herhangi bir kaynak kodu, süreç, veri seti veya veritabanı, yönetim aracı, geliştirme aracı, sunucu veya barındırma sitesi vb.) değiştirmek, özelleştirmek, parçalarına ayırmak, kaynak koda dönüştürmek, bu tür teknolojinin türevlerini hazırlamak, bu tür teknolojiye ait iyileştirmeler hazırlamak, bu tür teknolojiden yenilikler elde etmek, bu tür teknolojide tersine mühendislik yapmak veya bu tür teknolojiye erişim sağlamaya çalışmak; (ii) Hizmetleri, bilinçli olarak ya da ihmal sonucu Zoom’un ağlarını, Sizin hesaplarınızı veya Hizmetleri istismar edecek, bunlara müdahale edecek ya da bunları sekteye uğratacak bir şekilde kullanmak; (iii) geçerli yasa uyarınca yasadışı, hileli, yanlış veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunmak, (iv) üçüncü tarafların fikri mülkiyetini veya diğer haklarını ihlal edebilecek her türlü materyali Hizmetler aracılığıyla iletmek; (v) rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak veya bunlarla kıyaslamak ya da Hizmetlerin herhangi bir özelliğini, işlevini veya grafiklerini kopyalamak; veya (vi) Hizmetleri, taciz edici, iftira niteliğinde, tehdit edici, müstehcen, yakışıksız, herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek veya başka şekilde yasa dışı olan, hukuki sorumluluk doğurabilecek veya herhangi bir yasa veya düzenleme çerçevesinde cezai suç teşkil edebilecek veya teşvik edebilecek her türlü mesaj veya materyali iletmek için kullanmak; (vii) Hizmetlerin performansına herhangi bir şekilde zarar vermeyi, bunu engellemeyi, yok etmeyi veya olumsuz yönde etkilemeyi amaçlayan veya bunları yapan ya da Zoom'a veya Hizmetlerin diğer kullanıcılarına ait diğer donanım, yazılım veya ağlarından bilgi ya da veri toplamayı veya çıkarmayı amaçlayan ya da bunlara zarar vermeyi amaçlayan veya bunları yapan herhangi bir yazılım, İçerik ya da kod yüklemek veya iletmek; (viii) Hizmetlere veya Hizmetlere ya da Zoom'un güvenlik sistemlerine bağlı sunuculara veya ağlara zarar verebilecek, başka şekilde müdahale edebilecek ya da aşırı yük olabilecek, bunları bozabilecek ya da devre dışı bırakabilecek, kesintiye uğratabilecek herhangi bir faaliyette bulunmak veya Hizmetleri ya da Zoom hesabını bu şekilde kullanmak. (ix) Hizmetleri herhangi bir Zoom politikasını ihlal edecek şekilde veya istenmeyen e-posta, ihracat kontrolü, mahremiyet ve terörle mücadele yasaları ve ses ve video kaydı konularının rızasının alınmasını gerektiren yasalar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde kullanmayacaksınız ve tüm bu yasa ve yönetmeliklere uymada tek sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
  5. Kullanım Sınırlamaları. Hizmetleri ya da Hizmetlerden oluşturulmuş rapor veya verileri, Zoom ile yaptığınız ayrı bir sözleşmeyle özel olarak izin almadığınız takdirde herhangi bir amaç için kopyalayamaz, yeniden satamaz ya da dağıtamazsınız. Tarafınızdan satın alınan Hizmetleri üçüncü taraflara sunamaz, herhangi bir web sitesinde gösteremez ya da (Sizin oluşturduğunuz İçerik dışında) bir Hizmetten elde edilen Hizmetleri veya İçeriği başka bir şekilde yayınlayamaz veya Hizmetlerden gelir elde edemez ya da Hizmetleri, Hizmetlere büyük ölçüde benzer bir hizmetin veya ürünün geliştirilmesi, üretimi veya pazarlanması için kullanamazsınız.
 4. SON KULLANICILAR İÇİN SORUMLULUK Hesabınız üzerinden Hizmetlere erişen veya Hizmetleri kullanan tüm Son Kullanıcıların faaliyetlerinden siz sorumlusunuz ve bu tür Son Kullanıcıların bu Sözleşmenin şartlarına ve her türlü Zoom politikasına uymasını sağlamayı kabul edersiniz. Zoom, ihlâller için hiçbir yükümlülük ya da sorumluluk kabul etmez. Hizmetlerin herhangi bir kişi tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak bu Sözleşmenin ihlal edildiğini fark ederseniz lütfen trust@zoom.us üzerinden Zoom ile iletişime geçin. Zoom, dikkatini çeken şikayetleri ve ihlâlleri araştırabilir ve uyarı yayınlamak, içeriği kaldırmak veya hesapları ve/veya Kullanıcı profillerini sonlandırmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygun olduğuna inandığı herhangi bir (veya hiç) eylemde bulunabilir. Zoom, Hizmetleri kullanırken görüntülenen herhangi bir veri veya içerik için, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir veri veya içerikteki hata veya eksiklikler veya veri veya içeriğe erişim, erişim veya erişimin reddedilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü zarar veya ziyan dahil olmak üzere hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.
 5. İÇERİK İÇİN ZOOM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Zoom, sektör standartlarına uygun olarak İçeriğin yetkisiz olarak ifşa edilmesini veya içeriğe erişimini önlemek için makul fiziksel ve teknik önlemleri koruyacaktır. Zoom, İçeriğe yetkisiz erişim olduğunu fark ederse Sizi bilgilendirecektir. Zoom a) bu Sözleşmede ve Zoom'un Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen; b) Sizin yetkilendirdiğiniz veya talimat verdiğiniz şekilde, c) bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu şekilde; veya d) Kanunun gerektirdiği şekilde harici İçeriğe erişmeyecek, görüntülemeyecek veya işlemeyecektir. Zoom'un İçerikle ilgili başka bir yükümlülüğü yoktur.
 6. UYGUNLUK. En az 16 yaşında olduğunuzu ve aksi takdirde bu Sözleşmede belirtilen şartlara, koşullara, yükümlülüklere, onaylara, beyanlara ve garantilere girebilecek ve bu Sözleşmeye uyabilecek durumda olduğunuzu onaylarsınız. 16 yaşın altında olduğunuzu veya başka bir şekilde uygun olmadığınızı düşünüyorsak erişiminiz uyarılmadan sonlandırılabilir.
 7. AMAÇLANAN KULLANIM; ÇOCUKLARIN KULLANIMINA KISITLAMA. Hizmetler işletme kullanımına yöneliktir. Hizmetleri, bu sözleşmenin hüküm ve sınırlamalarına tabi olarak başka amaçlar için kullanmayı seçebilirsiniz. Zoom, Eğitim için Zoom (K-12) kullanarak bir Okul Abonesi (bu terim Hizmet Açıklamasında tanımlandığı gibi) aracılığıyla olmadığı sürece, 16 yaşın altındaki bireyler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 8. ÜCRETLER VE İPTAL. Zoom’un Hizmetler için borçlu olunan ve ödenmemiş tüm tutarları Sizin seçtiğiniz ve Zoom’un onayladığı kredi kartınızdan ya da diğer ödeme mekanizmasından (“Hesabınız”) tahsil edebileceğini kabul edersiniz. Bu Sözleşme çerçevesinde bize yaptığınız tüm ödemeler için yasalar tarafından gerekli kılınabilecek kesinti ve stopajlardan siz sorumlu olursunuz. Herhangi bir ödemede böyle bir kesinti ya da stopaj (yurt içi veya uluslararası stopaj vergileri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) gerekirse bu ek tutarları siz ödeyecek ve bizim aldığımız net tutarın bu Sözleşme kapsamında borçlu olunan ve ödenmesi gereken tutara eşit olmasını sağlayacaksınız. Bu Sözleşme çerçevesinde yapılan ödemelerle ilgili vergiler için alınabilecek herhangi bir stopaj veya kesintiyi azaltmak ya da ortadan kaldırmak için usulünce talep edilen vergi formlarını size sağlayacağız. İlk Abonelik Dönemi veya ardından mevcut Yenileme Dönemi boyunca (hangisi uygunsa) tüm ödeme yükümlülüklerinin iptal edilemeyeceğini ve ödenen tüm tutarların iade edilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman Hizmet fiyatlarını değiştirebilir. Fiyat değişiklikleri, Sonraki Yenileme Döneminin başlangıcında geçerli olacaktır. Şu şartla ki Zoom Size, ilk Abonelik Döneminin veya Yenileme Döneminin bitişinden önce bu fiyat artışı hakkında makul bir sürede bildirimde bulunacaktır. Sipariş Formunda belirtilen fiyatlar, indirim veya promosyon fiyatını içerebilir. Bu indirimler veya promosyon fiyatı tutarları geçici olabilir ve herhangi bir ek bildirim olmaksızın Yenileme Dönemi başlangıcında sona erebilir. Zoom, kendi münhasır ve makul takdirine bağlı olarak herhangi bir promosyon, satış veya özel teklifi sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Zoom'un Hesabınız üzerinden Hizmetler için Zoom'a olan ücretlerini tahsil edememesi durumunda, Zoom'un sizden bu tür ücretleri tahsil etmek için gerekli gördüğü diğer adımları atabileceğini ve Zoom'un bu tür tahsilat etkinliğiyle bağlantılı olarak, tahsilat ücretleri, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil maruz kaldığı tüm masraflardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Zoom'un ayda % 1,5'in altında veya vadesi geldiğinde ödenmeyen tutarlarda yasaların izin verdiği en yüksek tutarda faiz alabileceğini kabul edersiniz.
 9. VERGİLER. Aksi belirtilmedikçe, Zoom tarafından gösterilen tüm fiyat ve ücretlere vergi ve düzenleme ücretleri, hizmet ücretleri, kurulum ücretleri, abonelik ücretleri veya Hesabınızla ilişkili diğer tüm ücret veya masraflar dahil değildir. Mümkün olduğunda Vergiler ve düzenleme ücretleri yerel yasalara ve düzenlemelere istinaden Zoom tarafından düzenlenen faturalarla tahsil edilecektir. Zoom, takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, vadesi gelen Vergi tutarını hesaplayacaktır. Tahsil edilen vergiler ve düzenleme ücretleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
  1. KDV Faturaları. Yasaların gerektirmesi halinde Zoom bir KDV faturası veya ilgili vergilendirme makamının KDV faturası olarak kabul edeceği bir belgeyi Size düzenleyecektir. Bu faturanın elektronik olarak düzenlenebileceğini kabul etmektesiniz.
  2. Vergi muafiyetleri. Herhangi bir Vergi veya Ücretten muafsanız Zoom'a, bu muafiyet durumunu ilgili vergi makamlarına ispat eden tüm uygun vergiden muaf olma belgelerini ve/veya diğer belgeleri sunmalısınız. Zoom, vergi muafiyet belgelerini gözden geçirme ve doğrulama hakkını saklı tutar. Vergiden muafiyet belgeleri geçerli değilse Zoom geçerli vergileri Size uygulama hakkını saklı tutar.
  3. Vergilerin ve Ücretlerin Ödenmesi Zoom'a geçerli Vergi ve Ücretleri ödeyeceksiniz. Zoom'un Size Hizmetleri sunmasının sonucu olarak borçlanılan tüm Vergi ve Ücretleri münhasıran ödemekle yükümlüsünüz. Herhangi bir Vergi ve Ücret ödemeniz gerekiyorsa bu tutarları Zoom'a ödenmesi gereken tutarlarda herhangi bir kesinti veya mahsuplaşma olmaksızın ödemeniz gerekir ve bu ek tutarları gerekli olduğu kadar ve Zoom'un herhangi bir kesinti veya mahsuplaşma yapılmamış gibi tam olarak almasını sağlayacak şekilde ödeyeceksiniz.
  4. Müşterinin ödemesi gereken KDV. Vergilerin ve Ücretlerin Sizin tarafınızdan Zoom yerine vergi makamlarına sorumlu sıfatıyla veya diğer benzeri mekanizmalar ile ödenmesi gerekiyorsa Zoom'a Zoom'un şirket yapınızı görmesini sağlayacak geçerli KDV tescil numarası (veya ilgili KDV yasalarında gerekli benzeri bilgiler) gibi tüm uygun kanıtları sunmalısınız. Zoom, KDV tescil numaranızı gözden geçirme ve doğrulama hakkını saklı tutar. KDV tescil numarasının geçerli olmaması halinde, Zoom geçerli KDV'yi yine de sizden tahsil etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, KDV'nin sizin tarafınızdan bir vergi makamına sorumlu sıfatıyla ödenmesi gerekiyorsa bu tutarları Zoom'un gerekli tüm ödeme tutarını alacak şekilde söz konusu vergi makamına ödemekle münhasıran sorumlusunuz.
  5. Vergi tayini. Vergi tayini, prensipte Müşterinin Müşteri Verilerine dayanarak ticari faaliyetlerini kurduğu konuma göre ya da şahıslar söz konusu olduğunda şahsın kalıcı ikamet ettiği konuma göre belirlenir. Bu ise Zoom tarafından "Satın Alan" adresi olarak tanımlanır. Zoom, Konumunuzun doğru olup olmadığını doğrulamak için bu konumu diğer geçerli kanıtlara göre çapraz referansla kontrol etme hakkını saklı tutar. Konumunuzun yanlış olması halinde, Zoom vadesi gelmiş Vergi ve Ücretleri Sizden tahsil etme hakkını saklı tutmaktadır.
  6. Kullanım ve tasarruf hakkı. Zoom Hizmetlerini satın almış iseniz ve bu Hizmetler bu Hizmet Şartlarının 9(e) Bölümüne göre belirtilen Konumunuzdan farklı bir ülkede Sizin iştirakiniz tarafından kullanılıyorsa gerekli durumlarda bu belgenin Sizin iştirakinize sağlandığını kabul etmektesiniz. Hizmetleri satın almışsanız ve bu Hizmetlerin bu Hizmet Şartlarının 9(e) Bölümünde belirtilen Konumunuzdan farklı bir ülkedeki bir şube veya şahıs tarafından kullanılması ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması halinde, Zoom'a bu tahsis edilen Hizmetler hakkında bilgi vereceğinizi ve Zoom'un bu Hizmetlerin kullanımı ve tasarrufuna dayanarak Vergi ve Ücret tahsil etme hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.
 10. FESİH. Zoom web sitesi, Hesabınızı nasıl feshedeceğiniz hakkında bilgi içerir. Belirli bir dönem için bir Hizmet satın aldıysanız, söz konusu fesih geçerli dönemin son gününde geçerli olacaktır. Sipariş Formunuz, taraflardan biri bir sonraki Yenileme Döneminin başlamasından en az otuz (30) gün önce fesih bildiriminde bulunmadığı sürece bir Yenileme Süresinin otomatik olarak başlamasını sağlayabilir. Burada yer alan aksine bir hükme bakmaksızın bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymazsanız Zoom bu Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve daha önce sizin ödediğiniz ücretleri vermeyebilir. 1. ve 3. ve 22. bölümler (dahil), bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde bile geçerli olmaya devam edecektir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde, Hizmetlerin herhangi bir şekilde kullanımına son vermeniz gerekmektedir. Zoom'un Sözleşmeyi ciddi anlamda ihlal etmesi ve söz konusu ihlali yazılı olarak bildirmenizden sonraki otuz (30) gün içinde bu ciddi ihlali düzeltmemesi halinde bu Sözleşmeyi yazılı fesih bildiriminde bulunarak feshedebilirsiniz.
 11. MÜLKİYET HAKLARI. Zoom ve/veya tedarikçileri, Hizmetlerdeki tüm mülkiyet haklarının ve Hizmetlerle ilişkili veya görüntülenen tüm ticari adlarda, ticari markalarda, hizmet markalarında, logolarda ve alan adlarında ("Zoom İşaretleri") mülkiyetini elinde tutar. Açık yazılı izin olmadan Zoom'un herhangi bir Zoom İşaretini veya diğer özel bilgilerini (resimler, metin, sayfa düzeni veya form dahil) çerçeveleyemez veya çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Zoom'un açık yazılı izni olmadan Zoom İşaretlerini kullanan herhangi bir meta etiket veya başka bir "gizli metin" kullanamazsınız.
 12. GİZLİLİK. Taraflardan her biri, diğer tarafın işi, sistemleri, operasyonları, kaynak kodları, Hizmetleri, stratejik planları, müşterileri, fiyatları (fiyat koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), yöntemleri, süreçleri, finansal verileri, programları ve/veya ürünleri ile ilgili olarak diğer tarafça herhangi bir biçimde sunulan ve "gizli" olarak kabul edilen ya da makul şekilde insanların gizli olduğunu bildiği veya anlaması gerektiği tüm halka açık olmayan bilgileri (bundan böyle "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecektir) gizli kabul etmeyi ve bunları korumayı kabul etmektedir. Taraflardan her biri, diğer tarafa ait Gizli Bilgileri mümkün olduğu kadar az kişiye ve yalnızca bilmesi gereken kişilere, yani kendisinin veya İştiraklerinin personeli olan kişilere bu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü ile birlikte ifşa etmekle sınırlı tutmayı kabul etmektedir. Alıcı taraf sözleşme kapsamındaki ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekmedikçe veya burada açıkça izin verilmedikçe şunları yapamaz: (i) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerini ifşa eden tarafın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir kişi, firma veya kuruluşa ifşa etmek veya (ii) ifşa eden tarafın Gizli Bilgilerini kendi menfaati veya üçüncü bir tarafın menfaati için kullanmak.
  1. İstisnalar. “Gizli Bilgiler” şu özelliklere sahip İçerikleri veya bilgileri içermeyecektir: (a) bu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın diğer taraftan alındığı anda bir tarafça daha önceden yasal olarak bilinmesi; (b) taraflardan birinin yanlış eylemi olmaksızın herkes tarafından bilinmesi veya herkesin kullanımına sunulması veya bu hale gelmesi; (c) bu hizmet şartlarını ihlal etmeksizin veya kısıtlamaksızın üçüncü bir tarafça yasal olarak alınması; veya (d) Sözleşmeye tabi olarak diğer tarafça sunulan herhangi bir özel, halka açık olmayan bilginin kullanımı olmaksızın bir tarafça geliştirilmesi.
  2. İstisna. Taraflardan herhangi biri yasa, yönetmelik veya mahkeme emri ile talep edildiği durumlarda Gizli Bilgileri, bu yasa, yönetmelik veya mahkeme emrine tabi olan tarafın, izin verilmesi halinde ifşa öncesinde diğer tarafın bu bilgilerin üçüncü tarafa ifşa edilmesini önlemek veya kısıtlamak amacıyla koruyucu hüküm tespit etme fırsatı temin edebilmesi amacıyla bu kullanım veya gereklilik hakkında diğer tarafa bildirimde bulunması şartıyla ifşa edebilir.
  3. Gizlilik Süresi ve Yükümlülükler. Hizmet Şartlarının bu bölümünde beyan edilen gizlilik yükümlülükleri, bilgilerin ifşa edilmesinden itibaren beş (5) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Her iki taraf da (a) diğer tarafın Gizli Bilgilerini korumak için makul adımlar atmayı (bu adımlar alıcı tarafın kendi Gizli Bilgilerini korumak için aldığı önlemler kadar koruyucu olmalı ve makul koruma standardından az olmamalıdır); (b) Gizli Bilgilerin yetkisiz kullanımı veya ifşası tespit edildiğinde ifşa eden tarafa derhal bildirimde bulunmayı ve (c) alıcı tarafın yetkisiz ifşası halinde Gizli Bilgilerin kontrolünü tekrar ele almak ve daha fazla yetkisiz kullanımı veya ifşaatı önlemek için ifşa eden tarafla iş birliği yapmayı kabul etmektedir.
 13. TELİF HAKKI. Telif hakkıyla korunan materyalleri, ticari markaları, tanıtım haklarını veya diğer mülkiyet haklarını, söz konusu mülkiyet haklarının sahibinin önceden yazılı onayını almadan hiçbir şekilde yayınlayamaz, değiştiremez, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Zoom, başka bir tarafın telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir Kullanıcıya Hizmetlere erişimi reddedebilir. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, telif hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen burada belirtildiği şekilde Zoom'u bilgilendirin.
 14. İHRACAT KISITLAMALARI.Hizmetlerin veya bir kısmının İhracat İdaresi Yönetmeliği, 15 C.F.R.'a tabi olduğunu kabul edersiniz. Bölüm 730-774, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer geçerli ülke ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına tabi olabilir ("İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasaları"). Zoom, talep üzerine Hizmetleri için geçerli olan ABD ihracat sınıflandırma(lar)ını sağlayacaktır. Siz ve Son Kullanıcılarınız, İhracat Kontrol ve Yaptırım Kanunlarını ihlal ederek, Hizmetlerin herhangi bir kısmına veya ilgili teknik bilgi veya materyallere doğrudan ya da dolaylı olarak erişemez, kullanamaz, ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, yönlendiremez, aktaramaz veya ifşa edemezsiniz. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt edersiniz: (i) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın (a) ABD ticari yaptırımlarına veya diğer önemli ticari kısıtlamalara tabi olan bir ülkenin (Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) vatandaşı olmadığınızı veya burada yaşamadığınızı ve sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetlere bu ülkelerde veya bölgelerde erişmeyeceğinizi veya kullanmayacağınızı veya Hizmetleri ihraç etmeyeceğinizi, yeniden ihraç etmeyeceğinizi, yönlendirmeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı; (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler ve Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar Listesinde yer alan kişiler olmadığınızı veya böyle bir şirkette bireysel olarak ya da bir bütün halinde %50 veya daha fazla sahipliğinizin olmadığını ve (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Taraflar Listesi, Tüzel Kişi Listesi ve Doğrulanmamış Liste ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın silahlanmayla ilgili listelerinde yer almadığınızı; (ii) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın Çin, Rusya veya Venezuela'da bulunduğunuz halde Askeri Son Kullanıcılar olmadığınızı ve 15 C.F.R. 744.21'de tanımlandığı gibi Zoom’un Hizmetlerini Askeri Son Kullanıma sunmayacağınızı; (iii) Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından oluşturulan veya gönderilen hiçbir İçeriğin İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına göre ifşa edilmesi, aktarılması, indirilmesi, ihraç edilmesi veya yeniden ihraç edilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını ve (iv) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın, ABD Ticaret Bakanlığı veya ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan ABD anti boykot yasalarını ihlal edecek veya bu yasalar uyarınca cezalandırılacak herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı. İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına uymak ve herhangi bir değişiklik için bunları izlemekle yalnızca siz sorumlusunuz.
 15. YÜKSEK RİSKLİ KULLANIM YASAĞI. Hizmetler, nükleer tesislerin, uçak navigasyon/iletişim sistemlerinin, hava trafik kontrolünün ve yaşam destek veya silah sistemlerinin çalışması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere arıza emniyetli kontroller gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır veya lisanslanmamıştır. Hizmetler, YÜKSEK RİSKLİ ortamlarda kullanılmayacaktır.
 16. İHTİYATİ TEDBİR. Hizmetlerin işbu Sözleşmeye aykırı kullanımı veya Hizmetlerle ilgili teknik bilgi veya materyallerin aktarımı, alt lisanslaması, kopyalanması veya ifşa edilmesinin Zoom, İştirakleri, tedarikçileri ve Zoom tarafından Hizmetleri yeniden satmak, dağıtmak veya tanıtmak üzere yetkilendirilmiş diğer tarafları ("Satıcılar") onarılamaz şekilde yaralayabileceğini ve bu gibi durumlarda Zoom, İştiraklerinin, tedarikçilerinin ve Bayilerinin, ihtiyati tedbir kararı dahil ancak bununla sınırlı olmayan, tahvil veya başka bir güvenlik tedbiri talep etmeden adil bir kararı almaya hak kazanacaklarını kabul etmektesiniz.
 17. GARANTİ OLMAMASI.HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANDIĞINI VE ZOOM’UN, İŞTİRAKLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE SATICILARININ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMAMA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDETTİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE BAYİLERİ, HİZMETLER ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ YA DA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. HİZMETLERİN KULLANIMI TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. İNDİRİLEN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MALZEME VE/VEYA VERİ SİZİN TAKDİRİNİZE BAĞLIDIR VE RİSK SİZE AİTTİR. HİZMETLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. HİZMETLERİN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSK SİZE AİTTİR. ZOOM, KULLANICILAR ARASINDAKİ HERHANGİ BİR KULLANICI BİLGİSİNİN VEYA İLETİŞİMİN TUTULMASINDAN DOLAYI HİÇBİR BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. ZOOM, HİZMETLERİN KULLANIMINDAN BELİRLİ BİR SONUÇ GARANTİ EDEMEZ VE SÖZ VERMEZ. KULLANMANIN RİSKİ SİZE AİTTİR.
 18. TAZMİNAT. Hizmetleri kullanmanızdan, işbu Sözleşmeyi ihlal etmenizden ya da Sizin veya Sizin hesabınızın herhangi bir başka kullanıcısının herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya ilgili tüzel kişiliğin diğer haklarının ihlal edilmesinden veya bunlar tarafından ihlal edilmesinden kaynaklanan her türlü üçüncü şahıs hak talebi, sorumluluk, hasar ve/veya masraflardan (avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Zoom’u, iştiraklerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, danışmanlarını, acentelerini, tedarikçilerini ve Bayilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.
 19. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.GEÇERLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, ZOOM YA DA İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA SATICILARI HAKSIZ DAVRANIŞ (İHMAL DAHİL), SÖZLEŞME GEREĞİ YA DA HUKUKİ TEORİ KAYNAKLI OLARAK HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI YA DA TEKNİK HİZMETLERİN VEYA DİĞER DESTEK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI YA DA SAĞLANAMAMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, CEZA VEYA BAĞLI ZARARLARDAN (FAALİYET KÂRININ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, TİCARİ BİLGİLERİN KAYBI YA DA DİĞER MADDİ KAYIP VEYA HASAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU; ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA SATICILARI BÖYLE ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ YÖNÜNDE BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR. HER HALÜKARDA, ZOOM'UN, İŞTİRAKLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE SATICILARININ MAKSİMUM KÜMÜLATİF SORUMLULUĞU İLE İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN TALEPLER İÇİN MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLUNUZ, SÖZ KONUSU TALEPLERE YOL AÇAN OLAY VEYA KOŞULLARDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇİNDE (VARSA) HİZMETLER İÇİN SİZİN TARAFINIZDAN FİİLEN ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. Bazı eyaletler ve yargı bölgeleri sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama Sizin için geçerli olmayabilir.
 20. TAHKİM SÖZLEŞMESİ; TOPLU DAVALARDAN FERAGAT. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorsanız, anlaşmazlıkları Belge A hükümlerine uygun olarak tahkim yoluyla yalnızca bireysel olarak çözmeyi kabul etmektesiniz. Taraflar, toplu veya müşterek dava, genel hususi temsilci davası ya da herhangi bir tarafın temsil yetkisiyle hareket ettiği veya hareket etmeyi teklif ettiği başka bir kovuşturma şeklinde herhangi bir dava ya da kovuşturma açma hakkından açıkça feragat eder.
 21. GİZLİLİK VE DİĞER POLİTİKALAR. Zoom, kişisel verileri Gizlilik Bildirimi'ne uygun şekilde toplayacak ve/veya işleyecektir. Bu Sözleşmeye atıfta bulunularak dahil edilen tüm politikalara, https://explore.zoom.us/tr/trust/resources/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, işletme ve eğitim hesabı veya kurumsal hesap sahibiyseniz ve Hizmet kullanımınız Zoom'un Son Kullanıcılarınızın kişisel verilerini bir veri işleme sözleşmesine uygun şekilde işlemesini gerektiriyorsa, Zoom, bu tür kişisel verileri Zoom Kürsel Veri İşleme Eki'ne göre işleyecektir. Ayrıca, Zoom’un, sizinle e-posta yoluyla veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili bilgiler üzerinden, pazarlama mesajları veya uyarıları almayı tercih etmemenize bakılmaksızın, iletişim kurabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.
 22. 22. ABD EYALET KANUNLARI GİZLİLİK EKİ. Bir (i) "işletme" iseniz ve "kişisel bilgileri" Sizin adınıza işliyorsak (bu terimlerin, değiştirilmiş hâliyle 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasasında tanımlanan anlamları uyarınca) veya (ii) bir "veri sorumlusu" iseniz ve biz "kişisel verileri" Sizin adınıza işliyorsak (bu terimlerin diğer geçerli ABD eyalet veri gizliliği kanunlarında tanımlanan anlamları uyarınca) ya da (iii) hem (i). hem de (ii). maddelerinde belirtilen kriterlerin ikisini de karşılıyorsanız, Zoom ABD Eyalet Kanunları Gizlilik Eki buraya başvuru amacıyla dahil edilmiştir ve Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için geçerli olacaktır.
 23. ÇEŞİTLİ
  1. Yasa ve Mahkeme Seçimi. Bu Sözleşme, Kaliforniya’da ikamet eden kişilerce Kaliforniya’da kabul edilen ve yapılan sözleşmeler üzerinde geçerli olduğu şekilde, Kaliforniya Eyaleti, ABD yasalarına tabidir ve bu yasalar altında hazırlanmıştır. Belge A'da belirtilenler dışında, Taraflar Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan ve hizmet veren eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yerini ve Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki federal mahkemeleri kabul eder.
  2. Sözleşme Yapan Kurum. Zoom hesabınızın Hindistan'daki bir adrese gönderilen veya satılan bir faturayı göstermesi durumunda, bu TOS altında bulunan sözleşme yapan kuruluş Zoom’un İştiraki ZVC India Pvt. Ltd. olacaktır.
  3. Feragat ve Bölünebilirlik. Herhangi bir Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanamaması veya hükmü uygulayamaması, bu haklardan ya da bu hükümleri uygulama olanağından feragat edildiği veya bunların kaybedildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, ilgili hüküm, asıl hükmün mümkün olan en benzer ekonomik etkisine ulaşmak için tadil edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
  4. Genel Hükümler. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin Taraflar arasındaki mutabakatın ve anlaşmanın bütününü teşkil eder ve Sizin veya Şirketinizin ayrı bir yazılı sözleşme imzalamış veya Hizmetleri kullanımınızı düzenleyen ayrı bir sözleşmeye atıfta bulunan bir sipariş formu imzalamış olmanız dışında, Taraflar arasında bu konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış tüm mutabakat ve anlaşmaların yerine geçer; bu durumda, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, bu Sözleşmenin şartlarıyla çeliştiği ölçüde bu sözleşme geçerli olacaktır. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman bu Sözleşmenin koşullarını değiştirmeyi veya tamamlamayı seçebilir. Zoom, işbu Sözleşmede yapılması gereken önemli değişiklikleri Size bildirmek için ticari açıdan makul tüm ticari çabayı gösterecektir. Bu Sözleşmede yapılan değişiklikleri gönderdikten sonraki on (10) iş günü içinde (veya bildirim tarihinden itibaren on (10) iş günü içinde, bu durum sağlanmışsa, sizin için bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız. Bu on günlük süreden sonra Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz, bu Sözleşmenin şartlarında yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Belirli Hizmetlere katılmak için yazılım indirmeniz ve/veya ek hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerektiği size bildirilebilir. Bu tür ek hüküm ve koşullarda açıkça belirtilmedikçe, bu ek şartlar işbu Sözleşmeye dahil edilir. Bu Sözleşme İngilizce dilinde hazırlanmıştır ve bu sürüm her bakımdan amir olacaktır ve bu Sözleşmenin İngilizce olmayan herhangi bir versiyonu yalnızca uyum amaçlıdır.

Ek A

Bağlayıcı Tahkim

Hizmet Şartları için düzenlenen bu Ek A’da, Bağlayıcı Tahkim ve Toplu Dava Feragati için geçerli olan diğer hükümler açıklanmaktadır.

 1. Anlaşmazlıklar. Sizinle Zoom arasında, Servisler, Hizmetlerle ilgili yazılımlar, Hizmetlerin fiyatı, Hesabınız, Zoom'un reklamı, pazarlama veya iletişimi, Sizin satın alma işleminiz veya faturanız ya da işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü konusunda, Sizin veya Zoom'un fikri mülkiyet haklarının uygulanmasıyla veya geçerliliğiyle ilgili anlaşmazlıklar dışında, sözleşme, garanti, haksız fiil, yasalar veya düzenlemeler dahil herhangi bir hukuki teori çerçevesinde ortaya çıkan bir anlaşmazlıktır. Anlaşmazlıkların çözümüne yönelik en iyi çabanın bir parçası olarak ve tahkim süreci başlatılmadan önce, tarafların her biri, anlaşmazlığın bir tanımını, ne tür çabalar sarf edildiğini ve anlaşmazlık tarafının çözüm için neler talep ettiğini içeren bir bildirimi legal@zoom.us adresine göndermeyi kabul eder.
 2. Asliye Mahkemesi İmkanı. Mahkemenin gereksinimlerini karşılıyorsanız, yerel Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir işlem başlatabilirsiniz. Ancak bu tür bir tazminat talebinin başka bir mahkemeye devredilmesi, kaldırılması veya temyiz edilmesi durumunda Zoom tahkim talep etme hakkını saklı tutar.
 3. Tahkim Prosedürü. Bölüm A veya B’ye uygun şekilde giderilmeyen anlaşmazlıklar tahkim yoluyla giderilmelidir. Amerikan Tahkim Birliği ("AAA"), Ticari Tahkim Kuralları uyarınca herhangi bir tahkim gerçekleştirecektir. Daha fazla bilgi için www.adr.org adresini inceleyin. Tahkim duruşmaları, birincil iş yerinizin federal yargı bölgesinde gerçekleşecektir. Tek bir arabulucu atanacaktır. Arabulucu: (a) Yürürlükteki tüm maddi hukuka uygun davranmalıdır; (b) geçerli zamanaşımı hükümlerine uymalıdır; (c) geçerli imtiyaz taleplerinin yerine getirmelidir; (d) gerekçelerini de içeren yazılı bir karar vermelidir. Arabulucu tazminat, beyan veya ihtiyati tedbir kararı ve masraflar (makul avukatlık ücretleri dahil) konusunda karar verebilir. Herhangi bir tahkim kararı, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede (bir karar yoluyla) uygulanabilir. Hakem, AAA Kurallarına istinaden herhangi bir talebin tahkim yoluyla çözülebilmesi dahil olmak üzere kendi yetkisi doğrultusunda karara varır. Ancak bir mahkeme tahkimle ilgili hükmü toplu yargı esasıyla veya temsil yetkisiyle icra etmek için münhasır yetkiye sahiptir.
 4. Tahkim Ücretleri. Tahkim maliyetlerini karşılayamıyorsanız, Zoom galip gelirse maliyetlerin Zoom'a geri ödenmesi gerekip gerekmediğine arabulucunun kararına bağlı olarak Zoom bu maliyetleri Size yansıtacaktır. 75.000 doların üzerindeki anlaşmazlıklarda AAA kuralları, başvuru ücretlerinin ve AAA ile arabulucu ücreti ve giderlerinin ödenmesini düzenleyecektir.
 5. AAA Kuralları ile Uyuşmazlık. İşbu Sözleşme AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları ile bir uyuşmazlık olduğunda uygulanacaktır.
 6. Bir Yıl İçinde Dosya Gereksinimi. Diğer zaman aşımı yasalarına bakılmaksızın, bu Sözleşme kapsamındaki bir talep veya anlaşmazlık Asliye Mahkemesinde açılmış olmalı veya ilk açılabileceği tarihten itibaren bir yıl içinde tahkim için bildirilmiş olmalıdır veya söz konusu talep kalıcı olarak engellenecektir.
 7. Bölünebilirlik. Toplu dava feragatinin bir anlaşmazlığın tamamı veya bazı bölümleri için yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu kısımlar tahkim edilmeyecek, ancak tahkim yoluyla denge çözülerek mahkemede çözülecektir. İşbu Belge A’nın herhangi bir hükmünün yasa dışı veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm feshedilecektir; ancak, kalan hükümler yine geçerli olacak ve bölünmüş hüküm dahil olmak üzere işbu Belgenin amacını mümkün olduğunca gerçekleştirmek üzere yorumlanacaktır.