ZOOM HİZMET ŞARTLARI

Geçerlilik Tarihi: 11 Ağustos 2023

Lütfen bu hizmet şartlarını ("Hizmet Şartları") ve Zoom Hizmetleri Açıklamasını (hep birlikte işbu "Sözleşme") dikkatle okuyun. Bu Sözleşme, sizinle Zoom Video Communications, Inc. ve bağlı kuruluşları ("Zoom", "biz", "bize" veya "bizim") arasında düzenlenmiştir ve sizinle Zoom arasında yazılı bir Ana Abonelik Sözleşmesi (MSA) düzenlenmediği takdirde Hizmetlerimize ve Yazılımlarımıza erişiminizi ve onları kullanımınızı düzenlemektedir, aksi halde Hizmetlere ve Yazılımlara erişiminizi ve onları kullanımınızı ilgili MSA düzenleyecektir. Bu Sözleşmeye kendi adınıza veya bir tüzel kişiliğin adına taraf olabilirsiniz. İşbu sözleşmeyi tüzel bir kişilik adına imzalarsanız bu tüzel kişiliği ilgili sözleşmenin hüküm ve şartlarına yükümlü tutmaya uygun şekilde yetkilendirilmiş bir temsilci olduğunuzu ifade etmiş olursunuz. Bu Sözleşmede yer alan tüm "siz" ve "size" ifadeleri, duruma göre temsilcinin rol oynadığı bireysel veya tüzel kişilik olarak bu şartları kabul eden kişiyi belirtir. Bu sözleşmede baş harfi büyük olarak yazılan terimler, Zoom Hizmetleri Açıklamasında tanımlandıkları ilgili bölümde veya aşağıdaki 34. Maddede belirtilen tanımlara sahip olacaktır.

Hizmetleri ve Yazılımları Zoom Video Communications, Inc., bağlı kuruluşlarımız veya her ikisi aracılığı sunabiliriz. Hizmetleri ve Yazılımları yalnızca şartlar doğrultusunda ve işbu Sözleşmenin koşullarına tabi olarak kullanabilirsiniz.

BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUN, DİĞER KONULARIN YANI SIRA ŞU KONULARDA HÜKÜMLER BELİRTMEKTEDİR: (i) 27. Maddede, siz ve Zoom, mahkemeye gitmek yerine bazı talepleri hakem yoluyla çözeceksiniz ve Zoom aleyhine toplu dava açmayacaksınız; (ii) 12. ve 14. Maddede bazı şartlar ve koşullar, tekrarlanan abonelik Ücretleri ve otomatik yenilemeler için geçerlidir; (iii) 15. Maddede, Zoom bu Hizmet Şartlarında ve Hizmet Açıklamamızda değişiklikler, silmeler ve eklemeler yapabilir ve (iv) 26. Maddede, Zoom'u belirli zararlardan ber'i kılmaktasınız ve tazminat talep etme hakkınızdan feragat etmektesiniz. Yalnızca buradaki tüm hüküm ve koşulların yasal olarak bağlayıcılığını kabul ettiğiniz takdirde bir hesap oluşturacağınızı veya başka bir şekilde Hizmetleri ve Yazılımları kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmeyi kabul etmeniz, sizinle Zoom arasında yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt oluşturur.

 1. HESAP BİLGİLERİ, PAYLAŞIM
 2. 1.1 Kayıt; Kullanıcı Adı ve Parolalar. Hizmetlere ve Yazılımlara kaydolmanız, erişmeniz ve onları kullanmanız için kendiniz hakkında bazı bilgileri vermeniz gerekebilir. Müşteri Verileri dahil olmak üzere bu tür bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve o şekilde kalacaklarını, Zoom'un Müşteri Verilerinizdeki hiçbir hata veya eksiklikten ötürü yükümlülüğü olmayacağını beyan ve taahhüt etmektesiniz. Hizmetlere ve Yazılımlara erişmek ve onları kullanmak için bir kullanıcı adı ve parola seçmeniz de istenebilir. Kendi takdirinize göre bu kullanıcı adı ve parolaları reddedebilir veya değiştirmenizi gerekli görebiliriz. Kullanıcı adı ve parolanızın güvenliğini sağlamaktan tamamen siz sorumlusunuz ve kullanıcı adınızı veya parolanızı hiçbir üçüncü şahsa açıklamamayı ve erişilebilir kılmamayı kabul etmektesiniz.

  1.2 Paylaşım ile ilgili Yasaklama. Bir hesabı, Oturum Sahibi haklarını veya başka herhangi bir kullanıcı hakkını, aksi Zoom tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadıkça başka hiçbir bireyle paylaşamazsınız. Yukarıdakilerle ilgili hiçbir oturum açma kimlik bilgisini veya parolasını başka hiçbir bireyle paylaşamazsınız. Bu tür hakların paylaşılmasının kesinlikle yasak olduğunu kabul etmektesiniz. Hizmetleri ve Yazılımları kullanma veya bunlara erişme hakkınız tamamen sizin için kişiseldir ve başkasına devir veya temlik edilemez. Hiçbir hesabı, Oturum Sahibi haklarını veya başka hiçbir kullanıcı hakkını, (i) bir bireyin iş akdinin veya işvereniyle ilişkisinin kesilmesi ya da (ii) Zoom'un önceden açık yazılı onayı dışında başka hiçbir bireye devir veya temlik edemezsiniz.

 3. SİPARİŞ ETME HİZMETLERİ
 4. 2.1 Sipariş Formu. Hizmetleri, Zoom tarafından onaylanan ve yetkilendirilen bir çevrimiçi kayıt veya sipariş formu yoluyla sipariş edebilirsiniz (her biri bir "Sipariş Formu"). Bir Sipariş Formu uyarınca verilen Hizmetlere ilişkin her türlü sipariş, işbu Sözleşmenin şartlarına tabidir. Bir Sipariş Formu, Zoom tarafından izin verilen ve kabul edilen sipariş ettiğiniz Hizmetler hakkında ek veya farklı hükümler, koşullar ve bilgiler içerebilir. İşbu Sözleşme ile Zoom tarafından yetkilendirilen ve kabul edilen herhangi bir Sipariş Formu arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık halinde, ilgili Sipariş Formu yalnızca söz konusu çelişki veya tutarsızlığı gidermek için gerektiği ölçüde işbu Sözleşme karşısında üstünlüğe sahiptir ve onun yerine geçerlidir. Zoom, Sipariş Formunuzda belirtilen Hizmetleri ve aynı coğrafyada benzer konumdaki müşteriler için ek bir ücret olmaksızın genel olarak sunduğumuz Hizmetlerdeki güncellemeleri geçerli İlk Abonelik Dönemi boyunca ve sonraki güncel Yenileme Dönemleri boyunca kullanıma sunacaktır. Zoom, kendi takdirine göre (i) Hizmetleri sonlandırabilir veya (ii) Hizmetlerin ya da Yazılımların özelliklerini veya işlevlerini değiştirebilir.

  2.2 Minimum Taahhüt. İlgili İlk Abonelik Dönemi veya sonraki güncel Yenileme Dönemlerinin süreleri boyunca Sipariş Formunuzda belirtilen minimum Hizmet miktarını sürdüreceksiniz. Sipariş Formunuzda belirtilen Hizmetlerde zamanında ve sözleşmeye dayalı olarak sunulan her türlü değişiklik, Hizmetlerde bir artış talep etmediğiniz takdirde yalnızca sonraki Yenileme Döneminiz başladığında yürürlüğe girecektir ve ilgili Sipariş Formunda belirtildiği gibi yürürlüğe girecektir.

  2.3 Ödenmemiş Bakiye; Geç Ödeme. Madde 12.7 ve 14.3 dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki haklarımızı sınırlandırmaksızın, mevcut Hizmetler için borçlu olunan ve ödenmemiş tüm açık bakiyeler tamamen ödeninceye kadar Zoom'un bir Sipariş Formunda belirtilen herhangi bir yeni Hizmeti sunmak zorunda olmadığını kabul etmektesiniz.

 5. ERİŞİM VE KULLANIM, YAZILIM LİSANSI
 6. 3.1 Erişim ve Kullanım; Yazılım Lisansı. İşbu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi olmak kaydıyla, İlk Abonelik Dönemi boyunca veya sonraki güncel Yenileme Dönemleri boyunca Hizmetlere her bir ilgili Sipariş Formunda belirtildiği şekilde erişebilir ve kullanabilirsiniz. Hizmetlerin herhangi bir bölümüne erişim veya bunların kullanımı için Zoom yazılımını ("Yazılım") indirmeniz, kullanmanız veya yüklemeniz gerekmesi veya bu işlemlere izin verilmesi durumunda, Zoom tarafınıza, Yazılımı nesne kodu biçiminde uyumlu bir cihazda yalnızca kendi dahili kullanımız için ve yalnızca ilgili İlk Abonelik Dönemi boyunca veya sonraki güncel Yenileme Dönemi boyunca Hizmetlere erişmek ve kullanmak üzere sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez, alt lisansı verilemez ve telifsiz bir lisans vermektedir. İşbu Madde 3.1 kapsamındaki (ve işbu Sözleşmenin diğer kısımlarında belirtildiği gibi) Hizmetlere ve Yazılımlara erişiminizin ve bunları kullanımınızın Zoom'un kendi takdirine göre iptal edilebileceğini beyan ve kabul etmektesiniz.

  3.2 Dokümantasyon Lisansı. İşbu Sözleşmedeki hüküm ve koşullara tabi olmak kaydıyla Zoom size, Zoom tarafından sunulan ürün ve hizmet dokümantasyonunu ("Dokümantasyon") yalnızca ilgili İlk Abonelik Dönemi veya sonraki güncel Yenileme Dönemi boyunca Hizmetlerin veya Yazılımların kullanımıyla bağlantılı dahili iş amaçlarınız için kullanmanız amacıyla size sınırlı, geri alınamaz, münhasır olmayan, devredilemez, temlik edilemez, alt lisanslandırılamaz ve telifsiz bir lisans vermektedir.

  3.3 Mülkiyet. İşbu belgede aksi yöndeki her türlü hususa rağmen, Hizmetlerin size abonelik esasında sunulduğunu ve Yazılım ile Dokümantasyonun size sınırlı bir lisans kapsamında sağlandığını ve bunların size satılmadığını kabul etmektesiniz. Hizmetler, Yazılımlar veya Dokümantasyon ya da bunlarla ilgili herhangi bir Müseccel Hak ile ilgili hiçbir mülkiyet veya başka türlü bir sahiplik, hak veya menfaat elde etmediğinizi ve etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Yazılımın her türlü kopyası Zoom'un münhasır malı olarak kalacaktır. Yazılım, Yazılımla birlikte sunulan veya kullanılabilir kılınan açık kaynaklı yazılımlar dahil olmak üzere üçüncü taraf lisans sözleşmeleri kapsamında size lisanslandırılan kodları içerebilir. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlandırmamak kaydıyla, Hizmetleri ve Yazılımı meydana getiren tüm fikirler, mimari, algoritmalar, modeller, süreçler, teknikler, kullanıcı arayüzleri, veritabanı tasarımı ve mimarisi ve "uzmanlık bilgisi" ile birlikte Hizmetler veya Yazılım ile ilgili tüm yükseltmeler, geliştirmeler, yeni sürümler, değişiklikler ve modifikasyonlar ile ilgili tüm hakların, menfaatlerin ve çıkarların mülkiyeti Zoom'a aittir. Hiçbir koşulda Hizmetlere, Yazılıma veya Dokümantasyona ilişkin mülkiyetin tamamı veya herhangi bir kısmı size verilmiş, sizin tarafınızdan devralınmış veya kazanılmış kabul edilemez ve bunlara ilişkin haklar daima münhasıran Zoom'a aittir. Hizmetlerin, Yazılımların veya Dokümantasyonun ya da bunlardan herhangi bir bileşenin hiçbiri ABD Telif Hakkı Kanunu 17 U.S.C'nin 101. maddesinde tanımlandığı şekliyle "ivaz karşılığında eser" olarak kabul edilemez ve edilmeyecektir.

 7. KULLANIM VE SON KULLANICILAR İÇİN SORUMLULUK
 8. 4.1 Hizmetlerin Kullanımı; Son Kullanıcı Sorumluluğu. İşbu Sözleşmenin tüm şart ve koşullarına uyacaksınız ve Son Kullanıcılarınızın da uymasını temin edecek ve uyduklarından emin olacaksınız. Hizmetlerin kullanımı yasak olduğu durumlarda geçersizdir. Hizmetlere ve Yazılımlara erişiminizden ve kullanımınızdan ve Son Kullanıcılarınızın erişiminden ve kullanımınızdan siz sorumlusunuz. Tüm Son Kullanıcıların, işbu Sözleşmenin ve varsa ilgili Zoom politikalarının hüküm ve koşullarına uymalarının temin edilmesi de dahil olmak üzere tüm Son Kullanıcıların faaliyetlerinden siz sorumlusunuz. İzin verdiğiniz, yetki verdiğiniz ya da başka bir şekilde Hizmetlere veya Yazılıma erişim sağladığınız her türlü üçüncü tarafın hareketleri ve kusurları ile ilgili yükümlülüğün, ilgili erişime Zoom tarafından açıkça izin verilip verilmemesi fark etmeksizin size ait olduğunu kabul etmektesiniz.

  4.2 Son Kullanıcıların veya Üçüncü Tarafların İhlalleri. Zoom, Hizmetlere veya Yazılımlara erişmesine izin verdiğiniz, talimatta bulunduğunuz veya etkin kıldığınız Son Kullanıcıların veya herhangi bir üçüncü tarafın işbu Sözleşmeyi ihlaliyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Hizmetlerin herhangi bir kişi tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak bu Sözleşmenin ihlal edildiğini fark ederseniz, lütfen trust@zoom.us üzerinden Zoom ile iletişime geçin.

  4.3 İçerik ve Veri Yükümlülüğü. Zoom, Hizmetleri kullanırken görüntülenen herhangi bir veri veya içerik için, herhangi bir veri veya içerikteki hata veya eksiklikler veya veri veya diğer içeriğe erişim, erişim veya erişimin reddedilmesi sonucunda ortaya çıkan her türlü zarar veya ziyan dahil olmak üzere hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.

  4.4 Kullanımın Soruşturulması. Zoom, dikkatine sunulan her türlü şikayet ve ihlali soruşturabilir ve uyarı düzenleme, Hizmetleri veya Yazılımı askıya alma veya bağlantısını kesme, ilgili verileri veya diğer içeriği kaldırma, hesapları veya Son Kullanıcı profillerini sonlandırma ya da başka makul eylemlerde bulunma dahil olmak üzere kendi takdirine göre uygun olduğunu düşündüğü her türlü işlemi yapabilir.

 9. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ; DEĞİŞİKLİKLER
 10. Hizmetleri ve Yazılımı kullanabilmeniz için bir veya daha çok uyumlu cihazın, internet erişiminin ve bazı üçüncü taraf yazılımlarının bulunması gerekir ve Yazılım veya üçüncü taraf yazılımları için ek masraflarla karşılaşmanıza yol açabilecek güncellemeler veya yükseltmeler almanız gerekebilir. Hizmetlerin ve Yazılımın kullanımı donanım, yazılım ve Internet erişimi içerdiğinden, Hizmetlere ve Yazılıma erişme ve bunları kullanma kapasiteniz yukarıdakilerin performansından etkilenebilir. Yüksek hızlı internet erişimi önerilir. Hizmetlere ve Yazılıma erişmeniz veya onları kullanmanızla ilgili donanım, yazılım, internet erişimi veya kısa mesajlar dahil olmak her türlü ücretten, üzere yalnızca siz sorumlusunuz. Yukarıdaki gerekliliklerin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve Zoom'un, kendi takdirine göre, Hizmetlerin veya Yazılımın belirli bir işletim sisteminde, cihazda veya platformda kullanılabilirliğini veya uygulanabilirliğini sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz.

 11. BETA HİZMETLERİN KULLANIMI
 12. Zoom tarafından sunulan herhangi bir beta hizmeti, ürün veya yazılımı kullandığınız takdirde hizmetleri, ürünleri veya yazılımı kullanımınızın işbu Sözleşmeye değil de ayrı Beta Programı Kullanım Şartlarına tabi olduğunu kabul etmektesiniz.

 13. KAYITLAR
 14. Oturum Sahibi veya Phone Oturum Sahibi olarak görüşmelerin izlenmesi veya kaydedilmesiyle ilgili geçerli olan tüm Kanunlara uymaktan siz sorumlusunuz. Bir Oturum Sahibi veya Phone Oturum Sahibi örneğin toplantıları, web seminerlerini ya da bir telefon görüşmesini kaydetmeyi seçebilir. Hizmetleri kullanmak suretiyle, kayıtları saklaması için Zoom'a yetki vermektesiniz. Kayıt etkinleştirildiğinde bir bildirim( görsel yahut başka şekilde) alacaksınız. Kaydedilmeyi kabul etmiyorsanız, kaydedilen oturumdan ayrılmayı seçebilirsiniz

 15. YASAKLI KULLANIMLAR.
 16. Hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak şunlar için kullanmayacağınızı ve Son Kullanıcıya kullanması için izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz: (i) Hizmetlerin veya Yazılımın Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimizi (işbu maddeyle işbu Sözleşmeye dahil edilmiştir) ihlal edecek şekilde kullanılması (ii) Hizmetleri veya Yazılımı, her türlü kaynak kodu, süreci, veri kümesi veya veri tabanı, yönetim aracı, geliştirme aracı, sunucu veya barındırma sitesi dahil olmak üzere değiştirme, özelleştirme, parçalara ayırma, geri derleme, türev eserlerini oluşturma, iyileştirmeler oluşturma, bunlardan inovasyonlar türetme, ters mühendisliğe tabi tutma, bunların temelindeki herhangi bir teknolojiye erişim elde etmeye çalışma; (iii) Hizmetleri veya Yazılımı bilerek ya da bilmeden Zoom’un ağlarını, hesabınızı, Oturum Sahibi haklarını veya başka herhangi bir kullanıcının haklarını veya Hizmetleri suistimal eden, aksatan ya da bunlarla çakışan şekilde kullanma; (iv) geçerli Hukuk kapsamında yasa dışı, sahtekarlık içeren, hileli veya yanıltıcı faaliyetlerde bulunma; (v) Hizmetler veya Yazılım üzerinden üçüncü tarafların fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal edebilecek materyaller iletme; (vi) rakip ürün ya da hizmet oluşturma veya karşılaştırma ya da Hizmetlerin veya Yazılımın özelliklerini, işlevlerini veya grafiklerini kopyalama; (vii) Hizmetleri ve Yazılımı esasen Hizmetler veya Yazılım ile benzer bir hizmet veya ürünün geliştirilmesi, üretilmesi veya pazarlanması için kullanma; (viii) Hizmetleri veya Yazılımı taciz edici, karalayıcı, tehdit edici, müstehcen, uygunsuz, herhangi bir tarafın Mülkiyet Haklarını ihlal edecek ya da başka şekilde yasa dışı olan, hukuki sorumluluğa yol açabilecek veya geçerli Hukuk çerçevesinde ceza gerektirecek suç oluşturabilen davranışları teşkil veya teşvik eden mesaj ya da materyalleri iletmek için kullanma; (ix) Hizmetlerin veya Yazılımın performansına herhangi bir şekilde zarar verecek, olumsuz etkide bulunabilecek veya Hizmetlerin veya Yazılımın Performansını ortadan kaldırabilecek ya da Zoom’un veya diğer Hizmet kullanıcılarının donanımlarına, yazılımlarına ya da ağlarına zarar verecek, bunlardan bilgi veya veri çıkaracak ya da bunları amaçlayacak yazılımlar, Müşteri İçeriği veya kodlar yükleme ya da iletme; (x) Hizmetleri, yazılımı veya hesabınızı Hizmetlere, Yazılıma veya Zoom’un güvenlik sistemlerine bağlı sunuculara ya da ağlara zarar verebilecek, onları devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek, bozabilecek, aksatabilecek, hasara uğratabilecek veya bunlarla çakışabilecek şekilde kullanma veya bunlara yol açabilecek başka faaliyetlerde bulunma; (xi) Hizmetleri veya Yazılımı herhangi bir Zoom politikasını ihlal edecek şekilde veya istenmeyen mesajların önlenmesi, ithalat ve ihracat kontrolü, fikri mülkiyet, gizlilik, terörle mücadele, rüşvetle mücadele, yurt dışı yolsuzluk uygulamaları ve ses ve video kayıtlarının sahipleri tarafından rızasını gerektiren diğer her türlü Kanun dahil geçerli Hukuku herhangi bir şekilde ihlal edecek şekilde kullanma; (xii) her türlü kopyaları dahil olmak üzere Hizmetlerde veya Yazılımda ya da onlarla birlikte sağlana her türlü Mülkiyet Hakkı bildirisini kaldırma, silme, tahrif etme veya okunamaz hale getirme; (xiii) Hizmetleri veya Yazılımı lease, kiralama veya satış için sunma, kullanma veya düzenleme ya da çoğaltma, yeniden satma, dağıtma, yayımlama, teşhir etme, temlik etme, devretme, alt lisansını verme, kiraya verme, devremülk veya hizmet ofisi esasında kullanma ya da Hizmetleri veya Yazılımı işbu Sözleşmede açıkça izin verilmeyen başka herhangi bir ticari amaçla kullanma veya (xiv) Hizmetleri veya Yazılımı ya da bunların herhangi bir özelliğini veya işlevini herhangi bir nedenle veya herhangi bir şekilde işbu Sözleşmede açıkça izin verilenler dışında veya sizin ile Zoom arasında başka bir şekilde açıkça yazılı olarak kararlaştırılanlar dışında herhangi bir üçüncü tarafın kullanıma sunma.

 17. KANUNLARA UYGUNLUK
 18. Sizin ve Son Kullanıcılarınızın, sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetlere ve Yazılıma erişmeleri ve onları kullanmaları için geçerli olan, uygun Son Kullanıcı bildirimlerini sunmanızı ve Zoom'un ve Zoom tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafların Müşteri İçeriğine erişmesi, onu kullanması ve paylaşmasına izin vermek için gerekebilecek uygun Son Kullanıcı onaylarını almanızı gerektiren Kanunlar dahil tüm Kanunlara uymasından yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmetlere ve Yazılımlara erişmeniz ve onları kullanmanız dahil işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizle bağlantılı tüm geçerli Kanunlara uyacaksınız ve tüm Son Kullanıcıların da uymasını temin edeceksiniz.

 19. VERİ KULLANIMI, LİSANSLAR VE SORUMLULUKLAR
 20. 10.1 Müşteri İçeriği. Veri, içerik, iletişimler, mesajlar, dosyalar, belgeler veya sizin ya da Son Kullanıcılarınızın ürettiği ve Hizmetler veya Yazılılar ile bağlantılı olarak sunduğu diğer materyaller, ortaya çıkan her türlü yazılı metin, kayıt, çıktı, görsel sunum veya diğer içerik ile birlikte Müşteri İçeriği olarak anılmaktadır.

  10.2 İzin Verilen Kullanımlar ve Müşteriye Lisans Verilmesi. Zoom, Müşteri İçeriğine yalnızca aşağıdaki nedenlerle erişecek ve yalnızca aşağıdaki nedenlerle kullanacaktır ("İzin Verilen Kullanımlar"): (i) işbu Sözleşme ile tutarlı bir şekilde ve yükümlülüklerimizi ifa ederek Hizmetleri sağlamamız için gerektiği şekilde; ii) Gizlilik Bildirimimiz uyarınca; (iii) verdiğiniz izin veya talimat doğrultusunda; (iv) Hukukun gerektirdiği şekilde; (v) Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimize uyulması ve bunların uygulanması dahil hukuk, güvenlik ve emniyet amaçlarıyla. Zoom'a kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslandırılabilir ve devredilebilir bir lisans ve İzin Verilen Kullanımlar için ihtiyaç duyulan veya gereken diğer tüm hakları vermektesiniz.

  Zoom sesinizi, videonuzu, sohbetlerinizi, ekran paylaşımlarınızı, eklerinizi ve Müşteri İçeriği gibi diğer iletişimlerinizi (örneğin oylama sonuçlarını, beyaz tahtayı ve tepkileri) Zoom'u veya üçüncü taraf yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmaz.

  10.3 Müşteri İçeriğiniz Üzerindeki Yükümlülüklerimiz. Zoom, Müşteri İçeriğine izinsiz şekilde erişilmesini ve bu içeriğin izinsiz şekilde açıklanmasını önlemek için makul fiziksel ve teknik önlemleri sürdürecektir. Zoom, Müşteri İçeriğine izinsiz şekilde erişildiğinin veya bu içeriğin izinsiz şekilde açıklandığının farkına vardığı takdirde size haber verecektir. Zoom, Hizmetlerin veya Yazılımların yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak danışmanlar, yükleniciler, hizmet sağlayıcılar, alt işleyiciler ve Zoom tarafından yetkilendirilen başka üçüncü taraflar kullanabilir. Zoom, Müşteri İçeriğinin yetkili bir üçüncü taraf ile paylaşımının geçerli Hukuka uygunluğunu temin edecektir.

  10.4 Müşteri Sorumlulukları. Müşteri İçeriğini kullanmak, lisanslandırmak veya üretmek ve üçüncü taraf hakları ile ilgili uygun bildirimleri sağlamak için bir üçüncü tarafın onayını almanızı gerektiren Kanunları da kapsayacak şekilde ilgili tüm Kanun ve yönetmeliklere uyulmasından yalnızca siz sorumlusunuz. Zoom, bu Sözleşmenin bir hükmünü ya da geçerli Kanunları ihlâl ettiğini fark eder ise herhangi bir Müşteri İçeriğini size bildirimde bulunmadan herhangi bir zamanda silebilir. Müşteri İçeriğiniz üzerindeki tüm mülkiyet haklarını her türlü lisansa veya diğer haklara tabi olmak kaydıyla saklı tutmaktasınız.

  10.5 Hizmet Tarafından Oluşturulan Veriler. Telemetri verisini, ürün kullanım verilerini, tanı verilerini ve benzer Hizmetlerin veya Yazılımın sizin tarafınızdan ya da Son Kullanıcılarınız tarafından kullanılmasıyla bağlantılı olarak Zoom'un topladığı veya oluşturduğu benzer veriler Hizmet Tarafından Oluşturulan Veriler olarak adlandırılır. Hizmet Tarafından Oluşturulan Verilere ilişkin tüm haklar, mülkiyet ve menfaatler Zoom'a aittir.

 21. UYGUNLUK; ÇOCUKLARIN KULLANIMINA KISITLAMA.
 22. 11.1 Uygunluk. İşbu Sözleşmeye taraf olmak ve Hizmetleri ve Yazılımı kullanmak için gerekli yasal yaşta olduğunuzu teyit etmektesiniz. Diğer yönlerden de işbu Sözleşmede yer alan koşul, şart, yükümlülük, tasdik, taahhüt ve teminatları kabul edebilecek yetkinlikte olduğunuzu tasdik etmektesiniz. İşbu Sözleşmeye taraf olmak için gereken yasal yaşın altında olduğunuzu veya başka bir şekilde işbu Sözleşmeye taraf olma veya Hizmetleri ve Yazılımı kullanma uygunluğuna sahip olmadığınızı tespit etmemiz halinde erişiminiz, uyarıda bulunulmaksızın feshedilebilir.

  11.2 Çocuklar Tarafından Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar. Zoom, Eğitim için Zoom (12 Yıllık Eğitim) kullanan bir Okul Abonesi (Zoom Hizmetleri Açıklamasında tanımlandığı gibi) olarak olmadığı sürece, on altı (16) yaşın altındaki bireyler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

 23. ÖDEMELER VE ÜCRETLER
 24. 12.1 Ücretler. Zoom'un, Sizin seçtiğiniz ve Zoom'un onayladığı kredi kartınızdan, banka kartınızdan veya başka bir ödeme mekanizmasından ("Ödeme Yöntemi") Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak borçlu olunan ve ödenmesi gereken, kurulum ücretleri, tek seferlik ücretler, tekrarlanmayan ücretler, aşım ücretleri, kullanım başı ücretler, abonelik ücretleri, tekrarlanan ücretler ve Hizmetler veya hesabınızla ilişkili diğer ücret ya da masraflar da dahil olmak üzere tüm tutarları ("Ücretler") tahsil edebileceğini kabul etmektesiniz. Madde 13'te belirtildiği gibi, bir Sipariş Formunda aksi açıkça belirtilmediği takdirde Ücretlere hiçbir Vergi veya Harç dahil değildir. Zamanında ödemeye izin vermek için Ödeme Yönteminizi ivedilikle güncellemeyi kabul etmektesiniz. Ödeme Yönteminizde yapılan değişiklikler, Zoom'un yaptığınız değişikliğe göre hareket edebileceği makul süreden önce Ödeme Yönteminizden tahsil ettiği Ücretleri etkilemez. Ayrıca, Zoom'un amir bankanız veya ilgili ödeme ağınız tarafından sağlanan her türlü güncellenmiş Ödeme Yöntemi bilgisini kullanmasına ve güncel birincil Ödeme Yönteminize, ilgili Ödeme Yönteminin sistemimizde kayıtlı bilgilerini kullanarak, söz konusu Ödeme Yöntemi reddedilse dahi tahsilatta bulunmasına izin vermeyi kabul etmektesiniz. Zoom ayrıca, sunmuş olduğunuz takdirde yedek Ödeme Yönteminizi kullanma hakkını saklı tutar. Bir yedek Ödeme Yöntemi eklemek suretiyle, Zoom'a her türlü geçerli Ücreti, birincil Ödeme Yönteminizin reddedilmesi halinde yedek Ödeme Yönteminizden işleme yetkisini vermektesiniz.

  12.2 İptal Edilemez ve İade Edilemez Ücretler. Zoom tarafından aksi kabul edilmedikçe, Kanunlar tarafından aksi zorunlu tutulmadıkça ve Sipariş Formunuzda aksi belirtilmedikçe Ödemelerin tamamının İlk Abonelik Süresi boyunca ve varsa sonraki güncel Yenileme Süresi boyunca iptal edilemez olduğunu, nihai olduğunu ve geri ödenemez olduğunu kabul etmektesiniz.

  12.3 Fiyatlandırmada Değişiklikler. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Hizmet fiyatlarını değiştirebilir. Ücretlerinizde yapılacak değişiklikler için Zoom, size en az (i) otuz (30) takvim günü öncesinde veya (ii) geçerli Kanun'da belirtilen süre öncesinden bildirimde bulunacaktır [(i) ve (ii)'nin her biri bir "Fiyat Değişikliği Bildirimi"]. Sipariş Formunuzun koşullarında yasaklanmadığı takdirde, Ücretlerinizdeki her türlü değişiklik sonraki Yenileme Döneminizin başından itibaren veya geçerli Kanun uyarınca hesaplanan başka bir tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bir Fiyat Değişikliği Bildiriminden etkilenen Hizmetleri sonlandırmayı veya değiştirmeyi isterseniz, etkilenen Hizmetlerinizi geçerli Fiyat Değişikliği Bildirim süresi içinde sonlandırmalı veya değiştirmelisiniz. Etkilenen Hizmetleri geçerli Fiyat Değişikliği Bildirim süresi içinde feshetmediğiniz veya değiştirmediğiniz takdirde, söz konusu değişiklik için açık onayınızın geçerli Kanun uyarınca zorunlu görülmemesi halinde Ücretlerinizdeki değişikliği otomatik olarak kabul etmiş olacaksınız. Geçerli Kanun uyarınca zorunlu olması halinde, fesih ve değişiklik hakkınızı, ilgili geçerlilik süresini ve feshetmemenin sonuçlarını size hatırlatacağız.

  12.4 Tanıtım Fiyatları ve İndirimler. Bir Sipariş Formunda belirtilen fiyatlar bir tanıtım fiyatını, indirim, kampanya veya özel fiyat teklifini içerebilir. Bu tür fiyatlar geçici olabilir ve (i) teklif koşulları uyarınca veya (ii) Yenileme Dönemi başladığında sona erebilir. Sipariş Formunda belirtilmedikçe veya ilgili Kanun uyarınca gerekli olmadıkça İndirim veya tanıtım fiyatları, size ek bildirimde bulunulmadan sona erebilir. Zoom, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir promosyon, indirim, kampanya veya özel teklifi sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

  12.5 Ücretlerin Tahsilatı. Zoom'un Ödeme Yönteminiz üzerinden Hizmetlere ilişkin Ücretleri tahsil edememesi durumunda, geçerli Kanunların yasaklamadığı ölçüde Zoom'un sizden bu tür ücretleri tahsil etmek için gerekli gördüğü diğer adımları atabileceğini ve Zoom'un bu tür tahsilat etkinliğiyle bağlantılı olarak maruz kaldığı tüm masraflardan tahsilat ücretleri, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, geçerli Kanunların yasaklamadığı ölçüde, Ücretlerin vadesinde ödenmemesi halinde Zoom'un aylık %1,5 oranında veya ondan daha az ise Kanunların izin verdiği en yüksek miktarda faiz tahsil edebileceği kabul etmektesiniz.

  12.6 Destek Hizmetleri ve Güncellemeler. Zoom, hiçbir ek masraf olmadan (i) o zamanki güncel Dokümantasyonda belirtilen standart desteği (bkz. Zoom Yardım Merkezi) ve (ii) Zoom tarafından aynı coğrafi bölgedeki benzer konumdaki müşterilere İlk Abonelik Döneminde veya varsa geçerli Yenileme Döneminde genel olarak sunulan Hizmet ve Yazılımlardaki standart güncellemeleri sunacaktır. Geçerli Kanunlar ve işbu Sözleşmenin koşulları uyarınca Zoom, (a) standart desteğinde değişiklik yapma ve size standart destek ücreti uygulama ve (b) Hizmetlerde veya herhangi bir premium özellikte ya da işlevde yapılan her türlü güncelleme için sizden ücret alma hakkını saklı tutmaktadır.

  12.7 Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Fesih veya Askıya Alma. Madde 14.3 dahil işbu Sözleşmenin diğer hiçbir bölümündeki haklarımızı sınırlandırmaksızın, herhangi bir Ücretin ödemesi vade tarihinden sonraki beş (5) takvim günü içinde yapılmadığı takdirde Zoom, Hizmetlerinizi derhal ve önceden bildirimde bulunmaksızın feshedebilir, askıya alabilir veya bağlantısını kesebilir.

  12.8 Fatura İletişimi. Pazarlama iletişimleri ve bildirimleri almaya onay verip vermemeniz fark etmeksizin Zoom'un e-posta üzerinden veya onun dışında herhangi bir zamanda Hizmetleri kullanımınız ile ilgili bilgilerle sizinle iletişime geçebileceğini kabul etmektesiniz.

  12.9 Çekilme; Soğuma Dönemi. Geçerli Kanunlar kapsamında, bir çekilme hakkına veya soğuma dönemine bağlı olarak Hizmetleri feshetmek için belirli bir sürenizin olması halinde, etkilenen Hizmetleri geçerli Kanunlar uyarınca feshetmeyi ve varsa, önceden ödenmiş ve kullanılmamış Ücretler için oranı kadar para iadesi almayı talep edebilirsiniz. Hizmetler, herhangi bir çekilme vea soğuma döneminden önce başlarsa veya çekilme hakkı ya da soğuma dönemi içinde Hizmetleri feshetmezseniz, işbu Madde 12.9 kapsamındaki her türlü fesih hakkınızı kaybettiğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Madde 12.9'daki hiçbir hususun geçerli Hukuk kapsamında sınırlanamayan veya hariç bırakılamayan hiçbir hakkınızı sınırlandırması ya da hariç bırakmaması amaçlanmamıştır.

 25. VERGİLER
 26. 13.1 Vergiler ve Harçlar. Geçerli Kanunlar gerekli görüldüğü şekilde Zoom tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Zoom tarafından gösterilen fiyatların tamamı ve hesabınızdaki Hizmetlerin Ücretleri, Vergi ve Harçları içermez. Mümkün olduğunda Vergiler ve Harçlar geçerli Kanunlar uyarınca Zoom tarafından düzenlenen faturalarla tahsil edilecektir. Zoom, kendi takdirine göre (i) ödenmesi gereken Vergi ve Harçların miktarını hesaplayacaktır ve (ii) bu miktarları size bildirimde bulunmadan değiştirecektir.

  13.2 KDV Faturaları. Kanunların gerektirmesi halinde Zoom bir KDV faturası veya ilgili vergilendirme makamının KDV faturası olarak kabul edeceği bir belgeyi size düzenleyecektir. Bu faturanın elektronik olarak düzenlenebileceğini kabul etmektesiniz.

  13.3 Vergi muafiyetleri. Herhangi bir Vergi veya Harçtan muafsanız Zoom'a, bu muafiyet durumunu ilgili vergi makamlarına ispat eden tüm uygun vergiden muaf olma belgelerini ve/veya diğer belgeleri sunmalısınız. Zoom, vergi muafiyet belgelerini gözden geçirme ve doğrulama hakkını saklı tutar. Vergiden muafiyet belgelerinin sunulmaması veya geçersiz olması halinde Zoom geçerli Vergi ve Harçları sizden tahsil etme hakkını saklı tutar.

  13.4 Vergilerin ve Stopajın Ödenmesi. Geçerli Vergi ve Harçları Zoom'a ödeyeceksiniz ve Vergi ve Harçlardan yalnızca siz sorumlusunuz. Bu Sözleşme çerçevesinde bize yaptığınız tüm ödemeler için geçerli Kanunlar tarafından gerekli kılınabilecek kesinti ve stopaj Vergi ve Harçlarından siz sorumlu olursunuz. Herhangi bir ödemede kesinti ya da stopaj Vergi ve Harçları (yurt içi veya uluslararası stopaj vergileri dahil) gerekirse bu ek tutarları siz ödeyecek ve bizim aldığımız net tutarın bu Sözleşme kapsamında borçlu olunan ve ödenmesi gereken tutara eşit olmasını sağlayacaksınız. Bu Sözleşme çerçevesinde yapılan ödemelerle ilgili vergiler için alınabilecek herhangi bir stopaj veya kesintiyi azaltmak ya da ortadan kaldırmak için makul şekilde talep edilen vergi formlarını size sağlayacağız. Yürürlükteki yasalar uyarınca stopaj vergisi belgesinin Zoom'a gönderilmesi gerekiyorsa Zoom'un talebi üzerine Zoom'a stopaj vergisi belgelerini temin etmeyi de kabul edersiniz ve Zoom'un stopaj vergisi belgenizi size herhangi bir bildirimde bulunmadan ilgili vergi dairesine temin edebileceğini kabul edersiniz.

  13.5 Katma Değer Vergisi – Müşteri Yükümlülükleri. Vergilerin ve Harçların Zoom yerine Sizin tarafınızdan vergi makamlarına sorumlu sıfatıyla veya diğer benzeri mekanizmalar ile ödenmesi gerekiyorsa Zoom'a Zoom'un şirket yapınızı görmesini sağlayacak geçerli KDV tescil numarası (veya ilgili KDV kanunlarınca gerekli kılınan benzeri bilgiler) gibi tüm uygun kanıtları sunmalısınız. Zoom, KDV tescil numaranızı gözden geçirme ve doğrulama hakkını saklı tutar. KDV sicil numarasının geçerli olmaması halinde, Zoom geçerli KDV'yi yine de sizden tahsil etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, KDV'nin sizin tarafınızdan bir vergi makamına sorumlu sıfatıyla veya benzeri mekanizmalar ile ödenmesi gerekiyorsa, bu tutarları Zoom'un gerekli tüm ödeme tutarını alacak şekilde söz konusu vergi makamına ödemekle münhasıran sorumlusunuz.

  13.6 Vergi Tayini. Vergi tayini, prensipte sizin kendi Müşteri Verilerinize dayanarak ticari faaliyetlerinizin gerçekleştiği konuma göre ya da şahıs iseniz, kalıcı ikamet ettiğiniz konuma göre belirlenir. Bu konum Zoom tarafından "Satın Alan" adresi olarak tanımlanır. Zoom, konumunuzun doğru olup olmadığını doğrulamak için bu konumu diğer geçerli kanıtlara göre çapraz referansla kontrol etme hakkını saklı tutar. Konumunuzun yanlış olması halinde, Zoom vadesi gelmiş Vergi ve Harçları Sizden tahsil etme hakkını saklı tutmaktadır.

  13.7 Kullanım ve Tasarruf Hakkı. Herhangi bir Hizmete abone olursanız ve bu Hizmetler Madde 13.6 uyarınca konumunuzdan farklı bir ülkede sizin iştirakiniz tarafından kullanılıyorsa gerekli durumlarda bu belgenin sizin iştirakinize sağlandığını kabul etmektesiniz. Hizmetlere abone olursanız ve bu Hizmetlerin Şartlarının Madde 13.6 uyarınca konumunuzdan farklı bir ülkedeki bir şube veya şahıs tarafından kullanılması ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması halinde, Zoom'a bu tahsis edilen Hizmetler hakkında bilgi vereceğinizi ve Zoom'un bu Hizmetlerin kullanımı ve tasarrufuna dayanarak Vergi ve Harç tahsil etme hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.

  13.8 Vergi Dairelerine İfşa. Yürürlükteki vergi yasası uyarınca ve Zoom'un 17.4. Madde dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmeden kaynaklanan bildirim yükümlülüklerine bakılmaksızın ya da Devlet Talep Kılavuzumuz uyarınca, Müşteri bilgilerini (Müşterinin Gizli Bilgileri de dahil) ifşa etmeden önce veya sonra size herhangi bir bildirimde bulunmadan vergi dairelerine ifşa edebiliriz.

 27. SÜRE; FESİH VE ASKIYA ALMA
 28. 14.1 Süre; Otomatik Yenileme. Her bir Sipariş Formunda Hizmetlere ilişkin ilk Abonelik Döneminiz ve varsa Yenileme Dönemi belirtilecektir. Sipariş Formunuzda açıkça aksi belirtilmedikçe veya geçerli Kanunlar, otomatik yenilemeyi yasaklamadığı takdirde, taraflardan biri ilgili Sipariş Formunda yer alan Hizmetlerle ilgili olarak (i) yeni Yenileme Dönemi başlamadan en az otuz (30) takvim günü önce veya (ii) geçerli Kanunlar uyarınca zorunlu tutulan bildirim süresi içinde yazılı fesih veya değişiklik bildiriminde bulunmadığı takdirde [(i) ve (ii) birlikte "Yenileme İhbar Süresi" olarak anılacaktır] Hizmetlere ilişkin her bir Yenileme Dönemi, o sıradaki geçerli İlk Abonelik Dönemi veya geçerli Yenileme Dönemi sonunda otomatik olarak başlayacaktır. Etkilenen Hizmetleri feshetmek veya değiştirmek için Zoom'a Yenileme İhbar Süresine uygun şekilde faturalama portalı (hesabınız için varsa) yoluyla veya renewals@zoom.us adresine e-posta göndererek bildirimde bulunmalısınız. İlk Abonelik Süresi içinde veya herhangi bir geçerli Yenileme Süresi içinde Hizmetleri daha erken bir zamanda feshetmenize ilişkin geçerli Kanunlar kapsamında sahip olabileceğiniz temel haklarınız bu maddeden etkilenmez ve geçerli Hukuk uyarınca zorunlu olması halinde, Yenileme Süresinin başlangıç tarihinden önce (ve işbu Sözleşmede veya tabi olabileceğiniz geçerli Kanunlarda belirtilen süre uyarınca) size hatırlatma bildirimi göndererek, etkilenen Hizmetleri feshetme hakkınızı ve fesih işlemini nasıl yapabileceğinizi hatırlatacağız.

  14.2 Müşteri Tarafından Fesih. Hesabınızı ve Hizmetleri nasıl sonlandıracağınız hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz. Belirli bir süre için bir veya daha çok Hizmete abone olmanız halinde bu fesih, Madde 14.1 uyarınca düzgün ve zamanında bildirimde bulunmanız kaydıyla söz konusu Hizmetlerin her biri için o zamanki sürelerinin son gününde geçerli olacaktır. Zoom'un Sözleşmeyi ciddi anlamda ihlal etmesi ve Zoom'un söz konusu ihlale ilişkin yazılı bildirimi aldıktan sonraki otuz (30) iş günü içinde bu ciddi ihlali düzeltmemesi halinde bu Sözleşmeyi yazılı fesih bildiriminde bulunarak feshedebilirsiniz. Bildiriminizde, Zoom'un ihlal ettiğini iddia ettiğiniz işbu Sözleşmenin ilgili hükmü ve söz konusu ihlal için dayanak sağladığını iddia ettiğiniz hususlar ve koşullar hakkında makul ayrıntılar belirtilmelidir.

  14.3 Zoom Fesih Hakları ve Askıya Alma. Burada aksi yöndeki her türlü hususa rağmen, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne veya belirtilen politika, yönetmelik, bildirim veya beyanlardan herhangi birine uymadığınız takdirde Zoom (i) Hizmetlere erişiminizi derhal askıya alabilir veya (ii) işbu Sözleşmeyi derhal yürürlüğe girmek üzere feshedebilir. Zoom'un Hizmetlerinizi askıya almasına rağmen uymama durumunun devam etmesi halinde Zoom, bu Madde 14.3'teki fesih haklarının herhangi bir kısmını veya tamamını uygulayabilir. Ayrıca Zoom, bu Sözleşmeyi otuz (30) iş günü önceden bildirimle herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak feshedebilir.

  14.4 Fesih veya Askıya Almanın Etkisi. İşbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi halinde, Hizmetlerin ve Yazılımların diğer her türlü kullanımını, Madde 14.5'te belirtilen her türlü erişim hakkı haricinde durdurmalısınız. İşbu Sözleşmenin sona ermesi veya feshi, işbu Sözleşmenin feshedilmesi halinde, önceden ödediğiniz Ücretlerin, geçerli Kanunlar uyarınca yasaklanmadığı takdirde Zoom tarafından alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu sona erme veya fesih öncesinde muaccel hale gelebilecek olan tüm Ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü etkilemez. İşbu Sözleşmeye uymamanız nedeniyle Hizmetlerinizin askıya alınması halinde askıya alma süresi boyunca borçlu olunan ve muaccel hale gelen tüm Ücretlerden yükümlü olacaksınız.

  14.5 Fesih Sonrasında Müşteri İçeriğinin Silinmesi ve Bu İçeriğe Erişim. İşbu Sözleşmenin sona ermesini veya feshini takip eden otuz (30) takvim günü içinde Zoom, Müşteri İçeriğinizi kurtarabilmeniz için erişim sağlayacaktır; bu süre sonrasında Müşteri İçeriğiniz geçerli Kanun, işbu Sözleşme ve düzenli olarak planladığımız silme protokollerimiz, politikalarımız ve prosedürlerimiz uyarınca silinecektir. İşbu Madde 14.5'te belirtilen süre boyunca tüm erişim, size işbu Sözleşme uyarınca sağlanmaktadır ve idame ettirilmektedir.

 29. İŞBU SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
 30. 15.1 Genel Değişiklikler. Zoom, işbu Madde 15.1 uyarınca zaman zaman bu Sözleşmede değişiklikler, silmeler ve eklemeler ("Değişiklikler") yapabilir. İşbu Hizmet Şartlarında yapılan değişiklikler burada veya buradaki Hizmet Açıklamamızda yayımlanacak olup, bunların en yeni sürümünü düzenli olarak kontrol etmeli ve en güncel sürümü elinizde bulundurmalısınız. Değişikliklerin yapılması halinde Zoom, burada yer alan Hizmet Şartlarının veya burada bulunan Hizmet Açıklamasının en üstünde Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihini belirtecektir. İşbu Sözleşmede yapılan değişiklikler, tahkimden (gerekli olması halinde) vazgeçmek için yeni bir fırsat sağlamaz. Hizmetleri, Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden sonra kullanmaya devam ederseniz, revize edilmiş hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bazı durumlarda Zoom, bir Değişikliği size bildirebilir ve bir Değişiklik için açık onayınızı talep edebilir. Bir değişikliğin, geçerli Kanunlar uyarınca belirli bir bildirimde bulunulmasını gerektirmesi halinde Zoom, geçerli Kanunlarda belirtildiği şekilde bu bildirimi, haklarınıza ilişkin her türlü gerekli bildirimle birlikte size sağlayacaktır.

  15.2 Diğer Değişiklikler. Zoom'un yönetmeliklerinde, beyanlarında, politikalarında ve bildirimlerinde size bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve Hizmetleri kullanımınız için geçerli benzer yönetmeliklerde, beyanlarda ve bildirimler için ilgili web sayfasında güncellenmiş bir sürümünü yayımlayarak değişiklik, silme ve eklemeler yapabileceğini kabul etmektesiniz. Çoğu durumda, yetkili e-posta kullanarak bu web sayfalarına abone olup politikalar ve bildirimler hakkındaki belirli güncellemeleri alabilirsiniz.

  15.3 Değişiklik Bildirimleri. Zoom'un zaman zaman size gönderebileceği bildirimler için e-posta adresinizi güncel tutmaktan ve işbu Hizmet Şartlarını ve Hizmet Açıklamasını incelemek suretiyle işbu Sözleşmeyi düzenli olarak gözden geçirmekten sorumlusunuz.

 31. ZOOM MÜLKİYET HAKLARI; GERİ BİLDİRİM
 32. 16.1 Geri bildirim. Sizin tarafınızdan veya çalışanlarınızdan, yüklenicilerinizden, temsilcilerinizden veya Son Kullanıcılarınızdan herhangi biri tarafından Hizmetler veya Yazılım hakkında her türlü fikir, uzmanlık bilgisi, konsept, geliştirme, öneri veya Hizmetler ya da Yazılımlar ile ilgili diğer bilgiler dahil olmak üzere Hizmetlerde veya Yazılımlarla ilgili yeni özellikler ve işlevler gibi değişikliklere ilişkin öneriler ve tavsiyeler de dahil herhangi bir geri bildirim, yorum, öneri, soru veya benzeri (hep birlikte "Geri bildirim") gönderilirse, iletilirse veya başka bir şekilde sağlanırsa, (i) her türlü Mülkiyet Hakkı dahil bu tür Geri bildirimlere ilişkin tüm hak, menfaat ve çıkarların sahibinin Zoom olduğunu ve Zoom'un bu mülkiyetini koruyacağını ve (ii) Zoom'un Geri bildirimi, bunlara ilişkin her türlü Mülkiyet Hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla ve size ya da herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir atıfta, mali ödemede veya herhangi bir türde karşılık ödemesinde bulunmadan kullanabileceğini ancak kullanmak zorunda olmadığını kabul etmektesiniz. Geri Bildirime ilişkin tüm hak, menfaat ve çıkarları, bunlara ilişkin tüm Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere işbu Sözleşmeyle koşulsuz ve gayrikabili rücu olarak Zoom'a hem kendi adınıza temlik etmektesiniz ve temlik etmeyi kabul etmektesiniz hem de Son Kullanıcılarınızın koşulsuz ve gayrikabili rücu temlik etmelerini ve temlik etmeyi kabul etmelerini sağlayacaksınız. Tüm Geri Bildirimler, Zoom tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli bir Geri Bildirimi gizli tutmaktan vazgeçene kadar Zoom Gizli Bilgisidir ve o şekilde ele alınacaktır.

  16.2 Zoom Mallarının Mülkiyeti. Zoom, bağlı kuruluşları, lisans verenleri ve tedarikçileri (varsa) (i) Hizmet Tarafından Oluşturulan Verilerin tamamının (Madde 10.5'te belirtildiği gibi), (ii) tüm Geri Bildirimlerin (Madde 16.1'de belirtildiği gibi), (iii) Hizmetlere ve Yazılımlara ilişkin tüm Mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Hizmetleri ve Yazılımları meydana getiren veya onların içinde bulunan, onları sunmak veya desteklemek için kullanılan veya başka bir şekilde onlarla ilişkili olan ya da onlarla bağlantılı olarak sunulan Hizmetlerin ve Yazılımın ve temeldeki veya diğer teknoloji ve fikri mülkiyetin ve (iv) Hizmetlerle veya Yazılımlarla ilişkili olan ve üzerlerinde gösterilen tüm ticari adların, ticari markaların, hizmet markalarının, ticari takdim şekillerinin, logoların, ikonların, işaretlerin, simgelerin, arayüzlerin ve diğer tasarımların, alan adlarının ve kurumsal adların ve benzerlerinin (tescilli veya değil) ("Zoom Markaları"), bu Zoom Markalarıyla ilişkili iyi itibar da dahil olmak üzere (yukarıdakilerin hepsi hep birlikte "Zoom'un Malı") tümünün sahibidir ve bunlara ilişkin mülkiyeti ellerinde tutacaklardır. Önceden açık yazılı iznimiz olmadan Zoom Markalarını veya diğer bir müseccel materyalleri ya da bilgileri (resimler, metin, sayfa düzeni veya form dahil) çerçeveleyemez veya çerçeveleme tekniklerini kullanamazsınız. Önceden açık yazılı iznimiz olmadan Zoom İşaretlerini kullanan herhangi bir meta etiket veya başka bir "gizli metin" kullanamazsınız. Size burada, Zoom İşaretlerini kullanmanız için hiçbir hak verilmemektedir.

  16.3 Hakların Saklı Tutulması. Zoom, işbu Sözleşmede size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında açıkça verilen sınırlı haklar ve lisanslar haricinde işbu Sözleşmedeki hiçbir husus, size veya herhangi bir üçüncü şahsa Zoom'un Malları üzerinde veya onlarla ilişkili herhangi bir Mülkiyet Hakkı veya zımnen, başka bir hak, menfaat veya çıkar ile ilgili ya da işbu Sözleşme veya Hizmetler ya da Yazılımlarla bağlantılı olarak sunulan diğer fikri mülkiyet hakları, feragat veya icazet sağlamaz.

 33. GİZLİLİK
 34. 17.1 Tanım. “Gizli Bilgi”: (i) Zoom ile ilgili olarak, Zoom tarafından veya Zoom adına doğrudan veya dolaylı olarak size ya da herhangi bir Son Kullanıcıya işbu Sözleşmeyle, Hizmetlerle veya Yazılımla bağlantılı olarak açıklanan ya da sizin veya herhangi bir son Kullanıcının Hizmetlerle veya Yazılımla bağlantılı olarak öğrendiği veya eriştiği iş bilgileri, geliştirme planları, ürün yol haritası detaylar, sistemler, stratejik planlar, kaynak kodu, hizmetler, ürünler, fiyatlar, yöntemler, süreçler, finans verileri, programlar, ticari sırlar, uzmanlık bilgisi ve pazarlama planları dahil her ne şekilde ya da ortamda iletilmiş olursa olsun gizli olarak tanımlanan ("gizli" olarak işaretlenip işaretlenmemesi fark etmeksizin) veya sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcı tarafından gizli olduğu bilinen ya da gizli olduğunun Sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcı tarafından makul olarak anlaşılması gereken her türlü bilgi ("Zoom Gizli Bilgileri") ve (ii) sizinle ilgili olarak, sizin tarafınızdan Zoom'a ifşa edilen, (a) yürürlükteki Kanunlar uyarınca gizli tutulması gereken ya da (b) açıkça ve belirgin bir biçimde "gizli" olarak işaretlenen hassas güvenlik bilgisi veya teknik bilgi olan her türlü bilgi ("Müşteri Gizli Bilgileri") anlamına gelmektedir. Müşteri İçeriği, Müşteri Gizli Bilgisi değildir ancak Müşteri İçeriği, Madde 10.3 uyarınca korunacaktır.

  17.2 İstisnalar. Gizli Bilgiler şu özelliklere sahip bilgileri içermez: (i) bu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın alındığı sırada alan tarafça daha önceden yasal olarak bilinen; (ii) alan tarafın veya herhangi bir üçüncü tarafın yanlış eylemi olmaksızın herkes tarafından bilinir hale gelen veya herkesin kullanımına sunulan; (iii) bu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin veya kısıtlamaksızın üçüncü bir tarafça yasal olarak alınan; veya (iv) açıklayan tarafın Gizli Bilgileri kullanılmadan alan tarafça bağımsız olarak geliştirilen.

  17.3 Gizlilik Yükümlülüğü. Siz ve Zoom, birbirinizin Gizli Bilgilerinin gizliliğini korumak için, en azından iki tarafın kendisine ait benzer hassasiyetteki bilgileri korumak için aldıkları kadar koruyucu ancak hiçbir durumda makul bir özen standardından daha az olmayacak önlemleri kullanarak korumak için gereken makul adımları atacaksınız. Siz ve Zoom, diğer tarafın Gizli Bilgilerini, bunları işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak kesinlikle bilmesi gereken ve en azından buradaki hükümler kadar koruyucu gizlilik yükümlülüklerine tabi olan kendi çalışanlarınız, danışmanlarınız ve vekilleriniz haricinde hiç kimseye ve hiçbir kuruluşa ifşa etmeyeceksiniz. Yukarıda izin verilen ifşalara ek olarak Zoom, Müşteri Gizli Bilgilerini kendi danışmanlarına, yüklenicilerine, hizmet sağlayıcılarına, alt işleyicilerine ve en azından buradaki gizlilik hükümleri kadar koruyucu gizlilik yükümlülüklerine tabi başka üçüncü taraflara da ifşa edebilir.

  17.4 İzin Verilen ve Zorunlu İfşalar. Bu 17. Maddedeki kısıtlamalara rağmen ve Zoom'un 13.8. Maddedeki ifşa hakları da dahil diğer hiçbir hakkını sınırlandırmaksızın, işbu Sözleşme, Hizmetler veya Yazılımla bağlantılı olarak alınan Müşteri Gizli Bilgilerini Devlet Talep Kılavuzumuzda izin verildiği ölçüde ya da geçerli Kanunlar uyarınca zorunlu kılındığı ölçüde ifşa edebiliriz, ancak şu koşullar doğrultusunda Zoom önce sizi bilgilendirecektir veya zamanında bilgilendirecektir: (i) bu tür bilgilendirme geçerli Kanunlar uyarınca yasaklanmamışsa veya (ii) Zoom tarafından kendi takdirine göre (a) bu tür bilgilendirmenin bir kişiye veya bir kişinin sağlığına zarar riski ya da potansiyel zarar riski doğuracağı, (b) mala zarar riski veya potansiyel zarar riski doğuracağı (c) bir acil durum olduğu ya da (d) Hizmetlere, Yazılıma veya Zoom'un haklarına veya mülkiyetine tehdit teşkil ettiği düşünülmüyorsa.

 35. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MÜLKİYET HAKLARI
 36. Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız veya Son Kullanıcılarınızın kullanması ile herhangi bir şekilde bağlantılı olarak başka birinin Fikri Mülkiyetini ihlal edebilecek, haksız yere irtikap edebilecek veya başka bir şekilde çiğneyebilecek hiçbir telif hakkı materyalini, ticari markayı ya da diğer fikri mülkiyeti Fikri Mülkiyet Hakkı sahibinden önceden yazılı izin almadan yayımlamayı, değiştirmemeyi, dağıtmamayı veya çoğaltmamayı ve Son Kullanıcıların da bunları aynı şekilde yazılı izin almadan yapmasına izin vermemeyi kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme kapsamında sunulacak tüm Müşteri İçeriğinin yazarı olduğunuzu veya söz konusu Müşteri İçeriğini sunmak için gereken tüm hakları aldığınızı ve bu haklara sahip olduğunuzu ve kendinizin veya Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri veya Yazılımı kullanımıyla bağlantılı olarak Müşteri İçeriğinin tamamını Zoom tarafından sağlanan biçimde alacağınızı beyan ve kabul etmektesiniz. Zoom, başka bir kişinin Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği iddiasında bulunulan herhangi bir Son Kullanıcının Hizmetlere erişimini reddedebilir ve saklanan herhangi bir Müşteri İçeriğini Zoom'un Mülkiyet Hakları sahibinden bildirim almasını takiben (ör. kaldırma talebi) kaldırabilir. Yukarıdakileri sınırlandırmamak kaydıyla, Hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız Zoom'u burada belirtildiği gibi bilgilendirin.

 37. APPLE iOS KULLANIM KOŞULLARI
 38. Apple App Store'dan bir Zoom uygulamasına erişerek veya uygulamayı indirerek, Apple’ın Lisanslı Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (“Apple Şartları”) kabul etmektesiniz. Apple Şartlarıyla çelişki halinde bu Sözleşme geçerlidir.

 39. TIBBİ CİHAZ
 40. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Zoom Hizmetlerinin ve varsa Yazılımlarının, ayrı bir iş ortağı sözleşmesine tabi olsa dahi ABD Gıda ve İlaç İdaresinin iznine veya onayına tabi olan hiçbir tıbbi cihaz, ürün veya hizmet içermediğini ve hiçbir hastalığın, rahatsızlığın veya durumun teşhisinde, iyileştirilmesinde, hafifletilmesinde, tedavisinde veya önlenmesinde kullanılmasının amaçlanmadığını kabul etmektesiniz.

 41. ÜÇÜNCÜ TARAF ENTEGRASYONLARI VE TEKLİFLERİ
 42. Hizmetler veya Yazılımlar, üçüncü taraf teklifleri ve hizmetleri ile birlikte çalışabilir, entegre olabilir veya bu tekliflerle ve hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılabilir (“Üçüncü Taraf Teklifleri”). Zoom, herhangi bir Üçüncü Taraf Teklif sağlayıcısının herhangi bir eyleminden veya ihmalinden ya da verilere erişilmesi, verilerin değiştirilmesi veya silinmesi gibi herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifinin herhangi bir işleminden sorumlu değildir. Zoom veya bir Hizmet, söz konusu Üçüncü Taraf Tekliflerini önermiş, onaylamış veya desteklemiş olsa bile bu durum geçerlidir. Zoom, hiçbir Üçüncü Taraf Teklifinin birlikte çalışabilmesini, entegrasyonunu veya desteğini garanti etmez. Zoom herhangi bir zamanda, kendi takdirine göre Hizmetlerini veya Yazılımları değiştirebilir. Bu değişiklik, Üçüncü Taraf Tekliflerinin birlikte çalışmasında, entegrasyonunda veya desteğinde aksaklıklara sebep olabilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifini satın almaya veya bunlara bağlanmaya kendi takdirinize göre karar verirsiniz ve herhangi bir Üçüncü Taraf Teklifini kullanmanız yalnızca söz konusu Üçüncü Taraf Teklifinin koşullarına tabidir.

 43. İHRACAT KISITLAMALARI
 44. Hizmetlerin ve Yazılımın veya bunların bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nin İhracat İdaresi Yönetmeliği, 15 C.F.R. Bölüm 730-774'e tabi olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İhracat İdaresi Yönetmeliği 15 C.F.R. Bölüm 730-774 ve ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") (hep birlikte "İhracat Kontrolü ve Yasaklamaları Kanunları") tarafından ilan edilen programlar dahil Amerika Birleşik Devletleri ve diğer geçerli ülke ihracat kontrol ve ticari yaptırım yasalarına tabi olabilir. Zoom, talep üzerine Hizmetleri ve Yazılımları için geçerli olan ABD ihracat sınıflandırma(lar)ını sağlayacaktır. Siz ve Son Kullanıcılarınız, İhracat Kontrol ve Yaptırım Kanunlarını ihlal edecek şekilde, Hizmetlerin veya Yazılımın herhangi bir kısmına veya ilgili teknik bilgi veya materyallere doğrudan ya da dolaylı olarak erişemez, kullanamaz, ihraç edemez, yeniden ihraç edemez, yönlendiremez, aktaramaz veya ifşa edemezsiniz. Şu hususları beyan ve taahhüt edersiniz: (i) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın (a) ABD ticari yaptırımlarına veya diğer önemli ticari kısıtlamalara tabi olan bir ülkenin (Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri dahil) vatandaşı olmadığınızı veya burada yaşamadığınızı ve sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetlere veya Yazılımlara bu ülkelerde veya bölgelerde erişmeyeceğinizi veya kullanmayacağınızı veya Hizmetleri veya Yazılımları bu ülkelere ya da bölgelere ihraç etmeyeceğinizi, yeniden ihraç etmeyeceğinizi, yönlendirmeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı; (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler ve Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar Listesinde veya bir ülkenin yetkili makamı tarafından tutulan benzer bir geçerli listede yer alan kişiler olmadığınızı veya böyle bir şirkette bireysel olarak ya da bir bütün halinde %50 veya daha fazla sahipliğinizin olmadığını ve (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Taraflar Listesi, Tüzel Kişi Listesi ve Doğrulanmamış Liste ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın silahlanmayla ilgili listelerinde yer alan kişiler veya bu kişilerle ilişkili şahıslar olmadığınızı; (ii) sizin ve Son Kullanıcılarınızın Belarus, Myanmar (Burma), Kamboçya, Çin, Rusya veya Venezuela'da bulunduğunuz halde Askeri Son Kullanıcılar olmadığınızı ve 15 C.F.R. 744.21'de tanımlandığı gibi Zoom’un Hizmetlerini veya Yazılımı Askeri Son Kullanıma sunmayacağınızı; (iii) Siz veya Son Kullanıcılarınız tarafından oluşturulan veya gönderilen hiçbir Müşteri İçeriğinin İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına göre ifşa edilmesi, aktarılması, indirilmesi, ihraç edilmesi veya yeniden ihraç edilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadığını ve (iv) Sizin ve Son Kullanıcılarınızın, ABD Ticaret Bakanlığı veya ABD Hazine Bakanlığı tarafından uygulanan ABD anti boykot yasalarını ihlal edecek veya bu yasalar uyarınca cezalandırılacak herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı. İşbu maddeye özel olarak dahil edilen her türlü ülke listesi, İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasaları kapsamında yeni ülke veya bölgeler eklendikçe veya çıkartıldıkça güncellenmiş kabul edilecektir. İhracat Kontrol ve Yaptırım Yasalarına uymak ve herhangi bir değişiklik için bunları izlemekle yalnızca siz sorumlusunuz.

 45. YÜKSEK RİSKLİ KULLANMAMA VE GÜVENLİ KULLANMA
 46. HİZMETLER VE YAZILIM; NÜKLEER TESİSLERİN, UÇAK NAVİGASYON/İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN, HAVA TRAFİK KONTROLÜNÜN, YAŞAM DESTEK VEYA SİLAH SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI VE SAVAŞ OPERASYONLARI DAHİL ARIZA EMNİYETLİ KONTROLLER GEREKTİREN TEHLİKELİ VEYA YÜKSEK RİSKLİ ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞTIR. HİZMETLERİ VE YAZILIMLARI HİÇBİR YÜKSEK RİSKLİ ORTAM İÇİN VEYA ONLARLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANMAYACAKSINIZ. AYRICA HİZMETLERİ VEYA YAZILIMI SÜRÜŞ SIRASINDA, YÜRÜRKEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE TAM DİKKATİNİZİ VEREMEDİĞİNİZ VE SİZİN İÇİN, SON KULLANICILARINIZ İÇİN YA DA BAŞKALARI İÇİN RİSKE YOL AÇABİLECEK GÜVENSİZ BİR ŞEKİLDE KULLANMAMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ.

 47. GARANTİ YOK
 48. HİZMETLERİN VE YAZILIMIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIĞINI KABUL EDERSİNİZ VE ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLÂLDE BULUNMAMA GARANTİSİ DE DAHİL ANCAK AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ZOOM, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ, (i) HİZMETLERİN VEYA YAZILIMIN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR HAKKINDA (ii) HİZMETLER VEYA YAZILIM ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞU VEYA GÜVENİLİRLİĞİ HAKKINDA YA DA (iii) HİZMETLERİN YA DA YAZILIMIN VEYA HERHANGİ BİR KULLANICININ GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞI YA DA KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR TAAHHÜT, VAAT, GARANTİ VEYA BEYAN VERMEZ. İNDİRİLEN VEYA HİZMETLERİN YA DA YAZILIMIN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MALZEME VEYA VERİ SİZİN TAKDİRİNİZE BAĞLIDIR VE RİSK SİZE AİTTİR. HİZMETLERİN VEYA YAZILIMIN KULLANIMI NEDENİYLE KARŞILAŞACAĞINIZ ZARARLARDAN YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. HİZMETLERİN VEYA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSK SİZE AİTTİR. ZOOM; MÜŞTERİ İÇERİĞİ VE MÜŞTERİ VERİLERİ, KULLANICI BİLGİLERİ VEYA KULLANICILAR ARASINDAKİ İLETİŞİM DAHİL HİÇBİR VERİNİN SAKLANMASI İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. HİZMETLERİN VE YAZILIMIN KULLANIM RİSKİ TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.

 49. TAZMİNAT
 50. Geçerli Kanunlarca yasaklanmadığı kadarıyla, (i) sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcınız tarafından Hizmetlerin veya Yazılımın kullanılması, (ii) sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcınız tarafından işbu Sözleşmenin ihlal edilmesi ya da geçerli Kanunların çiğnenmesi, (iii) sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcınız tarafından herhangi bir şahsa veya kuruluşa ait herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkının veya başka bir hakkın ihlal edilmesi veya çiğnenmesi, (iv) Son Kullanıcınız ile aranızdaki ilişki veya sizinle Son Kullanıcınız arasındaki herhangi bir anlaşmazlık veya (v) size veya Son Kullanıcınıza ait eylemler veya ihmaller sonucunda bir üçüncü tarafın yaralanması veya maddi zarara uğraması ile ilgili veya bunlardan kaynaklı olarak herhangi bir üçüncü tarafın yönelttiği suçlama, talep, kovuşturma, yükümlülük, zarar veya maliyet (makul vekalet ücretleri dahil) karşısında Zoom'u ve bağlı kuruluşlarını, onların lisans verenlerinin ve tedarikçilerinin her birini ("Tazmin Edilen Taraflar"), tüm yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, üyeleri, danışmanları ve temsilcileri dahil olmak üzere ber'i kılmayı, savunmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 51. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 52. BU BÖLÜM, SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU SINIRLANDIRDIĞI İÇİN BU BÖLÜMÜ DİKKATLE OKUYUN.

  ZOOM VE BAĞLI KURULUŞLARI VE ONLARIN HER BİR TEDARİKÇİSİ VE LİSANS VERENİ AŞAĞIDAKİLERİNDEN HİÇBİRİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR:

  • ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ VEYA MANEVİ TAZMİNAT;
  • İŞ KÂRI KAYBI, İŞLERİN AKSAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, İŞ FIRSATLARININ KAYBI;
  • SİSTEM VERİLERİNE, MÜŞTERİ İÇERİĞİNE VEYA MÜŞTERİ VERİLERİNE İZİNSİZ ERİŞİM, BUNLARIN KAYBOLMASI, İMHA OLMASI VEYA TAHRİF OLMASI;
  • İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİYLE İLGİLİ MASRAFLAR;
  • HİZMETLERİN FESHİ, ASKIYA ALINMASI, SONLANDIRILMASI VEYA BAĞLANTILARININ KESİLMESİ;
  • İNTERNET HİZMETLERİNİZİN ÇALIŞMAMASI, KESİNTİYE UĞRATILMASI VEYA BAKIMA ALINMASI;
  • TEKNİK VEYA DİĞER DESTEK HİZMETLERİNİ SUNMAKTAKİ AKSAKLIKLARIMIZ VEYA
  • İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLGİLİ TÜM TAZMİNAT TALEPLERİNİZ İÇİN YEKUN OLARAK, TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMANIZA YOL AÇAN OLAY VEYA DURUM ÖNCESİNDEKİ ON İKİ (12) AYDA HİZMETLER İÇİN FİİLEN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞAN TAZMİNAT TALEPLERİ.

  BU TAZMİNAT MUAFİYETİ VE VAR OLAN TAZMİNATLAR İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA ONUNLA İLGİLİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER VE SORUMLULUKLAR İÇİN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMALKARLIK VEYA KATİ YÜKÜMLÜLÜK DAHİL), MEVZUATTAN, SÖZLEŞMEDEN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ KURAMDAN KAYNAKLANMASI FARK ETMEKSİZİN, ZOOM'UN, BAĞLI KURULUŞLARININ VEYA LİSANS VERENLERİMİZİN YA DA TEDARİKÇİLERİMİZİN BU ŞEKİLDE TAZMİNAT TALEPLERİNİZİN OLABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI HALİNDE DAHİ VE SAHİP OLDUĞUNUZ ÇARELER TEMEL AMAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN YETERLİ OLMASA DAHİ GEÇERLİDİR.

  BAZI DEVLETLERİN VE HUKUK BÖLGELERİNİN BAZI TAZMİNAT MUAFİYETLERİNE VEYA YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARINA İZİN VERMEMESİ NEDENİYLE, YUKARIDAKİ SINIRLAMA, YALNIZCA TAZMİNAT MUAFİYETLERİ VEYA YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARININ GEÇERLİ KANUNLAR KAPSAMINDA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE SİZİN İÇİN GEÇERLİDİR.

 53. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, TAHKİM ANLAŞMASI VE TOPLU DAVADAN FERAGAT
 54. Zoom ile aranızdaki bazı anlaşmazlıkları bağlayıcı tahkim yoluyla ("Tahkim Anlaşması") çözmeyi kabul etmektesiniz. Tahkim, hakim veya jüriden ziyade, bir hakemin anlaşmazlığa karar vereceğini ifade eder. Taraflar, herhangi bir tür toplu ya da kitlesel davaya veya grup davasına, özel avukat yoluyla genel davaya ya da başka bir temsili davaya başvurma veya dahil olma hakkından açıkça feragat etmektedir. Bu Tahkim Anlaşması, önceki tüm sürümlerinin yerine geçmektedir.

  27.1 Kapsanan Anlaşmazlıklar. Siz ve Zoom, her türlü ilgili yazılım, donanım, entegrasyon, reklam veya pazarlama iletişimi, hesabınız veya Zoom ile olan ilişkinizin ve işlemleriniz her türlü yönü dahil olmak üzere sizinle Zoom arasında işbu Sözleşmeden veya Hizmetlerden kaynaklanan ya da onlarla ilgili olan her türlü anlaşmazlık ya da talebin ("Anlaşmazlık") mahkeme yerine bağlayıcı tahkim yoluyla çözülmesini kabul etmektesiniz. Bu Tahkim Sözleşmesinin amaçları uyarınca Anlaşmazlık, işbu Sözleşme veya önceki herhangi bir sürümü ortaya çıkmadan önce meydana gelen ya da o döneme ait durumları içeren anlaşmazlıkları ve işbu Sözleşmenin feshinden sonra ortaya çıkabilecek olan talepleri de içerecektir. ÖNCEDEN BAŞLATILMIŞ OLAN VEYA GELECEKTE BAŞLATILABİLECEK VE SİZİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE TAHKİMLER. BU TAHKİM ANLAŞMASINI KABUL ETMENİZ, BU İŞLEMLERE KATILIMINIZI ETKİLEYEBİLİR.

  27.2 Tahkim İstisnaları. Bu Tahkim Anlaşması, sizin tarafınızdan veya Zoom tarafından yapılan aşağıdaki türlerdeki talepler için tahkim gerektirmez: (i) asliye mahkemesi davaları (mahkemenin gereklilikleri karşılanırsa ve talepler yalnızca bireysel esastaysa) ve (ii) ticari markalar, ticari takdim şekli, telif hakları ve patentler dahil fikri mülkiyet haklarına ilişkin talepler.

  27.3 Önce Anlaşmazlığın Gayri Resmi Çözümü. Her türlü Anlaşmazlığı tahkime ihtiyaç duymadan ele almayı istiyoruz. Zoom ile bir Anlaşmazlığa düşmeniz halinde, Anlaşmazlığı çözmek için birlikte hareket edebilmemiz için, kişiselleştirilmiş talebinizi tahkime başlamadan önce ("Tahkim Öncesi Talep"), ATTN: Litigation Department, Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., San Jose, CA 95113 adresine posta yoluyla göndermeyi kabul etmektesiniz. Tahkim Öncesi Talep, yalnızca tek bir bireye ait olduğunda ve onun adına gönderildiğinde geçerlidir. Birden fazla bireyin adına gönderilen Tahkim Öncesi Talepler de geçersizdir. Tahkim Öncesi Talep şunları içermelidir: (i) adınız, telefon numaranız, posta adresiniz ve hesabınızla ilişkili e-posta adresiniz; (ii) varsa danışmanınızın adı, telefon numarası, posta adresi ve e-posta adresi; (iii) Anlaşmazlığınızın tarifi ve (iv) imzanız. Aynı şekilde, Zoom'un sizinle bir Anlaşmazlığa düşmesi halinde Zoom, yukarıda listelenen koşulları içeren, kişiselleştirilmiş Tahkim Öncesi Talebinin olduğu bir e-postayı Zoom hesabınızla ilişkilendirilmiş e-posta adresinize gönderecektir. Siz tarafınızdan veya Zoom tarafından Tahkim Öncesi Talep gönderildikten sonra Anlaşmazlığın altmış (60) takvim günü içinde çözülmemesi halinde anlaşmazlık tahkime götürülebilir. Zoom ile aranızdaki Anlaşmazlığın Madde 27.2(2)'deki tahkim istisnaları kapsamında yer alan talepleri içermesi halinde bu Madde 27.3, söz konusu Anlaşmazlık için geçerli olmaz. Bu Madde 27.3'e uymanızın tahkime başlamak için bir ön koşul olduğunu ve hakemin, bu gayri resmi anlaşmazlık çözüm prosedürlerine tümüyle ve tamamen uyulmadığı takdirde yapılan tahkim başvurusunu reddedeceğini kabul etmektesiniz.

  27.4 Tahkim Prosedürü. Madde 27.3'te belirtilen gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecini tamamladıktan sonra sizin tarafınızdan veya Zoom tarafından tahkim başlatılacaksa, tahkimi başlatan taraf, diğer tarafa tahkim talebini sunmalıdır. Yapacağınız her türlü tahkim talebi Madde 27.3'te adresi verilen Zoom Hukuk Bölümüne gönderilecektir. Zoom, her türlü tahkim talebini Zoom hesabınızla ilişkili e-posta adresinize veya varsa danışmanınıza gönderecektir. İşbu Tahkim Anlaşmasının ABD Federal Tahkim Kanununa (“FAA”) tabi olduğunu Siz ve Zoom kabul etmektesiniz. Herhangi bir nedenle FAA'nın uygulanamaması halinde, bulunduğunuz yerde tahkim usulleri için geçerli olan eyalet kanunları uygulanacaktır.

  Geçerli tahkim makamı yaşadığınız yere göre değişir. Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız tahkim, ADR Services, Inc. (“ADR Services”) tarafından https://www.adrservices.com/services-2/arbitration-rulesadresinde bulunan Tahkim Kuralları kapsamında yönetilecektir. Kaliforniya'da ikamet etmiyorsanız tahkim, National Arbitration and Mediation (“NAM”) tarafından https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms adresinde bulunan geçerli Kapsamlı Anlaşmazlık Çözüm Kuralları ve Usulleri uyarınca yönetilir. İşbu Sözleşme ile tahkim makamının kuralları arasında çelişki olduğu takdirde işbu Sözleşme geçerlidir. Geçerli tahkim makamının tahkimi yürütmeye uygun olmaması halinde taraflar, alternatif bir tahkim makamı seçecektir. Taraflar uygun bir alternatif üzerinde anlaşmaya varamadığı takdirde, yargı salahiyetine sahip bir mahkemeden 9 U.S.C. Madde 5 uyarınca bir hakem atamasını talep edecektir. Yargı salahiyeti olan tahkim makamı hakkında anlaşmazlığa düşülmesi halinde anlaşmazlığı çözmesi için bir NAM hakemi atanacaktır.

  Tahkim duruşmaları, sizinle Zoom arasında yazılı olarak başka bir konum üzerinde anlaşmaya varılmadığı takdirde video konferans yoluyla düzenlenecektir. Tek bir hakem atanacak. Hakem tazminat, tespit veya ihtiyati tedbir ve masrafların tazminine hükmedebilir. Herhangi bir tahkim kararı, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemede (bir karar yoluyla) uygulanabilir. Bir tahkim kararının, Zoom ve farklı bir kişinin dahil olduğu başka bir tahkim veya mahkeme kovuşturmasında hiçbir yasal açıdan engelleyici etkisi olmayacaktır. Hakem, bu Sözleşmenin uygulanabilir, vicdana aykırı veya icra edilebilir olup olmadığı da dahil olmak üzere tahkime elverişlilik eşiğindeki tüm sorunları ve tahkime karşı her türlü savunmayı çözmek için münhasır yetkiye sahip olacaktır. Ancak, Madde 27.6'daki Toplu Davadan feragat kuralı hakkında münhasır yetkiye, bu maddenin uygulanamazlığı, yasa dışılığı, geçersizliği veya uygulanabilirliği ya da ihlal edilmesi ile ilgili her türlü talep de dahil olmak üzere mahkeme sahiptir.

  Bir tahkim başlatıldıktan sonra ancak bir hakem tayin edilmeden önce asliye mahkemesine başvuruda bulunulması halinde [bkz. Madde 27.2(1)], bu tahkim idari olarak kapatılacaktır. Asliye mahkemesinin yargı salahiyetine ilişkin anlaşmazlık olması halinde, bu konu hakkında asliye mahkemesi hüküm verecektir. Siz veya Zoom, Anlaşmazlığınızla ilgili olarak asliye mahkemesine başvurulmasına itiraz ederseniz ve yetkili bir mahkeme, asliye mahkemesinin davayı göremeyeceğine hükmederse, o zaman söz konusu seçim, Anlaşmazlığınızla ilgili olarak bu Tahkim Anlaşmasından çıkarılır. Ancak bu mahkeme kararı, Zoom ile farklı bir birey arasındaki başka bir tahkim veya mahkeme davasını yasal açıdan engelleyici etkiye sahip olmayacaktır.

  27.5 Jüri Duruşmasından Feragat. Siz ve Zoom, işbu belgeyle mahkemede dava açma ve bir yargıç veya jüri huzurunda duruşma talep etmeye ilişkin her türlü anayasal ve yasal haklarınızdan feragat etmektesiniz. Onun yerine Siz ve Zoom, tüm Anlaşmazlıkların yukarıdaki Madde 27.2'de belirtildiği gibi işbu Tahkim Anlaşması kapsamında çözülmesini tercih etmektesiniz. Bir tahkim kararının mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmesi çok sınırlı bir değerlendirmeyle sınırlıdır. Tahkimde keşif sınırlı olabilir ve prosedürleri, mahkemedekine oranla daha hızlı ilerler.

  27.6 Toplu Davadan Feragat. Siz ve Zoom, aşağıdaki Madde 27.7'de belirtilenler haricinde, her birinizin diğeri aleyhine yalnızca bireysel esasta talepte bulunabileceğini ve toplu, kitlesel, temsili dava veya grup davası açamayacağını ve buradaki taraflar, herhangi bir Anlaşmazlığın toplu, kitlesel, temsili dava veya grup davası esasında görülmesine, dinlenmesine, yönetilmesine, çözülmesine veya tahkimde görülmesine yönelik tüm haklarından feragat etmektedir. İşbu Tahkim Sözleşmesine tabi olmak kaydıyla hakem, yalnızca tazminat talep eden bireysel taraf lehine ve yalnızca tarafın bireysel talebini karşılamak için gerektiği kadarıyla tespit veya geçici tedbir kararı alabilir. İşu Tahkim Anlaşmasında aksine herhangi bir hüküm bulunsa dahi, eğer bir mahkeme nihai bir kararla, başka herhangi bir temyize veya başvuruya tabi olmaksızın, bu Madde 27.6'daki sınırlamaların belirli bir dava veya tazminat talebiyle (kamusal ihtiyati tedbir talebi gibi) ilgili olarak geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, siz ve Zoom, söz konusu özel talep veya tedbir talebinin (ve yalnızca söz konusu talep veya tedbir talebinin) tahkimden ayrılacağını ve Kaliforniya, San Jose'de bulunan eyalet mahkemeleri veya federal mahkemeler tarafından takip edileceğini kabul etmektesiniz. Bu fıkra, sizin veya Zoom'un toplu bir hak talebi karşısında uzlaşmaya katılmanızı engellemez.

  27.7 Öncelikli Tahkimler. Tahkimlerin yönetim ve karara varma verimliliğini artırma amacıyla, taraflardan biri aleyhine aynı hukuk firması, hukuk firmaları grubu veya kuruluşlar tarafından ya da onların desteğiyle yüz seksen (180) günlük bir süre içinde esasen benzer yapıda elli (50) veya daha fazla bireysel tahkim talebinde bulunulması halinde ("Toplu Başvuru"), tarafların tahkime devam etmek için on altı (16) bireysel tahkim talebini [her bir taraf için sekizer (8) adet] ("Öncelikli Tahkimler") seçeceğini siz ve Zoom kabul etmektesiniz. Yalnızca bu on altı (16) tahkim talebi tahkim makamına sunulacaktır ve taraflar, Öncelikli Olmayan Tahkimleri beklemede tutacak ve onlar için başvuruda bulunmayacaktır. On altı (16) Öncelikli Tahkim için tahkim makamının masrafını Zoom ödeyecektir. Aşağıdaki Madde 27.10 kapsamında bir (1) içinde başvuruda bulunma zorunluluğu dahil olmak üzere zaman aşımı kuralları, Öncelikli Olmayan Tahkim taleplerinin beklemede tutulduğu süre boyunca geçerli olacaktır. Öncelikli Tahkimler görülürken, Toplu Başvurunun parçası olan başka hiçbir tahkim talebi işlenemez, yönetilemez veya görülemez ve böyle bir tahkim talebine ilişkin hiçbir başvuru masrafı veya diğer idari masrafların taraflardan birince tahkim makamına ödenmesi talep edilemez. Bu hükme aykırı olarak taraflardan birinin süresinden önce Öncelikli Olmayan Tahkimler için tahkim makamına başvuruda bulunması halinde, tahkim makamının bu talepleri beklemede tutmasını taraflar kabul etmektedir.

  Tarafların hepsi, tahkim taleplerinin, aynı olaydan kaynaklanmaları veya aynı olay ile ilgili olmaları halinde ve aynı veya benzer yasal sorunlara yol açtığı ve aynı ya da benzer çarenin arandığı takdirde "esasen benzer yapıda" olduğunu kabul etmektedir. Taraflardan biri, (i) Öncelikli Tahkim sürecinin uygulanabilir veya icra edilebilir olup olmadığı, (ii) belirli taleplerin bir Toplu Başvurunun parçası olup olmadığı ve (iii) bir Toplu Başvuru kapsamındaki taleplerin, Madde 27.3 dahil olmak üzere işbu Sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı gibi eşik sorular hakkında karara varması için tahkim makamının tek bir idari hakem ("İdari Hakem") atamasını talep edebilir. Bu tür herhangi bir anlaşmazlığın İdari Hakem tarafından çözümünü hızlandırma amacıyla taraflar, İdari Hakemin herhangi bir anlaşmazlığı ivedilikle çözmek için gereken prosedürleri kendisinin belirleyebileceğini kabul etmektedir. İdari Tahkimin masrafları Zoom tarafından ödenecektir.

  Taraflar her bir Öncelikli Tahkimi ilk duruşma öncesi görüşmeden itibaren yüz yirmi (120) takvim günü içinde hakemin karara varması için iyi niyetli olarak birlikte hareket edecektir. Taraflar, Öncelikli Tahkim sürecinin Öncelikli Tahkim için seçilmeyen bireylerin talepleri de dahil olmak üzere Toplu Başvuruları çözüme kavuşturmak için genel olarak daha hızlı, daha verimli, maliyeti daha düşük bir mekanizma olarak tasarlandığını kabul etmektedir.

  Öncelikli Tahkimlerin karara varmasını takiben, taraflar Toplu Başvuruyu oluşturan tüm kalan tahkim taleplerinin global bir arabuluculuk yoluyla ("Global Arabuluculuk") çözüme kavuşturulmasını kabul etmektedir. Global Arabulucuk, Öncelikli Tahkimleri yöneten tahkim makamı tarafından yönetilecektir. Taraflar, Toplu Başvuruyu oluşturan kalan tahkim taleplerini arabulucuğu takip eden otuz (30) takvim günü içinde karara bağlayamadıkları takdirde, tarafların yazılı olarak farklı bir anlaşmaya varmaması halinde Toplu Başvuruyu oluşturan kalan tahkim talepleri tahkim makamı tarafından, tahkim makamının kuralları uyarınca ayrı ayrı dosyalanacak ve yönetilecektir. Taraflardan biri, tahkim makamının yeni dosyalanan talepler hakkındaki eşik soruları belirlemek için bir İdari Hakem atamasını talep edebilir.

  Taraflar, Öncelikli Tahkimler için dosyalama ve idari masrafların ödenmesi dahil olmak üzere, Öncelikli Tahkim sürecini uygulamak için tahkim makamıyla iyi niyetle işbirliğinde bulunmayı, Öncelikli Olmayan Tahkimlere ait Toplu Başvurularla ilişkili tüm dosyalama masraflarını Toplu Tahkimler ve müteakip Global Arabuluculuk tamamlanıncaya kadar ertelemeyi, ve tahkimin süresini ve masraflarını en aza indirmek için aşağıdakileri içerebilen her türlü adım üzerinde işbirliği yapmayı, bu işbirliğinin: (i) keşif anlaşmazlıklarının çözümünde hakeme yardımcı olması için özel bir keşif uzmanının atanmasını ve (ii) tahkim işlemleri için hızlandırılmış bir takvimin kabul edilmesini içerebileceğini kabul etmektedir. Bu Öncelikli Tahkim hükmü, bu hükümde açıkça belirtilmediği sürece, hiçbir koşulda hiçbir şekilde herhangi bir toplu, kitlesel dava veya grup davasına veya müşterek ya da birleştirilmiş talepleri içeren bir tahkime izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Aşağıdaki Madde 27.10'da belirtilen bir (1) yıl içinde başvuruda bulunulması da dahil bir Toplu Başvurudaki her bir tahkim talebi için geçerli zaman aşımı, taraflardan birinin Ön Tahkim Talebinde bulunduğu zamandan, o tarafın, söz konusu talep için tahkim makamına başvuruda bulunduğu zamana kadar beklemeye alınır.

  27.8 Uzlaşma Teklifleri ve Karara Varma Teklifleri. Tahkim duruşması için belirlenen tarihten en az on (10) takvim günü önce siz ve Zoom, belirli koşullar üzerinde karar alınmasına müsaade etmek için diğer tarafa yazılı bir karara varma teklifinde bulunabilirsiniz. Teklifin kabul edilmesi halinde, kabulün kanıtıyla birlikte teklif, tahkim makamına gönderilecek ve tahkim makamı bu doğrultuda karar alacaktır. Teklifin tahkim duruşmasından önce veya yapıldıktan sonraki otuz (30) takvim günü içinde (hangisi daha erkense) kabul edilmemesi halinde teklif geri çekilmiş olarak kabul edilecektir ve tahkimde kanıt olarak sunulamaz. Bir tarafın yaptığı teklifi diğer tarafın kabul etmemesi ve diğer tarafın, daha olumlu bir karar alamaması halinde diğer taraf, teklif sonrası maliyetlerini tahsil etmeyecektir ve teklif zamanından itibaren teklif yapan tarafın maliyetlerini ödeyecektir (bu, yalnızca yargı tekliflerinin amaçları için makul vekalet ücretlerini, yasalar uyarınca geri alınabilir olduğu ölçüde, hükmedilen tazminat bedelini aşmayacak bir miktarda olmak kaydıyla içerebilir).

  Taraflar, bir Toplu Dosyada uzlaşma teklifleri veya yargılama teklifleri ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tek bir hakem tarafından, bu tekliflerin aynı temel koşulları içerdiği ölçüde karara bağlanacağını kabul etmektedir. Temsil edilen tarafları içeren tahkimler için, temsil edilen tarafların vekilleri, bu tekliflerin kendilerine iletildiği her bir tahkim davacısı veya davalısı için bireysel ulaşma tekliflerini veya karara varma tekliflerini iletmeyi kabul etmektedir.

  27.9 Tahkim Masrafları. Bir Toplu Başvuruda belirtilenler haricinde (bkz. Madde 27.7), herhangi bir başvuru ve hakem masraflarını ve idari masrafları ödeme sorumluluğunuz yalnızca ilgili tahkim makamının kurallarında belirtilecektir. Brüt aylık geliriniz federal yoksulluk yönergelerinde belirtilen değerin %300'ünden daha azsa bazı tahkim masraflarından feragat hakkına sahip olabilirsiniz.

  27.10 Bir Yıl İçinde Başvurma Zorunluluğu. Geçerli Kanunların izin verdiği ölçüde ve diğer herhangi bir zaman aşımı süresine bakılmaksızın, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir talep veya dava nedeni (Madde 27.2(2) kapsamındaki anlaşmazlıklar hariç) için söz konusu talepten veya dava nedeninden sonraki bir (1) yıl içinde başvuru yapılmalıdır, aksi halde bu talep veya dava nedeni kalıcı olarak engellenecektir. Zaman aşımı ve her türlü tahkim masrafı vade tarihleri, tarafların yukarıdaki Madde 27.3 uyarınca gerekli gayri resmi anlaşmazlık çözüm sürecinde bulundukları süre boyunca beklemeye alınacaktır.

  27.11 Tahkim Anlaşmasından Çekilme. (i) Mevcut bir kullanıcıysanız 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren otuz (30) takvim günü içinde veya (ii) yeni bir kullanıcıysanız hesabınızı oluşturduğunuz tarihten itibaren otuz (30) takvim günü içinde opt-out@zoom.us adresine e-posta göndererek İşbu Tahkim Anlaşmasını reddedebilir ve tahkimden çekilebilirsiniz. Tahkimden çekilme bildiriminiz kişiselleştirilmiş olmalıdır ve bireysel Zoom hesabınız ile ilişkili e-posta adresinden gönderilmelidir. Birden fazla tarafın tahkim anlaşmasından çekilmesi için yapılan çekilme bildirimleri bu tarafların hepsi için geçersiz olacaktır. Hiçbir birey (veya temsilcisi ya da aracısı) başka bir birey adına çekilme talebinde bulunamaz. Çekilme bildiriminizde adınız ve soyadınız, adresiniz, Zoom hesabınızla ilişkili e-posta adresiniz ve bu Tahkim Anlaşmasını reddettiğinizi belirten açık bir beyan yer almalıdır. Tahkim anlaşmasından çekilmeye karar verirseniz, çekilme bu Tahkim Anlaşması ve bunun önceki tüm sürümleri için geçerli olacaktır ve taraflardan hiçbiri diğer tarafı, herhangi bir Anlaşmazlık üzerinde tahkime gitmeye zorlama hakkına sahip olmayacaktır. Ancak bu Tahkim Anlaşmasının diğer tüm bölümleri sizin için geçerli olmaya devam edecek ve bu Tahkim Anlaşmasından çekilmeniz, bizimle gelecekte yapabileceğiniz başka hiçbir tahkim anlaşması için geçerli olmayacaktır.

  27.12 Bölünebilirlik. Yukarıdaki Madde 27.6'da belirtilenler haricinde, işbu Tahkim Anlaşmasının herhangi bir hükmünün yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edildiği takdirde bu hüküm ayrılacaktır, ancak kalan yükümler yine de geçerli olacak ve bu maddenin ayrılan hüküm de dahil olmak üzere baştaki niyetine mümkün olan en yakın niyetin elde edilmesi için yorumlanacaktır.

 55. İSİMSİZ VE TOPLU VERİLER
 56. Zoom'un sizin ve Son Kullanıcılarınızın Hizmetleri ve Yazılımı kullanımına ilişkin teknik ve diğer verileri tanımlanmamış veya anonimleştirilmiş bir esasta ("Toplu Anonim Veriler") toplayabileceğini ve Zoom'un Toplu Anonim Verileri geçerli Kanunlara uygun şekilde, bu Sözleşmenin süresi boyunca ve sonrasında, size veya ilişkisi bulunmayan diğer müşterilere sağlanan Hizmetleri ve Yazılımı analiz etmek, geliştirmek, iyileştirmek, desteklemek ve işletmek dahil olmak üzere, endüstri karşılaştırmaları veya en iyi uygulamalar kılavuzu, tavsiyeler veya benzer raporlar oluşturmak için kullanabileceğini kabul etmektesiniz.

 57. ABD EYALET KANUNLARI GİZLİLİK EKİ
 58. Hizmetlerin size temin edilmesinde kişisel verilerinizi, kişisel bilgilerinizi veya kimliğinizin tespit edilmesine neden olabilecek bilgileri işlediğimiz durumlarda Zoom'un sizin adınıza hareket ettiğini ve işleme sırasında hangi araçların kullanılacağını ve işlemenin hangi amaçla yapılacağını sizin belirleyeceğinizi kabul edersiniz.

  Eğer (i) bir "işletme" iseniz ve "kişisel bilgileri" (bu terimlerin 2020 tarihli Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası ile değiştirilen 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Kanununda tanımlandığı şekliyle) sizin adınıza işliyorsak, (ii) bir "veri sorumlusuysanız" ve "kişisel verileri" sizin adınıza işliyorsak (bu terimlerin diğer geçerli ABD eyalet veri gizliliği kanunlarında tanımlandığı şekliyle) veya (iii) (i) ve (ii)'de belirtilen kriterlerin her ikisini de karşılıyorsanız, ABD Eyalet Hukuku Gizlilik Ekimiz, kendisine atıfta bulunulması suretiyle buraya dahil edilmiştir ve "kişisel bilgilerinizi" ve "kişisel verilerinizi" (bu terimlerin yukarıda belirtilen kanunlar kapsamında tanımlandığı şekliyle) "işlememiz" için geçerlidir.

 59. ABD FEDERAL HÜKÜMETİ VE DİĞER HÜKÜMET KULLANICILARI
 60. ABD federal hükümeti veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel devlet kuruluşunun her türlü idaresi veya kuruluşu dahil bir devlet veya kamu kuruluşuysanız, işbu Madde 30 geçerlidir. 48 C.F.R. Madde 2.101'de tanımlandığı şekliyle, Yazılım, "ticari bilgisayar yazılımı"dır ve Hizmetler, "ticari hizmetler"dir. 48 C.F.R. Madde 252.227-7014(a)(1)'de tanımlandığı ve 48 C.F.R. Madde 12.212 ve Madde 227.7202'de kullanıldığı şekliyle "ticari bilgisayar yazılım"larını teşkil etmektedir. Bu ticari bilgisayar yazılımı ve ilgili Dokümantasyon, size ve Son Kullanıcılarınıza yalnızca burada belirtilen hüküm ve koşullar uyarınca diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar ile kullanmanız veya sizin adınıza kullanılması için sağlanmaktadır. İşbu Sözleşme, (yalnızca örnek olarak) Madde 12.3 Fiyatlarda Değişiklik, Madde 12.7 Ödeme Yapılmaması Nedeniyle Fesih veya Askıya Alma, 14 Süre, Fesih ve Askıya alma, 15 İşbu Sözleşmede Değişiklik Yapılması, 25 Tazminat, 27 Anlaşmazlıkların Çözümü, Tahkim, Uzlaşma ve Toplu Davadan Feragat, 33.3 Geçerli Hukuk, Yargı Salahiyeti ve Yeri dahil olmak üzere, söz konusu koşulların kabul edilmesi bulunduğunuz hukuk bölgesinin geçerli Kanunları uyarınca yasaklanmadığı ölçüde geçerlidir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün bu şekilde yasaklanması halinde ve yasaklandığı kadarıyla, söz konusu hüküm yalnızca geçerli Kanunları uyması için makul olarak gerektiği ölçüde ancak işbu Sözleşmenin ve belirtilen geçerli hükümlerin azami miktarda uygulanabilmesini sağlayacak şekilde değiştirilmiş kabul edilecektir.

 61. POLİTİKALAR, VERİ İŞLEME EKİ
 62. 31.1 Gizlilik Bildirimi. Gizlilik Bildirimimize onay vermekte ve onu kabul etmektesiniz ve kişisel verilerinizi toplamamızın, paylaşmamızın ve işlememizin (düzenleme, yapılandırma, depolama, kullanma veya ifşa etme dahil olabilir) Gizlilik Bildirimimize ve geçerliyse Küresel Veri İşleme Ekine ve ABD Eyalet Hukuku Gizlilik Ekine tabi olacağını kabul etmektesiniz.

  31.2 Kılavuzlar, Bildirimler ve Diğer Politikalar. Zoom Phone Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız, Zoom Phone Numaralandırma Politikası, Kabul Edilebilir Kullanım Yönergelerimiz, 911 ABD Bildirimi, 911 Kanada Bildirimi, AB Acil Durum Çağrısı Bildirimi ve Devlet Talepleri Kılavuzu dahil olmak üzere zoom.us/legal adresinde bulunan geçerli kılavuzlarımızı, beyanlarımızı, bildirimlerimizi ve politikalarımızı onaylamakta ve kabul etmektesiniz ve Hizmetlerin sizin tarafınızdan veya Son Kullanıcılarınız tarafından kullanılmasının bu kılavuzlara, bildirimlere ve politikalara tabi olduğunu bilmekte ve kabul etmektesiniz.

  31.3 Veri İşleme Eki. İşletme ve eğitim hesabı veya kurumsal hesap sahibiyseniz ve Hizmet kullanımınız Zoom'un bir Son Kullanıcının kişisel verilerini bir veri işleme sözleşmesine uygun şekilde işlemesini gerektiriyorsa, Zoom, bu tür kişisel verileri Zoom Küresel Veri İşleme Ekine göre işleyecektir.

 63. PAZARLAMA
 64. Zoom'a (i) sizi bir müşteri olarak tanımlaması ve logonuzu Zoom pazarlama materyallerinde (ör. Zoom İnternet Sitesi, e-postaları, sunumları, broşürleri) kullanması ve (ii) bir Zoom müşterisi olarak deneyiminize dayalı içerik geliştirme (ör. yazılı bir vaka çalışması veya video vaka çalışması) izni ve hakkı vermektesiniz. Bu Madde 32'nin yukarıdaki (ii) fıkrası kapsamında oluşturulan her türlü içerik sizinle iş birliği içerisinde oluşturulacak ve yalnızca yazılı onayınız üzerine kullanılacaktır. Zoom, bu Madde 32'nin (i) fıkrası uyarınca, sunduğunuz her türlü ticari markayı, kullanımımızdan önce bize sunacağınız makul marka yönergeleri uyarınca kullanacaktır.

 65. ÇOK YÖNLÜ
 66. 33.1 Temlik; Halefler ve Temlik Alanlar. Önceden açık yazılı onayımız olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı temlik edemez ve yükümlülüklerinizin hiçbirini devredemezsiniz. Bu bölümü ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir feragat veya devir geçersiz ve hükümsüzdür. (i) Varlıklarımızın tamamının veya neredeyse tamamının birleşmesi, devralımı veya satışı halinde veya (ii) bağlı kuruluşumuza işbu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı temlik edebilir veya yükümlülüklerimizin herhangi bir kısmını ya da tamamını devredebiliriz. Bu Sözleşme, taraflar ve izin verilen halefleri ve vekilleri için bağlayıcıdır ve kendi yararlarına hüküm ifade eder.

  33.2 Sözleşme Yapan Kuruluş. Zoom hesabınızın Hindistan'daki bir faturalandırma veya satış adresini yansıtması halinde, bu Sözleşme altında sözleşme yapan kuruluş Zoom’un İştiraki ZVC Hindistan Pvt. Ltd. olacaktır.

  33.3 Geçerli Hukuk ve Yargı Salahiyeti ve Yeri. ABD'nin Kaliforniya Eyaleti yasaları, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, Federal Tahkim Yasası'nın tahkimle ilgili hükümleri yönetmesi dışında, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili yorumlanması, inşası, ifası ve uygulanması dahil tüm konuları yönetir. Madde 27'de belirtilenler dışında, taraflar Santa Clara County, Kaliforniya'da bulunan ve hizmet veren eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini ve yerini ve Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki federal mahkemeleri kabul eder. Yukarıdakilere rağmen, siz ve Zoom bu paragrafın sizin veya bizim tarafımızdan Amerika Birleşik Devletleri Patent Duruşma ve Temyiz Kurulu (PTAB), Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka Duruşma ve Temyiz Kurulları (TTAB), Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO) Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Ofisi ve herhangi bir yabancı patent, ticari marka veya telif hakkı nezdinde sizin veya Zoom'un sahibi olduğu veya size ya da Zoom'a temlik edilen herhangi bir telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarının geçerliliği veya uygulanabilirliği ile ilgili herhangi bir kovuşturma başlatmasını yasal açıdan engellemediğini kabul etmektesiniz. Bu Sözleşme kapsamında tüketici olarak hareket ediyorsanız ve Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Bölgesine üye bir Devlette ya da Birleşik Krallık'ta ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilen geçerli hukuk seçimi sizi mutat olarak ikamet ettiğiniz yerde sizin için geçerli olan Kanunlar gereğince sözleşme ile askıya alınamayan hükümlerin sağladığı korumadan mahrum bırakmaz.

  33.4 Dil ve Çeviriler. İşbu Sözleşme kapsamındaki bildirimlerin ve iletişimlerin tamamı İngilizce sunulmalıdır. Bu Sözleşmenin İngilizce sürümünün bir çevirisini sunarsak, çelişki veya tutarsızlık halinde bu Sözleşmenin İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

  33.5 Birleşme; Entegrasyon. İşbu Sözleşme, sizinle Zoom arasındaki nihai sözleşmeyi teşkil etmekte ve oluşturmaktadır ve konusuyla ilgili olarak sizinle bizim aramızdaki anlaşmanın tam ve münhasır ifadesini içermektedir. Buradaki konuyla ilgili olarak sizinle Zoom arasındaki önceki veya eş zamanlı tüm yazışma, müzakere ve tartışmalar işbu Sözleşmeyle açıkça birleştirilmektedir ve bu Sözleşme, onların yerine geçmektedir. İşbu Sözleşmede veya bir Sipariş Formunda yer alanlara ek olan ya da onlardan farklı olarak sunduğunuz hiçbir koşul veya şartı kabul etmemekte ve bunlara açıkça itiraz etmekteyiz. (i) Herhangi bir satın alma siparişinde, e-posta yazışmalarında, fatura veya fatura işleminde veya basılı formda ya da (ii) herhangi bir teklif talebi, fiyatlandırma talebi, bilgi talebi veya anketin hüküm ve koşulları dahil olmak üzere, tarafınızca sunulan ve bu Sözleşmenin veya bir Sipariş Formunun hüküm ve koşullarına ekleme, değiştirme veya farklılaştırma anlamına gelen hiçbir hüküm ve koşulun bizim için bağlayıcı olmayacağını kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmeyi akdederken ne siz ne de Zoom, bu Sözleşmede açıkça yer alan kapsam dışında, diğer tarafın herhangi bir beyanı, temsili, garantisi veya sözleşmesine güvenmediniz.

  33.6 Acentelik İlişkisinin Olmaması. Zoom ve siz bağımsız yüklenicilersiniz ve işbu Sözleşmeye taraf olmakla, acentelik hakkında federal veya eyalet içtihat hukukundan kaynaklanan hiçbir açık veya zımni acentelik ilişkisinin tesis edilmesi amaçlanmamaktadır.

  33.7 Üçüncü Taraf Haklarının veya Çözüm Yollarının Olmaması. Bu Sözleşme, Zoom ve sizin dışınızdaki herhangi bir kişiye uygulanabilir herhangi bir hak veya çözüm yolu sağlamaz ve hak ya da çözün yolu vermeyi amaçlamaz.

  33.8 Bildirim. Size (i) hesap bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresinize elektronik posta yoluyla, (ii) ulusal düzeyde tanınan bir gecelik teslimat hizmeti tarafından iletilen ve mektup olarak gönderilen yazılı bildirim veya (iii) hesap bilgilerinizde kayıtlı adresinize birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla bildirimde bulunabiliriz. E-posta adresinizin ve kayıtlı posta adresinizin güncelliğini sağlamaktan siz sorumlusunuz. O sırada sistemlerimizde geçerli olan e-posta veya posta adresine yapılacak bildirimlerin sizin için yeterli ve bağlayıcı bildirim olacağını kabul etmektesiniz. Zoom'a, ulusal olarak tanınan bir gecelik teslimat hizmeti aracılığıyla veya birinci sınıf posta ücreti ön ödemeli posta yoluyla şu adrese göndererek bildirimde bulunacaksınız: Attention Legal Dept., Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, San Jose, CA, 95113, Suite 600, ABD

  33.9 Bölünebilirlik. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu belirlenirse bu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığını ve uygulanabilirliği herhangi bir şekilde etkilenmez ve bozulmaz. Siz ve Zoom, işbu Sözleşmenin her türlü geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kısmının aslına en yakın etki ve niyeti sağlayacak şekilde yorumlanmasını amaçlamaktasınız. Geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bölümün yeniden düzenlenmesi mümkün olmazsa, geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kısım bu Sözleşmeden ayrılacaktır ve bu Sözleşmenin kalan kısmı tümüyle yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.

  33.10 Geçerliliğini Koruma. Bu Sözleşmenin, doğası gereği fesihten veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruması gereken tüm bölümleri; gizli bilgiler, Zoom'un Müseccel Hakları, sizin tarafınızdan Zoom'a verilen lisans hakları, ödeme yükümlülükleri, garanti retleri, tazminat, tahkim ve sorumlulukların sınırlaması ile ilgili bölümler dahil olmak üzere geçerliliğini koruyacaktır.

  33.11 Feragat. Zoom’un işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı uygulamaması veya herhangi bir koşul veya hükmü yürürlüğe koymaması, şimdi veya gelecek için bir feragat teşkil etmez. Herhangi bir feragatin bize karşı geçerli olması için feragat, Zoom'un tam yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış ve yazılı olmalıdır.

  33.12 Yorumlama. Burada yer alan her türlü bölüm, kısım veya madde başlığı kullanım rahatlığı sağlaması için verilmiştir ve hiçbir şekilde hiçbir madde veya hükmü tanımlayıcı ya da açıklayıcı değildir. Uygun olduğu takdirde ve aksi belirtilmedikçe tekil ifade edilen terimler çoğul kullanımlarını ve çoğul ifade edilen terimler tekil kullanımlarını da kapsamaktadır. İşbu Sözleşmede "ör." veya "dahil" terimlerinin veya bunların türevlerinin her türlü kullanımı, "bunlarla sınırlı olmaksızın" ifadesi takip ediyormuş gibi yorumlanacaktır.

 67. TANIMLAR 
 68. Aşağıdaki tanımlar bu Sözleşmede geçerli olacaktır. Hizmete özgü tanımlar Zoom Hizmetleri Tanımı altında verilmektedir.

  "Müşteri Verileri", Zoom'un işbu Sözleşme hükümlerini yerine getirebilmesini ve Hizmetlere erişim sunabilmesini sağlamak için Zoom'a sunulan bilgiler anlamına gelir (ör. şirket adı, fatura adresi, vergi kimlik numarası, vergi tescil numarası, iletişim adı ve bilgileri).

  ''Son Kullanıcı'', Hizmeti kullanan bir Oturum Sahibi veya Katılımcı anlamına gelir.

  "Oturum Sahibi", Zoom Hizmetler Tanımında belirtilen anlama gelmektedir.

  "İlk Abonelik Süresi", Sipariş Formu'nda belirtildiği gibi bir Hizmetin ilk abonelik süresi anlamına gelir.

  "Hukuk", Zoom'un Hizmetleri veya Yazılımı sağlaması ve sizin kullanımınız için geçerli olan tüm ABD veya ABD dışı ülke, bölge, eyalet ve il ölçeğindeki veya yerel ölçekteki yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, yönetmelikler, idari kararlar, hükümler, kararnameler, emirler, direktifler veya politikalar anlamına gelir.

  "Toplantı", Zoom Hizmetler Tanımında belirtilen anlama gelmektedir.

  "Katılımcı", Zoom Hizmetler Tanımında belirtilen anlama gelmektedir.

  "Telefon Oturum Sahibi", Zoom Hizmetler Tanımında belirtilen anlama gelmektedir.

  Müseccel Haklar” her türlü telif hakkı, patent, ticari sır, uzmanlık bilgisi, ticari marka, hizmet markası, ticari ad, tanıtım hakları veya diğer fikri mülkiyet veya müseccel haklar anlamına gelmektedir.

  "Yenileme Süresi", bir Hizmet'in İlk Abonelik Süresi'nden veya Sipariş Formu'nda belirtilen başka bir Yenileme Süresinden sonra başlayan yenileme abonelik süresi anlamına gelir.

  Hizmetler” (i) Hizmetlerin Tanımında tarif edilen ve işbu Sözleşmeye atıfta bulunulan bir Sipariş formunda belirtildiği gibi size sunulan her türlü hizmet, (ii) Zoom tarafından kendi iradesine göre, bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ve Hizmetlerin Tanımında tarif edilmiş olup olmaması fark etmeksizin size sunulan her türlü ücretsiz hizmet, (iii) Zoom tarafından , o sıradaki geçerli Dokümantasyonumuzda, işbu Sözleşmeye atıfta bulunulan bir Sipariş Formunda veya her ikisinde sunulan her türlü destek hizmeti ve (iv) Zoom Web Tabanlı Uygulamasına her türlü erişim ve bunun kullanımı dahil Zoom İnternet Sitesi anlamına gelmektedir.

  Vergiler ve Harçlar” Hizmetlerin size sunulması veya bunları kullanmanız nedeniyle veya bunlarla ilişkili olarak başka bir şekilde uygulanan yürürlükteki tüm satış, kullanım, çevre veya mevzuat vergileri (KDV dahil), harç, rüsum (gümrük vergileri dahil) veya benzer yapıdaki diğer kesintiler, sürşarjlar veya değerlendirmeler (yukarıdakilerden herhangi birinin ödenmemesi veya ödenmesinde gecikilmesi ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken her türlü ceza veya faiz dahil) anlamına gelir (Zoom'a uygulanan her türlü gelir vergisi hariçtir).

  "KDV", Avrupa Birliği Üye Devletlerinde bu vergilerin, Mal ve Hizmet Vergisinin, PIS/COFINS, benzeri dolaylı Vergi veya Zoom'un Müşteriye sunduğu Hizmetlerle ile ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak uygulananlara benzer şekilde uygulanan Vergi yerine veya bu vergilere ek olarak uygulansın veya uygulanmasın her türlü katma değer vergisi ve benzer özelliklere sahip diğer vergiler anlamına gelir.

  Zoom Web Tabanlı Uygulama” sizin ve Son Kullanıcıların hiçbir eklenti veya yazılım indirmeden bir web tarayıcısından bir Toplantıya katılmasını sağlayan ve Zoom’un İnternet Sitesi üzerinden sunulan web istemcisi anlamına gelmektedir.

  Zoom İnternet Sitesi” Zoom’un https://zoom.us/ adresinde bulunan veya Zoom'un başka zamanlarda kullanıma sokabileceği benzer başka internet siteleri anlamına gelmektedir.

Hizmet Şartları Güncelleme Notları:

Zoom'un veri kullanımı uygulamalarına açıklık getirmek, Zoom'un lisanslarının kapsamını daraltmak ve Zoom'un ses, video veya sohbet içeren Müşteri İçeriğini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmadığına açıklık getirmek amacıyla 10. Maddede güncellemeler yapılmıştır.